Tagarchief: Judith Moore

Retraite met Judith Moore en Elly de Lezenne Coulander Heling van ons DNA

Een bijdrage van Elly de Lezenne Coulander

Zoals in Helen van ons DNA deel 1, 2 en 3 is te lezen, hebben we gedurende heel wat levens holografische verstoringen in ons DNA van onopgeloste traumatische relaties opgebouwd. Leven na leven ontmoeten we elkaar om dezelfde dramatische conflictpatronen in onze relaties tegen te komen. Dit komt uit de periode dat het tijdperk van eenheid veranderde in een tijdperk van dualiteit.

Van vrijdagavond 22 tot en met zondagmiddag 24 april kun je deelnemen aan een retraite Mandala Agnes van de Beekom die verstoringen in je DNA te helen. Tijdens de retraite omarmen we onze eigen dualiteit en gaan we de confrontatie met onze eigen schaduwkant aan. Daardoor kan een duidelijke visie op onze ware roeping op aarde naar voren komen. We ruimen oud karma en onderworpenheid van generaties geleden op waardoor dualiteit in onze energielichamen op alle niveaus zal worden opgelost.

De aarde ervaart nu een karmische verschuiving. De kracht van het Licht van de Schepping vult het levende hologram van de aarde. Dat stelt ons in staat oude patronen op te lossen en als nooit tevoren toxische energie los te laten, zodat we in een patroon van harmonie en eenheid komen.

Om dat te bereiken nemen we het archief van onze vorige levens op in het hologram van ons kristallijne DNA, wat puur Goddelijk bewustzijn is en uit geavanceerde geometrische codes bestaat. We reizen diep in onze ziel om alle delen van onszelf naar het heilige centrum van ons wezen te brengen. Zowel de spiegel van de ziel als de archieven van onze vorige levens zullen we openen om deze holografische patronen door de kracht van Maria Magdalena, de vrouwelijke Christus, te laten zuiveren. We besluiten de retraite met een ritueel om de aanwezigheid van onze Ziel in Eenheid te bekrachtigen.

De retraite zal een ervaring zijn die onze verbinding met onze God Zelf verdiept en ons Goddelijke Lichtlichaam op het kernniveau wakker maakt. Het Universum ondersteunt onze reis naar heelheid en we worden geleid vanuit het Rijk van de Meesters.

Wanneer: vrijdag 22 april 19.00 uur tot zondagmiddag 24 april16.00 uur
Waar: De Amberij, Marsweg 6, 9418 PT Wijster
Investering: € 295,- inclusief catering en overnachting
Aanmelding en informatie: Elly de Lezenne Coulander, tel. 06–23991143, email elly@shayana.nl

De retraite wordt gegeven door Judith Moore en Elly de Lezenne Coulander. Judith komt uit Amerika en is één van de krachtigste hedendaagse mediums. Ze is in staat om kosmische bewustzijnsvelden te lezen en ermee in interactie te treden. Met name haar talent om aardse ont¬wikkelingen af te zetten tegen de fenomenale kosmische ontwikkelin¬gen vormt een aantrekkelijke informatiebron voor velen. De workshop is dan ook Engelstalig, maar vertaling is altijd mogelijk. Wil je meer weten over Judith, kijk dan op haar website www.recordsofcreation.com.
logoElly is hartcoach en bewustzijnswerker. In haar praktijk shaYana gebruikt ze haar kwaliteiten als energetisch therapeut en healer. Zij heeft les gehad van sjama¬nen uit ver¬schil¬lende cultu¬ren. Hun lessen hebben haar weer in contact gebracht met haar hart en dat is wat zij ook jou toewenst. Zij reist daarvoor over tijdlijnen van haar cliënten en hun voorouders, leest hun akasha archieven waar dat nodig is en gebruikt haar helende talenten om belemmerende energie weg te halen en weer heel te worden.

Persoonlijke readings door Judith Moore
Op woensdag 20 en donderdag 21 april geeft Judith overdag persoonlijke readings. Deze duren een half uur en de investering daarvoor is € 55 euro. Adres: Wijsterseweg 15-6, 9417 TD Spier. Als je zo’n reading wilt, stuur dan een mailtje naar elly@shayana.nl met je voorkeursdatum en tijdstip. Er is beperkt plaats en de planning gaat op volgorde van binnenkomst. Wil je verzekerd zijn van een reading, reageer dan snel.

Ik hoop je binnenkort te ontmoeten.

