Categorie archief: Voorspellingen

Wat brengt december

Een bijdrage van: Elly de Lezenne Coulander

De voorspellingen met het Siberische stenenorakel zijn een beetje op de achtergrond geraakt door een gebeurtenis in mijn leven die nogal wat van mijn tijd heeft gevraagd. Toen ik in september terugkwam van een reis naar Frankrijk bleek dat er tijdens mijn afwezigheid was ingebroken. En niet zo maar een inbraak. Het was één grote chaos. Alles uit de kasten op de grond gegooid. Heel veel weg. Het heeft weken geduurd voordat ik alles weer schoongemaakt en uitgezocht had. De lijst van artikelen die waren verdwenen was behoorlijk lang. Half november was uiteindelijk alles geregeld.

Nu is het december en ben ik weer toe aan de voorspellingen. Het eerste wat me in het orakel Oogopvalt, is de aandacht die de wereld om ons heen nog blijft vragen. We zijn er dus nog niet en ze zal ons nog regelmatig dwingen naar haar te kijken. Het orakel laat zien dat er een verbinding zit met godsdiensten. Voor mij is er een duidelijk verschil tussen godsdienst en religie. Dat verschil zit hem in wel of geen dogma’s. Godsdiensten hebben altijd dogma’s: je moet dit en je moet dat anders kom je niet in de hemel. Religie is voor mij zonder dogma’s. Dat is ook waarom het sjamanisme me zo aantrekt: ze kent geen dogma’s, maar wel verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor je familie, voor de stam, voor de aarde, voor de wereld.

De schietpartijen in Parijs en Amerika hebben ons weer eens met de neus gedrukt op hoe raar het er op de wereld aan toegaat. Door dit soort uitbarstingen worden we uitgenodigd om te kijken naar de oorzaak. Het evenwicht is zoek. Wie onderdrukt wordt, gaat zich daar onder uit worstelen. Mensen willen namelijk gehoord en gezien worden. Gebeurt dat niet dan ontstaan er oorlogen. Oorlogen brengen nooit vrede, want er is altijd een winnaar en een verliezer. Er zal dus een discussie op gang moeten komen met degenen die zich niet gehoord en gezien voelen en met de onderdrukkers. Ga er maar aan staan. Dat lijkt me geen gemakkelijke opgave.

De financiële wereld is ook zo’n dingetje. Er kan weer iets onverwachts op dat vlak gebeuren. Het is me niet duidelijk of dat positief of negatief is. Wat me wel duidelijk is, is dat er veel meer armoede is dan we denken. Ik zie het regelmatig om me heen, mensen die maar net of helemaal niet meer het hoofd financieel boven water kunnen houden. En dat terwijl er miljonair na miljonair bijkomt. Ook dat is weer zo’n verstoord evenwicht. Er wordt echt van ons gevraagd om naar dit alles te kijken en de mens weer centraal te stellen in plaats van geld of economie.

Het is mogelijk de komende tijd rigoureuze veranderingen te realiseren, maar wel in gezamenlijkheid. Samen sta je sterker. Al die acties die via internet onze huiskamer binnenkomen, zijn daar een goed voorbeeld van. Zoals voor een schoner klimaat, voor scholing van kinderen van Syrische vluchtelingen, maar net zo goed voor kinderen in Afrikaanse landen.

De grote verandering komt door een steeds groter bewust zijn van ons mensen en dan vooral door de nieuwe tijdskinderen die er aan zitten te komen. Zij zijn uiteindelijk de toekomst. Elk kind heeft daarom recht op onderwijs, maar dan wel het onderwijs dat bij hem past. Het huidige onderwijs in Nederland is nog te veel gebaseerd op de rationele kant van onze hersenen. Het zou onderwijs moeten worden dat een beroep doet op beide hersenhelften: de rationele linkerkant en de intuïtieve rechterkant. Als we weer vanuit gevoel leren leven, zien we het goddelijke in elk mens, in elk dier, in elke plant. Dan leren we weer dat we uit de eenheid komen en waarom zouden we elkaar dan bevechten, want dan bevechten we onszelf.

Chief Dan GeorgeAls we met iets of iemand strijd leveren, doen we dat eigenlijk met iets in onszelf. Dan zien we iets in ons zelf over het hoofd of luisteren we niet naar onszelf. Vaak is dat een oude wond waar emoties aan vast zitten en die we goed weggestopt hebben. We willen die emoties niet meer voelen. We negeren onszelf en dan gaat die wond etteren en opspelen, zodat we er wel naar móeten kijken. Als we die emoties dan blijven onderdrukken, krijg je oorlog in jezelf. Datzelfde principe zien we ook in de buitenwereld. Alles wat aandacht vraagt en onderdrukt en genegeerd wordt, uit zich vaak op een heel destructieve manier. Dat is ook wat er gaande is in de wereld om ons heen. Als we ons daar bewuster van worden, kunnen we beginnen met onze eigen onderdrukte emoties en gevoelens te erkennen en er vrede mee te sluiten. Dan begrijpen we anderen die nog niet zo bewust zijn beter. We doen namelijk precies hetzelfde met onszelf, maar dan in het klein. Dat wil niet zeggen dat we het altijd eens zijn met de manier waarop om aandacht en erkenning wordt gevraagd.

Gelukkig is het de goede maand voor familiegebeurtenissen, dus geniet van deze feestmaand. Als het gaat om gezondheid, is dit een maand die vraagt om wijs met ons lichaam om te gaan. Dus let op wat je eet. Tja, en dat in december, met al zijn zoetigheid en eetpartijen. Ik wens je er veel succes mee.

December 2015

Elly de Lezenne Coulander

Verduistering brengt nieuwe blauwdruk

Als ik de stenen van het Siberisch stenenorakel voor september gooi, ben ik erg benieuwd wat er naar voren komt. Er gebeurt nogal wat in de energie deze maand. Er zijn namelijk twee eclipsen en ook nog de herfstequinox. Op 13 september is er een gedeeltelijke zonsverduistering en op 28 september een maansverduistering. Daar tussenin zit de herfstequinox op 21 september. Hoewel de meteorologische herfst al is begonnen, start voor ons dan de herfst.

