Tagarchief: Wet van de dynamische balans

Ascentie hoe? Het universum geeft zelf antwoord (deel 2)

Ik publiceer deel 2 van “Ascentie hoe? Het universum geeft zelf antwoord” op 8 maart, de Dag van de Vrouw. Dit artikel gaat ook over het weer toelaten van de vrouwelijke energie.

In het eerste artikel uit de serie “Ascentie hoe? Het universum geeft zelf antwoord” dat eerder gepubliceerd is op Gewoon-spiritualiteit.nl heb ik aangegeven dat de Universele Wet van de   Dynamische Balans in mijn visie een essentiële rol speelt in het proces van                                   bewustzijnsontwikkeling dat we individueel en collectief doormaken. Het herstellen van die        balans, die wij als mens onderweg zijn kwijtgeraakt, heeft alles te maken met het het herstellen van het vrouwelijke principe.

In onze patriarchale maatschappij, die op alle fronten helemaal is vastgelopen, is het uiterst   belangrijk dat we de vrouwelijke energie weer in hele grote mate toelaten. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen en zeker ook voor het collectief, de maatschappij. Het is wel zo dat vrouwen in de regel meer en makkelijker toegang hebben tot deze vrouwelijke energie. Daarom zijn vrouwen vaak intuïtiever dan mannen en hebben ze makkelijker contact met de               geesteswereld. Als mannen, bijvoorbeeld door hun geschiedenis (jeugd en/of vorige levens), wel toegang ervaren tot de vrouwelijke energie, worden ze in deze maatschappij ‘gedwongen’ om dat weg te stoppen; vaak sublimeren ze deze energie dan in kunst, muziek of literatuur.

mimosa-1Dus 8 maart is de Dag van de Vrouw. In Nederland wordt daar weinig aandacht aan besteed. In Italië juist wel; daar dragen vrouwen – in hun haar of in een knoopsgat – een takje mimosa, een gele bloem die al heel vroeg in het voorjaar daar bloeit. Niet toevallig heeft de naam van mijn bedrijf, Lumosa, een duidelijke associatie met deze bloem; mijn bedrijf heeft als intentie om via ‘lume’ ook licht te werpen op de rechter hersenhelft, het vrouwelijke, het gevoel en ook het grotere, het onbewuste.

Het herstellen van de vrouwelijke energie is in mijn visie essentieel om de Universele Wet van de Dynamische Balans in onze wereld weer in evenwicht te krijgen, net zoals dat in de natuur      gebeurt. Lees daarvoor mijn vorige artikel over dit onderwerp. Ofwel het betreft de sleutel om werkelijk verder te komen in het ascentieproces.

In de duale wereld moeten de mensen en de mensheid hun eigen schepping vervolmaken.    Bewustzijn over de Universele Wetten kan ons daarbij van dienst zijn. En juist het herstellen van het evenwicht in de Universele Wet van de Dynamische Balans, heeft effect op ons bewustzijn van alle andere Universele Wetten. Omdat in de Wet van de Dynamische Balans, ook wel genoemd de Wet van Creëren, alle andere Universele Wetten samenkomen. We lichten dat      hieronder toe.

• De schepping is niet een statisch resultaat van een ingrijpen door een macht buiten onszelf, maar een continu ontvouwing van de werkelijkheid in het nu. De schepping is een dynamisch proces van energie in beweging en die energie beweegt zich in de richting van een hogere          frequentie.
(Wet van Trilling).
• De schepping is alleen mogelijk doordat er dualiteit is. Het gaat om het overstijgen van die    tegenstellingen, het verzoenen daarvan. De synthese van die tegenstellingen brengt de mens en de mensheid naar een hoger niveau.
(Wet van Polariteit).
• Alles in de schepping streeft naar eenheid, omdat alles bestaat binnen de eenheid.                     (Wet van Eenheid)                                                                                                                                           • Alles in de schepping blijft in een gelijke verhouding behouden tot het oorspronkelijke geheel. (Wet van Overeenstemming).
• De schepping als evolutieproces is een niet-lineaire, spiraalsgewijze ontwikkeling die bestaat uit transformerende cycli van voortdurende vernieuwing, waardoor groei mogelijk is.                    (Wet van Ritme).
• De schepping als ontwikkelingsproces van ons bewustzijn maakt dat wij vanuit het perspectief van onze onze ziel verlangen naar een hoger niveau van bewustzijn.                                                   (Wet van Oorzaak en Gevolg).