© Elly de Lezenne Coulander

Heling van ons DNA – deel 3

Dit is het derde en laatste deel van de boodschap die Judith Moore, een Amerikaans mysticus, ziener en Goddelijke boodschapper, onlangs ontving van Lord Sananda. In deel 1 kun je lezen dat we allemaal nog de God-Code in ons hebben, maar dat ons DNA is vervormd door manipulatie en vermenging met humanoïden die werden ontworpen om te strijden en in de mijnbouw te werken. Als je deel 1 nog niet hebt gelezen, hier is de link Heling van ons DNA.

In het tweede deel geeft Lord Sananda aan dat die vervorming in onze linker hersenhelft zit, de rationele en analytische kant van ons brein. Ook spreekt hij over de mythologie van de toren van Babel. Deze toren is een sleutelwoord voor het DNA van de blauwdruk van elk organisme op onze planeet. De Levende Graal is, zoals hij aangeeft, de zuivere alchemie van het DNA van de essentie van bewustzijn. Dit is gecreëerd door de Oneindige Eenheid zonder deze vervorming. Heb je dit deel nog niet gelezen, dan is hier de link Heling van ons DNA – deel 2.

In dit laatste deel begint Lord Sananda door te verwijzen naar het werk dat Judith Moore al zo vele jaren doet.

Lord Sananda spreekt door Judith Moore – laatste deel

Als een orakel voor de Verslagen van de Schepping (Records of Creation) heeft Judith een mythische en visionaire reis gemaakt. Het doel daarvan was en is om de sleutels van de grote mysteriën te ontdekken, te ontgrendelen en de mystieke krachten te bevrijden die op de alchemistische kracht van de schepping wachten om door het bestaan heen te stromen en het menselijke bewustzijn te verlichten. Elke visie en elk bericht komt het collectieve binnen door het Omni-bewustzijn en versnelt het ascensieproces van de aarde.

BeeldOp een mystieke reis in de herfst van 2015 ontving Judith een visioen in de Franse vrouwentuin. Het visioen veroorzaakte de ontsluiting van de sleutels tot de poort waardoor gouden licht stroomde uit het Meesterplan dat een nieuwe toren van Babel van gouden bakstenen vormde. Maria Magdalena en Jezus kwamen naar het altaar en schonken het gouden elixer van licht van de Heilige Graal uit. Hiermee vulden zij de toren met gouden licht dat weer in de collectieve werkelijkheid stroomde.

Deze visie vertegenwoordigt de kracht van de Sangre Grael, de kracht van Eenheid binnen het menselijk DNA, in het bloed, stromend vanuit de oerbron van de oorspronkelijke blauwdruk. Dit is de HEILIGE VERENIGING die in de mythologie voorkomt als het heilige huwelijk van Christus of de manifestatie van de hemel op aarde.

Het is geen vijf voor twaalf meer. Die tijd is verstreken. Je hebt de drempel overschreden tussen duisternis en licht. En alles wat lijden met zich meebrengt zal worden genezen als de verlichting wordt uitgegoten.

Elke baksteen van de toren vertegenwoordigt een blauwdruk, een menselijke code, die van de Goddelijke essentie van Eenheid óf van een gemanipuleerde matrix. Ze zijn alle vastgehouden in een patroon van een ronde toren, wat het denkbeeld van de werkelijkheid is. Als de gouden essentie vanuit de Levende Graal – vanuit de Heilige Graal – stroomt, verlicht de macht van dat licht elke baksteen in de toren.

Waarom is dit mogelijk? Omdat door de eeuwen heen mensen elkaar liefhebben, vijanden zijn bondgenoten geworden en gezinnen hebben elkaar gevonden aan beide zijden van oorlogen. Vrouwen en mannen van oorlog voerende landen hebben elkaar ontmoet en hielden van elkaar. Vanuit deze liefde hebben ze kinderen op de wereld gezet. Kinderen zijn met dit licht geboren, dat uiteindelijk de structuur van de oer-God-Code van de mensheid versterkt. Menselijkheid is uitgegroeid tot een smeltkroes, niet alleen van deze wereld, maar van vele werelden.

De krijgsheren konden geen verdeeldheid tussen de mensen van goed en kwaad creëren vanwege het menselijk hart. Het DNA heeft een uitgebreide code van licht gevormd dat microkosmisch, macrokosmisch, universeel en galactisch is. Elke code van licht binnen deze grote toren communiceert met het patroon van oorsprong, stabiliteit, eenheid en vorm. Een vorm waardoor bewustzijn kan doorstromen naar het altaar van het leven en weer doorgegeven kan worden als een sacrament van de liefde waarvan de ziel deel is.

Dat is de sleutel, want er is niets in het bestaan wat geen ziel heeft. En als er, lang geleden, inderdaad mensen waren die werden gemanipuleerd en humanoïden die werden geconstrueerd, op het moment dat ze inademden, ontvingen zij leven. Het moment dat ze leven ontvingen, ontwaakte de essentie van de ziel binnen in hen. De ziel roept liefde uit. Hij zoekt liefde. Het doel van het bestaan is liefde.