V1De gedeeltelijke zonsverduistering kunnen we in ons deel van de wereld niet zien, maar wel in
Zuid Afrika bijvoorbeeld. Om 8.41 uur is daar de maximale verduistering te zien. Deze zonsverduistering luidt de bel voor een nieuwe collectieve ordening, voor een reorganisatie dus. Om deze ordening actief en praktisch te gaan leven, brengt ze gelukkig ook de verbindingen en co-creaties die we daarvoor nodig hebben. Opletten dus.

Dan de maansverduistering op 28 september. Ze start om 2.11 uur, is maximaal om 4.47 uur en eindigt om 7.25 uur. Het bijzondere is dat het een bloedmaan en tegelijkertijd ook een supermaan is. Bloedmaan betekent dat de maan vlak voor de verduistering rood kleurt. Omdat het lijkt alsof de maan heel dichtbij de aarde staat op het moment van verduistering is het een supermaan en is ze supergroot. Deze verduistering van de super bloedmaan heeft effect op ons ego. Als we ons verbinden met de diepste lagen in onszelf, zijn we in staat het IK van het persoonlijk niveau naar nieuwe hoogten te brengen. Met andere woorden daardoor wordt de goddelijke blauwdruk gelegd voor de nieuwe mens.

V2De volle maan van 28 september wordt ook oogstmaan genoemd en heeft dus alles te maken met wat je in het voorjaar en de zomer gezaaid hebt. Een goed moment om eens te kijken hoe je eigen processen in het afgelopen seizoen zijn verlopen. Waar wil je mee doorgaan en wat wil je afstoten. Anders gezegd wat wil je meenemen naar die nieuwe mens die door de maansverduistering wordt geactiveerd.

Samenvattend is dit een periode van reorganisatie, van het ego naar een hoger en hopelijk bewuster niveau brengen en selecteren wat je geoogst hebt. Komt dat ook uit het orakel naar voren?

Het eerste wat me opvalt als ik naar de stenen kijk, is dat het geloofssysteem erg onder de aandacht ligt. We stellen er in onszelf of hardop vragen over. Ik ken geen geloofssysteem dat geen dogma’s kent en kennelijk komen die dogma’s in de maatschappij steeds meer onder vuur te liggen. Ik zeg daarmee niet dat we allemaal van ons geloof af moeten stappen. Geloof heeft voor heel veel mensen een functie. Ik zeg wel dat we steeds kritischer worden.

Wat ik ook zie in het orakel is dat er een transformatie aankomt, een onverwachte transformatie. Daardoor krijg ik geen informatie over het onderwerp. Het kan een transformatie van onszelf zijn, maar net zo goed een transformatie van de manier waarop banken en verzekeringsmaatschappijen met ons geld omgaan. Er is me verteld dat pensioenfondsen hypotheken gaan verstrekken en dat zou betekenen dat banken een beetje buiten spel gezet worden.

We gaan trouwens steeds creatiever worden om in ons eigen onderhoud te voorzien. Daar bedoel ik niet mee dat we steeds creatiever gaan graaien, maar creatief worden in het creëren van mogelijkheden om voor onszelf te zorgen. Bijvoorbeeld een eigen moestuin, meer met elkaar ruilen. Voor mij gaat het de richting uit dat we niet meer klakkeloos kopen wat er in de schappen van de grootgrutters ligt.

Dat heeft ook veel te maken met de ontwikkeling van ons bewustzijn. We zitten in een periode dat we geprikkeld worden steeds bewuster in het leven te gaan staan, waardoor we ook nietV3 meer klakkeloos met alles en iedereen kunnen meelopen. Dat houdt ook in dat we op het vlak van wat we denken en doen steeds bewustere keuzes kunnen maken. Ook op het vlak van werk. Ik sprak onlangs twee mensen die bij een bank werken en allebei hadden ze het niet meer naar hun zin. Waardoor? Doordat bij banken de mens niet meer centraal staat, maar de verdiensten, zoals ze vertelden. Ze willen allebei iets doen waar hun gevoel, hun hart weer mag meedoen. Toch vinden ze het nog moeilijk om hun hart te volgen. Waarom? Omdat ze in een gouden kooitje zitten. Uit eigen ervaring kan ik zeggen, dat uit dat gouden kooitje stappen en kiezen voor werk waar je hart ligt, motiveert en blij maakt.

Op het vlak van technologie zie ik een verstoring. Onder technologie valt ook de computer. Het zou dus zomaar kunnen dat er een grote computerstoring plaatsvindt.

Het orakel geeft ook aan dat we deze maand meer met onszelf bezig zijn dan met de ander. Dat met onszelf bezig zijn is niet vanuit egoïsme, maar heeft meer te maken met onze eigen ontwikkeling. Hiervoor is het namelijk een heel goed moment, want als we bewust in onszelf keren, kan die ontwikkeling krachtig zijn.

Het orakel geeft absoluut kenmerken weer die te maken hebben met reorganisatie, met het IK bezig zijn, met transformatie, met een eventuele oogst. Zelf heb ik de signalen in mijn leven al gezien die verandering brengen en me naar een nieuw niveau tillen. Jij ook?

September 2015

Elly de Lezenne Coulander

 

De natuur onze bondgenoot

Een bijdrage van: Elly de Lezenne Coulander

Welke energieën spelen in de maand juli een rol? Als ik dan naar het Siberische Stenenorakel kijk, is het eerste dat me opvalt gezondheid. Kennelijk is het de bedoeling dat we op onze gezondheid letten en niet alleen een beetje, maar een beetje veel. Nou kan ik me dat wel voorstellen met die wisselende temperaturen waarmee we toch de afgelopen weken geconfronteerd zijn. De enige dag bloedheet en de andere dag weer rond de 20 graden. Nou, een gewaarschuwd mens telt voor twee, want gezondheid heeft natuurlijk niet alleen met de weersomstandigheden te maken.

