Tagarchief: Noëlle van der Bruggen

De wereld in crisis; hoe daarmee om te gaan?

De wereld op zijn kopDe wereld van vandaag staat op z’n kop in alle facetten. We hebben te maken met grote polarisatie, onrust, crisis op crisis, en dit veroorzaakt chaos en vooral angst. Gevoelige mensen houden zich nauwelijks staande en trekken zich veelal terug of geven aan moegestreden te zijn door al dit energetische geweld. We merken dat zelf op de telefoonlijn waar we werken, mensen die om goede raad vragen omdat ze zelf ten einde raad zijn. Al wat we kunnen zeggen is ‘blijf (bij) jezelf, ga in je kracht staan en blijf de route volgen om de wereld in jouw omgeving menselijker en beter te maken’.

We stevenen af op een grote verandering. Maar vooralsnog zullen we deze winter nog wel met flinke tegenwind te maken krijgen. Dus juist daarom is het zaak dat je je niet uit je kracht laat halen door de buitenwereld en de manipulatieve krachten waarmee het nieuws doorspekt is. Alles om de mens onder controle te krijgen van de big tech bedrijven en het grote geld dat deze wereld bestuurt via overheden en politici.

We zien –gelukkig- overal protesten, mensen die wakker worden en opstaan tegen protesten corruptie van die overheden en alles wat daarmee samenhangt: gladde leugens en propaganda-geweld en tegen het onderdrukken van persoonlijke vrijheden en onze menselijkheid. Spiritueel bewustzijn en innerlijke wijsheid staan onder druk en vinden steeds moeilijker hun weg naar buiten door immense censuur.

Ik heb een kaart gelegd voor de komende maanden om te zien wat er van belang is en waar voor ons de juiste weg ligt om te bewandelen. Ik zal mijn bevindingen hieromtrent even schetsen.

Keltisch kruis 24 oktoberDe kern van de huidige situatie is de vurige wens tot vernieuwing (staven Aas) die beïnvloed wordt door de Pentakels ridder; met geduld en vertrouwen wacht hij af tot hij kan gaan bouwen aan een nieuw fundament, een nieuwe wereld. De zaadjes zijn reeds geplant en het wachten is nu op wat daaruit voort gaat komen. Hij is positief ingesteld en hij kijkt vooruit naar wat er te gebeuren staat.

Het gezin -zoals we dat kenden- staat onder druk. Ouders krijgen steeds minder te vertellen over hun kinderen, scholen en overheid nemen het gezag steeds meer over. Er leeft toch nog vertrouwen in de maatschappij dat het zover niet gaat komen, maar dat begint wel steeds meer af te nemen door de constante druk op de samenleving; de inflatie, dakloosheid, financiële faillissementen, etc.  Op dit moment heerst er chaos. Soms worden er letterlijk luchtkastelen gebouwd en fantasie kan hoogtij vieren, maar ook beseft men steeds meer dat er prioriteiten gesteld zullen moeten worden.

Je ziet dat er groepen worden gevormd om aan de eigen voedsel- en energievoorziening te werken, lokale betaalsystemen worden opgezet, communities ontstaan om de krachten te bundelen.  Men lijkt nog enigszins af te wachten welke kant het zal opgaan en of- en wannéér er resultaten te zien zullen zijn.  Het is beter om door te pakken en niet stil te gaan zitten, want de macht en controle vanuit de overheden wereldwijd, neemt in rap tempo toe.

Mensen zoeken weer naar verbinding, hebben er behoefte aan om elkaar weer op te zoeken; men kijkt terug naar wat er was en wil weer meer uit het hart gaan leven. De polarisatie door alle gemanipuleerde berichtgeving en sociale media kanalen die de vruchtbare bodem vormen voor deze tweedeling, viert hoogtij. Iets wat de mensheid diep van binnen echt niet wil maar waar we gaandeweg in gemanoeuvreerd zijn.

Men hoopt op gerechtigheid; niet alleen op het aardse vlak, maar ook in spirituele zin. Het natuurrecht, ons aangeboren recht op zelfontplooiïng. Wie gaat er nu toch recht spreken?  De afwachtende houding van pentakels 7 zal echt moeten veranderen in concrete actie. Verbinding zoeken met elkaar; samen bouwen aan datgene wat we  willen bereiken en om zelf het stuur weer in handen te nemen.

De laatste kaart ziet er duister uit. Men voelt zich lamgeslagen; overmeesterd. En ziet er soms geen gat meer in. Deze kaart laat zien dat we inderdaad nog niet uit de malaise zijn. Er komt nog wel het nodige op ons af deze winter.

Maar…  kijk eens goed naar deze kaart!  Er gloort licht; de duisternis trekt op. Als je echt in het donker staat kan het alleen nog maar licht worden. Soms moeten we zo diep zinken dat we alleen nog maar op kunnen staan. En dat is precies wat we zullen moetenPentakels ridder gaan doen! Bekers 2Zoals de invloed van de ridder op onze nieuwe gepassioneerde en vurige ideeën: met geduld, maar vastberaden te paard, op naar onze nieuwe menselijke en spirituele wereld en ons geboorterecht.  Maar wel samen!

En dan nu even de astrologische tendensen die het bovenstaande nader zal kunnen verduidelijken. Noëlle heeft zich daartoe over de planeetstanden gebogen, omdat er nog vier planeten retrograde lopen.  Te weten Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Eerst even over de persoonlijke planeten, die vanzelfsprekend een grotere invloed op onze handel en wandel uitoefenen dan de generatieplaneten.

Jupiter gaat vanaf 21 november a.s. stil staan, om vervolgens op 27 november langzaam recht te gaan lopen. Jupiter staat voor groei en uitbreiding op alle vlakken, zo ook voor mentale groei. Deze planeet staat momenteel in Vissen, wat op mystieke en spirituele groei kan duiden. Neptunus gaat op 14 december naar Vissen, dus daar vind dan tijdelijk een ‘aquariumfeestje’ plaats. Dit feestje, deze specifieke Jupiter door Vissen-transit samen met Neptunus, beide heersers van het teken Vissen, is behoorlijk magisch!

Dat feestje is spoedig over, want op 21 december -precies tijdens de zonnewende- gaat deze reus Jupiter naar Ram. Ram is vuur, net als Jupiter zelf waardoor dat vuur niet langer gedoofd wordt tussen de Vissen en je kunt dan dus spreken van stuwkracht; actie. (Staven Aas!) Initiatieven die eerder niet lukten in de afgelopen maanden, krijgen een herkansing. Maar je kunt er zeker van zijn dat het er vanaf eind december vurig aan toe kan gaan. Ook in minder positieve zin: We moeten rekening gaan houden met sterke prijsstijgingen, inflatie, renteverhogingen en allerlei extreme veranderingen, ook in de weersomstandigheden. Jupiter in Ram krijgt een enorme boost in allerlei opzichten!