Nu is het tijd voor het verspreiden van dit grote mysterie in de klei van bewustzijn. Het wordt niet langer geheim gehouden, want het heeft de macht en de neiging van de scheppingskracht ontmoet dat het niet kan worden vernietigd. Het heeft een neiging tot onsterfelijk bewustzijn dat eeuwig is, bereikt.

Deze waarheid zal op de aarde niet verdwijnen. En vanaf deze plaats van liefde en licht zullenBloem andere werelden met de overvloed van liefde die van de Goddelijke Oorsprong voortkomt, slagen.

IK BEN Sananda. Dit is de belofte die nu is voldaan.

IK BEN de Christus van Eenheid.
Ik zegen je.

Zo is het en zo zal het zijn

*************************************************************

Tot zover de doorgeving van Lord Sananda via Judith Moore.

De workshop die ik samen met Judith ga geven, gaat over dit onderwerp. Samen gaan we het DNA, dat zo lang geleden is gemanipuleerd of dat door vermenging is ontstaan, herstellen. Eén dag is daarvoor te kort en daarom hebben we ervoor gekozen er een retraite van te maken van vrijdagavond 22 april tot en met zondagmiddag 24 april in De Amberij in Wijster. Een locatie die midden in de natuur ligt en die helemaal tot onze beschikking staat. Meer informatie daarover is binnenkort beschikbaar. Ben je geïnteresseerd, stuur dan een mailtje naar elly@shayana.nl. Ik gun het je van harte dat ook jouw DNA weer in volle glorie wordt hersteld, dat je weer in contact met je hart komt en het gevoel van liefde in volle overgave door je heen mag stromen.

Elly de Lezenne Coulander

Heling van ons DNA

Judith Moore Onlangs kreeg ik een interessante boodschap doorgestuurd van Judith Moore, een Amerikaans mysticus, ziener en Goddelijke boodschapper. Judith komt in april weer naar Nederland en samen met haar ga ik een retraite geven om aan heling van ons DNA te werken. Ons DNA dat – zoals je hieronder kunt lezen – heel lang geleden is gemanipuleerd. Omdat het zulke belangrijke informatie is, wil ik haar graag met je delen, zodat je je bewust wordt – voor zover je dat nog niet bent – van wat er zo lang geleden met ons DNA is gebeurd. Hieronder vind je het eerste deel.

Lord Sanand spreekt door Judith Moore

Het leven op aarde is ontstaan uit de pure goddelijkheid van de Heilige Bron van Eeuwige Schepping, Onsterfelijke Schepping. In elk deeltje van het leven bevindt zich een lichtkracht. Binnen elk deeltje van leven is er een bewustzijn – de kracht – de levengevende kracht van totaliteit.

De aarde zelf is een baarmoeder van het leven. De mensheid ontpopte zich als oerlichtwezens in de tijd van Oorsprong. De aarde en alle menselijke soorten dragen de blauwdruk van de Schepping in zich en binnen de essentie van de bewuste mens is er een vitale link naar het DNA van de Schepping.

Alle soorten en planten en levende wezens op aarde zijn onderdeel van de blauwdruk voor de levende aarde en elk heeft een specifieke code die een lichtpatroon creëert. Elk van deze kostbare wezens, het planten- en dierenrijk, maakt deel uit van een aspect van de Godkracht. De oorspronkelijke mens droeg de hele blauwdruk, het DNA van de Schepping. Dit is de God-Code. Oorspronkelijk had de mens een directe verbinding met het Scheppingslicht en creëerde door middel van energetische synergie een diversiteit van geometrische vormen die de devotie voor de Goddelijke Eenheid uitdrukte en zodoende betrokken was bij de creatieve kracht van de macht van het universum en het bewustzijn van Eeuwige Eenheid.

In de archieven van de kronieken van Ibis worden de oorspronkelijke mensen aangeduid als het huis van David. Alle latere religieuze verwijzingen naar dat huis van David komen uit deze oorsprong. De oorsprong is niet gekomen uit latere doctrines. De ster van David is een sleutel tot een geometrische vorm.

