Tagarchief: Siberisch stenenorakel

Verduistering brengt nieuwe blauwdruk

Als ik de stenen van het Siberisch stenenorakel voor september gooi, ben ik erg benieuwd wat er naar voren komt. Er gebeurt nogal wat in de energie deze maand. Er zijn namelijk twee eclipsen en ook nog de herfstequinox. Op 13 september is er een gedeeltelijke zonsverduistering en op 28 september een maansverduistering. Daar tussenin zit de herfstequinox op 21 september. Hoewel de meteorologische herfst al is begonnen, start voor ons dan de herfst.

V1De gedeeltelijke zonsverduistering kunnen we in ons deel van de wereld niet zien, maar wel in
Zuid Afrika bijvoorbeeld. Om 8.41 uur is daar de maximale verduistering te zien. Deze zonsverduistering luidt de bel voor een nieuwe collectieve ordening, voor een reorganisatie dus. Om deze ordening actief en praktisch te gaan leven, brengt ze gelukkig ook de verbindingen en co-creaties die we daarvoor nodig hebben. Opletten dus.

Dan de maansverduistering op 28 september. Ze start om 2.11 uur, is maximaal om 4.47 uur en eindigt om 7.25 uur. Het bijzondere is dat het een bloedmaan en tegelijkertijd ook een supermaan is. Bloedmaan betekent dat de maan vlak voor de verduistering rood kleurt. Omdat het lijkt alsof de maan heel dichtbij de aarde staat op het moment van verduistering is het een supermaan en is ze supergroot. Deze verduistering van de super bloedmaan heeft effect op ons ego. Als we ons verbinden met de diepste lagen in onszelf, zijn we in staat het IK van het persoonlijk niveau naar nieuwe hoogten te brengen. Met andere woorden daardoor wordt de goddelijke blauwdruk gelegd voor de nieuwe mens.

V2De volle maan van 28 september wordt ook oogstmaan genoemd en heeft dus alles te maken met wat je in het voorjaar en de zomer gezaaid hebt. Een goed moment om eens te kijken hoe je eigen processen in het afgelopen seizoen zijn verlopen. Waar wil je mee doorgaan en wat wil je afstoten. Anders gezegd wat wil je meenemen naar die nieuwe mens die door de maansverduistering wordt geactiveerd.

Samenvattend is dit een periode van reorganisatie, van het ego naar een hoger en hopelijk bewuster niveau brengen en selecteren wat je geoogst hebt. Komt dat ook uit het orakel naar voren?

Het eerste wat me opvalt als ik naar de stenen kijk, is dat het geloofssysteem erg onder de aandacht ligt. We stellen er in onszelf of hardop vragen over. Ik ken geen geloofssysteem dat geen dogma’s kent en kennelijk komen die dogma’s in de maatschappij steeds meer onder vuur te liggen. Ik zeg daarmee niet dat we allemaal van ons geloof af moeten stappen. Geloof heeft voor heel veel mensen een functie. Ik zeg wel dat we steeds kritischer worden.

Wat ik ook zie in het orakel is dat er een transformatie aankomt, een onverwachte transformatie. Daardoor krijg ik geen informatie over het onderwerp. Het kan een transformatie van onszelf zijn, maar net zo goed een transformatie van de manier waarop banken en verzekeringsmaatschappijen met ons geld omgaan. Er is me verteld dat pensioenfondsen hypotheken gaan verstrekken en dat zou betekenen dat banken een beetje buiten spel gezet worden.

We gaan trouwens steeds creatiever worden om in ons eigen onderhoud te voorzien. Daar bedoel ik niet mee dat we steeds creatiever gaan graaien, maar creatief worden in het creëren van mogelijkheden om voor onszelf te zorgen. Bijvoorbeeld een eigen moestuin, meer met elkaar ruilen. Voor mij gaat het de richting uit dat we niet meer klakkeloos kopen wat er in de schappen van de grootgrutters ligt.

Dat heeft ook veel te maken met de ontwikkeling van ons bewustzijn. We zitten in een periode dat we geprikkeld worden steeds bewuster in het leven te gaan staan, waardoor we ook nietV3 meer klakkeloos met alles en iedereen kunnen meelopen. Dat houdt ook in dat we op het vlak van wat we denken en doen steeds bewustere keuzes kunnen maken. Ook op het vlak van werk. Ik sprak onlangs twee mensen die bij een bank werken en allebei hadden ze het niet meer naar hun zin. Waardoor? Doordat bij banken de mens niet meer centraal staat, maar de verdiensten, zoals ze vertelden. Ze willen allebei iets doen waar hun gevoel, hun hart weer mag meedoen. Toch vinden ze het nog moeilijk om hun hart te volgen. Waarom? Omdat ze in een gouden kooitje zitten. Uit eigen ervaring kan ik zeggen, dat uit dat gouden kooitje stappen en kiezen voor werk waar je hart ligt, motiveert en blij maakt.

