Tagarchief: Leonard Cohen: Anthem

Groeien in bewustzijn: het mooiste geschenk van het leven

Bijdrage van:  Bob Kukler

Groeien doet van AUW, bloeien is van WAUW

Groeien. Dat is wat we natuurlijk allemaal doen. Groeien hoort bij het leven. Als kind groeien we letterlijk naar de volwassen mens. Maar groeien is een proces dat het hele leven doorgaat; we groeien in bewustzijn. En we herkennen allemaal dat groeien veelal gepaard gaat met groeistuipen. Ofwel, er is altijd een pijn die we moeten ervaren, vaak een diepe pijn waar we doorheen moeten om tot hogere vibraties van onszelf te komen. Ik heb al eerder in artikelen en interviews de prachtige zinsnede van Wibe Veenbaas gebruikt: “de plek van de verwonding, is de plek van de bevruchting”. En dat is heel erg waar. Zo waar dat als je de essentie hiervan begrijpt, je ook beseft dat welke vorm van weerstand of verzet dan ook geen enkele zin heeft. Het is veel zinvoller om de diepste lagen van je pijn onder ogen te zien, die vast te pakken en te aanvaarden om ze vervolgens te transformeren naar je essentie. Want echt, achter je diepste pijnen zitten je meest wezenlijke kwaliteiten verborgen. En door die pijnen te doorvoelen en te transformeren, breng je die unieke, wezenlijke kwaliteiten aan het licht.

Ik refereer hierbij graag aan een scène in de documentaire IK BEN DIE IK BEN, waarbij Esther Jacobs vraagt aan Ben Harpenau, die met zijn aangeboren ziekte van Hunter dagelijks met de pijnen, beperkingen en ongemakken van zijn ziekte wordt geconfronteerd: “Als jij zou kunnen ruilen…?” Het antwoord van Ben Harpenau is heel ontroerend en tegelijkertijd ook zo betekenisvol: “Als God tegen me zou zeggen, je krijgt een goed lichaam. maar je krijgt niet meer dat hart en dat gevoel, wat zou je dan kiezen? Nee, ik wil me ontwikkelen; door dit lichaam ontwikkel ik me veel sneller.” Dit fragment kun je zien bij ca. minuut 24:15.

De documentaire IK BEN DIE IK BEN. Deze documentaire, waarin Cor Bakker en Stef Bos meehelpen om de droom van Ben Harpenau te realiseren, is uitgezonden door de NTR op Nederland 2 op 27 december 2011. Deze versie bevat Engelse ondertiteling.

De hierboven al genoemde Wibe Veenbaas zei ooit ook eens: “groeien in bewustzijn is net zo essentieel voor ons mensen om te leven en te overleven als ademen”. image4251De piramide van Maslow vertelt ons over de ordening van behoeften in het leven, zoals onder andere lichamelijke behoeften, de behoefte aan veiligheid/zekerheid, sociale contacten, behoefte aan waardering/erkenning en zelfontplooiing/zelfverwezelijking. Zoals gezegd: de belangrijkste twee behoeften om te leven en te overleven zijn: ademen en groeien in bewustzijn. Ademen wordt niet genoemd in de piramide van Maslow, omdat dit gewoon een randvoorwaarde voor het leven is. Groeien in bewustzijn valt grotendeels samen met de hoogste ordening in de piramide van Maslow, namelijk met zelfontplooiing en zelfverwezenlijking.

Misschien lijkt bovenstaand betoog voor sommige lezers als een zeer voor de hand liggende waarheid. En eigenlijk is dat ook zo. Maar ik heb de afgelopen jaren ook gemerkt hoe moeilijk het is om deze waarheid daadwerkelijk te implementeren in ons dagelijkse leven. De verklaring is helder en simpel, als je dag in dag uit bezig bent om te werken voor een baas waarbij zijn/haar doelstellingen hoogstwaarschijnlijk niet aansluiten bij jouw wezenlijke zielsverlangen, of als je denkt een of andere ideologie te moeten volgen, of als je denkt dat jouw potentieel afhankelijk is van een of andere leider, of als je moet voldoen aan de behoeften van je omgeving, of als je vlucht voor wat je echt zelf ten diepste zou willen, dan kom je niet voldoende toe aan je eigen groei in bewustzijn.

Groeien in bewustzijn is dus essentieel in ons leven. En om de lijn van dit verhaal te vervolgen: dat betekent dat we bereid moeten zijn om diepste pijnen onder ogen te zien, los te laten en/of transformeren. En om het nog wat complexer te maken; bij elke transformatie kom je je pijnen weer op een dieper niveau tegen. En door steeds meer de pijnen op een dieper niveau te aanvaarden en te omarmen, kun je bij je wezenlijke essentie, bij je authentieke zelf komen. En op dat punt kun je vanuit innerlijke heelheid je leven leven, zonder het gevoel dat je ergens of bij iemand iets moet gaan halen wat je in jezelf denkt te missen. Dan heb je het gevoel dat je je leven leeft volgens jouw blauwdruk, zoals jouw leven bedoeld is.

Prachtig en illustrerend hiervoor zijn de beroemde tekstregels van Leonard Cohen in de song Anthem: “There is a crack, a crack in everything, that’s how the light gets in.”

Op dit diepste punt van emoties van pijn en angst, is juist de weg naar heling, geluk, liefde en balans. En dan kun je alles ervaren wat je nodig hebt om jouw taak hier op aarde te leven, jouw hemel op aarde te creëren. Dan komen we ook terecht in een toesatnd van bloeien. Dan gaan we die dingen doen die we als onze essentie ervaren, dan gaan we leven volgens onze creatieve blauwdruk. Dan is er verbinding met onze ziel, onze goddelijke inspiratie. En ook al hebben we die momenten niet 24 uur per dag, maar wel ettelijke keren per etmaal, dan ervaren we ten diepste: bloeien doet van WAUW. Op dat soort momenten beseffen we dat groeien in bewustzijn het mooiste geschenk van het leven is.