Het is algemeen bekend dat er een tijd was die we kennen als de zondeval, toen de aarde in een periode van dualiteit kwam om alle energiepatronen die niet in harmonie met de Eeuwige Bron van Eenheid waren, te verwijderen. De Aarde was op dat moment een ongerept en heilig vaartuig van licht, zoals het weer zal worden. Het hologram van de Schepping begon te versplinteren. Toen dualiteit aanbrak, ontstonden er verstoringen in energiepatronen van de levenscapaciteit in vele dimensies en werelden die de synergie met de Oneindige Eenheid ondersteunden. Soorten evolueerden die niet verbonden waren met de verlichting van de Oneindige Eenheid en verstoken van mededogen. Maar het waren krachtige wezens en ze hadden de capaciteit om te creëren, om dingen van vlees en materie te maken, vorm te geven, massa en materie te vormen, om pseudo dimensies en realiteiten te bouwen die door holografische manipulaties werden geconstrueerd, maar niet waren voortgekomen uit de Verlichting van de Oorsprong van het leven.

Deze soorten waren uit op controle en macht. Ze creëerden een minder wezen, een humanoïde – niet uit een bron van Verlichte Eenheid. Ze maakten een soort humanoïden die niet werden ontvangen vanuit liefde en licht door de vereniging van de mannelijke en vrouwelijke krachten van de Schepping, maar vanuit een ontwerp. Dit wordt weergegeven in de mythologie als de zoon van Sophia, een onvolmaakt wezen. Hij vulde de aarde met soorten humanoïden die genetisch zijn ontworpen met de bedoeling de blauwdruk van de soorten te controleren; en door het beheersen van de blauwdruk macht over hen te hebben om perfecte robotlegers te creëren, intelligente, beperkte humanoïden die hun autoriteit niet zouden betwisten en zonder aarzeling hun werk zouden doen.

Ze gebruikten deze soorten voor de mijnbouw in de aarde. Zij gebruikten deze soorten ook om oorlog te voeren en namen vele, vele mensen mee naar andere planeten om andere werelden binnen te vallen. Daardoor dragen de mensen onopgeloste DNA van deze oude geschiedenissen van rampen en verstoringen met zich mee. Planeten werden vernietigd en universa ingevouwen.

De macht die deze soorten Reptilians creëerde, liep volledig uit de hand met een agenda om te overheersen, te bepalen, en DE God – zij het een demi-god, een mindere god – te zijn. Hij begon zichzelf te klonen en zette deze overheersers als opperheren op plekken in verschillende werelden om door middel van wreed machtsmisbruik verstoken van menselijk mededogen te overheersen.

DNADeze Reptilians kunnen verschillende vormen aannemen en kunnen als mens verschijnen – als welke soort dan ook – of de vorm aannemen van hun reptielenlichamen, afstammend van de demonische soort. Ze hebben hybride menselijke kinderen in een poging om hun DNA binnen de mensheid te versterken, opdat hun genen recessief worden. Dit is ineffectief geweest omdat de menselijke kinderen die hybride zijn, menselijke zielen hebben en de kracht van liefde kennen. Ze zijn niet geboren als wezens die niet in staat zijn liefde te ervaren.

Echter binnen het Grote Plan wist de Wijsheid van de Schepping dat de Verlichting, de God-Code, de pure essentie van levengevende energie van deze planeet, niet zou vergaan, noch zou het mogelijk zijn om dit via voortplanting uit de menselijke soort te laten verdwijnen. Door de eeuwen en miljoenen jaren heen hebben mensen in het bezit van de Codes van Verlichting zich gekruist met deze humanoïden die genetisch werden gemanipuleerd. Daardoor is de DNA code van Verlichting aanwezig in de menselijke DNA-keten en is zij de dominante factor van DNA. DNA behelst bewustzijn om op een bepaalde manier te reageren, hoe te creëren, gedachtevormen, geloofssystemen, tradities en ideologieën.

Het menselijke dilemma is nu dat, soms, veel mensen deze instructies en de richting van de God-kracht door de kracht van liefde en compassie voelen óf kunnen worden gemanipuleerd door het geërfde DNA van de elkaar opvolgende soorten die de mensen dragen, het gemodificeerde DNA. De hartstrilling is de trilling die bewustzijn opent naar de wijsheid van de schepping. Wanneer een individu verbonden blijft met het hart, is het een natuurlijk proces de begeleiding van het Verlichte DNA te volgen.

*****************

Tot zover het eerste deel. Over een paar dagen volgt deel 2 van deze interessante boodschap.

 

Elly de Lezenne Coulander

 

 

 

 

 

Het Orean Licht van Metatron

Een bijdrage van: Elly de Lezenne Coulander

Tijdens het bezoek van Judith Moore, een Amerikaans transmedium en vredestroubadour, aan mij vertelde ze dat er een nieuw licht naar de aarde stroomt: het Orean Licht. Ze zei dat Aartsengel Metatron haar in contact heeft gebracht met dit nieuwe licht. Judith was een aantal maanden in Nederland en tijdens één van de workshops kreeg ze een boodschap van Metatron door over dit nieuwe licht. Omdat Judith iemand is die zoveel mogelijk wil delen, heeft ze mij toestemming gegeven om haar channelingen te vertalen en op gewoon-spiritualiteit te publiceren. Daardoor kunnen nog meer mensen zich bewust worden van deze nieuwe energie, dit nieuwe licht. Hieronder volgt de eerste vertaling en er zullen er in de loop van de tijd nog meer volgen.

