Tagarchief: Universele wetten

Ascentie hoe? Het universum geeft zelf antwoord (deel 2)

Ik publiceer deel 2 van “Ascentie hoe? Het universum geeft zelf antwoord” op 8 maart, de Dag van de Vrouw. Dit artikel gaat ook over het weer toelaten van de vrouwelijke energie.

In het eerste artikel uit de serie “Ascentie hoe? Het universum geeft zelf antwoord” dat eerder gepubliceerd is op Gewoon-spiritualiteit.nl heb ik aangegeven dat de Universele Wet van de   Dynamische Balans in mijn visie een essentiële rol speelt in het proces van                                   bewustzijnsontwikkeling dat we individueel en collectief doormaken. Het herstellen van die        balans, die wij als mens onderweg zijn kwijtgeraakt, heeft alles te maken met het het herstellen van het vrouwelijke principe.

In onze patriarchale maatschappij, die op alle fronten helemaal is vastgelopen, is het uiterst   belangrijk dat we de vrouwelijke energie weer in hele grote mate toelaten. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen en zeker ook voor het collectief, de maatschappij. Het is wel zo dat vrouwen in de regel meer en makkelijker toegang hebben tot deze vrouwelijke energie. Daarom zijn vrouwen vaak intuïtiever dan mannen en hebben ze makkelijker contact met de               geesteswereld. Als mannen, bijvoorbeeld door hun geschiedenis (jeugd en/of vorige levens), wel toegang ervaren tot de vrouwelijke energie, worden ze in deze maatschappij ‘gedwongen’ om dat weg te stoppen; vaak sublimeren ze deze energie dan in kunst, muziek of literatuur.

mimosa-1Dus 8 maart is de Dag van de Vrouw. In Nederland wordt daar weinig aandacht aan besteed. In Italië juist wel; daar dragen vrouwen – in hun haar of in een knoopsgat – een takje mimosa, een gele bloem die al heel vroeg in het voorjaar daar bloeit. Niet toevallig heeft de naam van mijn bedrijf, Lumosa, een duidelijke associatie met deze bloem; mijn bedrijf heeft als intentie om via ‘lume’ ook licht te werpen op de rechter hersenhelft, het vrouwelijke, het gevoel en ook het grotere, het onbewuste.

Het herstellen van de vrouwelijke energie is in mijn visie essentieel om de Universele Wet van de Dynamische Balans in onze wereld weer in evenwicht te krijgen, net zoals dat in de natuur      gebeurt. Lees daarvoor mijn vorige artikel over dit onderwerp. Ofwel het betreft de sleutel om werkelijk verder te komen in het ascentieproces.

In de duale wereld moeten de mensen en de mensheid hun eigen schepping vervolmaken.    Bewustzijn over de Universele Wetten kan ons daarbij van dienst zijn. En juist het herstellen van het evenwicht in de Universele Wet van de Dynamische Balans, heeft effect op ons bewustzijn van alle andere Universele Wetten. Omdat in de Wet van de Dynamische Balans, ook wel genoemd de Wet van Creëren, alle andere Universele Wetten samenkomen. We lichten dat      hieronder toe.

• De schepping is niet een statisch resultaat van een ingrijpen door een macht buiten onszelf, maar een continu ontvouwing van de werkelijkheid in het nu. De schepping is een dynamisch proces van energie in beweging en die energie beweegt zich in de richting van een hogere          frequentie.
(Wet van Trilling).
• De schepping is alleen mogelijk doordat er dualiteit is. Het gaat om het overstijgen van die    tegenstellingen, het verzoenen daarvan. De synthese van die tegenstellingen brengt de mens en de mensheid naar een hoger niveau.
(Wet van Polariteit).
• Alles in de schepping streeft naar eenheid, omdat alles bestaat binnen de eenheid.                     (Wet van Eenheid)                                                                                                                                           • Alles in de schepping blijft in een gelijke verhouding behouden tot het oorspronkelijke geheel. (Wet van Overeenstemming).
• De schepping als evolutieproces is een niet-lineaire, spiraalsgewijze ontwikkeling die bestaat uit transformerende cycli van voortdurende vernieuwing, waardoor groei mogelijk is.                    (Wet van Ritme).
• De schepping als ontwikkelingsproces van ons bewustzijn maakt dat wij vanuit het perspectief van onze onze ziel verlangen naar een hoger niveau van bewustzijn.                                                   (Wet van Oorzaak en Gevolg).

