Moed

Dit artikel is geschreven door Yvonne Marée, die ons team van Gewoon spiritualiteit komt versterken. (Red.)

engelenkaartjes bij moedColumn: Een engeltje ter inspiratie

Met de engelenkaartjes werk ik net als met al het andere, op mijn eigen manier en ik vind het leuk om af en toe een engelenkaartje te pakken en me al schrijvend te laten inspireren. Het is iedere keer opnieuw een verrassing in welke richting de engeltjes me sturen. Het engeltje MOED wilde mij dit keer inspireren.

Wat een magnifieke tijd om in te leven! Maar oh, wat spannend ook! Er gebeurt zó veel. Ik zie het in mijn eigen leven, maar ook in dat van anderen. Al een paar jaar staat alles op zijn kop. De onderste steen komt boven. Niets kan meer verborgen blijven. No more No More Secrets | Facebooksecrets.

Ik zie dat er steeds op een steeds dieper niveau van ons wordt gevraagd om werkelijk schoon schip te maken in onszelf. Het lijkt wel of er op dit moment bij ieder van ons wordt gerammeld aan oude, vastzittende overtuigingen en patronen, aan onopgeloste zaken uit het verleden. Dat wat je tot nu toe hebt kunnen ontlopen, komt in deze tijd recht voor je neus te staan op zo’n manier dat je er niet meer omheen kunt.

Natuurlijk, we hebben een vrije wil. Niets verplicht ons om het aan te gaan of op te ruimen. Maar diep van binnen is dat wel wat we willen. In mijn healingwerk heb ik dagelijks te maken met mensen die zich willen bevrijden van oude ballast. Op mijn vraag wat ze willen bereiken met de healing, krijg ik meestal het antwoord: ‘vrijheid’ of ‘rust’.

Maar als we dit zo graag willen, waarom hebben we er dan zo’n moeite mee?
Ik weet niet hoe dat bij anderen zit, maar voor mijzelf weet ik dat iedere stap opnieuw om moed vraagt. Het vraagt moed om in de spiegel te kijken en mijn ogen te openen voor alles in mijzelf wat ik niet wil zien. Het vraagt moed om mezelf de vragen te stellen die ik niet wil horen. Hoe lang laat ik die oude pijn, die diep zittende angst mijn leven nog regeren? Hoe lang blijf ik mijzelf kwetsen, zodat anderen het niet kunnen doen? Hoe lang blijf ik anderen kwetsen om zelf niet gekwetst te worden? Het vraagt moed om tree-and-storm-2 (1)het antwoord op deze vragen te horen. Het vraagt moed om in het oog van de storm te stappen, want aan de buitenkant ziet het er zo angstaanjagend uit. Je weet niet wat er komt in dit nieuwe gebied.

Het is vooral die eerste stap die zoveel moed vergt. Daarna kun je niets anders meer doen dan je overgeven aan de zich ontvouwende waarheid, die niet alleen de pijn blootlegt, maar die ook de opening biedt om de pijn voorgoed te bevrijden.

Aan de andere kant van de storm ligt al een nieuwe wereld, gedragen door inzicht en hier liggen oplossingen die je eerder niet had kunnen bedenken, omdat je visie werd versluierd door pijn en angst. Eenmaal aan de andere kant van de storm voelen die nieuwe oplossingen zo natuurlijk en vertrouwd, dat je niet begrijpt dat je deze niet eerder hebt ontdekt. De vrijheid, de ruimte en de rust voelen als een weldaad. Als een heilige stilte na de storm…!

© Yvonne Marée.

Nog even dit: the Sound of Silence, uitgevoerd door ‘Disturbed’ past helemaal bij wat ik hierboven geschreven heb. Hun vertolking van deze klassieke parel kwam bij mij binnen met zo’n heftigheid;  rauwe wanhoop en woede, omgezet in kracht. Een oproep om al onze moed bijeen te rapen en een einde te maken aan de stilte. Niet de heilige stilte na de storm, maar de verscheurende stilte die mensen uit elkaar drijft!

(De songtekst hebben we vertaald en van Nederlandse ondertiteling voorzien)

disturbed video

Je bent niet alleen!