Metatron spreekt over Nieuw Orean Licht (2 april 2015 in Nederland)

Judith: Geliefde Metatron, we openen onze harten nu voor u. We zijn bijeen gekomen in een groep van 12 plus één, een niet fysiek wezen genaamd Randy, waardoor we op 13 uitkomen. Geliefde Metatron, we openen onze harten voor het wonder van de Schepping dat we als pure kanalen van licht dit gezegende Orean Licht vandaag mogen ontvangen en het met golven van liefde uit onze harten mogen zenden naar de gehele mensheid op Aarde. Geliefde Metatron, dank u.

Naamloos 2IK BEN Metatron. Het Gouden Licht van mijn rijk zalft de Aarde, omgeeft haar met de zuivere liefde van de Schepping die de essentie en de kracht van het licht en de zuivere harmonie van liefde is die jullie wereld en alles wat is, heeft gecreëerd. De kracht van de Schepping is door de Orde van Licht en de Profetie van De Ene in alle dimensies, in alle aspecten van het bestaan, aanwezig, want de Goddelijke Bron is Eenheid, en niemand zal gescheiden zijn van de zuivere kennis van de Eenwording. Die delen van de wereld die werden verloren in het lijden en de lijdensweg van chaotische dualiteit zullen huilen, en hun tranen zullen hen reinigen, en zij, zij zullen zichzelf openen en overgeven aan liefde. Binnen elk deel van de Schepping is dit zo. Van de kleinste gedachte van scheiding en chaotische dualiteit tot de grote archetypische systemen die hebben deelgenomen aan deze tijd van doorzettingsvermogen en geloof. Ze zullen zich overgeven en elkaar omhelzen omdat licht bewustzijn verlicht.

IK BEN Metatron. De Schepping blaast een wezen tot leven en het is eeuwig. Jullie zijn onsterfelijke wezens. Je ziel is voortgekomen uit de bron van liefde, en jouw licht, jouw licht is het licht van de Schepping. Jij bent de IK BEN eenheid. In elk deel van je bewustzijn is een bron van Almachtige Eenheid die je bestaan verlicht en je met leven vult. Nu, terwijl de Schepping het Orean Licht rijkelijk laat stromen, ervaart de Schepping zelf een nieuwe dimensie van licht in het plan van chaotische dualiteit in vele rijken en dimensies, want de Aarde is het speelveld van de lessen van liefde. En nu, jullie die hier zijn verzameld en anderen onder jullie die tot de zielengroep van de Ontwakers behoren, jullie zijn de voertuigen van licht die deze liefde met je bewuste ademhaling, in je dromen, in je visioenen en ambities, door de aard van jullie holografische lichtlichaam, zullen ontvangen. Jullie zijn de voertuigen van licht voor deze liefde.

Het Orean Licht stroomt nu als de levende wateren van de Schepping, want de Schepping ervaart nu eenheid, en alle delen van het God Zelf stromen in het heilige centrum en stromen, stromen in grote spiralen van universele levenskrachtenergie, doorgegeven als liefde. Niemand zal deze liefde weerstaan. Iedereen zal zich overgeven aan de kracht ervan en vreugdevol co-creëren met de kracht van de Schepping, een wereld van Eenheid. En ja, geliefden, je zult nog steeds lief en leed, treurnis en smart en exstase ervaren, omdat je een mens bent. Emoties en gevoelens ervaren, is de passie van de Schepping die door jou wordt geleefd. Jouw gevoelens zijn de toegangspoort tot de grotere realiteit, en zij zullen worden gevuld met het Orean Licht dat uit je hart stroomt en evenwicht brengt, evenwicht in de wereld, evenwicht in je leven.

Dit is de manifestatie van de Nieuwe Hemel/Nieuwe Aarde. En uit de baarmoeder van deze Grote Moeder zullen andere werelden worden geboren, vanuit vrede gegeven en in Eenheid geboren. Ik stuurde de Ark van het Verbond naar de Aarde, en hij vermenigvuldigde zich en er Naamloosontstonden 50.000 Arken, en dat beweegt door de dimensies. In het hart van de Ark van het Verbond is Metatronisch Licht, het goud, het goud waarover werd gesproken, het goud van verlichting. En het stroomt nu, het hart van de Schepping, het Orean Licht, gegeven vanuit de Heilige Kracht van Eenheid. En gij zijt de kanalen van vrede, want binnen in jullie is de spirit van het geloof zo sterk dat je nog een andere dag gevuld met hoop, en soms met wanhoop, wakker maakt. Maar je ogen zijn altijd gericht naar de hemel en de aarde, en op zoek naar liefde – en dit is de zuivere geest. Dit is alles wat van de mensheid werd gevraagd – lief te hebben en bemind te worden. Dit wordt dus zichtbaar, en de Gouden Akasha opent de Levende Boeken van Licht van het nieuwe verbond voor de mensheid, en gij zult voortgaan en eeuwig worden gezegend.

