Tagarchief: Selacia

Relatie IQ (door Selacia)

De Kracht van het Passend Uiten van Jouw “Nee”

Aangezien onze huidige energieën herhaaldelijk relaties in het spotlicht brengen, gebruik deze tijd om te reflecteren over hoe je bewust meer meesterschap kan ontwikkelen in je relatie met anderen. Wist je dat op een bepaald moment in elke belangrijke relatie kiest hoe je antwoordt naar de andere persoon? Dat mag misschien overduidelijk zijn. Ga echter door met lezen voor het grotere plaatje van de dynamiek van krachten in relaties.

two 3d humans with empty chat and idea bubbles

 

Zeg “Ja” in Stilte

Je kunt “ja” zeggen tegen een niet-functionele dynamiek in een relatie door deze gaande te houden met stil zijn en doorgaan met de bestaande situatie. Veroordeel jezelf niet, maar kijk wel naar jouw condities die de stilte bewerkstelligen.

Als je geleerd hebt om confrontaties uit de weg te gaan – misschien twijfel je aan je mogelijkheden om jezelf op een hartgecentreerde manier te uiten of ben je bang voor afwijzing – je zou misschien stil kunnen blijven wanneer er bij jou van binnen een daverende bal van vuur lijkt te exploderen.

Begrijpen van Gevoelloosheid

Na een tijdje kun je ook gevoelloos worden. De gevoelloosheid is echter niet wat je denkt, maar een onderdrukte reeks van niet-geuite gevoelens en gedachten. Jouw wijze, innerlijke Zelf wil van jou dat je in jouw kracht stapt en productieve manieren vindt om de niet-functionerende toestanden van energieën aan te pakken.

Zeg “Ja” met een Sterk Bezwaar

Je kunt “ja” zeggen tegen continue onenigheid met ook een sterk bezwaar door deel te nemen aan discussies die alleen oude wrok en thema’s versterken. Als je niet rustig blijft en in je hart voorafgaand aan de verhitte discussie, zal het heel erg uitdagend zijn om de juiste woorden op het juiste moment te vinden en uit te spreken. En dan blijft de pijn aanhouden.

Iedereen doet dit soms; het is onderdeel van de menselijke conditionering. Veroordeel jezelf niet, maar kijk naar deze energieën als ze een rol spelen in enige bestaande relatie.

Naar “Ja” gaan door “Nee” te zeggen

Relaties worden veelvuldig doelwit van zich herhalende drama’s, onuitgesproken gevoelens en zulke geheime thema’s dat ze worden verborgen voor het heldere zicht. Niet alle geheimen zijn dramatisch of schaamtevol. Sommige worden eenvoudigweg zo verborgen dat beide parijen niet langer meer daar bewust toegang toe hebben.

Voorbeeld: een moeilijke uitwisseling lang geleden zou zo pijnlijk kunnen zijn voor beiden dat geen van hen zich dit wilt herinneren. We hebben per slot allemaal een selectief geheugen en een essentiële manier waarop dit aan de oppervlakte komt is in relaties.

Geheimen blokkeren het stromen in relaties. Zij zijn als gif dat zich bevindt in het energieveld tussen twee personen en wordt na een tijd toxisch. Als jij authentiek en heel wordt, ontwikkel je een kwaliteit van openheid en je relaties veranderen en stemmen overeen met een hogere frequentie.

Het proces van het verschuiven van jouw dans in relaties heeft tijd nodig, regelmatige aandacht en vaardig worden met nieuwe mogelijkheden die vorige generaties niet hadden. Je leert nieuwe om dingen te benaderen met nieuwe ogen, waarbij je geërfde, voorouderlijke patronen afleert en je je eigen DNA-conditionering uit vorige levens opschoont.

Wat is die conditionering? In vroegere historische tijden voelden mensen vaak dat ze geen keuze over dingen hadden. Dikwijls werden huwelijken gearrangeerd en je loopbaan werd gekozen op basis van familiestatus. Het idee om iets te vragen buiten de norm, simpel een geliefde iets vragen wat je wilde, was soms taboe.

Als jij ontwaakt voor een meer bekrachtigde manier van zijn, realiseer je je dat je elk moment aan het kiezen bent. Stil zijn is ook een keuze. Niets doen bij gekmakende dynamiek is een andere. Vragen voor wat je wilt is ook een keuze.