In aansluiting op het laatste artikel ‘De wereld in crisis; hoe daarmee om te gaan’, heb ik deze korte video vertaald en ondertiteld. Het kan je inspireren om in je kracht te blijven en te zoeken naar mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan een nieuwe menselijke wereld. 

In een eerder artikel van 2015 ‘de chaos waarin we ons bevinden’ had ik deze video gedeeld, toen nog zonder ondertiteling, maar meer dan ooit zullen we nu ons beste beentje voor moeten zetten om het tij te keren. Het heeft allemaal al veel te lang geduurd. Laten we weer de verbinding zoeken en elkaar ondersteunen met creatieve ideeën en mooie initiatieven. 

De video fullscreen bekijken kan hier op bitchute.

 

Auteur: Irma Schiffers

De wereld in crisis; hoe daarmee om te gaan?

De wereld op zijn kopDe wereld van vandaag staat op z’n kop in alle facetten. We hebben te maken met grote polarisatie, onrust, crisis op crisis, en dit veroorzaakt chaos en vooral angst. Gevoelige mensen houden zich nauwelijks staande en trekken zich veelal terug of geven aan moegestreden te zijn door al dit energetische geweld. We merken dat zelf op de telefoonlijn waar we werken, mensen die om goede raad vragen omdat ze zelf ten einde raad zijn. Al wat we kunnen zeggen is ‘blijf (bij) jezelf, ga in je kracht staan en blijf de route volgen om de wereld in jouw omgeving menselijker en beter te maken’.

We stevenen af op een grote verandering. Maar vooralsnog zullen we deze winter nog wel met flinke tegenwind te maken krijgen. Dus juist daarom is het zaak dat je je niet uit je kracht laat halen door de buitenwereld en de manipulatieve krachten waarmee het nieuws doorspekt is. Alles om de mens onder controle te krijgen van de big tech bedrijven en het grote geld dat deze wereld bestuurt via overheden en politici.

We zien –gelukkig- overal protesten, mensen die wakker worden en opstaan tegen protesten corruptie van die overheden en alles wat daarmee samenhangt: gladde leugens en propaganda-geweld en tegen het onderdrukken van persoonlijke vrijheden en onze menselijkheid. Spiritueel bewustzijn en innerlijke wijsheid staan onder druk en vinden steeds moeilijker hun weg naar buiten door immense censuur.

Ik heb een kaart gelegd voor de komende maanden om te zien wat er van belang is en waar voor ons de juiste weg ligt om te bewandelen. Ik zal mijn bevindingen hieromtrent even schetsen.

Keltisch kruis 24 oktoberDe kern van de huidige situatie is de vurige wens tot vernieuwing (staven Aas) die beïnvloed wordt door de Pentakels ridder; met geduld en vertrouwen wacht hij af tot hij kan gaan bouwen aan een nieuw fundament, een nieuwe wereld. De zaadjes zijn reeds geplant en het wachten is nu op wat daaruit voort gaat komen. Hij is positief ingesteld en hij kijkt vooruit naar wat er te gebeuren staat.

Het gezin -zoals we dat kenden- staat onder druk. Ouders krijgen steeds minder te vertellen over hun kinderen, scholen en overheid nemen het gezag steeds meer over. Er leeft toch nog vertrouwen in de maatschappij dat het zover niet gaat komen, maar dat begint wel steeds meer af te nemen door de constante druk op de samenleving; de inflatie, dakloosheid, financiële faillissementen, etc.  Op dit moment heerst er chaos. Soms worden er letterlijk luchtkastelen gebouwd en fantasie kan hoogtij vieren, maar ook beseft men steeds meer dat er prioriteiten gesteld zullen moeten worden.

Je ziet dat er groepen worden gevormd om aan de eigen voedsel- en energievoorziening te werken, lokale betaalsystemen worden opgezet, communities ontstaan om de krachten te bundelen.  Men lijkt nog enigszins af te wachten welke kant het zal opgaan en of- en wannéér er resultaten te zien zullen zijn.  Het is beter om door te pakken en niet stil te gaan zitten, want de macht en controle vanuit de overheden wereldwijd, neemt in rap tempo toe.