Saturnus staat vanaf vandaag na een retrograde periode stil en gaat over een paar Saturnus: Gasplaneet met fraaie ringen | wibnet.nl dagen -op 26 oktober- recht lopen. Saturnus staat in zijn eigen teken Waterman waarvan hij medeheerser is. Alles waar de klad in gekomen is, zoals moeizame contacten met de buitenwereld, breuken in vriendschappen of collegialiteit vraagt om hernieuwde verantwoordelijkheid. In de verantwoordelijkheid van het individu is ook overduidelijk de klad gekomen, want we moesten ‘meelopen in de massa’ omdat er van bovenaf werd aangestuurd en de vrijheden (eigen verantwoordelijkheden) ons werden afgenomen. Saturnus staat vierkant met Uranus (in Stier), wat een akelig ‘aardbevingsstandje’  is, dus op dat vlak kunnen we nog wel wat verwachten.

Neptunus in Vissen gaat op 26 november stil staan en loopt vanaf 11 december weerNeptunus - Hoog boven ons hooofd 6A recht. In de retrograde periode zorgde deze planeet voor isolatie, alsof alles veranderde. Alles lijkt weg te vallen; vooral ouderen konden zich meer alleen voelen. Het kan zijn dat je ontdekt dat iets een illusie is (zie bekers 7 bovenaan) je hebt jezelf misleid of iemand anders heeft dat gedaan. Het is dus heel belangrijk, zoals in het eerste deel benoemd in dit artikel, dat we met elkaar zoveel mogelijk in verbinding blijven en naar elkaar blijven omzien. Als Neptunus dus weer recht gaat lopen in december, kun je weer ‘in contact treden’ met de ander, maar wel met meer inzicht, realiteitszin en met beide benen op de grond.

Uranus staat langdurig in Stier en staat zonder aspecten, dus dat kan alle kanten Uranus: Why we should visit the most unloved planet - BBC Future opgaan; plotselinge breuken in vriendschappen en contacten; dit aspect zou je kunnen vergelijken met de Toren uit het tarotdeck. Uranus staat dus in het teken Stier, waar hij helemaal niets mee heeft. Hij staat er wezensvreemd, wat ze in de oude tijd peregrine noemden. Hij kan daar de grootste ellende veroorzaken, juist omdat er geen binding is met de heerser, Venus. Omdat hij uit Ram komt en is ‘opgewarmd’ kan Uranus in Stier voor droogte zorgen en voor het mislukken van oogsten, ook in Nederland! Op 16 januari 2023 gaat Uranus stil staan en 30 januari gaat hij weer langzaam vooruit.

Planeet pluto | Planeten wanddecoratie - Sfeer aan de MuurPluto gaat eind maart naar Waterman en dat betekent ‘het duveltje uit het doosje’. Dit kan een radicale verandering brengen, contacten zullen opnieuw onder druk komen te staan. Maar als we massaal wakker worden (en/of blijven) en ons afvragen wat we nu toch allemaal aan het doen zijn, kan dit tot revolutie leiden. Pluto trekt alles uit de grond wat verborgen is en in Waterman zou dit zeker ‘plotseling’ mogelijk kunnen zijn.

25 oktober is er een gedeeltelijke zonsverduistering, deze is -geheel afhankelijk van het weer- wellicht ook te zien in Nederland. Dit kan een keerpunt zijn, eerst pijn los laten en dan de verandering in! De eclips dwingt je feitelijk om dingen anders te gaan doen zowel individueel als op lands- en wereldniveau.

Dat er verandering op komst is, is zeker in het komende jaar; maar we moeten wel beseffen dat we deze zelf moeten brengen! Ook de lente zal nog in het teken staan van deze heftige ontwikkelingen, maar vanaf de zomer zullen we eindelijk ook positievere ontwikkelingen zien, en met name door de goede werking van Jupiter en Saturnus.

Houd vol en creëer je eigen gedroomde toekomst.

——————-

Door: Noëlle van der Bruggen en Irma Schiffers

Noëlle en Irma werken bij Antwoorden en inzichten (ook samen voor een duo-consult), Noëlle onder andere als astroloog en Irma o.a. als tarotist. 

Hemels teken ter afscheid van Burgemeester Eberhard van der Laan

Een bijdrage van Noëlle van der Bruggen

 

Donderdagavond 5 oktober 2017 hebben we afscheid moeten nemen van een groot burgemeester.

De heer Eberhard van de Laan , burgemeester van Amsterdam overleed donderdagavond aan de gevolgen van longkanker.
Vlak nadat zijn dood bekend werd gemaakt, verscheen er een dubbele regenboog boven de Stopera, het gemeentehuis van Amsterdam.

Tot mijn grote verbazing verscheen deze foto in een artikel op de website van de NOS met de daaronder geplaatste tekst.

Een mooie ‘samenloop van omstandigheden’ die helaas enige uren nadat de foto was geplaatst alweer een hevige online discussie veroorzaakte in de media over de vraag hoe de NOS het in zijn hoofd haalt om zoiets uit te lichten!

Jammer genoeg kunnen wij alleen maar constateren dat we nog ver weg zijn van algemene acceptatie van het ‘ongewone’ en het ‘bijzondere’.

 

© Noëlle van der Bruggen

“Première” van film KeyPhone

De auteurs van de site Gewoon-spiritualiteit.nl zijn ook werkzaam als telefonische coaches van KeyPhone.

Om uiting te geven aan waar wij als KeyPhone-consulenten voor staan, hebben we met vereende krachten een film gemaakt.

Irma Schiffers heeft haar schilderijen beschikbaar gesteld. Haar broer Hans Schiffers, presentator bij Radio 2, heeft met zijn professionele stem de teksten ingesproken. Maarten Tiggeler heeft een muzieknummer aangereikt dat hij samen met Gregor Theelen heeft opgenomen. En ik heb mijn kwaliteiten als filmmaker ingezet om deze film tot een geheel te maken.

Bijgaand het resultaat. De première van de film van KeyPhone. En we zijn er best trots op.

KeyPhone: de sleutel naar een betere wereld

Wonderland-KeyphoneDe collega’s van deze site zijn nu, na tien maanden ook nog op een andere manier hun krachten gaan bundelen, naast het schrijven en publiceren van artikelen.