Om te krijgen wat je wilt, moet je ook vaak “nee” tegen iets zeggen. Voorbeeld: wanneer iemand jouw grenzen schendt. Inderdaad, jouw “nee” in zulke gevallen – wanneer uitgeoefend met liefde en compassie – behoort tot jouw krachtigste middelen. Soms is het vriendelijkste dat je kunt doen wanneer iemand jou vraagt iets te doen wat jouw grenzen overschrijdt, is om “nee” te zeggen.

Relaties kunnen uitdagend zijn, maar jij als goddelijke veranderingmaker leert nieuwe verlichte manieren van zijn. Vertrouw erop dat jij een overvloed aan steun krijgt van het universum in het creëren van nieuwe soorten van relaties gebaseerd op liefde.

Vertaling Bob Kukler

Copyright 2015 by Selacia – author of Earth’s Pivotal Years, healer, and teacher * All Rights Reserved * www.Selacia.com * Feel free to share these articles with your friends and post to your blog or website as long as you include this copyright line and the full article text.

Brug leggen tussen het spirituele en het fysieke

Sommige lezers weten misschien dat de auteurs van Gewoon-spititualiteit.nl ook als telefonische coaches werkzaam zijn onder de naam KeyPhone. Eén van de taken van KeyPhone is bijdragen aan het overbruggen van de spirituele en de fysieke wereld. Dit blijkt nu een zeer actueel thema te zijn bij Selacia-Head-Shot-212x300de Volle Maan van 29 augustus, de eerste van drie Super Volle Manen. In dit kader vertaal ik een deel van een artikel dat Selacia afgelopen week publiceerde

Daaronder tref je het filmpje voor KeyPhone aan.

 

Overbruggen Werelden – Dimensies

Terwijl we afgaan op de eerste van drie Super Volle Manen op 29 Augustus, is het nu nuttig om de balans op te maken van de dingen in je leven. Het meest waarschijnlijke is dat onze op-en-neer energieën van de laatste tijd meer dan één uitdaging in relaties heeft geprikkeld en het heeft je doen afvragen: waar sta ik nu? Misschien ben je begonnen om een paar nieuwe stevige stappen te zetten; je kunt ook je voordeel doen met de positieve potentiëlen van deze maandelijkse energiecyclus.

Soms zul je je afvragen hoe je de spirituele en fysieke realiteiten kunt overbruggen; ze kunnen zo verschillend lijken en op gespannen voet staan. Het wijze deel van jou weet echter dat jouw spirituele en fysieke leven elkaars aanvulling kunnen zijn en zijn. Ze gaan echt samen!

Als een goddelijke veranderingsmaker begrijp je dat je bedraad bent om een brug te leggen tussen het spirituele en het fysieke door het spirituele aspect in het dagelijkse leven te brengen. Het is op de een of andere manier deel van je leven. Waar ik hierover spreek, is dat het een bewust en geïntegreerd aspect is van hoe je leeft, hoe je denkt en hoe je verbonden bent met de wereld. Het is normaal om te voelen dat je enerzijds bij bepaalde mensen of in bepaalde situaties moet zijn en anderzijds dat je apart wilt zijn van hen. Dit is een lineair concept dat jouw kwantum en multidimensionele natuur negeert. Het negeert ook diezelfde natuur bij andere mensen die je ontmoet.

Het is als tegen jezelf zeggen, terwijl je alleen gericht bent op het lichaam en de fysieke resultaten: “Ik moet dit laten gebeuren of deze persoon met me eens laten zijn”, zonder rekening te houden met het spirituele aspect dat daar inderdaad is. Als een persoon dit doet, wil hij of zij nog wel eens vergeten om de innerlijke wijsheid aan te boren of de betrokkenheid van het hogere zelf van de ander in ogenschouw te nemen. Die aspecten behoren tot de mix en zijn beschikbaar, zelfs als ze over het hoofd worden gezien.

Door de tijd heen hebben talloze spirituele tradities verwezen naar de interactie van deze dimensionele aspecten. In de maatschappij van vandaag is er meer algemeen begrip voor deze dynamieken. Echter, menselijke conditioneringen gedurende honderden jaren benadrukken afscheiding en disconnectie van iemands spirituele zelf.