IK BEN Metatron. Zo zal het zijn en zo is het.

Elly de Lezenne Coulander

Elly is te bereiken via nummer 0909-0503 en op hier kun je zien of ze beschikbaar is

 

Maak je wereld groter

Een bijdrage van: Elly de Lezenne Coulander

Begin maart was ik bij een bijeenkomst met de Amerikaanse Judith Moore, een van de beste transmediums van deze tijd, en Martijn van Staveren, een ervaringsdeskundige als het gaat om buitenaards leven. Tijdens één van de lezingen van Martijn waarbij ik eerder aanwezig was, voelde ik een sterke impuls dat het belangrijk was dat Martijn en Judith elkaar eens zouden ontmoeten. Toen ik daarover met hem sprak, vertelde hij dat er al een datum gepland was voor die ontmoeting. Ik was dan ook heel blij dat ik bij die bijeenkomst aanwezig kon zijn.

Omdat ik opnames had gemaakt van die middag, kon ik deze later nog eens afluisteren. Wat ik onlangs ook deed, waardoor de informatie nog dieper tot me door kon dringen. Aan het eind van die bewuste middag sloot Judith af met een prachtige meditatie en ook die deed ik weer mee. Al met al was ik zo een paar uurtjes in heel andere sferen. Dat zijn zo van die momenten dat ik helemaal open sta voor boodschappen uit de andere wereld en zo gebeurde. De Goddelijke Moeder meldde zich weer met een boodschap die ik ook helemaal kon plaatsen, omdat ik in mijn consulten regelmatig met mensen in contact kom die (over)vermoeid zijn en/of het moeilijk hebben om de weg in hun leven te vinden. Als jij je daarin herkent, dan is deze boodschap ook voor jou.

lelie“Kinderen van licht, hier ben ik, de Goddelijke Moeder, in al mijn kwetsbaarheid. In al mijn naaktheid sta ik voor jullie. Ik kan jullie vermoeidheid voelen. Vermoeidheid die uit jullie ogen springt. Vermoeidheid die jullie onder het maaiveld houdt. Het gaat niet om wat je doet, maar om wie je bent. Soms lijkt de weg voor je zo grijs, zo doelloos. Maar weet dat jouw weg nooit doelloos is. Jouw weg heeft een doel, altijd. Jouw doel is om wie je bent achter heel veel lagen van ervaringen te voorschijn te laten komen en alleen jij kunt dat. Een ander kan dat niet voor jou doen. Een ander kan wel zien wie jij werkelijk bent. Die kan de stralen van die Goddelijke verschijning die jij bent wel waarnemen. Maar zolang jijzelf verstopt zit voor jezelf, zul je eerst al die lagen af moeten pellen als de lagen behang in een oud huis. Het is nodig om al die lagen stuk voor stuk te verwijderen en dat is een flinke klus. Maar het is mogelijk. Door elke keer een laag oud behang te verwijderen, kom je steeds dichter bij je ware zelf. Kom je steeds dichter bij die stralende persoonlijkheid die je werkelijk bent die zich nergens achter hoeft te verschuilen.

Weet dat je een ziel bent met zo ontzettend veel ervaring en dat je een weg gekozen hebt op aarde die niet altijd even makkelijk is. Ik wéét ook dat het niet altijd even makkelijk is, maar weet je nog toen je leerde lopen. Weet je nog dat je voor het eerst ging staan en dat je weer terug viel op je billen. En toch, iedere keer weer stond je op en je begon je eerste stapjes te maken en oeps, daar viel je weer op je billen en toch, toch hield je vol en ging je door. babiesEn weet je nog hoe je aangemoedigd werd om steeds meer stapjes te maken en dat je eigenlijk, eigenlijk die aanmoediging helemaal niet nodig had, want jij wilde de wereld verkennen. Jij maakte je wereld groter door te gaan staan, door te gaan lopen. Die herinnering zit zo sterk in je onderbewustzijn. Iedere keer als je voor een uitdaging staat, zoek die herinnering op. Je drive om de wereld te verkennen was zo groot dat je bleef doorgaan.