In de oude, patriarchale wereld draaide alles om naar buiten treden, om geld (verdienen), om geldingsdrang van het ego, om er zelf beter van te worden ook al ging dat ten koste van           anderen. En op een dieper niveau was dit ingebed in een systeem van geloofsovertuigingen,     zoals:                                                                                                                                                                 – we leven in afgescheidenheid,                                                                                                                    – God is een kracht buiten onszelf,                                                                                                               – wij mensen zijn klein en nietig,                                                                                                                   – we moeten strijden om ons plekje in te nemen en te behouden,                                                       – we moeten hard werk om ons staande te houden op aarde.                                                               Al deze oude geloofsovertuigingen houden ons gevangen in een achterhaalde vorm van        denken. Ze beperken ons om te zien, te voelen, te ervaren wie we wezenlijk zijn en wat we hier op aarde waarachtig kunnen doen.

Als we de lijn van dit verhaal volgen, kunnen we dus loskomen, ons bevrijden, van het oude denken in een systeem van verouderde geloofsovertuigingen door de vrouwelijke energie       helemaal in ons toe te laten, zowel individueel als collectief.

Betekent dit dat we het mannelijke, het patriarchale, maar moeten laten overheersen door het vrouwelijke, het matriarchale?  Nee, volgens de Universele wet van de Dynamische Balans zijn beide energieën nodig om de balans te ervaren, te behouden en daar vanuit verder te groeien.

Wat betekent dit nu voor het mannelijke principe? Dat – als het eenmaal in balans is met het vrouwelijke principe – het kan transformeren naar een hoger mannelijke principe. Het kan transformeren van het afgescheiden denken, van machtsmisbruik en hebzucht,  naar eenheids-bewustzijn en dienstbaar zijn met je kwaliteiten voor anderen en de wereld. Dat laatste is de wezenlijke expressie van de mannelijke energie in de 5e dimensie.

Het komt er dus op neer dat mannelijke en vrouwelijke energie in balans zijn. Ofwel dat onze linker en rechter hersenhelft in balans zijn. Maar de vraag is hoe doen we dat?

Natuurlijk is de eerste stap dat we allemaal op de meest krachtige manier de vrouwelijke energie toelaten, dat we de rechter hersenhelft optimaal gaan gebruiken. Maar dan moeten we onze mannelijke energie transformeren. Dat heeft heel erg te maken met het leven van je wezenlijke creatieve blauwdruk. Dus je moet op zoek gaan naar wat je wezenlijk ten diepste hier op aarde wilt doen. Ja, jouw missie!

En dan is de vraag hoe, kun je het mannelijke en het vrouwelijke, je linker en je rechter hersenhelft in balans houden. Ik ben in feite mijn hele leven al op zoek naar het antwoord op deze vraag. En volgens mij heeft dit balanspunt met het derde oog te maken. Ik ga in deel 3 van deze serie ook in op het maatschappelijke balanspunt in gezien vanuit de Universele Wetten. Het derde oog is gerelateerd aan onze pijnappelklier. Mijn ervaring is dat je de pijnappelklier kunt activeren door niet alleen naar de dingen te kijken, maar ook naar de energie eromheen, door uit je logisch denken te gaan en even contact te maken met je hogere zelf, je innerlijke weten.