Foto Elly 12 juli-2Het is belangrijk om de natuur in te gaan, ons te voeden met volwassen groente en fruit – dat wil zeggen geen bespoten groenten en fruit – in plaats van groente en fruit die met behulp van kunstmest de grond is uitgeschoten en met bestrijdingsmiddelen zijn bespoten. Onvolwassen groente en fruit dus met lage waarden aan mineralen en vitaminen plus de nodige toxische stoffen.

Ook wordt van ons gevraagd ons in te zetten voor de natuur. Dus ga je met vakantie naar bos, strand of de bergen in, laat de natuur schoon achter en leer dat ook je kinderen als je die hebt. We hebben die natuur zo hard nodig om een gezond leven te kunnen leiden. Ze is onze bondgenoot en daar moeten we goed voor zorgen.

Er kwam trouwens een berichtje op mijn pad over het kappen van bomen langs de N-wegen. Bomen die binnen 4,5 m van de weg afstaan gaan gerooid worden. Voor Zuid-Holland betekent dat bijvoorbeeld al 6000 bomen. In verband met de veiligheid wordt gezegd. Zodat mensen zich niet zo gemakkelijk kunnen doodrijden tegen bomen. Van tafel wordt geveegd dat al aangetoond is dat de veiligheid hierdoor niet verbetert. Mensen gaan juist harder rijden. Foto Elly 12 juliBovendien absorberen bomen nu juist de afvalstoffen die we als automobilist uitstoten het milieu in. Ik houd mijn hart vast voor de provincie Drenthe waar ikzelf woon. Mocht je een bijdrage willen leveren om dit tegen te gaan, ga dan naar https://petities.nl/petitie/stop-de-bomenkap-langs-provinciale-n-wegen.

Werkgelegenheid ligt in deze periode eveneens ongunstig, maar ook dat is niet vreemd, want in de zomermaanden is er eigenlijk altijd wel een achteruitgang wat dit betreft.

Er komt een flinke transformatie aan die te maken heeft met geld en dan met name geld van anderen. Zou dat met GrExit te maken hebben? We zullen het zien. Mensen die met geld van anderen bezig zijn en dat niet op een ethische en respectvolle manier doen, die krijgen echt met die transformatie te maken. Het is net of ze een draai om de oren gaan krijgen, figuurlijk dan wel te verstaan, om hen op de goede weg te krijgen.

Op één of andere manier willen we niet luisteren en dat betekent dat we moeten voelen. Op een onverwachte manier kunnen we ermee geconfronteerd worden dat we een stapje terug moeten doen. Om van een afstandje eens te kijken van waar ben ik nou mee bezig en hoe zie ik dingen. Om anders te gaan kijken naar het leven. Een goed gesprek kan wat dat betreft wonderen doen. En zoals ik al eerder aangaf een gewaarschuwd mens telt voor twee. Je kunt ook vrijwillig dat stapje terug doen, zodat je geen onaangename ‘waarschuwing’ hoeft te krijgen.

Het familiegevoel staat eveneens onder druk. In mijn consulten merk ik ook dat het in families regelmatig escaleert. Het loopt gewoon niet lekker, mensen worden niet gehoord, horen elkaar niet. Het is de bedoeling dat we meer inzicht gaan krijgen om er weer een positieve draai aan te kunnen geven of om een grotere afstand te creëren. Dat hangt af van wat goed voor jou is en het is nu juist de bedoeling dat je dát inzicht gaat krijgen de komende tijd. Alleen daar moet je wel wat voor doen.

Als het zomer is en de zon schijnt, zitten we meestal beter in ons velletje. En op zich hebben we niet echt te klagen en dat is ook te zien in het orakel. Over het algemeen zijn we best wel blij met onszelf en elkaar. Dat heeft ongetwijfeld te maken dat voor de meesten de vakantie voor de deur staat. Geniet ervan.

Juli 2015
© Elly de Lezenne Coulander

Elly is te bereiken via nummer 0909-0503 en op hier kun je zien of ze beschikbaar is

Mei 2015 Tijd voor transformatie

Een bijdrage van: Elly de Lezenne Coulander

De voorspellingen met het Siberisch Stenenorakel zijn een beetje laat deze maand. Ik was namelijk de regie in mijn eigen huis een beetje kwijt. Doordat ik gasten over de vloer had, zorgde dat ervoor dat ik niet altijd aan mijn eigen dingen toekwam. Eén van mijn gasten was de Amerikaanse Judith Moore, één van de beste transmediums van deze tijd. Hoe geweldig het ook is om een week samen met haar door te brengen, het vraagt even tijd om alle mooie ervaringen zoals de workshop die we samen gegeven hebben met betrekking tot de principes van vrede in de praktijk, te laten bezinken en weer in mijn eigen ritme te komen.

Inmiddels heb ik voor deze maand de stenen weer gegooid en het allerbelangrijkste dat me opvalt, is dat we zelf aardig in de schijnwerper staan. Wij zelf zijn er aan toe om eens aardig door elkaar geschud te worden. De één zal dat positief vinden en de ander niet. Ik heb al een aantal keer eerder aangegeven dat we steeds bewuster in het leven zullen moeten komen staan. Nu is het dus echt de tijd om daar aandacht aan te schenken. Ga je met de stroom van deze transformatie mee, dan verloopt dat proces zonder al te veel obstakels. Zet je je hakken in het zand tegen zo’n verandering, tja, dan wordt de weg van transformatie lastiger. De keus is aan jou.

Allemaal krijgen we de kans ons bewustzijn te verruimen, allemaal op ons eigen niveau. Van een eerste klasser kun je ook niet verwachten dat die de leerstof van een zesde klasser aan kan en zo werkt het ook met bewuster te worden van de manier waarop je je leven leidt.