Mensen zoeken weer naar verbinding, hebben er behoefte aan om elkaar weer op te zoeken; men kijkt terug naar wat er was en wil weer meer uit het hart gaan leven. De polarisatie door alle gemanipuleerde berichtgeving en sociale media kanalen die de vruchtbare bodem vormen voor deze tweedeling, viert hoogtij. Iets wat de mensheid diep van binnen echt niet wil maar waar we gaandeweg in gemanoeuvreerd zijn.

Men hoopt op gerechtigheid; niet alleen op het aardse vlak, maar ook in spirituele zin. Het natuurrecht, ons aangeboren recht op zelfontplooiïng. Wie gaat er nu toch recht spreken?  De afwachtende houding van pentakels 7 zal echt moeten veranderen in concrete actie. Verbinding zoeken met elkaar; samen bouwen aan datgene wat we  willen bereiken en om zelf het stuur weer in handen te nemen.

De laatste kaart ziet er duister uit. Men voelt zich lamgeslagen; overmeesterd. En ziet er soms geen gat meer in. Deze kaart laat zien dat we inderdaad nog niet uit de malaise zijn. Er komt nog wel het nodige op ons af deze winter.

Maar…  kijk eens goed naar deze kaart!  Er gloort licht; de duisternis trekt op. Als je echt in het donker staat kan het alleen nog maar licht worden. Soms moeten we zo diep zinken dat we alleen nog maar op kunnen staan. En dat is precies wat we zullen moetenPentakels ridder gaan doen! Bekers 2Zoals de invloed van de ridder op onze nieuwe gepassioneerde en vurige ideeën: met geduld, maar vastberaden te paard, op naar onze nieuwe menselijke en spirituele wereld en ons geboorterecht.  Maar wel samen!

En dan nu even de astrologische tendensen die het bovenstaande nader zal kunnen verduidelijken. Noëlle heeft zich daartoe over de planeetstanden gebogen, omdat er nog vier planeten retrograde lopen.  Te weten Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Eerst even over de persoonlijke planeten, die vanzelfsprekend een grotere invloed op onze handel en wandel uitoefenen dan de generatieplaneten.

Jupiter gaat vanaf 21 november a.s. stil staan, om vervolgens op 27 november langzaam recht te gaan lopen. Jupiter staat voor groei en uitbreiding op alle vlakken, zo ook voor mentale groei. Deze planeet staat momenteel in Vissen, wat op mystieke en spirituele groei kan duiden. Neptunus gaat op 14 december naar Vissen, dus daar vind dan tijdelijk een ‘aquariumfeestje’ plaats. Dit feestje, deze specifieke Jupiter door Vissen-transit samen met Neptunus, beide heersers van het teken Vissen, is behoorlijk magisch!

Dat feestje is spoedig over, want op 21 december -precies tijdens de zonnewende- gaat deze reus Jupiter naar Ram. Ram is vuur, net als Jupiter zelf waardoor dat vuur niet langer gedoofd wordt tussen de Vissen en je kunt dan dus spreken van stuwkracht; actie. (Staven Aas!) Initiatieven die eerder niet lukten in de afgelopen maanden, krijgen een herkansing. Maar je kunt er zeker van zijn dat het er vanaf eind december vurig aan toe kan gaan. Ook in minder positieve zin: We moeten rekening gaan houden met sterke prijsstijgingen, inflatie, renteverhogingen en allerlei extreme veranderingen, ook in de weersomstandigheden. Jupiter in Ram krijgt een enorme boost in allerlei opzichten!

Saturnus staat vanaf vandaag na een retrograde periode stil en gaat over een paar Saturnus: Gasplaneet met fraaie ringen | wibnet.nl dagen -op 26 oktober- recht lopen. Saturnus staat in zijn eigen teken Waterman waarvan hij medeheerser is. Alles waar de klad in gekomen is, zoals moeizame contacten met de buitenwereld, breuken in vriendschappen of collegialiteit vraagt om hernieuwde verantwoordelijkheid. In de verantwoordelijkheid van het individu is ook overduidelijk de klad gekomen, want we moesten ‘meelopen in de massa’ omdat er van bovenaf werd aangestuurd en de vrijheden (eigen verantwoordelijkheden) ons werden afgenomen. Saturnus staat vierkant met Uranus (in Stier), wat een akelig ‘aardbevingsstandje’  is, dus op dat vlak kunnen we nog wel wat verwachten.