Hieronder een filmpje over hoe je de pijnappelklier kunt zuiveren.

In mijn visie is het herstellen van de balans in onszelf van de Universele Wet van Dynamische Balans, dus van het mannelijke en het vrouwelijke, een belangrijke stap in de richting van             bewustzijn van innerlijke heelheid.

Bob Kukler

Bob Kukler is als bewustzijnsconsulent te benaderen op 0909-0802 (90 cent per minuut)                       voor al je vragen.

 

 

Ascentie hoe? Het universum geeft zelf antwoord (deel 1)

Al meer dan een maand heb ik een concepttekst klaar liggen voor het eerste artikel in een serie van meer artikelen die ik wil schrijven over de Universele Wetten. En met name de Universele Wet van de Dynamische Balans, omdat mijn intuïtie zegt dat de ascentie heel erg met deze wet te maken heeft. Er was echter steeds weer een reden om deze tekst niet af te maken en te publiceren. Alsof er telkens op de rem werd getrapt, terwijl ik gas wilde geven.

Het antwoord waarom dit gebeurde kreeg ik afgelopen week, in de nacht van dinsdag op woensdag. Ik kon de slaap niet vatten. Misschien had het ermee te maken dat ik de wekker heel vroeg had gezet, om zo vroeg mogelijk te kunnen aanvangen met het plaatsen van de ondertiteling bij het rapport van ‘Astrology for the soul’ van 17 februari 2015. In die nacht kreeg ik ‘bezoek’ vanuit de geesteswereld. Het leek wel alsof er een hele groep lichtwezens naar me toe was gekomen om met me aan de slag te gaan. Via een grote reeks beelden kreeg ik inzicht in hoe de Universele Wet van de Dynamische Balans een rol speelt in het ascentieproces. Om het complexe verhaal van de verschillende lagen van bewustzijnsontwikkeling in dit proces helder en inzichtelijk te maken werd me “geadviseerd” om het te koppelen aan de 7 chakra’s. Om beelden en inzichten voor mezelf reproduceerbaar te maken, heb ik die nacht gelijk een aantal kernwoorden opgeschreven.

In die nacht werd een stukje van het onzichtbare voor mij zichtbaar gemaakt. Het was een eigen ervaring van wat Kaypacha benoemde in zijn rapport van 17 februari 2015 over de cusp van Waterman en Vissen: Collectieve onbewuste bewust maken

Ik heb intussen mijn kernwoorden uitgewerkt in een overzicht dat ik aan het einde van dit artikel toevoeg en bespreek.

De universele wetten                                                                                         

Olifant in beeld - nieuw -

Op het blog “Irma Schiffers schrijft” heb ik als gastauteur al eerder geschreven over de universele wetten. Ik ben zelf heel erg geïnspireerd geraakt door het boek “De hele olifant in beeld. Inzicht in het bestaan en de werking van Universele Wetten en de Gulden Snede” van Marja de Vries (Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer). De hieronder beschreven inzichten heb ik aan dit boek ontleend.

Bewust of onbewust zijn we allemaal op zoek naar de universele waarheid, ofwel fundamenteel inzicht in de betekenis en de werking van het universum, in de ware aard van de werkelijkheid. Omdat we zelf onderdeel zijn van het universum, houdt inzicht in universele waarheid ook in dat we meer over onszelf gaan begrijpen, over ons leven als ziel in een menselijk lichaam.

Alles in het universum, dus ook in de natuur en in ons leven is geordend volgens dezelfde wetmatigheden: de universele wetten. Ik beschrijf hieronder in het kort wat de eerste 6 Universele Wetten zijn om daarna uitgebreid stil te staan bij de 7e wet: de Universele Wet van Dynamische Balans.