Deze transformatie vraagt van ons goed te kijken naar onze normen en waarden. Waar geloof je in? Geloof je nog steeds dat er geen leven na dit leven is? Geloof je nog steeds alles wat de media je voorschotelt? Geloof je nog steeds dat een dubbeltje nooit een kwartje kan worden? Het is tijd om kritisch te luisteren, te kijken, te voelen, zowel in jezelf als daarbuiten. We zijn om wat voor reden ook onze uniciteit, onze echtheid verloren. Er is een tijd geweest dat we in staat waren echt te voelen en te vertrouwen op onze intuïtie, te weten in plaats van te denken, een tijd dat we leefden vanuit een totaal bewustzijn. Helaas zijn we heel lang geleden aardig van dat pad afgeraakt door wat voor reden dan ook. Nu is het tijd om de draad weer op te pakken.

Laat de boel eens even de boel en neem tijd voor jezelf. Wordt eens waarnemer van jezelf, elly 1zonder te oordelen. Kijk naar jezelf en word je bewust van de gedachten die jouw leven vorm geven. Vraag je af of de gedachten die jouw normen, waarden en overtuigingen vormen nog wel bij je passen. Zijn ze trouwens echt wel van jou of heb je ze overgenomen van je ouders, je leraren, je werkgevers? Dienen ze je? Of zijn het obstakels die je in een laag bewustzijn houden? Neem ze eens goed onder de loep, maar nogmaals zonder jezelf te veroordelen.

De maan van deze maand heet de maan van het ontwaken. Deze transformatie vraagt ons ook wakker te worden. Onze ogen te openen, onze oogkleppen wat verder open te zetten, zodat we ons bewuster worden van onszelf en de wereld om ons heen. Het voorjaar is ook een prima tijd om op te ruimen, zodat er plek komt voor iets nieuws. Dat is ook wat ik onder een transformatie versta: iets opruimen zodat er ruimte is voor nieuwe impressies. In dit geval bewuster te worden van de werkelijke waarde van het leven op zo’n mooie planeet als Moeder Aarde en uiteraard ook van je eigen motieven om je leven te creëren op deze bijzondere planeet.

elly 2 bosMoeder Aarde helpt je graag tijdens deze veranderingsperiode. Maak contact met haar door regelmatig de natuur in te gaan, in de tuin te werken om te aarden, te gronden. Ervaar buiten de transformerende kracht van de natuur. De bomen die hun bladeren in de herfst hebben laten vallen, tooien zich weer met jonge groene blaadjes. Zo verfrissend kan transformatie zijn. Maak contact met die kracht en gebruik die momenten om te kijken wat er nog klopt van jouw normen en waarden, wat past nog bij je. Laat los wat niet meer bij je past. Doe hetzelfde met je overtuigingen. Vraag je af waar ze vandaan komen en of het overtuigingen zijn die je helpen om liefdevol en ontspannen in het leven te staan. Als ze je geen vredig gevoel geven, je leven moeilijk maken, je blokkeren, doe ze dan de deur uit. Lukt je dat niet alleen, zoek dan hulp. Op KeyPhone vind je mij en mijn collega’s om je bij zo’n proces te helpen. Je zult merken dat het opsporen van het ontstaansmoment van zo’n blokkerende overtuiging – alleen of met hulp – zo’n opluchting kan zijn dat je haar gemakkelijker kunt loslaten.

Als je op deze manier met transformatie omgaat, wordt het geen storm die je met wortel en al uit je vertrouwde leventje wegrukt, maar puur een verandering naar een hoger bewustzijn. Des te meer mensen zo’n stapje hoger op de bewustzijnsladder kunnen maken, des te beter. Dat hogere bewustzijn brengt ons dichter bij het meesterschap. Het meesterschap om in liefde en vrede met elkaar op onze aarde te leven. Is het toeval dat ik juist nu in het boek De vlucht van de zevende maan van Lynn V. Andrews dat ik aan het lezen ben de volgende woorden tegenkom?

‘Liefde is een ander woord voor transformatie.’ ‘Als je zegt: “Ik houd van je”, zeg je eigenlijk “Ik transformeer je”.’ ‘…. aangezien je in je eentje niemand kunt transformeren, zeg je in werkelijkheid eigenlijk “Ik transformeer mezelf en de manier waarop ik kijk”.

Ik zou maar eens goed kijken als ik jou was. Het is de juiste tijd.

Elly de Lezenne Coulander

Elly is te bereiken via nummer 0909-0503 en op hier kun je zien of ze beschikbaar is

April: kinderen willen gehoord worden

Een bijdrage van: Elly de Lezenne Coulander

April is begonnen met aardig wat tumult. Storm, regen en zelfs hagel. Toch geeft het Siberische Stenenorakel een optimistische kijk op deze maand.

De economie stabiliseert zich namelijk nog meer dan ze al deed en het lijkt er op dat we een nieuwe ronde ingaan als het om onze financiën gaat. Het zal van lieverlee financieel beter worden, maar dat vraagt wel wat tijd voordat die verbering ook de onderste lagen van onze maatschappij bereikt. Het dieptepunt is in ieder geval voorbij.

De manier waarop gecommuniceerd wordt, is nog altijd niet je dat. Er komen nog steeds dingen naar buiten die echt geen schoonheidsprijs verdienen. Neem de loonsverhoging met een ton voor de bestuurders van de ABN/Amro. Maar het gaat toch wel de goede kant uit. We zullen best nog wel met dingen uit het verleden geconfronteerd worden, toch hoeven we daar niet in te blijven hangen. Met andere woorden kijk ernaar en laat het dan los. Laten we er ons helemaal in zakken, dan worden we meegesleurd in ons eigen drama.

Of we nu willen of niet, we zitten met z’n allen in een behoorlijke transformatie en bewustzijnsproces op het gebied van gezondheid en werk. De transformatie gaat in een Round upbehoorlijke sneltreinvaart en als we ons er tegen verzetten, dan wordt het alleen maar zwaarder en moeilijker en dan gaat het ten koste van je gezondheid. We krijgen steeds beter in de gaten wat er mis is als het gaat om voeding en gezondheidszorg. Ik lees net een bericht over Monsanto met zijn gezondheid bedreigende Roundup. Een zekere Patrick Moore die Monsanto publiekelijk steunt, beweerde zelfs in een tv-programma dat het drinken van een glas glyphosaat zo veilig is dat je er een kwart liter van kunt drinken zonder nadelige gevolgen. Als de presentator hem een glas  glyphosaat aanbiedt, weigert hij het op te drinken, want hij is niet gek zoals hij zelf zegt. Kennelijk wel, want anders beweer je zoiets niet. Inmiddels zijn er onderzoeken geweest en gepubliceerd waaruit blijkt dat glyphosaat dat in 750 onkruiddodende producten zit, non-Hodgkin en longkanker kan veroorzaken. Wees dus niet zo gek om Patrick Moore en alles wat producenten over hun producten vertellen, te geloven.