Alles wat daarna gekomen is en wat er nog komt, kun je met diezelfde intentie benaderen. Maak weer contact met die onbevangenheid, het vooruit willen, het ontdekken, het oefenen, het oefenen, het oefenen. Het heeft je wereld verrijkt, vergroot. Nogmaals, iedere keer als je een uitdaging in je leven tegenkomt, grijp terug naar die onbevangenheid, die expansiedrift in jezelf en je zult elke moeilijkheid overwinnen. Als je maar vasthoudt aan die onbevangenheid en expansiedrift.

Ik ben blij dat ik je daaraan heb mogen herinneren. Voel mijn blijdschap. Ik ben altijd bij je bij elke stap die je maakt. Herinner wie je werkelijk bent. Ga in liefde, wees liefde.”

Elly de Lezenne Coulander
Elly is bereikbaar op nummer 0909-0503 op KeyPhone.nl
Logo Keyphone wit

Workshop: Principes van vrede in de praktijk

Een bijdrage van:  Elly de Lezenne Coulander

Judith Moore

Judith Moore

Een aantal jaar geleden ontmoette ik een bijzonder mens. Een vrouw die elk jaar één of twee keer vanuit Amerika naar Nederland komt. Ze deed me denken aan Erik Berglund, ook een Amerikaan, waar ik een aantal jaar mee heb samengewerkt. Erik bracht met zijn harp en zijn healerskwaliteiten heling op plekken waar hij voelde dat het nodig was. Zo heb ik samen met hem en zijn ‘Miss Harp’, zoals hij zijn harp wel noemde, kamp Westerbork bezocht waar we een bijdrage hebben mogen leveren aan het helen van die plek waar in de Tweede Wereldoorlog zoveel ellende heeft plaatsgevonden. Een kleine bijdrage om daar weer rust te creëren, vrede. Maar weer terug naar die bijzondere vrouw.

Wat ik in Erik bewonderde, zijn altijd liefdevolle en vredelievende houding, zag ik ook in deze vrouw. Toen ik haar beter leerde kennen, bleek zij nota bene een keer in zijn huis in Mount Shasta een van zijn workshop te hebben gevolgd. Ook zij heeft haar leven gewijd aan een vredesmissie. Ook zij reist de wereld over naar plekken waar ze vrede mag brengen. Haar naam is Judith Moore.

Wat is nu zo bijzonder aan Judith Moore? Haar pad is niet altijd over rozen gegaan. Het is zelfs zo dat zij door de Amerikaanse overheid is misbruikt voor een experiment met mind control. Als jong meisje werd ze zonder dat haar ouders het wisten naar plekken gebracht waar ze helemaal werd geïndoctrineerd op zo’n manier dat ze zelf hier ook niets van herinnerde. Dus er werd hypnose gebruikt om de herinnering daaraan te manipuleren. Dat lukte totdat haar eerste geadopteerde dochter (ze heeft in totaal vier kinderen geadopteerd) op 19 jarige leeftijd flash backs begon te krijgen van seksueel misbruik op haar twaalfde. Omdat Judith haar dochter wilde helpen, is ze naar een praatgroep gegaan voor mensen met seksueel misbruik. Daardoor opende langzaam maar zeker haar eigen onderbewuste en de herinneringen van zowel seksueel als andere vormen van misbruik kwamen stuk voor stuk naar boven. Het begin van een lange en moeilijke periode. Dit hele proces heeft ze beschreven in haar boek Song of Freedom. Met andere woorden ze heeft haar vrijheid weer gevonden.

Je zou niet gek opkijken als zulke traumatische ervaringen een mens depressief, agressief of hulpeloos maakt. Niet Judith. Integendeel. Het heeft haar in diep contact gebracht met liefde voor de mensheid en de aarde. Toen ze dan ook geroepen werd om mee te werken aan het creëren van vrede op aarde, heeft ze die taak op zich genomen met als resultaat dat ze op plekken over de hele wereld poorten van licht heeft mogen openen en vrede heeft mogen brengen. Waar Judith ook komt, er gebeuren altijd bijzondere dingen waar ze in haar workshops graag en smeuïg over vertelt.

Als iemand dus weet hoe principes van vrede werken, is het Judith wel. Het mooie is dat ze op Vredezaterdag 2 en zondag 3 mei deze principes in de praktijk brengt in twee workshops in Drenthe en jij kunt daar bij zijn. Op zaterdag wordt met deze principes geoefend. Ook worden conflictsituaties uit vorige levens die in ons huidige leven nog een rol kunnen spelen, getransformeerd. Aan het eind van de dag wordt afgesloten met een meditatie voor heling van de aarde. Op zondagmiddag 3 mei gaan we vrede vieren met een wereldvrede meditatie, zang en dans. Alle informatie vind je in de agenda op www.shayana.nl.