Kennis die je hebt van deze spirituele zelf is één ding, bewust leven als een multidimensioneel wezen is een andere. Als onderdeel van jouw pad begin je nu te begrijpen wat dit betekent in de praktijk. Het idee is dat je een actieve deelnemer wordt in het overbruggingsproces, waarbij je jezelf merkbaar ervaart in beide sferen. Als je zo doet, zie je jezelf en andere mensen op hele nieuwe manieren. Je opent je geest voor mogelijkheden die je ervoor niet gezien hebt. Ze waren er wel, maar je merkte ze niet op.

_________

Als je wilt praten over het leggen van de brug tussen het spirituele en het fysieke, dan kun je één van de coaches van KeyPhone benaderen. Ook met al je andere vragen kun je bij hen terecht op www.keyphone.nl. Zijn de coaches niet beschikbaar of is de door jou gewenste coach niet beschikbaar, ga dan naar de pagina contact en stuur een email naar de betreffende coach. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op voor het maken van een afspraak.

Goddelijke veranderingmakers leggen het subtiele pad af

Selacia-Head-Shot-212x300Naast het publiceren van mijn eigen artikelen, het ondertitelen van de wekelijkse filmpjes ‘Astrologie voor de ziel’ van Kaypacha, wil ik op                          Gewoon-spiritualiteit.nl ook vertaalde artikelen plaatsen, zoals onderstaand bericht van Selacia. Selacia richt zich in haar artikelen op de                             ‘goddelijke veranderingmakers’. Als deze term bij jou resoneert, is het goed mogelijk dat de artikelen van Selacia je raken.

Goddelijke veranderingmakers leggen het subtiele pad af                                                              Door Selecia

Met alle krachtige energieën die onlangs rond wervelden, is het normaal dat je enige desoriëntatie en tijdsverwarring hebt ervaren. Er hangt, juist nu, een gevoel van versnelling in de lucht, ook omdat je nieuwe inzichten in je opneemt die aangewakkerd zijn door de maaneclips van 4 april. Als een goddelijke veranderingmaker, is het je rol nu om onder de knie te krijgen hoe je antwoord geeft op deze cycli en je in toenemende mate bekwaam wordt in het afleggen van het subtiele pad.

Om spiritueel vooruit te gaan in de komende jaren is het essentieel dat je deze dingen begrijpt en er meesterschap in ontwikkelt. Meesterschap betekent een via ervaring opgedaan weten van het subtiele pad en zijn mysteries.

Unieke Tijd

Als je geboren bent om een gewoon leven te leiden, voornamelijk gericht op alledaagse dingen, dan heeft het subtiele pad weinig of geen betekenis voor je. Je interesses zullen meer gangbaar en gewoon zijn en je zult bij voorkeur je tijd besteden aan materiële dingen en zaken die eenvoudig te kwantificeren zijn. Voorbeelden: bankrekening, werk, huis en familiebetrekkingen.

Een goddelijke veranderingmaker zal natuurlijk ook materiële doelen hebben om te kunnen gedijen in deze fysieke wereld. Echter, er is meer om voor te leven dan alleen deze dingen. In dit unieke tijdperk ben je geboren om het grotere plaatje te ontdekken van waarom je hier bent en van het vinden van jezelf in het grotere geheel.

Bovengenoemde “jezelf” is niet je ego-zelf, de persoonlijkheid, waarmee je je leerde te identificeren; het is jouw ware natuur. Dat natuurlijke en eeuwige deel van jou kan niet worden geanalyseerd en in kaart gebracht worden op een lineaire manier. Er is geen onbuigzame tijdslijn voor wat wanneer gebeurt.

Het Subtiele Pad

Jouw reis betreft het subtiele pad met weinig duidelijke indicatoren. De weg naar voren lijkt mysterieus, gedeeltelijk omdat dingen niet duidelijk zijn en betekenissen kunnen op talloze manieren geïnterpreteerd worden. Vaker wel dan niet ontvouwt de magie zich op het moment dat je stil bent en je je aandacht richt op de diepere lagen.