Op het vlak van technologie zie ik een verstoring. Onder technologie valt ook de computer. Het zou dus zomaar kunnen dat er een grote computerstoring plaatsvindt.

Het orakel geeft ook aan dat we deze maand meer met onszelf bezig zijn dan met de ander. Dat met onszelf bezig zijn is niet vanuit egoïsme, maar heeft meer te maken met onze eigen ontwikkeling. Hiervoor is het namelijk een heel goed moment, want als we bewust in onszelf keren, kan die ontwikkeling krachtig zijn.

Het orakel geeft absoluut kenmerken weer die te maken hebben met reorganisatie, met het IK bezig zijn, met transformatie, met een eventuele oogst. Zelf heb ik de signalen in mijn leven al gezien die verandering brengen en me naar een nieuw niveau tillen. Jij ook?

September 2015

Elly de Lezenne Coulander

 

Maart 2015: Creëer je eigen leven

Een bijdrage van: Elly de Lezenne Coulander

stenenorakelHet is volle maan en inmiddels al nacht. Voor mij een goed moment om met het Siberische Stenenorakel te werken. De energie van de nacht is zo lekker rustig. De maan staat in het teken Maagd en dat is een goed moment om ons te realiseren dat we alles kunnen creëren wat we willen. Als ik dan ook de stenen heb gegooid, kijk ik er niet verbaasd van op dat zo goed als alles aan de positieve kant van het orakel ligt.

Er komt meer stabiliteit in werkgelegenheid. Dat betekent dus dat de werkloosheid afneemt. De vraag is alleen tegen welke prijs, want de financiële vooruitgang heeft niet dezelfde tred als de werkgelegenheid. En dat merk ik in mijn omgeving. Er zijn helaas nog te veel mensen die financieel niet rond kunnen komen en dat zou in een land als Nederland toch niet mogen voorkomen. Zeker niet als we horen dat criminelen door de overheid aardige bedragen worden toegestopt. Dat is toch de wereld op zijn kop.

Ik kom daarmee gelijk bij het volgende onderwerp. Er zullen steeds meer ‘geheimen’ en/of misstanden boven water komen en dat zou wel eens op een heftige manier kunnen gebeuren. Ik zal er niet van opkijken als er meer klokkenluiders aan de bel gaan hangen en hem flink laten luiden. Misstanden bij de overheid, in het bankwezen, in de rechterlijke macht en ga zo maar door. Onze ogen gaan steeds verder open en we zullen ons vaker gaan afvragen of we de waarheid wel te horen krijgen en of de waarden en normen die we belangrijk vinden nog wel maagdenhuisworden nageleefd in ons land. Kijk maar naar wat er op dit moment in het Maagdenhuis  gebeurt. Een bezetting op een heel andere manier dan jaren geleden. Toen gingen de bezetters op de barricaden en dat was passend voor die tijd. De bezetters van nu sluiten de deuren niet, maar willen discussie. Deze manier van aandacht vragen voor ongelijkheden of misstanden zal in de komende tijd toenemen.

Tijdens mijn consulten hoor ik nog wel eens wat over problemen in families. In het orakel zie ik dat we familie toch heel hard nodig hebben. Dat kan zich manifesteren in het verstevigen van of (weer) aantrekken van familiebanden. Er is nog een andere manier,want het gaat namelijk niet alleen om echte familie, zoals ouders, broers en zussen. Als het met familie niet zo goed vlot, kun je ook mensen om je heen verzamelen die als familie voor je voelen. Waar je op kunt terugvallen, waar je mee kunt delen, die er voor je zijn als het nodig is. Bijna alVolle maan Heidi Amsterdam-20120929-00497lemaal komen we mannen en/of vrouwen tegen waarvan we het gevoel hebben dat er een bijzondere connectie is zonder dat we daar per se een liefdesrelatie mee willen hebben. We herkennen dan de ziel van die persoon. Als we die mensen om ons heen verzamelen, dan creëren we eigenlijk onze spirituele familie op aarde. En daar kunnen we heel veel plezier van hebben, want die zouden wel eens in staat kunnen zijn het beste van jou naar boven te laten komen.