1. De wet van Eenheid. Deze wet stelt dat alles wat bestaat, voortkomt uit
één en dezelfde Eenheid of Bron en dat alles onderling verbonden is en
uiteindelijk weer terugkeert in die Eenheid.
2. De wet van Overeenstemming. Deze wet, vooral bekend als ‘Zo boven, zo
beneden, zo beneden, zo boven’, stelt dat er in het universum verschillende
niveaus van werkelijkheid bestaan.
3. De wet van Trilling. Deze wet vertelt dat alles wat bestaat in dat gelaagde
universum in beweging is, want alles is energie.
4. De wet van Polariteit. Deze wet stelt dat alle beweging bestaat in relatieve
dualiteit. Dualiteit, de aard van het universum, maakt het mogelijk om iets
waar te nemen.
5. De wet van Ritme. Deze wet stelt dat alles ook een bepaald ritme kent,
waardoor niets blijft en alles altijd in verandering is.
6. De wet van Oorzaak en Gevolg. Deze wet stelt dat te midden van dit
dynamische gebeuren iedere actie een reactie veroorzaakt en dat iedere
reactie wordt veroorzaakt door een actie.

De Universele Wet van de Dynamische Balans

De zevende Universele Wet van de Dynamische Balans gaat ervan uit dat er twee actieve beginselen zijn: het mannelijke, uitbreidende aspect en het vrouwelijke, samentrekkende aspect. Het vrouwelijke principe is tegengesteld en verbindend tegelijkertijd; het zorgt voor samenvoeging en integratie van deze beide schijnbaar tegengestelden, opdat ze samen een geheel vormen. Vergelijk het bij de mens wat betreft het creëren van nieuw leven, een kind. Het mannelijke zaadje ontmoet het vrouwelijke eitje. Dit zijn de tegengestelde beginselen. Het is de vrouw die zorgt voor de samenvoeging en integratie van het zaadje en het eitje, waardoor er een kind geboren kan worden. Zo werkt de natuur.

In de natuur groeit alles volgens de Universele Wet van de Dynamische Balans. De natuur volgt daarbij de weg van de minste weerstand; het maximale resultaat bij een minimum aan inspanning. De vorm van deze meest efficiënte manier van beweging wordt de Gulden Snede genoemd. Terwijl de afmetingen bij elke omwenteling veranderen, blijft de verhouding tussen de verschillende omwentelingen hetzelfde. In deze niet veranderende verhouding behoudt de Gulden Snede de relatie tot zichzelf.

Die verhouding betreft niet alleen de verschillende delen, maar ook de verhoudingen tussen al die delen en het geheel. Deze laatste eigenschap betreft het vrouwelijke; het gaat niet alleen om de relatie tussen de delen, maar tegelijkertijd om ook het integrerende aspect dat de delen met het geheel verenigt.

phi-spiraalDe harmonische verdeling van de Gulden Snedeverhouding keert overal in de natuur terug. Het betreft een verhouding gebaseerd op het irrationele getal 1,618… dat phi genoemd wordt. Een andere wijze waarop deze Gulden Snedeverhouding zich manifesteert is in de zogenaamde Fibonacci getallenreeks, waarbij het volgende getal steeds gelijk is aan de som van de vorige twee getallen: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597 enz. We zien deze verhouding heel goed in een dennenappel. Aan de ene kant zien we bij bijvoorbeeld 5 mannelijke spiralen en aan de andere kant 8 vrouwelijke spiralen, of 8 mannelijke spiralen aan de ene kant en 13 vrouwelijke spiralen aan de andere kant. Net als in een dennenappel zien we deze Gulden Snedeverhouding in alle aspecten in de natuur, zoals in de groei van bloemen en in de vorming van een slakkenhuis. De Gulden Snede is de weg waarlangs elke creatie in de natuur plaatsvindt.

Hoe is dit nu bij de mens?

Als alles in de natuur in volmaakte harmonie en schoonheid is gemaakt volgens de Gulden Snede, waarom is en leeft de mens niet volmaakt en in harmonie volgens deze Universele Wet? Zijn wij als mens dan ook niet inherent volmaakt?