Die transformatie heeft ook betrekking op werk en dan in de positieve zin. Als we meegaan in die transformatie dan neemt ook de werkgelegenheid weer toe, alleen dat zouden wel eens andersoortige banen kunnen worden dan we tot nu toe kennen. Afwachten dus zou ik bijna zeggen, maar dat is niet helemaal de bedoeling. Ga mee met de stroom, waar die je ook brengt.

Onverwachte gebeurtenissen spelen deze maand ook een rol. We worden geprikkeld om uit onze comfortzone te komen. Er wordt namelijk van ons gevraagd in beweging te komen. Terugtrekken is er gewoon niet bij. Het is ook voorjaar, we gaan weer meer naar buiten, we openen ons veel meer.onweer Doe iets onverwachts. Als we dat niet doen, dan krijgen we vanzelf een onverwachte flinke speldenprik in ons achterste, zodat we verschrikt naar voren springen. Het is ook een soort signaal om wakker te worden, zodat er verandering kan komen – als dat nodig is – in je financiële en werksituatie, je gezondheid. Met andere woorden het prikkelt ook die transformatie en bewustwording.

Ouders zouden het wel eens moeilijk kunnen krijgen wat hun kinderen betreft en dan bedoel ik voornamelijk jonge kinderen. Er zijn heel veel jonge kinderen die erg gevoelig zijn. Ze hebben vaak veel kennis en kunde in huis en hebben een hoger trillingsniveau dan de gemiddelde mens. In die jonge lichaampjes zitten grote zielen die nog niet vooruit kunnen zoals ze zouden willen en ze OLYMPUS DIGITAL CAMERAvoelen zich niet gehoord. Mijn boodschap is dan ook luister naar je kind(eren). Ze hebben ons veel te vertellen en te leren. Daarmee zeg ik niet dat kinderen alles maar mogen en niet tot de orde geroepen hoeven te worden. Integendeel, kinderen hebben grenzen nodig en die zullen ze altijd proberen op te rekken. Maar ga niet altijd in de rol van de bestraffende ouder zitten, luister naar je kind(eren). Zadel hen niet op met al jouw vooroordelen en misplaatste overtuigingen. Kinderen kunnen je daar haarfijn op wijzen trouwens. Luister je niet, dan is de kans dat zo’n kind ontspoort groter. Ze hebben juist erkenning nodig en moeten gestimuleerd worden hun – vaak wijze – woorden vrijuit te zeggen zonder een kopje kleiner te worden gemaakt. Die gevoelige kinderen lopen tegen heel wat problemen in de maatschappij aan. Doordat ze zich niet gehoord voelen, gaan ze overal tegenaan lopen trappen als ze wat ouder zijn. Wees als ouder wijzer en luister naar je kind(eren). Luisteren wil niet zeggen dat je het overal mee eens hoeft te zijn, maar dat kun je uitleggen en kinderen snappen meer dan we vaak denken. Door naar hen te luisteren, worden het betere individuen en help je hen om straks als volwassene sterker in het leven te staan.

© Elly de Lezenne Coulander

Elly is voor vragen over je persoonlijke situatie bereikbaar op nummer 0909-0503 en of ze beschikbaar is kun je zien op KeyPhone.nl

Maart 2015: Creëer je eigen leven

Een bijdrage van: Elly de Lezenne Coulander

stenenorakelHet is volle maan en inmiddels al nacht. Voor mij een goed moment om met het Siberische Stenenorakel te werken. De energie van de nacht is zo lekker rustig. De maan staat in het teken Maagd en dat is een goed moment om ons te realiseren dat we alles kunnen creëren wat we willen. Als ik dan ook de stenen heb gegooid, kijk ik er niet verbaasd van op dat zo goed als alles aan de positieve kant van het orakel ligt.

Er komt meer stabiliteit in werkgelegenheid. Dat betekent dus dat de werkloosheid afneemt. De vraag is alleen tegen welke prijs, want de financiële vooruitgang heeft niet dezelfde tred als de werkgelegenheid. En dat merk ik in mijn omgeving. Er zijn helaas nog te veel mensen die financieel niet rond kunnen komen en dat zou in een land als Nederland toch niet mogen voorkomen. Zeker niet als we horen dat criminelen door de overheid aardige bedragen worden toegestopt. Dat is toch de wereld op zijn kop.

Ik kom daarmee gelijk bij het volgende onderwerp. Er zullen steeds meer ‘geheimen’ en/of misstanden boven water komen en dat zou wel eens op een heftige manier kunnen gebeuren. Ik zal er niet van opkijken als er meer klokkenluiders aan de bel gaan hangen en hem flink laten luiden. Misstanden bij de overheid, in het bankwezen, in de rechterlijke macht en ga zo maar door. Onze ogen gaan steeds verder open en we zullen ons vaker gaan afvragen of we de waarheid wel te horen krijgen en of de waarden en normen die we belangrijk vinden nog wel maagdenhuisworden nageleefd in ons land. Kijk maar naar wat er op dit moment in het Maagdenhuis  gebeurt. Een bezetting op een heel andere manier dan jaren geleden. Toen gingen de bezetters op de barricaden en dat was passend voor die tijd. De bezetters van nu sluiten de deuren niet, maar willen discussie. Deze manier van aandacht vragen voor ongelijkheden of misstanden zal in de komende tijd toenemen.