Ach, wat kan een volle maan toch inspirerend werken.

 

© Elly de Lezenne Coulander

Februari 2015: Ga eens uit je dak!

Een bijdrage van: Elly de Lezenne Coulander

Het is weer tijd voor de maandelijkse voorspellingen op basis van het Siberische stenenorakel. Als ik de voorspellingen van januari nog even doorlees, valt me op dat het orakel aangaf dat er weinig negatiefs te zien was, maar dat er in familieverband wel iets onverwachts te gebeuren stond. Het steentje dat informatie geeft over familieomstandigheden kun je ook interpreteren als je thuis, je huiskamer. Nou, op dat vlak vond er inderdaad wel iets heel onverwachts plaats toen televisiekijkend Nederland geconfronteerd werd met een ‘even geduld a.u.b.’ dat op het scherm verscheen en dat ‘even’ heel lang bleek te zijn. Toen bekend werd dat het ging om een gewapende overval, kwam dat wel heel erg onze huiskamer binnen. Onze veiligheid blijkt op zo’n moment een schijnveiligheid te zijn. Gelukkig liep alles goed af en bleek het om een nepwapen te gaan en iemand die kennelijk in de war was. Dan komt het wel heel dichtbij als jij, jouw partner, jouw vader of moeder, je kind bij de politie werken. Heel Nederland heeft kunnen zien hoe gevaarlijk hun werk kan zijn en daar mogen we best eens ons petje voor afnemen.

Door zo’n voorval worden we ons steeds bewuster van wat er om ons heen gebeurt. De februari boodschap is dan ook dat we steeds bewuster worden en ook gevoeliger. Door die gevoeligheid hebben we in de gaten dat we de wereld om ons heen niet altijd goed zien. Net alsof we door de mist lopen waardoor de werkelijkheid wat wazig is. Dat zorgt ervoor dat niet altijd duidelijk is welke kant we op moeten waardoor we ons onzeker kunnen voelen. Eén van de bewustzijnskaartjes die ik regelmatig pak, luidt als volgt: Wanneer vertrouwde zekerheden wegvallen, weet dan dat je op de goede weg bent. We zijn dus op de goede weg, als we ons maar niet door angst laten leiden.

wiite klokjesWe zijn de laatste tijd toch wel bezig geweest overtuigingen, normen en waarden die ons niet meer dienen los te laten en we komen daar sterker uit te voorschijn. We ervaren van binnen steeds meer een religieus gevoel. Daar bedoel ik niet mee dat we een godsdienst aanhangen. Godsdienst heeft voor mij niet zoveel met religie te maken, omdat godsdienst dogmatisch is, regels heeft waaraan we ons moeten houden. Religie heeft geen dogma’s, religie is. Het gaat om een gevoel van eenheid waarvan we een deel zijn, ons verbonden voelen met het geheel. Dat gevoel gaat zich sterker verspreiden en maakt ons krachtiger, machtiger zou ik bijna willen zeggen, maar dan bedoel ik dat wel in de goede zin van het woord. Een tekst van een ander spiritueel kaartje brengt dat goed onder woorden. Er is slechts één religie: de religie van liefde. Met deze bewustwording komen we dan ook steeds dichter bij onvoorwaardelijke liefde.

Als maatschappij gaan we meer overzicht krijgen. We gaan steeds meer in de gaten krijgen wat er werkelijk speelt. Dat merk ik ook in mijn eigen omgeving. Er komen steeds meer acties om de overheid min of meer te dwingen om aandacht te schenken aan misstanden in de maatschappij. De volgende actie draag ik dan ook een goed hart toe en daarom geef ik de link door, zodat er zoveel mogelijk mensen hier achter gaan staan.
De link geeft zelf al aan waar het over gaat. Het is toch ook logisch als je daar met je gezonde verstand over nadenkt, dat in grote schaal weghalen van iets uit de aarde, dat aardbevingen en wellicht aardverschuivingen kan opleveren. Daar staat ook nog eens tegenover dat het al lang mogelijk is om op een andere, schone manier energie op te wekken. Dus waarom schaliegas?