In het dagelijks leven houden we ons allemaal op een of andere manier al langere tijd bezig met coaching, ieder op zijn/haar eigen wijze. De meesten sinds een flink aantal jaren via de telefoon, naast het werken vanuit de eigen praktijk.

UPDATE: Keyphone bestaat niet meer. Bob Kukler is hier te vinden bij paragnost Eddie en Noëlle en Irma bij Antwoorden en inzichten.

KeyPhone, de ‘sleutel’ naar een betere wereld…

Logo Keyphone wit

Bob, Noëlle en Irma

Saturnus in Boogschutter of Credo van een ongelovige

Noëlle vrijstaandEen bijdrage van: Noëlle van der Bruggen

We waren zó blij dat Saturnus eindelijk uit Schorpioen liep; wat haalden we opgelucht adem. Die zware -niet te harden- energie konden we van ons afschudden. Als water uit de vacht van een hond; als luizen uit een pels; missen als kiespijn konden we hem.

Eind vorig jaar wandelde deze gigant dat vermaledijde teken uit, met de hoop in zich en de belofte bij zich om het in Boogschutter heel anders te gaan doen. De essentie zou weer aan bod komen, minder is meer, terug naar de basis, lang leve de eenvoud!

Idealen mogen weer (lees in Saturnus-taal: ‘moeten’),  kennis opdoen en geloofsovertuigingen kunnen zich weer gaan profileren.

Nou dat laatste hebben we gezien… eindigde ik mijn vorig artikel niet met de scepsis van een ongelovige? Vreesde ik niet dat Saturnus, deze remmer, in Boogschutter zou gaan huishouden op een manier die ons terug zou laten verlangen naar Saturnus in welk teken dan ook, als het maar niet Boogschutter was?
Jeetje, soms is het niet handig om astroloog te zijn, je ziet het al aankomen…

Helaas heeft ons deze combinatie van Saturnus in Boogschutter alleen nog maar meer fanatici opgeleverd.
De aanslag op Charlie Hebdo, Kopenhagen, de schietpartijen op allerlei geloofsdoelwitten enzovoort. Breek me de bek niet open. Wat een ellende!

En wat dacht je van de steeds toenemende twijfel aan alles wat er in de media gepubliceerd wordt? Het steeds groter wordend ‘ongeloof’ in de dingen die zwart op wit gedrukt staan? De steeds sterker wordende roep om werkelijke waarheid?

En dan te bedenken dat Saturnus ook in dit teken weer jaren blijft hangen! Boogschutter is toch het teken van het geloof? Kennis? Tolerantie? Wat is er in Godsnaam aan de hand?
Waar komt dit toch allemaal vandaan?

Een stukje taalles. Even van Dale erop naslaan:

ge·loof  (znw ;het; o; meervoud: geloven)
1 het vertrouwen in de waarheid van iets
2 een vast en innig vertrouwen op God
3 godsdienst

Wie heeft het over fanatiek, over ongeloof en intolerantie? Ik lees toch duidelijk het vertrouwen in de waarheid, en niet het opleggen van een waarheid waarin ik zou ‘moeten’ geloven.

Maar ja, even verder lezen:

on·ge·loof  (het; o)
1 het niet geloven in iets
2 het niet hebben van vertrouwen in de waarheid van iets

Eh…, zijn we ons geloof aan het verliezen? In de pers; de regering; in onszelf?
Toch weer even verder lezen:

to·le·ran·tie  (de; v)
1 verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden-

Tot nu toe klopt het nog wel allemaal met die boogschutter….

pla·neet Saturnus (de; v(m); meervoud: planeten)
1 hemellichaam dat in een vaste baan om de zon draait en door eigen zwaartekracht een bolvorm heeft aangenomen
2 Saturnus (naam planeet ;m ;eigennaam) :

Behalve met grenzen, limieten en dus limitering, wordt Saturnus ook geassocieerd met ambitie, praktische ingesteldheid, structuur en autoriteit op maatschappelijk vlak. Op individueel vlak vertelt deze planeet meer over iemands verantwoordelijkheidsgevoel, discipline en bereidheid tot om zich te conformeren. Op emotioneel vlak onderdrukt Saturnus (als ‘koude’ planeet) zijn gevoelens en kan een indicatie zijn van mentale hardheid en geestelijk lijden.

Saturnus wordt wel eens ‘Het leerproces van de pijn’  genoemd.Saturnus-2 Ah, daar heb je hem, begrijp je het nu? Dàt is de verklaring! Saturnus in Boogschutter, het leerproces van de pijn in een zo’n ideëel en vrijheidslievend teken als Boogschutter. Tja, dat gaat botsen èn dat doet het!
We willen er misschien niet aan maar deze jongen wijst òns op onze verantwoordelijkheid, wijst òns op ‘commitment’ die we aan moeten gaan, we kunnen er niet meer onderuit, mensen!

We zullen allemaal op onze eigen manier te maken krijgen met ‘heilige huisjes’ die om moeten, dogma’s en geloofsovertuigingen zullen een strenge evaluatie ondergaan.

Herziening en andere weeginstrumenten zullen de nieuwe criteria worden waaraan we onze overtuigingen zullen moeten onderwerpen.
Ieder voor zich zal moeten uitmaken of we niet allemaal een beetje Charlie Hebdo zijn en er ook voor uit durven komen! We zullen allemaal moeten gaan beslissen of we de dingen die ze ons voorschotelen in de pers nog geloven of niet. We zullen allemaal, ieder voor zich, verantwoordelijkheid moeten nemen voor onze daden en keuzes, dàt is wat Saturnus ons leert en dat is de dure les die Boogschutter ons voorhoudt!

Liegen dat het gedrukt staat, dat kan niet meer met deze combinatie. Saturnus ontvelt elke leugen, Saturnus in Boogschutter dwingt eenieder terug te gaan tot op het bot en zijn eigen intenties, overtuigingen, vooroordelen èn geloof aan een strenge en pijnlijke evaluatie te onderwerpen.
Mijn credo zal zijn dat elke keuze een gevolg heeft, elke daad een reactie, elke gedachte een echo en elk geloof een waarheid.

We gaan er weer voor voor de komende 3 jaar, enne mensen, ben je deze combi nu al beu? Saturnus gaat eerdaags weer retrograde lopen en zakt dan weer Schorpioen in; daarna loopt hij weer vooruit over dezelfde graden in de dierenriem als hij heeft gedaan in de afgelopen tijd, kunnen we het allemaal nog eens dunnetjes overdoen. Dus… wat dat betekent…daar hebben we het nog wel over!