In de oude, patriarchale wereld draaide alles om naar buiten treden, om geld (verdienen), om geldingsdrang van het ego, om er zelf beter van te worden ook al ging dat ten koste van           anderen. En op een dieper niveau was dit ingebed in een systeem van geloofsovertuigingen,     zoals:                                                                                                                                                                 – we leven in afgescheidenheid,                                                                                                                    – God is een kracht buiten onszelf,                                                                                                               – wij mensen zijn klein en nietig,                                                                                                                   – we moeten strijden om ons plekje in te nemen en te behouden,                                                       – we moeten hard werk om ons staande te houden op aarde.                                                               Al deze oude geloofsovertuigingen houden ons gevangen in een achterhaalde vorm van        denken. Ze beperken ons om te zien, te voelen, te ervaren wie we wezenlijk zijn en wat we hier op aarde waarachtig kunnen doen.

Als we de lijn van dit verhaal volgen, kunnen we dus loskomen, ons bevrijden, van het oude denken in een systeem van verouderde geloofsovertuigingen door de vrouwelijke energie       helemaal in ons toe te laten, zowel individueel als collectief.

Betekent dit dat we het mannelijke, het patriarchale, maar moeten laten overheersen door het vrouwelijke, het matriarchale?  Nee, volgens de Universele wet van de Dynamische Balans zijn beide energieën nodig om de balans te ervaren, te behouden en daar vanuit verder te groeien.

Wat betekent dit nu voor het mannelijke principe? Dat – als het eenmaal in balans is met het vrouwelijke principe – het kan transformeren naar een hoger mannelijke principe. Het kan transformeren van het afgescheiden denken, van machtsmisbruik en hebzucht,  naar eenheids-bewustzijn en dienstbaar zijn met je kwaliteiten voor anderen en de wereld. Dat laatste is de wezenlijke expressie van de mannelijke energie in de 5e dimensie.

Het komt er dus op neer dat mannelijke en vrouwelijke energie in balans zijn. Ofwel dat onze linker en rechter hersenhelft in balans zijn. Maar de vraag is hoe doen we dat?

Natuurlijk is de eerste stap dat we allemaal op de meest krachtige manier de vrouwelijke energie toelaten, dat we de rechter hersenhelft optimaal gaan gebruiken. Maar dan moeten we onze mannelijke energie transformeren. Dat heeft heel erg te maken met het leven van je wezenlijke creatieve blauwdruk. Dus je moet op zoek gaan naar wat je wezenlijk ten diepste hier op aarde wilt doen. Ja, jouw missie!

En dan is de vraag hoe, kun je het mannelijke en het vrouwelijke, je linker en je rechter hersenhelft in balans houden. Ik ben in feite mijn hele leven al op zoek naar het antwoord op deze vraag. En volgens mij heeft dit balanspunt met het derde oog te maken. Ik ga in deel 3 van deze serie ook in op het maatschappelijke balanspunt in gezien vanuit de Universele Wetten. Het derde oog is gerelateerd aan onze pijnappelklier. Mijn ervaring is dat je de pijnappelklier kunt activeren door niet alleen naar de dingen te kijken, maar ook naar de energie eromheen, door uit je logisch denken te gaan en even contact te maken met je hogere zelf, je innerlijke weten.

Hieronder een filmpje over hoe je de pijnappelklier kunt zuiveren.

In mijn visie is het herstellen van de balans in onszelf van de Universele Wet van Dynamische Balans, dus van het mannelijke en het vrouwelijke, een belangrijke stap in de richting van             bewustzijn van innerlijke heelheid.

Bob Kukler

Bob Kukler is als bewustzijnsconsulent te benaderen op 0909-0802 (90 cent per minuut)                       voor al je vragen.