Iedereen die al eens een workshop met Judith Moore heeft meegemaakt, weet dat je aan het eind van de workshop blij en voldaan weggaat. Dat komt doordat Judith een goede teacher en een begenadigd vertelster is die haar verhalen met veel humor vult, en bovendien een hart van goud heeft.

© Elly de Lezenne Coulander

Elly is bereikbaar op nummer 0909-0503 op KeyPhone.nl
Logo Keyphone wit

Hartchakra ademhaling van Judith Moore

Een bijdrage van: Elly de Lezenne Coulander

engelse vlag

Judith Moore

Judith Moore

Begin oktober heb ik samen met Judith Moore, een Amerikaans trancemedium, een workshop gegeven om contact te maken met onze oude inheemse krachten. Mijn ervaring is dat Judith heel goed is in ademhalingstechnieken en deze keer gebruikte ze de hartchakra ademhaling. In de chaotische wereld waarin we nu leven kunnen we zo’n ademhalingstechniek goed gebruiken en dat is waarom ik deze ademhaling heel graag aan je doorgeef.

Bij de hartchakra ademhaling adem je voortdurend in door je neus en uit door je mond. Begin de meditatie door gemakkelijk te gaan zitten en je ogen te sluiten. Open je dan door je te focussen op de goddelijke aanwezigheid van je ziel, je Goddelijke Zelf. Haal drie keer heel diep adem om je als het ware te reinigen. Ga met je aandacht naar je hart en visualiseer iets waar je blij van wordt en wat je hart liefdevol opent. Bij de volgende inademing vul je je hart met het licht van je ziel. Ga nu met je aandacht naar je hartchakra en als je uitademt, adem dan bewust uit met de intentie dat je de adem van je ziel de wereld instuurt. Adem in door je hartchakra en ontvang de levensadem. Herhaal dit totdat je voelt hoe de energie door je hartchakra beweegt.

Haal dan diep adem en stuur de levensadem via de achterkant van je hart naar het hart van je ziel. Adem in en ontvang de levensadem van het hart van je ziel. Vul je hart met de levensadem van je ziel en adem deze vanuit je hart naar beneden in het hart van de baarmoeder van moeder aarde. Open je om haar liefdevolle adem te ontvangen. Adem in en vul je hart met deze liefdevolle adem. Stuur de levensadem met je uitademing naar het hart van de schepping. Met je volgende inademing ontvang je liefdeskracht en de ademhaling van God in je hart. Laat het licht met je uitademing de wereld instromen, terwijl je de adem door je hartchakra laat circuleren. Haal weer adem om de levensadem vanuit de wereld te ontvangen. Ga hiermee door totdat je je helemaal verbonden voelt.ConsciousCreator by Alex Gray

Begin dan de innerlijke ademhaling. Als je inademt, vul je je lichaam met licht en brengt het naar je hart. Als je dit doet, vult je lichaam zich meer en meer met lucht en breidt het zich steeds meer uit in je lichaam. Als je er klaar voor bent, richt je je innerlijke ademhaling naar je baarmoeder (en het maakt niet uit of je man of vrouw bent, we hebben allemaal een baarmoeder, ook al is die bij mannen minder ontwikkeld). Gebruik je uitademing om van hieruit verbinding te maken met de baarmoeder van het leven. Adem dan weer in terug naar je hart. Adem in en vul je lichaam met lucht, terwijl je buik zich uitzet; ontspan je buikspieren zodat je buik zich helemaal kan uitzetten. Stuur je innerlijke adem naar je geest om alle gedachtenkronkels te zuiveren; met een volgende uitademing maak je verbinding met de geest van God. Adem vervolgens weer in en breng de adem terug naar je hart. Herhaal dit totdat je geest helder is.

Als je voor moeilijke situaties komt te staan, breng dan gewoon de energie naar je hart en doe de Hart Chakra Ademhaling. Kijk vanaf een afstand naar de situatie die uit balans is. Wees de waarnemer en sta de Universele Levenskracht Energie toe om evenwicht te brengen in alles wat uit harmonie is met Eenheid. Je kunt hierdoor gaan ervaren dat je je niet meer verantwoordelijk voelt voor een oplossing, maar dat je je overgeeft aan het Goddelijke doel van alles in je leven. Elke ervaring kun je daardoor gebruiken als een spiegel waarin je kijkt om vast te stellen wat jouw aandeel in de situatie is en welke energie niet van jouw is. Met de Hartchakra ademhaling is het gemakkelijker om energie die uit balans is los te laten, zowel eigen als niet-eigen energie, zodat ze weer in evenwicht kan komen.

© Elly de Lezenne Coulander