Cre·do (het; o; meervoud: credo’s)
1 geloofsbelijdenis: iemands politiek credo opvatting…….

 

© Noëlle van der Bruggen

Noëlle is vanaf heden bereikbaar voor telefonische consulten op haar eigen nummer: 0909 – 0633  (0,90 cent per minuut)

Dit artikel mag worden gerepubliceerd, mits voorzien van bronvermelding

Astrologie: Me(n)taal moeheid

Bijdrage van: Noëlle van der Bruggen

Op 24 december rond 12.00 uur s’middags loopt Saturnus eindelijk Schorpioen uit ! We beleven nu de laatste loodjes ! Mondiaal wordt de vlag uitgehangen…….ook bij mij ! Ik behoor namelijk tot de Steenbokfamilie wiens heerser, jawel, Saturnus is en waar ik dus extra gevoelig voor ben en met mijn Schorpioenascendant alles van dichtbij heb meegemaakt.

Op de eerste rang zat ik. En zo te horen aan de vele reacties die ik heb gekregen van jullie, was ik niet de enige.

Jeetje wat was dat een zware tijd, loodzwaar!

Eind februari 2012, begon het feest, toen deze zware jongen Saturnus,Saturnus dec Schorpioen voor de eerste keer in liep en na een retrograde periode stormde, nou ja, stormde..waggelde dit zwaargewicht rond begin oktober 2012 weer dit teken binnen om daar dik 2 jaar rond te blijven hangen en sindsdien voor de ene ellende na de andere te zorgen, voor iedereen en alles.

Van stormen is geen sprake helaas; deze planeet, Vadertje Tijd, doet alles op zijn gemakje, remt alles, wordt traag, stroperig, reflecterend, zwaar, hij heeft immers tijd genoeg!

Op vele vlakken kwam de waarheid aan het licht, Saturnus in Schorpioen toont, graaft, ruimt op! In alle perioden waarin Saturnus, deze oude ijzervreter, in Schorpioen staat zie je sociaal-economische en militaire dreigingen, ook dit jaar weer liep de spanning en de geweldspiraal hoog op in de wereld, we zijn er allemaal getuige van geweest en nog!

schorpioen4

Schorpioen

Schorpioen is het teken van het kind zonder stem, van (sex-) schandalen en gifbelten, van ontmaskering en onthulling van zaken die het daglicht niet verdragen, van heftige transformaties, van lood om oud ijzer: is het ene opgeruimd komt het ander er voor in de plaats.

Saturnus, onze (karma) planeet, de wachter op de drempel in Schorpioen, zorgt dat alles naar boven komt, alles wordt opgegraven, òok op persoonlijk vlak, niets blijft verborgen. Saturnus is de planeet van vormkracht, van chronisch, van beperking.

Een greep uit de CV van Saturnus in Schorpioen

*Richting eind 2012 bijvoorbeeld, maakte Saturnus een verbinding met Neptunus, de angst die wereldwijd het gezicht van Armageddon kreeg, werd hierdoor versterkt.

*De beruchte/ beroemde vierkanten tussen Uranus en Pluto, die ons dwingen dingen anders te gaan zien en die alarmbellen doen gaan rinkelen, kregen door de Saturnus-stand een extra dimensie, een heftigheid die velen hebben gevoeld in deze periode. Juist op die tijdstippen zagen we crisis, strijd en regeringswisselingen en… de opkomst van Ebola!

*De retrograde (teruglopende) beweging van Saturnus in Schorpioen maakte de zaken er niet beter op, daar waar op alle vlakken gesnakt werd naar beterschap werd de nood alleen maar hoger.

*Iedereen heeft in deze periode verlies gekend, was het niet op relatievlak dan was het wel op gebied van gezondheid of werkgebied: ontslag, inkomensvermindering maar ook regelrecht verlies van dierbaren.

Vele mensen die ik heb gesproken in deze periode hebben me verteld dat er veel oud zeer en oude stukken opgeruimd zijn en dat ze soms met lood in de schoenen verder gingen, bang voor nog meer….

Maar we komen langzaam maar zeker aan het einde van dit epos, waarin onze strijdvaardige grijsaard, met de lans in de aanslag, ons, uit het lood geslagen als we zijn, naar de uitgang manoeuvreert.

Troost u, lood is van oorsprong het metaal waaruit de alchemist goud probeerde te maken, hèt metaal van de transformatie, van zwaarte naar lichtgewicht, van melancholie naar vreugde, van donker naar verlichting.

Geen wonder dat juist dit metaal -je raadt het al- het metaal van Saturnus is, deze planeet die je laat zien wat je beperking is, wat je kwijt kunt raken, wat je verloren bent en dat de weg die je nog moet gaan, al is ie nog zo lang, de weg is naar mentale en spirituele rijpheid en volwassenheid.

24 december is het dan zover en gaan we de energie van Boogschutter beleven, niet dat Saturnus daar nu zo mooi staat, immers als vuurteken is boogschutter nou ook weer niet dè ideale achtergrond voor onze aardse Saturnus, maar in ieder geval is de energie lichter, hoopvoller, anders.

Opgelucht halen we adem, weg met die obstakels, belemmeringen. Hup, nieuwe ronde nieuwe kansen !
Tot….13 juni 2015 want dan gaat Saturnus, die dan inmiddels weer retrograde loopt, stilaan terug Schorpioen in, kunnen we alles nog eens dunnetjes overdoen, jee en ik ben al zo moe! Wat heeft Saturnus toch met Schorpioen? Tja, de heerser van Schorpioen issteenbok metaal van oudsher Mars en later komt Pluto daarbij, Pluto is Mars in het kwadraat, en weet je welk metaal er bij Mars hoort, je raadt het al, ijzer! IJzer is het symbool van brute kracht, hardheid en van duurzaamheid.

Hardheid en duurzaamheid oftewel vormkracht en tijd, spekkie voor het bekkie van Saturnus natuurlijk: een ijzersterk duo dus! Niks geen metaalmoeheid!

In september 2015 is het echt dan zo ver, dan verlaat onze held voorlopig Schorpioen, tot over 29 jaar!
Nieuwe dingen gaan een rol spelen, mensen voelen weer perspectief en gaan zich bezig houden met waarden en normen en idealen. Boogschutter is optimistisch, joviaal en actiegericht, vooruit met de geit!
Ho, stop!!!