Tijdens mijn consulten hoor ik nog wel eens wat over problemen in families. In het orakel zie ik dat we familie toch heel hard nodig hebben. Dat kan zich manifesteren in het verstevigen van of (weer) aantrekken van familiebanden. Er is nog een andere manier,want het gaat namelijk niet alleen om echte familie, zoals ouders, broers en zussen. Als het met familie niet zo goed vlot, kun je ook mensen om je heen verzamelen die als familie voor je voelen. Waar je op kunt terugvallen, waar je mee kunt delen, die er voor je zijn als het nodig is. Bijna alVolle maan Heidi Amsterdam-20120929-00497lemaal komen we mannen en/of vrouwen tegen waarvan we het gevoel hebben dat er een bijzondere connectie is zonder dat we daar per se een liefdesrelatie mee willen hebben. We herkennen dan de ziel van die persoon. Als we die mensen om ons heen verzamelen, dan creëren we eigenlijk onze spirituele familie op aarde. En daar kunnen we heel veel plezier van hebben, want die zouden wel eens in staat kunnen zijn het beste van jou naar boven te laten komen.

Ach, wat kan een volle maan toch inspirerend werken.

 

© Elly de Lezenne Coulander

Februari 2015: Ga eens uit je dak!

Een bijdrage van: Elly de Lezenne Coulander

Het is weer tijd voor de maandelijkse voorspellingen op basis van het Siberische stenenorakel. Als ik de voorspellingen van januari nog even doorlees, valt me op dat het orakel aangaf dat er weinig negatiefs te zien was, maar dat er in familieverband wel iets onverwachts te gebeuren stond. Het steentje dat informatie geeft over familieomstandigheden kun je ook interpreteren als je thuis, je huiskamer. Nou, op dat vlak vond er inderdaad wel iets heel onverwachts plaats toen televisiekijkend Nederland geconfronteerd werd met een ‘even geduld a.u.b.’ dat op het scherm verscheen en dat ‘even’ heel lang bleek te zijn. Toen bekend werd dat het ging om een gewapende overval, kwam dat wel heel erg onze huiskamer binnen. Onze veiligheid blijkt op zo’n moment een schijnveiligheid te zijn. Gelukkig liep alles goed af en bleek het om een nepwapen te gaan en iemand die kennelijk in de war was. Dan komt het wel heel dichtbij als jij, jouw partner, jouw vader of moeder, je kind bij de politie werken. Heel Nederland heeft kunnen zien hoe gevaarlijk hun werk kan zijn en daar mogen we best eens ons petje voor afnemen.

Door zo’n voorval worden we ons steeds bewuster van wat er om ons heen gebeurt. De februari boodschap is dan ook dat we steeds bewuster worden en ook gevoeliger. Door die gevoeligheid hebben we in de gaten dat we de wereld om ons heen niet altijd goed zien. Net alsof we door de mist lopen waardoor de werkelijkheid wat wazig is. Dat zorgt ervoor dat niet altijd duidelijk is welke kant we op moeten waardoor we ons onzeker kunnen voelen. Eén van de bewustzijnskaartjes die ik regelmatig pak, luidt als volgt: Wanneer vertrouwde zekerheden wegvallen, weet dan dat je op de goede weg bent. We zijn dus op de goede weg, als we ons maar niet door angst laten leiden.

wiite klokjesWe zijn de laatste tijd toch wel bezig geweest overtuigingen, normen en waarden die ons niet meer dienen los te laten en we komen daar sterker uit te voorschijn. We ervaren van binnen steeds meer een religieus gevoel. Daar bedoel ik niet mee dat we een godsdienst aanhangen. Godsdienst heeft voor mij niet zoveel met religie te maken, omdat godsdienst dogmatisch is, regels heeft waaraan we ons moeten houden. Religie heeft geen dogma’s, religie is. Het gaat om een gevoel van eenheid waarvan we een deel zijn, ons verbonden voelen met het geheel. Dat gevoel gaat zich sterker verspreiden en maakt ons krachtiger, machtiger zou ik bijna willen zeggen, maar dan bedoel ik dat wel in de goede zin van het woord. Een tekst van een ander spiritueel kaartje brengt dat goed onder woorden. Er is slechts één religie: de religie van liefde. Met deze bewustwording komen we dan ook steeds dichter bij onvoorwaardelijke liefde.

Als maatschappij gaan we meer overzicht krijgen. We gaan steeds meer in de gaten krijgen wat er werkelijk speelt. Dat merk ik ook in mijn eigen omgeving. Er komen steeds meer acties om de overheid min of meer te dwingen om aandacht te schenken aan misstanden in de maatschappij. De volgende actie draag ik dan ook een goed hart toe en daarom geef ik de link door, zodat er zoveel mogelijk mensen hier achter gaan staan.
De link geeft zelf al aan waar het over gaat. Het is toch ook logisch als je daar met je gezonde verstand over nadenkt, dat in grote schaal weghalen van iets uit de aarde, dat aardbevingen en wellicht aardverschuivingen kan opleveren. Daar staat ook nog eens tegenover dat het al lang mogelijk is om op een andere, schone manier energie op te wekken. Dus waarom schaliegas?

Er komt absoluut nog wel een flinke verandering aan. Wanneer dat precies is, is altijd lastig aan te geven. Het beeld dat ik erbij krijg, is dat het langzaam op komt zetten als de golf in een oceaan. Het zou te maken kunnen hebben met een aardbeving. Wellicht dat dit nodig is om de overheid het licht te doen zien wat betreft de winning van schaliegas.

Wat ik in één van de laatste voorspellingen al aangaf, is dat er een tijd aankomt dat we weer meer zullen gaan genieten. Dat komt nu weer te voorschijn en dat geeft de burger moed, zeker die burger die in onrustige tijden verkeert. Daarvoor is nodig dat we meer in het nu leven. We zijn altijd zo bezig met de toekomst, zeker als we in een moeilijke periode zitten. Dan krijgt angst de overhand en dat haalt ons weg uit het nu.