Het antwoord is tweeledig. In de de wijze waarop we een kind creëren en hoe ons lichaam is opgebouwd volgens de Gulden Snede leven wij volledig volgens de Universele Wet van de Dynamische Balans.

Maar wij mensen zijn een essentieel deel van onszelf kwijtgeraakt; we hebben iets uit het oog verloren. En dit heeft dit te maken met de vrije wil van de mens, waardoor we teveel voor het ego gekozen hebben, waardoor we teveel zijn gegaan voor het ’gezonde’ verstand en de ratio. En daardoor hebben we verleerd om te luisteren naar ons hart, om het gevoel aan het woord te laten en op onze intuïtie te vertrouwen. Wij zijn het contact kwijtgeraakt met het meest wezenlijke deel in onszelf: de ziel, de goddelijke essentie, ons unieke deel van de goddelijke schepping. En bekijken we dat vanuit het perspectief van de Universele Wet van de Dynamische Balans: we zijn op heel veel terreinen onze vrouwelijke energie uit het oog verloren. “Uit het oog verliezen” is een hele treffende omschrijving, omdat we juist verleerd hebben ons derde oog te gebruiken, waar precies die harmonieuze samensmelting plaatsvindt van de linker en de rechter hersenhelft, van het mannelijke en het vrouwelijke.

De tegengestelde en complementaire krachten

We noemen hieronder een aantal paren van tegengestelde en complementerende krachten zowel uit de natuurwetenschap als vanuit een psychologisch/spiritueel perspectief.

L en R hersenhelft

De tegengestelde en complementaire krachten

Deze tegengestelde en complementaire krachten spelen nu ook een belangrijke rol bij onze bewustzijnsontwikkeling naar een hoger trillingsniveau: de ascentie. Of je het nu wel of niet gelooft, deze ascentie is een essentiële missie in ons collectieve bewustzijn. Echter, omdat we zo zijn vastgelopen in ons onderbewustzijn of noem het de tegenkrachten, blijven we ten onrechte geloven in de grootste tegenkracht in ons leven, namelijk de illusie van dat wat we waarnemen onze werkelijke waarheid zou zijn. We krijgen steeds meer inzicht over hoe de miljoenen geloofsovertuigingen die we hebben in ons collectief bewustzijn – en die via mindcontrol vanuit de ‘machtige elite’ en hun marionetten geïndoctrineerd en gecontroleerd worden – onze perceptie van de werkelijkheid bepalen en vormen. Het wordt ook als maar meer duidelijk dat we via ons eigen ascentieproces de transitie van de wereld zelf moeten realiseren.

in onderstaand schema, waarover ik hierboven heb gesproken, licht ik toe per chakraniveau: welke waarde en gevoel een rol spelen (rechter hersenhelft) en welke tegenkracht daarop inspeelt (linker hersenhelft). De synthese van deze twee krachten leidt naar een een nieuwe waarde op een hoger trillingsniveau. Die waarde roept ook weer een tegenkracht op, waarna de synthese weer leidt tot een waarde op een nog hoger trillingsniveau. Om dit visueel te maken plaats ik dit in een schema met toelichting. Veel van wat er in onze wereld plaatsvindt, speelt zich af op niveau 3 en 4. De ascentie heeft nu ook met de beweging naar niveau 5 te maken. En daar zijn tegenkrachten krachtig aanwezig die te maken hebben met ‘ons gevangen houden in het oude systeem’.

Gezien de al hoge informatiedichtheid van dit artikel wil ik het voor nu hierbij laten. In volgende artikelen wil ik graag een aantal aspecten van dit essentiële inzicht verder uitdiepen.

Trap van Ascentie

© Bob Kukler

Ik ben tegenwoordig zelfstandig te consulteren op mijn eigen lijn:                             0909-0802  (voor 0,90 cent per minuut)