Is Boogschutter met Jupiter als heerser ook niet het teken van geloof en metaal boogschuutergeloofsovertuigingen? Euh, wacht…, Saturnus remmer, beperker in een geloofsteken? Hoezo oogkleppen? hoezo valse profeet?  Nee hè, daar gaan we weer, wat gaat dat dan weer brengen?

Drie keer raden welk metaal er bij Jupiter hoort !

 

© Noëlle van der Bruggen

Horoscoop voor dieren

Bijdrage van: Noëlle van der Bruggen
 

De astrologie is in opmars! De laatste jaren is er weer een revival aan de gang voor wat betreft de interesse in deze boeiende tak van sport. Logisch, Uranus staat al een hele tijd in Ram en heeft daar een sterke positie en omdat deze planeet de « patroonheilige » is van de astrologie, voelen we zijn invloed steeds meer.
Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in de eeuwige bewegingen van de planeten en hun invloed op het dagelijks en minder dagelijks leven van ons allen die onder de zon leven.

dierenastrologieAstrologen krijgen steeds meer vragen en verzoeken om horoscopen te trekken, karakters te duiden en verwachtigen uit te spreken voor belangrijke zaken, al of niet in de toekomst, of de gunstige tijdstippen te bepalen voor belangrijke beslissingen.

De laatste jaren is er ook een andere ontwikkeling aan de gang, eigenlijk is die ook niet weggeweest, maar heeft wel een ander gezicht gekregen.

Daar waar mensen voorheen naar een astroloog gingen om te kijken wanneer ze hun kudde koeien, schapen of paarden moesten aankopen of uitbreiden, lijkt nu een tendens te ontstaan die ons wèrkelijk geinteresseerd doet zijn in het wel en het wee van de dieren zelf en niet meer alleen in het nut van het dier voor ons mens.

Het werd hoog tijd!
Deze eeuw zou immers de eeuw worden waarin we het dierenleed moeten aanpakken.
Dierenliefde is mensen beschaven! Dat is duidelijk.

Er worden me steeds meer vragen gesteld over het feit of het ook mogelijk zou zijn om een horoscoop voor dieren te trekken, om te kijken welke tijdstippen het beste zijn om een dier aan te schaffen en te bekijken welke karaktertrekken het dier zou moeten hebben om bij de persoon of het gezin te passen.huiskip
En terecht, de asiels zitten overvol en niet in de laatste plaats omdat er weer ondoordacht een dier werd aangeschaft die achteraf niet paste in de situatie en eigenlijk niet aangeschaft diende te worden.
Vragen over honden, katten, paarden en vogels (ja zelfs kippen) komen steeds vaker voor, en waarom niet !?
Ook dieren hebben uiteraard hun eigen karakter, bezitten hun eigen, hebbelijk- en onhebbelijkheden, vertonen zwakke en sterke punten.

Zeker onze huisdieren staan dicht bij ons mensen en juist voor die dieren die dicht bij de mensen leven zoals onze honden, katten, paarden en vogels, met name papegaaien is het belangrijk om in harmonie met deze huisgenoten te leven.

Natuurlijk kijken we al naar de raskenmerken van ons aan te schaffen dier, ons ‘Pluisje’, ‘Blacky’, ‘Schimmeltje’, ‘Watje’, zijn al door de genetische molen gehaald voordat ze in huis komen, waarom dan ook niet gekeken naar de mogelijke karakterkenmerken die ze bezitten?
Het feit òf er een dier kan komen en zo ja welk, kan deels beantwoord worden door in de horoscoop te kijken van de aanschaffer.

Het juiste tijdstip van aanschaf kan bepaald worden en ook welk eigenschappen het dier moet hebben om een succesvolle ‘samenwerking’ te krijgen. In de geboortehoroscoop van het dier kunnen we vervolgens zien wat voor karakter het zal hebben.

Om voor mensen een horoscoop te trekken is het uiterst belangrijk om naast de geboorte datum en plaats ook het geboorte tijdstip te hebben.
Voor dieren is dat echter iets minder belangrijk, dit komt omdat het tijdstip namelijk bepaalt in wat voor astrologische Huizen de planeten staan. Huizen staan voor de verschillende levensgebieden van de persoon, zoals financiën, partners en werk.
Voor dieren wordt dat onderscheid natuurlijk minder belangrijk.
Maar met de juiste geboortedatum èn plaats kun je al een goede indruk krijgen van hoe je viervoeter zal opgroeien, of deze sterk is of wat zwakker, of het een stuiterbal wordt of juist niet, of die graag wat voor je doet of liever op zichzelf blijft enz.

Als je bijvoorbeeld een hond wilt aanschaffen die graag helpt en bereid is veel voor je te doen, schrander is en oplettend omdat deze je erf moet gaan bewaken zou ik er een aanschaffen die in de maand september geboren is, in het teken maagd.

Werkpaarden werden vroeger niet voor niets in de herfst geboren.

Een huiselijke kat wordt geboren in het teken kreeft en een koppige kat die graag buiten is in het teken stier.
Leergierige, beweeglijke dieren in Tweeling en onze denkers in Boogschutter.

pets welcomeAstrologie kan dus voor de aanschaf van een dier een nuttige aanvulling zijn in het bepalen òf je een dier moet aanschaffen en zo jà wanneer en wat zijn geboortedatum dan moet zijn.

Zo kan een horoscoopbepaling van een dier bijdragen tot een gelukkiger en harmonieuzer leven voor alle huisgenoten.

En misschien dragen we zo ook eindelijk bij tot minder volle asiels. Daar alleen al doe je toch voor?

Mocht je geinteresseerd zijn in het laten opstellen van zo’n horoscoop kun je me contacteren op mijn website http://www.uurhoekenastrologie.nl of bellen via Antwoorden en Inzichten of Starmediums.

©Noelle van der Bruggen

Al onze artikelen mogen verspreid en gedeeld worden, mits voorzien van bronvermelding.

Astrologie: juli en augustus midzomernacht-droom

Bijdrage van: Noëlle van der Bruggen

Terwijl we al weer stilletjes aan over de eerste helft van het jaar heen zijn, we de midzomernacht (21 juni op de valreep in Tweeling) al weer gehad hebben, rest ons alleen nog het maar het dromen.