Het orakel laat ook zien dat we ons emotioneel veiliger gaan voelen. Niet morgen al, ook niet overmorgen, dat duurt echt nog wel een paar jaar. Die veiligheid zit in onszelf en we gaan kennelijk de komende tijd leren daar veel meer op te vertrouwen. Des te meer mensen die innerlijke, emotionele veiligheid kunnen leven, des te meer verspreidt die energie zich waardoor anderen kunnen aanhaken.

leeuwWat de financiële veiligheid betreft lijkt het erop dat mensen de kop in het zand steken. Dat geldt uiteraard niet voor iedereen. Een deel van de mensen die in financiële problemen zitten, doen dat echter wel met een mentaliteit van als ik het niet zie, dan is het er niet. Helaas, pindakaas, zo werkt het niet. Van mensen die zich financieel onveilig voelen, wordt gevraagd uit hun angst te stappen en te vertrouwen. Erop te vertrouwen dat er vanuit het universum voor hen gezorgd wordt. Dat is een moeilijke opgave, dat geef ik grif toe. Toch gaat het om vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. Dat wil niet zeggen dat je achterover kunt leunen en niets hoeft te doen. De kop in het zand steken is niet handig in dit geval. Kijk hoe je een positieve verandering kunt brengen in je financiën of anders de tering naar de nering zetten. Praat erover met anderen, praat erover in je gezin met je kinderen. Ik merk dat ouders het moeilijk vinden om hun kinderen erin te betrekken, maar kinderen kunnen met goede ideeën komen. Als ze de leeftijd hebben dat ze ook mogen werken, kunnen ze ook voor een financiële bijdrage zorgen. Voor mij is het altijd heel logisch geweest dat zodra ik ging werken ik een deel van mijn salaris afstond aan mijn ouders. Uiteindelijk voedden en kleedden zij mij ook en daar mocht ik best iets voor terugdoen. Tegenwoordig lijkt dat wat besmet te zijn, maar kinderen leren hier ook heel erg veel van. Als kinderen alleen al bewuster omgaan met water, elektriciteit en verwarming leveren ze al een positieve bijdrage. Financiële onveiligheid kunnen we omzetten in iets positiefs, namelijk dat het meehelpt aan zuinigheid op een heleboel fronten waar we de zuinigheid volledig uit het oog zijn verloren.

De stenen laten ook zien dat het met onze communicatie slecht gesteld is. Grappig is dat ik tijdens het typen van het woord communicatie de d als eerste aansloeg in plaats van de c. Kennelijk geeft dommunicatie beter aan hoe er nu gecommuniceerd wordt. Op zich is dat niet zo verbazend, want de planeet die alles met communicatie te maken heeft, loopt retrograde. Dat betekent dat die planeet stilstaat terwijl de aarde wel verder draait, waardoor het lijkt alsof Mercurius mercury retroachteruit loopt. Dat is een periode van oppassen met wat je zegt en schrijft. Het vlot allemaal niet lekker. Je wordt niet begrepen, gehoord, enzovoort en je krijgt snel ruzie omdat mensen snel op hun tenen getrapt zijn. Nieuwe dingen starten of nieuwe elektrische apparatuur kopen, is ook niet handig in deze periode. Mercurius loopt nog tot 11 februari retrograde. Tel daar nog een paar dagen bij op en het loopt vanaf medio februari weer stukken beter.

Aan de andere kant is het tijd dat we eens lekker uit ons bol gaan, iets geks doen. Iets wat we normaal nooit zouden doen, niet durven. Heb je nog nooit durven dansen, ga het doen. Ben je nog nooit alleen op reis geweest, doe het of neem het je voor dat binnenkort te doen. Stap uit je comfortzone. Doe iets wat je anders nooit zou durven doen. Ga uit je dak en geniet ervan.

Februari 2015
Elly de Lezenne Coulander

Voorspellingen: Beter goedschiks dan kwaadschiks

Een bijdrage van: Elly de Lezenne Coulander

De overgang van het ene naar het andere jaar zorgt altijd voor veel voorspellingen her en der. Natuurlijk heb ik het Siberische Stenenorakel ook gebruikt om een voorspelling voor 2015 te doen. Deze kun je lezen in het prachtige e-magazine Nu1. Als je deze link aanklikt, kun je de laatste editie zowel in het Nederlands als in het Engels vinden. Even door het blad heen bladeren en je komt bij de voorspelling.

Over januari kan ik het volgende vertellen. Ik zie gelukkig weinig negatiefs voor deze maand, maar wel zie ik dat de energie wat uit ons wegebt. Niet zo raar natuurlijk, zo richting lente, maar toch een gewaarschuwd mens telt voor twee. Let dus wat meer op je gezondheid. Ik hoor heel wat gehoest en geproest om me heen en doe daar zelf aardig aan mee.OLYMPUS DIGITAL CAMERA Het orakel geeft aan dat we naar buiten moeten om onze gezondheid een oppepper te geven. Met zonnig weer is dat ook heerlijk, maar donker weer daagt niet echt uit om onze neus buiten de deur te steken. Dan hebben we de neiging om lekker warm binnen te blijven zitten. Toch, warm aangekleed geeft het echt een reusachtige boost om met de neus in weer en wind te lopen. In januari levert de zon nog geen vitamine D op trouwens. Daar staat de zon te laag voor, maar beweging geeft beweging en zo kun je je energieker gaan voelen. Doen dus.

Reken erop dat er in de familie wat reuring kan ontstaan en dat kan heel onverwacht zijn. Het orakel geeft nooit aan of onverwachte dingen positief of negatief zijn, want onverwacht moet onverwacht blijven. Toch is het handig om er een beetje op voorbereid te zijn, want dan kun je er beter op reageren.

Gelukkig blijft de economie gestaag vooruitgaan. Het zou fijn zijn als dat in de portemonnee ook te voelen is. Jammer genoeg zie ik dat niet helemaal gelijk opgaan. Het financiële herstel gaat langzamer, maar geef de moed niet op. Het komt goed.