Heb je het juiste pad gekozen? Ja en nee. Het subtiele pad is de natuurlijke manier van leven voor iedereen op het pad van ontwaken. Op een bepaald niveau heb je ervoor gekozen om in dit leven te ontwaken en die keuze begon jouw aandacht en interesse voor de subtiele sferen van het bestaan op gang te brengen. Aan de andere kant, als jij opgevoed bent op de traditionele manier, zal je waarschijnlijk over het subtiele pad niet veel leren totdat je ouder wordt.

Hoe dan ook, je kijkt ernaar; aangezien het subtiele pad deel is van het geheel van jouw wezen, betekent dit dat je uiteindelijk aangetrokken wordt tot het subtiele pad. Dat zal jouw bewuste keuze zijn. Ondertussen zal uiteraard het subtiele pad toch voortbestaan op de achtergrond en het zou kunnen worden ervaren in je dromen.

Geliefden Zitten Vast in het Alledaagse

Houd goed voor ogen wanneer jullie je zorgen maken over je geliefden: wanneer jullie bezorgd zijn over geliefden, geldt dat zij vastzitten in alledaagse aangelegenheden. Zij hebben ‘s nachts dromen net als jij. Subtiele energieën beïnvloeden hen ook; onbewuste problemen worden opgewekt en zaadjes van ontwaken worden geplant die zich over enige tijd gaan manifesteren.

Ondersteun je geliefden door zo liefdevol als mogelijk te zijn, waarbij je dienend bent als voorbeeld van hoe je een ontwaakt leven kunt leven. Elk persoon heeft zijn of haar tijdslijn van ontwaken en vooruitgaan op het pad. Dring niet aan dat zij moeten zijn waar jij bent of zoals jij doet. Richt je aandacht op het eeuwige en grote plaatje: je geliefde heeft talloze tijdslijnen gehad zoals jij die hebt gehad. Dit betekent dat hij of zij hun eigen unieke schaduwkanten zullen hebben om daarvan meester te worden, en hun problemen uit hun jeugd of vorige levens op te helderen.

De Vreugde van Ontdekken

Het subtiele pad is inderdaad een pad van ontdekken. Per definitie druist dit in tegen het traditionele denken in de wereld dat gemoeid is met formulieren, procedures en tijdschema’s. De vreugde kan in jou opborrelen zonder enige bepaalde reden wanneer je ontdekkingen doet op het subtiele pad.

Er is werkelijk geen begin en geen einde. Op de achtergrond heeft jouw ziel, gedurende al jouw incarnaties, je langs dit subtiele pad geduwd, terwijl het jou ondersteunde zelfs bij alledaagse levenservaringen om sleutelkwaliteiten in je verlichting te ontwikkelen, zoals geduld. Je bent nu ontwaakt op het subtiele pad. Er is geen weg terug meer. Doen alsof heeft geen zin meer. Vanuit deze wetenschap is het nodig dat je streeft naar spiritueel meesterschap voor verdere ontwikkeling op jouw pad. Dit houdt: steeds weer kunnen loslaten, aanwezig zijn bij jezelf en de omstandigheden, nieuwsgierigheid, regelmatig innerlijk onderzoek doen, openheid en liefdevolle vriendelijkheid. Als deze lijst van kwaliteiten je afschrikwekkend lijkt, herinner je je dat dit niet je eerste leven is waarin je deze vaardigheden moet ontwikkelen.

Je doet dit niet alleen. Je hebt je spirituele zelf, net zoals de ondersteuning en de feedback van anderen op eenzelfde soort pad. Je weet dat sommigen van hen al klaar zijn. Alhoewel, wees niet verbaasd als iemand waarvan je het niet verwachtte ook ontwaakt is en geïnteresseerd is in het subtiele pad. Houd dit in gedachte; dat geeft moed om verder te gaan wanneer dingen lastig gaan. En wanneer je één van je goede dagen hebt – je bent zelfverzekerd en in balans – weet dan dat je positieve energie uitzendt naar de wereld, waarmee je talloze anderen helpt.

Vertaling: Bob Kukler

Copyright 2015 by Selacia – author of Earth’s Pivotal Years, healer, and teacher * All Rights Reserved * www.Selacia.com * Feel free to share these articles with your friends and post to your blog or website as long as you include this copyright line and the full article text.