Lilin-LeoDat kunnen we dan ook volop doen in Kreeft, het teken dat beheerst wordt door de maan, dè expert in dromen.
Gelukkig hoeft het niet bij dromen alleen te blijven nu onze jonge God Mercurius weer vòòruit loopt, Mars vanaf 26 juli zijn eigen teken Schorpioen bereikt, Saturnus eind van deze maand weer recht loopt en als klap op de vuurpijl zo rond het midden volgende maand er maar liefst 4 planeten in Leeuw staan, en niet de minsten! Mercurius, Venus, Jupiter en natuurlijk de zon, gefeliciteerd Leeuw!

Mercurius

Mercurius in z’n vooruit

Dromen doen we dus maar als we doodmoe in slaap vallen, àls het van slapen komt want er komt nogal wat actie op ons af!
Mercurius loopt deze week nog in eigen teken, tweeling, staat er lekker sterk en is goed om al die misverstanden en communicatiestoornissen uit de weg te ruimen die ontstaan zijn toen deze planeet terug liep en tijdelijk zijn kracht kwijt was. Kunnen we meteen al die smoesjes opruimen die we moesten verzinnen toen we te laat kwamen, vertraging opliepen of helemaal niet op kwamen dagen, en dat allemaal omdat er van alles aan de hand was in het verkeer.
Nu Mercurius weer netjes in de pas loopt wordt alles weer helder en is de rook om ons hoofd verdwenen.
Deze week is dus goed om zaken uit te praten, ruzies te beslechten, confrontaties aan te gaan en plannen te maken want dat kun je met deze jongen ook heel goed, zeker als dadelijk Mars in eigen teken loopt en nog wel Schorpioen.
Schorpioen maakt Mars opvallend wilskrachtig, hartstochtelijk (wordt er eindelijk weer eens nieuw leven in die slabakkende relaties geblazen!!) grondig, diepgaand en dynamisch. Zeker zij die een sterke Mars in hun horoscoop hebben staan of onder een Marsteken geboren zijn (Ram en Schorpioen), zullen hier zeker van kunnen profiteren.
Trouwens iedereen die zijn plannen de laatste tijd in de koelkast had staan kan ze er weer uithalen. Wakker worden! En aan de slag! Met deze mooie dagen en gunstig gestemde planeten kan het niet mis gaan.
Heb je klus of verbouwplannen of andere dingen die je wilt veranderen in je huis? Doe dat dan in de periode waarin de zon in Kreeft loopt, nu dus, en dat nog tot 22 juli, succes verzekerd! Pas je wel op met die zaag en beitel? Mars gaat namelijk ook over snij wonden en wonden veroorzaakt door (metalen) gereedschappen.

Saturnus

Saturnus in de mythologie

Mocht je na het uitpraten, bijleggen, klussen nog energie overhebben, kun je nog net de laatste loodjes leggen aan het verwerken van de oude stukken die voorbij kwamen sinds het laatste kwartaal van vorig jaar omdat onze Saturnus nog steeds retrograde loopt.
Gelukkig niet lang meer, eind juli gaat hij eindelijk weer vooruit lopen.
Wat een opluchting zal dat geven, even geen oud zeer, even geen oude bekende die plots weer op je pad kwam en waar je helemaal geen zin in had, we hebben een adempauze, Karma houdt even vakantie.
Let wel Saturnus loopt nog tot september volgend jaar in Schorpioen en loopt in de voorzomer volgend jaar wèèr retrograde, over de laatste graden van Schorpioen.

Maar ja, in ieder geval zijn we even rustig en kan deze Wachter op de drempel rustig toezien op onze goede en slechte daden, op onze successen en blunders, om die vervolgens als een ware Sinterklaas in het grote boek bij te schrijven en over ons uit te gieten in de volgende retrograde periode, we wachten maar weer af!

Tweeluik Power Relaxation -verkleind

Tweeluik Lions- Irma Schiffers – olieverf

Als er dan, midden augustus, vier planeten in Leeuw staan wordt het midzomerfestival helemaal compleet.
Leeuw van ouds her het teken van de jeugd, kinderen krijgen, romantiek, avontuur en dingen doen die je leuk vindt.
In Leeuw staat de zon in eigen teken, de zon heerst over Leeuw, daar staat hij erg sterk, leeuwen zijn vaak ook mensen met een sterke, charmante, groothartige persoonlijkheid, maar oh wat kunnen ze brullen als iets niet lukt!
Het wordt druk in augustus! De jarige Job, en wij allemaal trouwens, hebben kans op een nieuwe relatie, of een die weer nieuw leven in wordt ingeblazen, een mooie vakantie, veel nieuwe contacten, nieuwe vrienden waar we leuke dingen mee gaan doen, echte zomerse activiteiten. Zeker dit jaar met al die mooie planeten in dit teken, wordt het een feest, een waardige afsluiting van onze midzomer.

Als dan in de laatste maand van de zomer het vuur stil aan dooft, kunnen we, moe van alle opgedane ervaringen en emoties eindelijk gaan dromen om daarna weer door de september zon in maagd op onze plichten te worden gewezen en we het dromen moeten gaan verruilen voor harde en noeste arbeid. De vakantie voorbij, het dromen voorbij, we gaan weer aan de slag.

Maar zover is het nog niet, geniet er dus nog van, nu het nog kan.
Sweet dreams!

 

© Noëlle van der Bruggen

Uurhoekastrologie, of een kamer met uitzicht

Bijdrage van: Noëlle van der Bruggen

“Kunt u voor mij een driehoek trekken?”, werd mij laatst gevraagd. Of “kan ik een uurklokhoek krijgen?”
Zo wordt ik dus regelmatig gebeld om te vragen of ik bovenstaande dingen kan doen, of dat ik een “klokwerk” kan maken, waarop ik, als ik een een jolige bui ben, vertel dat ik geen klokkenmaker ben, een grap die trouwens steevast niet aankomt. Soms corrigeer ik de persoon wat schoorvoetend.en vraag:”u bedoelt een uurhoek”?planetaire klok

Maar maakt u niet sappel, meneer of mevrouw, ik plaag u maar een beetje!
Mensen, het is ook een term die het menselijk brein moeilijk kan rijmen, het woord “uur”heeft met tijd te maken, en het woord “hoek”met afmetingen, twee zaken die moeilijk te verenigen zijn, zelfs voor wezens als wij, die toch gewend zijn ruimte en tijd te denken.
Tijd wellicht voor een kleine handleiding, immers “onbekend maakt onbemind”, en met de uurhoekastrologie hebben we een prachtig instrument in handen om vragen te beantwoorden.

Een venster met helder uitzicht, een uitzicht op de eeuwige beweging der planeten.
De uurhoekastrologie komt voort uit een van de oudste takken van de astrologie en was al bekend bij de oude Babyloniërs.