De afgelopen jaren zijn voor veel mensen best zwaar geweest en het lijkt erop dat veel van die zwaarte in 2015 gaat wegvallen. Aan het eind van het jaar zie ik meer blije mensen. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met de verandering die er in ons denken gaat ontstaan. Er is al een beweging gaande aan de buitenrand van onze aura die ons als het ware de weg wijst naar een denken vanuit het grotere geheel en niet meer vanuit het ikke ikke ikke.OLYMPUS DIGITAL CAMERA Alleen dat ANWB-bord kunnen de meesten van ons nog niet zien. Het is te fijnstoffelijk en kan zich daardoor nog niet tot uitdrukking brengen. Net als alles wat uiteindelijk in een waar te nemen vorm verschijnt, moet het zich door alle lagen van onze aura heen naar ons eigen lichaam bewegen. Pas als het ons mentale lichaam bereikt, komt het in het zicht van ons denken. Dan passeert het nog ons emotionele en etherische lichaam voordat het ons fysieke lichaam bereikt. Dat is het moment dat we niet alleen meer vanuit het grotere geheel gaan denken, maar ook gaan doen. Nou dat duurt nog wel even.

Aan de andere kant hoeveel tijd krijgen we nog om op deze zachte manier de wereld te veranderen. Als het niet goedschiks gaat, dan zou het wel eens kwaadschiks kunnen gaan gebeuren, blijkt uit het orakel. Dat is niet om je bang te maken, maar ik zie wel dat zet je de kont tegen de keer en heb je zoiets van het zal mijn tijd wel duren, dan gaan we echt opgeschud worden en dat zal niet altijd op een prettige manier gebeuren. Mijn voorkeur gaat daarom uit naar de zachtere manier. Als steeds meer mensen daar in dit jaar voor kiezen, zijn we aan het eind van het jaar wellicht met zoveel bewuste denkers en doeners die het grotere geheel kunnen overzien, dat we dat opschudden niet meer nodig hebben. Hoe blij kan je dat maken.

Ik wens je een overzichtelijk, blij, liefdevol 2015 toe.

Elly de Lezenne Coulander
Januari 2015

Belangrijk voor deze tijd: houd verbinding met je eigen bron

Bijdrage van: Bob Kukler

Een aantal weken geleden zag ik een film op het internet met een werkelijk fascinerend interview met ene Inelia Benz. Het was mijn eerste kennismaking met dit bijzondere mens dat zoals zij zelf zegt hier voor de eerste keer – en waarschijnlijk ook voor de laatste keer – op aarde is geïncarneerd met als missie om bij te dragen aan de verhoging van het trillingsniveau van de planeet en van de mensheid.

 

Voor mij was deze ‘kennismaking’ met Inelia Benz zo sterk resonerend dat ik haar site bezocht heb en mij inschreven heb voor het ontvangen van haar nieuwsbrieven.

Ik heb intussen al diverse nieuwsbrieven met haar berichten gekregen. Overigens, helemaal niet zweverig, maar juiste met allerlei praktische inzichten en tips.

Vandaag (23 december 2014) kreeg ik een nieuwsbrief waarvan de essentie me weer sterk raakte. Ik vertaal deze hieronder.

“Het is weer december en de meeste mensen op de planeet gaan over op een meer religieuze manier van leven. Dit veroorzaakt dat verschillende dingen in ons leven en in ons energieveld komen. Eén daarvan is de culturele traditie van het doorbrengen van tijd met mensen waar we normaliter geen tijd mee doorbrengen. Een tweede is dat we opnieuw onze kracht weggeven aan een andere partij, in plaats van dat we verbonden zijn met ons Hogere Zelf, God, Goddelijke Bewustzijn, Bronenergie, Godin, Gaia en/of welke andere manifestatie van onze eigen goddelijkheid dan ook. Met andere woorden: het loskoppelen van onze essentie, ons wezenlijke Zelf, wordt in deze tijd versterkt. Dit veroorzaakt dat verschillende dingen zich gaan manifesteren op een sociaal niveau. Bijvoorbeeld, we hebben in deze maand het hoogste percentage zelfmoorden van het hele jaar. Wanhoop en het gevoel van ‘gemis’ worden versterkt. En mateloosheid en verslaving kunnen zich meer voordoen. Wat betekent dit energetisch voor ons? Nu, het is net als een grote, zware en laag vibrerende golf die door onze emotionele, energetische, mentale en fysieke lichamen gaat. Het kan in ons de redderenergie wakker maken, maar ook de aanklager- of zelfs de slachtofferenergie.”

Ik wil zeker niet zeggen dat je niet mag genieten van deze feestdagen. Doe dat het met heel veel liefde. Hoewel in mijn visie het genieten niet afhankelijk zou mogen zijn van een kalender of van externe omstandigheden. Genieten is toch de vreugde ervaren van het leven van elke dag? Dus daarin onderschrijf ik bovenstaand citaat van Ineiia Benz helemaal. We geven de werkelijke vreugde van ons authentieke zijn weg, als we vergeten dat we in wezen verbonden zijn met “ons Hogere Zelf, God, Goddelijke Bewustzijn, Bronenergie, Godin, Gaia en/of elke andere manifestatie van onze eigen goddelijkheid”. In mijn visie is begrip hiervan essentieel: het is de sleutel naar werkelijke vrede en liefde. Daar waar het in de essentie toch allemaal om gaat; ook of misschien wel juist in deze decembermaand. En waar het zeker ook zo om zal gaan in 2015.

Heel veel mooie en liefdevolle dagen toegewenst met de inspiratie om te leven vanuit je authentieke zijn.

 

Kaypacha 10-17 december

Bijdrage van: Irma Schiffers

De mantra die Tom Lesscher schreef voor deze week maant ons tot rust en kalmte

Just calm down said the spider to the fly,
All that lives certainly will die,
Peace will come within the more you know,
Everything that comes will one day go.

Met het zesde Pluto Uranus vierkant op komst deze week kunnen we voor de komende weken wel wat spanningen verwachten, maar we kunnen ze kalm ondergaan omdat we weten dat altijd alles verandert, en er moet nu ook veel veranderen…!

Zie hier zijn video (Engels) met het weekrapport en de Nederlandse vertaling heb ik verzonden en is inmiddels ook onder de video geplaatst. Dus voor de Nederlandse versie, klik hier.

 

Irma Schiffers