Neptunus in Vissen gaat op 26 november stil staan en loopt vanaf 11 december weerNeptunus - Hoog boven ons hooofd 6A recht. In de retrograde periode zorgde deze planeet voor isolatie, alsof alles veranderde. Alles lijkt weg te vallen; vooral ouderen konden zich meer alleen voelen. Het kan zijn dat je ontdekt dat iets een illusie is (zie bekers 7 bovenaan) je hebt jezelf misleid of iemand anders heeft dat gedaan. Het is dus heel belangrijk, zoals in het eerste deel benoemd in dit artikel, dat we met elkaar zoveel mogelijk in verbinding blijven en naar elkaar blijven omzien. Als Neptunus dus weer recht gaat lopen in december, kun je weer ‘in contact treden’ met de ander, maar wel met meer inzicht, realiteitszin en met beide benen op de grond.

Uranus staat langdurig in Stier en staat zonder aspecten, dus dat kan alle kanten Uranus: Why we should visit the most unloved planet - BBC Future opgaan; plotselinge breuken in vriendschappen en contacten; dit aspect zou je kunnen vergelijken met de Toren uit het tarotdeck. Uranus staat dus in het teken Stier, waar hij helemaal niets mee heeft. Hij staat er wezensvreemd, wat ze in de oude tijd peregrine noemden. Hij kan daar de grootste ellende veroorzaken, juist omdat er geen binding is met de heerser, Venus. Omdat hij uit Ram komt en is ‘opgewarmd’ kan Uranus in Stier voor droogte zorgen en voor het mislukken van oogsten, ook in Nederland! Op 16 januari 2023 gaat Uranus stil staan en 30 januari gaat hij weer langzaam vooruit.

Planeet pluto | Planeten wanddecoratie - Sfeer aan de MuurPluto gaat eind maart naar Waterman en dat betekent ‘het duveltje uit het doosje’. Dit kan een radicale verandering brengen, contacten zullen opnieuw onder druk komen te staan. Maar als we massaal wakker worden (en/of blijven) en ons afvragen wat we nu toch allemaal aan het doen zijn, kan dit tot revolutie leiden. Pluto trekt alles uit de grond wat verborgen is en in Waterman zou dit zeker ‘plotseling’ mogelijk kunnen zijn.

25 oktober is er een gedeeltelijke zonsverduistering, deze is -geheel afhankelijk van het weer- wellicht ook te zien in Nederland. Dit kan een keerpunt zijn, eerst pijn los laten en dan de verandering in! De eclips dwingt je feitelijk om dingen anders te gaan doen zowel individueel als op lands- en wereldniveau.

Dat er verandering op komst is, is zeker in het komende jaar; maar we moeten wel beseffen dat we deze zelf moeten brengen! Ook de lente zal nog in het teken staan van deze heftige ontwikkelingen, maar vanaf de zomer zullen we eindelijk ook positievere ontwikkelingen zien, en met name door de goede werking van Jupiter en Saturnus.

Houd vol en creëer je eigen gedroomde toekomst.

——————-

Door: Noëlle van der Bruggen en Irma Schiffers

Noëlle en Irma werken bij Antwoorden en inzichten (ook samen voor een duo-consult), Noëlle onder andere als astroloog en Irma o.a. als tarotist. 

Geen Kaypacha meer met Nederlandse ondertiteling

Een jaar geleden hebben Irma Schiffers en ik aangegeven om te stoppen met de wekelijkse vertaling van het astrologie-rapport van Kaypacha. Er meldde zich wel een nieuwe vertaalsters aan, Micha Aine. Dus besloot ik toch door te gaan met de montage van de ondertiteling.

Intussen merken we dat het zoveel tijd kost. De rapporten zijn behoorlijk lang; veel langer dan vroeger, toen ik er mee begon.