Omdat toen de drie mysterie- of buitenplaneten: Pluto, Uranus en Neptunus nog niet bekend waren, werkt de uurhoekastrologie met het principe van 7, de 7 bekende “lichten” aan de hemel: de zon, de maan, Jupiter, Saturnus, Mars, Venus en last but not least Mercurius.

De slimmeriken zullen nu zeggen: ja maar het feit dat die drie nog niet ontdekt waren, wil toch nog niet zeggen dat ze geen werking hebben?

Klopt, maarook  de Ouden waren zo gek nog niet, ze wisten dat de kosmische werkingssfeer op aarde bestond, bestaat en altijd zal bestaan uit het 7-voudige principe, dat wil zeggen de zonnewerking, maanwerking, Jupiterwerking enz.
Ook zonder aarde is deze werking aanwezig, in het hele heelal.

De drie nieuwkomers zijn in wezen “gespiritualiseerde” energieën van de drie persoonlijke planeten, te weten Venus, Mars en Mercurius.
Pluto heeft een Marswerking, zeg maar Mars in het kwadraat, zoals Neptunus een Venuswerking heeft en Uranus een Mercuriuswerking Ze voegen aan de uurhoek(!)astrologie dus eigenlijk “niets” toe.
De drie mysterieplaneten zijn ook ontdekt in tijden dat de wereld toe was aan een nieuwe fase, zo wordt Pluto bijvoorbeeld geassociëerd met plutonium, de tijd waarin kernsplitsing actueel werd.

Het grijze verleden? Nee hoor, de ouden waren lekker concreet, niks geen wazig verleden, gewoon antwoord geven op de gestelde vraag, ze waren praktisch ingesteld.
Dat moesten ze ook wel, vaak hing van een goed antwoord het leven van iemand af of het slagen van een levensbelangrijke onderneming, of het terugkrijgen van bijeengeschraapt bezit.

berekenen van uurhoekenZoals de sjamaan zorg droeg voor het welzijn van zijn volk zo had de uurhoekastroloog voorheen ook een centrale rol in de gemeenschap.
Met de uitbreiding van allerlei orakel-, devinatie- en toekomstvoorspelmethodes en vooral met de komst van de moderne astrologie is de uurhoekastrologie wat achterop geraakt.
Jammer, want met deze methode hebben we een krachtige en efficiënte methode te pakken om heel concreet allerlei vragen te beantwoorden.

Het trekken van een uurhoek doe je op het moment dat je als astroloog de vraag voor het eerst hoort en duidelijk hebt en als je zeker weet dat de vrager en jijzelf op èèn lijn zitten.
Dan trek je de uurhoek, wat eigenlijk gewoon een horoscoop is van de vraag, dus niet van de persoon, maar echt van de vraag.

Zo kent de vraag dus ook een geboortemoment en dus een geboortehoroscoop.
Eigenlijk zijn alle horoscopen ook uurhoeken, de naam komt van het verschil tussen de plaatselijke sterrentijd en de rechte klimming (lengtemeridiaan) van een hemellichaam.
Moeilijk? Maar breek er je hoofd niet over, allerlei computerprogramma’s nemen tegenwoordig functies van het overbelaste brein der mensen over, zo ook in de astrologie! Zij berekenen in een nanoseconde een perfectie horoscoop.

De duiding gebeurt aan de hand van allerlei regels en wetten die voor de uurhoekastrologie anders zijn dan voor de “gewone” astrologie. Toch is en blijft het astrologie en de interpretatie heeft daar dan ook veel van weg.

Bij een goede duiding kan heel veel onthuld worden, allerlei vragen kunnen beantwoord worden. Ik heb in de lange jaren dat ik uurhoeken duidt al heel wat verbazingwekkende uitslagen gehad. Als de vraag goed gesteld is, het eerste tijdstip van de vraag gerespecteerd wordt, de regels in acht genomen worden, dan is het antwoord altijd verhelderend en correct.

Zelden heb ik een incorrect antwoord gehad, niet alleen omdat ik goed duidde maar juist omdat het antwoord altijd in de sterren staat geschreven. Als er ooit een fout antwoord was dan kwam dat door een foutieve interpretatie òf het feit dat de vrager de vraag al meerdere keren had gesteld aan allerlei personen, dan “verwatert” de uurhoek ook.
Mits goed geduid is de uurhoekastrologie een kamer met uitzicht op allerlei dimensies van het menselijk bestaan.

Een kamer met een venster wat uitkijkt op heden, verleden en toekomst. En de helderheid van het uitzicht staat symbool voor de transparante antwoorden die het oplevert!
© Noëlle van der Bruggen

Noëlle is telefonisch te consulteren via Antwoorden en inzichten en Star Mediums. En daarnaast zal zij regelmatig artikelen plaatsen over wat er gaande is, dus houd dit blog in de gaten (of volg ons per email, zie linksboven)

Dit artikel mag in zijn geheel worden overgenomen en verspreid, mis voorzien van bronvermelding

Mag ik deze dans van u?

Bijdrage van: Noëlle van der Bruggen

Zelfs als astrologe word ik af en toe tureluurs van die eeuwigdurende, boeiende, maar soms oh zo verwarrende dans der planeten.

Loopt de ene planeet eindelijk weer eens in de maat, gaat de andere weer achteruit; is die weer eindelijk recht gaan lopen, komt er wel weer een die in een voor hem/haar (ja echt, planeten hebben ook een geslacht) ongunstig sterrenbeeld staat, of loopt op dezelfde graad als de zon en verbrandt vervolgens. Dat zou allemaal nog niet zo erg zijn als we er niets van zouden merken, maar helaas:”zo boven, zo beneden, zo beneden, zo boven”, met andere woorden we ontkomen niet aan de invloed van de planeten en hun standen.

Mars

Mars

We komen zojuist uit een periode waarin Mars retrograde liep, achteruit zeg maar en dat gaf een wat stroperige energie. Niets leek echt te lopen, alles kostte extra moeite, alles wat we deden leek veel op aanmodderen. Iedereen heeft hier wel een voorbeeld van, en zeker ook op politiek en economisch vlak zagen we dat het niet echt wilde vlotten.

Daarbij stond Mars ook nog eens in Weegschaal wat niet echt zijn lievelingsteken is. ‘In vernietiging’ heet dat met een mooie astrologische term. Je raadt het al, Mars staat daar niet op zijn plek, kan zijn kracht niet kwijt en kan ons niet helpen in onze Ik-energie, in onze handelingsenergie en in onze acties die voor ons zelf zijn.