Er komt absoluut nog wel een flinke verandering aan. Wanneer dat precies is, is altijd lastig aan te geven. Het beeld dat ik erbij krijg, is dat het langzaam op komt zetten als de golf in een oceaan. Het zou te maken kunnen hebben met een aardbeving. Wellicht dat dit nodig is om de overheid het licht te doen zien wat betreft de winning van schaliegas.

Wat ik in één van de laatste voorspellingen al aangaf, is dat er een tijd aankomt dat we weer meer zullen gaan genieten. Dat komt nu weer te voorschijn en dat geeft de burger moed, zeker die burger die in onrustige tijden verkeert. Daarvoor is nodig dat we meer in het nu leven. We zijn altijd zo bezig met de toekomst, zeker als we in een moeilijke periode zitten. Dan krijgt angst de overhand en dat haalt ons weg uit het nu.

Het orakel laat ook zien dat we ons emotioneel veiliger gaan voelen. Niet morgen al, ook niet overmorgen, dat duurt echt nog wel een paar jaar. Die veiligheid zit in onszelf en we gaan kennelijk de komende tijd leren daar veel meer op te vertrouwen. Des te meer mensen die innerlijke, emotionele veiligheid kunnen leven, des te meer verspreidt die energie zich waardoor anderen kunnen aanhaken.

leeuwWat de financiële veiligheid betreft lijkt het erop dat mensen de kop in het zand steken. Dat geldt uiteraard niet voor iedereen. Een deel van de mensen die in financiële problemen zitten, doen dat echter wel met een mentaliteit van als ik het niet zie, dan is het er niet. Helaas, pindakaas, zo werkt het niet. Van mensen die zich financieel onveilig voelen, wordt gevraagd uit hun angst te stappen en te vertrouwen. Erop te vertrouwen dat er vanuit het universum voor hen gezorgd wordt. Dat is een moeilijke opgave, dat geef ik grif toe. Toch gaat het om vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. Dat wil niet zeggen dat je achterover kunt leunen en niets hoeft te doen. De kop in het zand steken is niet handig in dit geval. Kijk hoe je een positieve verandering kunt brengen in je financiën of anders de tering naar de nering zetten. Praat erover met anderen, praat erover in je gezin met je kinderen. Ik merk dat ouders het moeilijk vinden om hun kinderen erin te betrekken, maar kinderen kunnen met goede ideeën komen. Als ze de leeftijd hebben dat ze ook mogen werken, kunnen ze ook voor een financiële bijdrage zorgen. Voor mij is het altijd heel logisch geweest dat zodra ik ging werken ik een deel van mijn salaris afstond aan mijn ouders. Uiteindelijk voedden en kleedden zij mij ook en daar mocht ik best iets voor terugdoen. Tegenwoordig lijkt dat wat besmet te zijn, maar kinderen leren hier ook heel erg veel van. Als kinderen alleen al bewuster omgaan met water, elektriciteit en verwarming leveren ze al een positieve bijdrage. Financiële onveiligheid kunnen we omzetten in iets positiefs, namelijk dat het meehelpt aan zuinigheid op een heleboel fronten waar we de zuinigheid volledig uit het oog zijn verloren.

De stenen laten ook zien dat het met onze communicatie slecht gesteld is. Grappig is dat ik tijdens het typen van het woord communicatie de d als eerste aansloeg in plaats van de c. Kennelijk geeft dommunicatie beter aan hoe er nu gecommuniceerd wordt. Op zich is dat niet zo verbazend, want de planeet die alles met communicatie te maken heeft, loopt retrograde. Dat betekent dat die planeet stilstaat terwijl de aarde wel verder draait, waardoor het lijkt alsof Mercurius mercury retroachteruit loopt. Dat is een periode van oppassen met wat je zegt en schrijft. Het vlot allemaal niet lekker. Je wordt niet begrepen, gehoord, enzovoort en je krijgt snel ruzie omdat mensen snel op hun tenen getrapt zijn. Nieuwe dingen starten of nieuwe elektrische apparatuur kopen, is ook niet handig in deze periode. Mercurius loopt nog tot 11 februari retrograde. Tel daar nog een paar dagen bij op en het loopt vanaf medio februari weer stukken beter.

Aan de andere kant is het tijd dat we eens lekker uit ons bol gaan, iets geks doen. Iets wat we normaal nooit zouden doen, niet durven. Heb je nog nooit durven dansen, ga het doen. Ben je nog nooit alleen op reis geweest, doe het of neem het je voor dat binnenkort te doen. Stap uit je comfortzone. Doe iets wat je anders nooit zou durven doen. Ga uit je dak en geniet ervan.