En elke week 2 dagen lang monteren en corrigeren is ook geen sinecure.

In overleg met Micha Aine hebben we besloten om te stoppen.

Voor mijzelf is dat ik minder en minder de inspiratie ervoer. Natuurlijk hou ik nog steeds van astrologie. Maar de vonk springt minder over bij het vertalen. En die is wel nodig om elke week het werk belangeloos te doen.

Ja, er is een initiatief gestart om ons te betalen. Helaas maar 4 mensen deden mee aan dit initiatief.

Met veel pijn in mijn hart zeg ik dat ik stop met dit initiatief waar ik in 2014 mee begon, samen met Irma Schiffers.

Harte-groet, Bob Kukler

Kaypacha 3 februari 2021

Wat mooi en bijzonder hoe Kaypacha zo eerlijk bij zichzelf kwam in deze video. En het raakte ook mij in mijn eigen kwetsbaarheid.

De mantra voor deze week:

Ik zal een bijzondere inspanning leveren

om diep naar binnen te gaan.

Wetende dat liefde en tevredenheid gevoelens zijn

die daarin gevonden zijn.

Kaypacha 27 januari 2021

Ik ben heel laat met de vertaling van Kaypacha deze week. En de verklaring is dat ik veel computer-problemen heb gehad. Zal wel met Uranus te maken hebben.

Kaypacha 20 januari 2021, video met Nederlandse ondertiteling

“Mars-Uranus wil gisteren al de toekomst. Heel ongeduldig. Erg opgewonden. En de Maan helpt niet echt. Vandaag zou de hele hel los kunnen barsten. Ik weet het niet. Het is een wilde verdomde dag. En Jupiter op de zijlijn doet: ja, ja, ja, ja, ja! En Neptunus vierkant de Knopen doet: jij, jij kan krijgen wat je maar wilt. (…) We breken uit het verleden. Het oude patriarchaat. De oude systemen. De oude behoefte om te overwinnen, te controleren, afscheiding, egoïsme. En we bewegen geleidelijk, voorzichtig. Traag. Zacht. Menselijk. In een nieuwe toekomst die meer wakker zal zijn. Meer gelijkheid. Meer immigratie. Minder muren en grenzen en afscheidingen van waar we zijn. Meer en meer komend in het verenigde veld. Ja? Maar het heeft tijd nodig. We willen geduldig zijn met onszelf. Met onze buren. Met onze regeringen.”

De mantra voor deze week:

Ik zal een nieuwe toekomst creëren.

Behoudend het beste uit het verleden.

Door een voorwaarts momentum te behouden.

Niet te hard of te snel duwen.

Kaypacha 13 januari 2020, video met Nederlandse ondertiteling

“We evolueren door virussen. Het is een genetische upgrade. (…) En er zijn manieren van werken met de virussen. En ze brengen ons genetische informatie die wij nodig hebben om verder te overleven in de nieuwe omgeving. Dus we moeten ons immuunsysteem versterken. We moeten ons DNA aanpassen. Als een soort om dit in stand te houden. Dus om het virus te blokkeren.(…) Als iemand ziek wordt, moet je omgaan met die ziekte. En ze gaan door… en hun lichaam gaat door. Hun psyche gaat door. Hun geest gaat door. Ze krijgen een upgrade. Ze worden genetisch gemodificeerd door het virus. Niet een vaccin. Het is een natuurlijke upgrade.”

“Dus dit is niet alleen een tijd van pijn, verlies, explosieve waanzin, maar het is ook een geweldige groeimogelijkheid. Ik zal je wat vertellen. Over 6 maanden zullen we terugkijken. Over een jaar zullen we terugkijken. En zeggen; oh ja. Wauw! Hebben we ooit grotere lessen geleerd? Over waar we zijn. Over wie we zijn. Over wat we willen. Over waar we naartoe willen gaan. Het is geweldige tijd om zaden te zaaien.”

De mantra voor deze week:

Als ik weiger te veranderen en te groeien,

nemen de druk en spanning toe.

Als ik me aan het verleden vasthoud,

zal het pijn doen als het leven het van mij afneemt.