Ik vergelijk het altijd maar met wonen in een huis dat ingericht is en een uitstraling heeft, die totaal niet bij je past, en waar je niets aan kunt veranderen. Daar voel je je toch niet lekker in? Zo is het dus ook met onze Mars in Weegschaal en die als ‘heerser’ (zeg maar een soort ‘huisbaas’) Venus heeft.

Nou je ziet hem al aankomen, Venus en Mars zijn twee planeten die een totaal verschillende werking hebben en die hun huizen totaal verschillend inrichten.

Bovendien staat Venus in Ram waar Mars over heerst.

Venus

Venus

Daar staat Venus dan weer totaal niet op haar plek en kan haar kracht helemaal niet kwijt, zij staat in vernietiging in Ram! In deze spannende Tango versterken de planeten elkaar ook nog eens in hun verzwakte werking.

Nu, je kunt je voorstellen dat dit op relatiegebied nog al wat problemen gaf die ook nog eens moeilijk op te lossen waren, immers Mars kon niet helpen in de oplossing en onze relatieplaneet Venus kan ook geen kant op.

Gelukkig verlaat Venus vanaf de 30ste mei het teken Ram en loopt in eigen teken namelijk Stier en Mars loopt sinds de 19de deze maand weer recht, nog niet helemaal op snelheid maar toch al weer meer in zijn kracht staand, daarmee loopt deze wilde dans op zijn eind.

Ondanks het feit dat Mars nog altijd in Weegschaal staat en daar nog een tijdje zal blijven (hij loopt pas rond de 26ste juli zijn eigen teken Schorpioen in, wat dat dan weer betekent zien we dan wel weer) merk je zijn energie weer op; nieuwe projecten, nieuwe plannen maken, dingen gaan weer een beetje vooruit, mensen krijgen weer een beetje energie en het leuke is dat het energie is die we aan ons zelf mogen besteden, ook wel eens lekker!

Mars gaat rond 20 juli over het punt heen waarop hij achteruit begon te lopen, dat kan nog even een prik geven, het gevoel dat je weer in die oude stroperige energie terecht bent gekomen, maar geen paniek, dat duurt maar even.

Mercurius

Mercurius

Maar we zijn er nog niet, vergeten we onze wispelturige Mercurius niet?
Deze snelle jongen gaat weer eens in zijn achteruit, doet ie ook meerdere keren per jaar.
Dat feest begint op 8 juni, start geen nieuwe zaken vanaf die datum, je blijft pech houden!
Misverstanden, verkeersopstoppingen, vertragingen, annuleringen van van alles en nog wat, het kan je allemaal overkomen in deze tijd.

Als onze jonge god (Mercurius is immers Hermes, de goddelijke afgezant met de helm waar vleugeltjes aanzitten) dan ook nog Combust loopt (verbrandt, oftewel op dezelfde graad staat als de zon) en dat doet ie rond 20 juni, dan moet je helemaal oppassen met wat je zegt, het kan zomaar verkeerd vallen.

Gelukkig duurt deze bui van Mercurius nooit echt lang en als hij rond 1 juli weer langzaam in de maat gaat lopen kunnen we weer op zijn sprankelende, snelle, kwikzilverachtige kracht vertrouwen.
Denk je dat we er met deze quickstep uit zijn? Jammer, maar het antwoord is nee, want laten we ons Vadertje Tijd niet vergeten, een van de belangrijkste planeten: Saturnus, de planeet die zoveel namen heeft, zijn belang daarmee onderstrepend: Chronos, het griekse woord voor Tijd (afstammeling van de oergod: Chaos,) de antizon, de karmaplaneet.

Saturnus kreeg in de dierenriem ook twee sterrenbeelden onder zijn beheer (Waterman en steenbok) en die staan tegenover de zon en de maan.

Saturnus

Saturnus

Hij geeft je niets voor niets, hard werken zul je, in het zweet des aanschijns, moeite doen, zweet en tranen, want dat kost het je wanneer hij je een gunst verleent………….en toch, ik kan er niets aan doen, maar Saturnus is mijn favoriet, deze charmante ouderling heb ik voorgoed in mijn hart gesloten.
Ik mag hem wel, hij kan je op zo’n bespiegelende manier over grenzen trekken, geeft niets cadeau en is eerlijk, mijn held (maar ja wat wil je, ik ben Steenbok waarvan Saturnus de heerser is)

Deze oude reus kachelt voorlopig ook nog steeds met een slakkengangetje achteruit, als in een langzame wals. Niet bepaald een snelle jongen, nota bene in Schorpioen! en dat hebben we gemerkt!!! Karma, zei je?

Oude stukken kwamen en komen nog steeds op ons pad, zaken die je allang vergeten bent komen weer net zo vrolijk terug; oude vrienden en contacten komen weer om hoek kijken, onafgewerkte problemen, losse eindjes, dingen die we weg stopten, we krijgen het allemaal nog eens te verteren, alsof één keer niet genoeg was!

Radix 10 juni 2014

Stand van 10 juni 2014

Maar we kunnen het niet ontkennen, ze zijn daarboven een heel stuk slimmer dan wij, we moeten nu eenmaal alles afmaken waar we aan begonnen zijn, dingen half doen bestaat niet en laten we wel wezen, een tweede kans om zaken op te lossen heeft toch ook best wel iets, nietwaar?

Als deze langzame jongen eindelijk weer recht gaat lopen zo rond 26 juli, zijn we uit dat lastige stuk gekomen, dan krijgen we een flinke boost vooruit die tot ver in 2015 zal gaan duren, even geen karma, even geen oud vuil, hup de bezem erdoor, met de wind in de rug op naar de laatste maanden van het jaar.

Dan hebben we even rust, genoeg dansles! Kunnen de dansschoenen uit en nemen we even pauze. Even mijmeren in deze stilte, en als ik s’avonds door mijn sterrenkijker naar de hemel tuur zie ik Mars, de rode planeet, al vroeg hoog aan de hemel staan, Saturnus een stukje lager, schitterend met zijn ringen, symbool van begrenzing, en zijn maantjes…
Dan weet ik weer waarom ik zo gek op hem ben!

© Noëlle van der Bruggen

Noëlle is telefonisch te consulteren via Antwoorden en inzichten en Star Mediums. En daarnaast zal zij regelmatig artikelen plaatsen over wat er gaande is, dus houd dit blog in de gaten (of volg ons per email, zie linksboven)

Dit artikel mag in zijn geheel worden overgenomen en verspreid, mis voorzien van bronvermelding