Februari 2015
Elly de Lezenne Coulander

Voorspellingen: Beter goedschiks dan kwaadschiks

Een bijdrage van: Elly de Lezenne Coulander

De overgang van het ene naar het andere jaar zorgt altijd voor veel voorspellingen her en der. Natuurlijk heb ik het Siberische Stenenorakel ook gebruikt om een voorspelling voor 2015 te doen. Deze kun je lezen in het prachtige e-magazine Nu1. Als je deze link aanklikt, kun je de laatste editie zowel in het Nederlands als in het Engels vinden. Even door het blad heen bladeren en je komt bij de voorspelling.

Over januari kan ik het volgende vertellen. Ik zie gelukkig weinig negatiefs voor deze maand, maar wel zie ik dat de energie wat uit ons wegebt. Niet zo raar natuurlijk, zo richting lente, maar toch een gewaarschuwd mens telt voor twee. Let dus wat meer op je gezondheid. Ik hoor heel wat gehoest en geproest om me heen en doe daar zelf aardig aan mee.OLYMPUS DIGITAL CAMERA Het orakel geeft aan dat we naar buiten moeten om onze gezondheid een oppepper te geven. Met zonnig weer is dat ook heerlijk, maar donker weer daagt niet echt uit om onze neus buiten de deur te steken. Dan hebben we de neiging om lekker warm binnen te blijven zitten. Toch, warm aangekleed geeft het echt een reusachtige boost om met de neus in weer en wind te lopen. In januari levert de zon nog geen vitamine D op trouwens. Daar staat de zon te laag voor, maar beweging geeft beweging en zo kun je je energieker gaan voelen. Doen dus.

Reken erop dat er in de familie wat reuring kan ontstaan en dat kan heel onverwacht zijn. Het orakel geeft nooit aan of onverwachte dingen positief of negatief zijn, want onverwacht moet onverwacht blijven. Toch is het handig om er een beetje op voorbereid te zijn, want dan kun je er beter op reageren.

Gelukkig blijft de economie gestaag vooruitgaan. Het zou fijn zijn als dat in de portemonnee ook te voelen is. Jammer genoeg zie ik dat niet helemaal gelijk opgaan. Het financiële herstel gaat langzamer, maar geef de moed niet op. Het komt goed.

De afgelopen jaren zijn voor veel mensen best zwaar geweest en het lijkt erop dat veel van die zwaarte in 2015 gaat wegvallen. Aan het eind van het jaar zie ik meer blije mensen. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met de verandering die er in ons denken gaat ontstaan. Er is al een beweging gaande aan de buitenrand van onze aura die ons als het ware de weg wijst naar een denken vanuit het grotere geheel en niet meer vanuit het ikke ikke ikke.OLYMPUS DIGITAL CAMERA Alleen dat ANWB-bord kunnen de meesten van ons nog niet zien. Het is te fijnstoffelijk en kan zich daardoor nog niet tot uitdrukking brengen. Net als alles wat uiteindelijk in een waar te nemen vorm verschijnt, moet het zich door alle lagen van onze aura heen naar ons eigen lichaam bewegen. Pas als het ons mentale lichaam bereikt, komt het in het zicht van ons denken. Dan passeert het nog ons emotionele en etherische lichaam voordat het ons fysieke lichaam bereikt. Dat is het moment dat we niet alleen meer vanuit het grotere geheel gaan denken, maar ook gaan doen. Nou dat duurt nog wel even.

Aan de andere kant hoeveel tijd krijgen we nog om op deze zachte manier de wereld te veranderen. Als het niet goedschiks gaat, dan zou het wel eens kwaadschiks kunnen gaan gebeuren, blijkt uit het orakel. Dat is niet om je bang te maken, maar ik zie wel dat zet je de kont tegen de keer en heb je zoiets van het zal mijn tijd wel duren, dan gaan we echt opgeschud worden en dat zal niet altijd op een prettige manier gebeuren. Mijn voorkeur gaat daarom uit naar de zachtere manier. Als steeds meer mensen daar in dit jaar voor kiezen, zijn we aan het eind van het jaar wellicht met zoveel bewuste denkers en doeners die het grotere geheel kunnen overzien, dat we dat opschudden niet meer nodig hebben. Hoe blij kan je dat maken.

Ik wens je een overzichtelijk, blij, liefdevol 2015 toe.

Elly de Lezenne Coulander
Januari 2015