Tagarchief: Authentiek leven

Licht in de duisternis

Bijdrage van: Bob Kukler

Leven vanuit authenciteit (verbeeld in de film IK BEN DIE IK BEN)

Bewust of onbewust voelen we allemaal dat de wereld en de mensheid een grote transitie doorlopen. Zoals Neale Donald Walsch zegt in zijn boek Als Alles Verandert, Verander Dan ook Alles (Uitgeverij Paradigma, Amsterdam 2009): ”Niets verandert ten kwade, alles verandert alleen ten goede”.

Marja de Vries beschrijft het bij de bespreking van de Universele Wet van Ritme in haar boek De Hele Olifant in Beeld (Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer 2007) als volgt: Hele Olifant in Beeld”Na de manifestatie van leven in de vorm van bewustzijn in materie, begint het proces van evolutie van bewustzijn. Terwijl we de evolutie van onze fysieke lichaam kunnen beschouwen als een onderdeel van de biologische evolutie, betreft de evolutie van het menselijke bewustzijn de evolutie van de mensheid op zielsniveau. Het totale proces van de evolutie van de mensheid op zielsniveau is het resultaat van alle individuen op zielsniveau”.

We gaan naar een ’nieuwe wereld’. Dat impliceert dat waar we vandaan komen de ’oude wereld’ is. De ’nieuwe wereld’ wordt ook wel eens ’nieuwe energie’ genoemd. Dit verwijst niet alleen naar nieuwe energiebronnen, ook al zullen er zeker heel veel nieuwe bronnen komen die voor duurzame, vrije energie gaan zorgen, maar ook naar de energie waarmee de mens leert om vanuit zijn goddelijke kern bewust de werkelijkheid te scheppen als co-creator.

Sceptici van de grote transitie die nu gaande is in een tijdperk van circa 35 jaar, zullenPhotography taken while on travel with the family to Southern Florida. zeggen: maar veranderingen horen bij alle tijden. Dat is zeker waar. Het verschil is nu dat veranderingen elkaar zoveel sneller opeenvolgen dan vroeger. Eén van mijn leermeesters beschreef dit eens heel mooi op de volgende manier. De mate van veranderingen die we als mensheid doormaakten tussen het jaar 0 en 1950 is te vergelijken met die tussen 1900 en 1950. En die is weer te vergelijken met die tussen 1950 en 1970. De mate van verandering tussen 1970 en 1980 is daar ook weer mee te vergelijken, en daarmee weer die tussen 1980 en 1985. En nu anno 2014 duurt dezelfde mate van veranderingen nog maar 6 weken of misschien nog wel minder.

Vanuit onze collectieve en individuele geloofsovertuigingen is het best lastig om met die enorme snelheid van veranderingen om te gaan. Veel mensen willen liever blijven vertoeven in de zekerheden die ze hadden, de zekerheden van vroeger. Waarom is het die mensen niet gegund om in die zekerheden te blijven vertoeven? Omdat het universum, net als wij individuele zielen, een blauwdruk in zich heeft; een universele blauwdruk. En in deze universele blauwdruk is opgenomen dat we als mensheid en ook als moeder aarde naar een hoger trillingsniveau gaan. En deze transitie vindt nu plaats; JUIST nu in deze tijd, in de eerste 25 jaar van deze nieuwe eeuw.

Wat velen onder ons verwachtten was dat er in deze tijd van transitie grote veranderingen van buitenaf zouden optreden. Sommigen hielden rekening met rampen, doemscenario’s vergelijkbaar met de zondvloed, een Apocalyps die zou leiden tot het einde van de wereld. Anderen hadden hun hoop gevestigd op een galactische federatie of Niburu, planeet X, die orde op zaken zou stellen.

En als we waarnemen wat er gebeurt en gebeurd is, dan zien we dat geen enkel extreem scenario bewaarheid worden, maar wel dat er onmiskenbaar veranderingen zijn die veel groter en intenser zijn dan ooit. We zien dat ’oud’ gedrag van de mensheid niet meer ondersteund wordt door het universum. Maar wel op zo’n manier dat we er van kunnen leren om vanuit een ontwaakte staat van bewustzijn te groeien naar een hoger trillingsniveau. Moeder aarde heeft in de afgelopen jaren meer en vooral meer ingrijpende rampen laten zien. En dit gaat de komende jaren nog wel even door. We zullen als mensheid moeten leren om op een andere wijze om te gaan met Transitiede natuur. En dan bedoel ik niet alleen dat we duurzaam moeten omgaan met de natuur en de bronnen van de natuur, maar ook dat we moeten inzien dat de natuur in alles voorziet om ons in overvloed te laten leven; overvloed aan energie, voeding, gezondheid en leefomstandigheden. We worden echt niet gezond van chemische troep in ons lijf. Of het nu gaat om bewerkte voeding, farmaceutische geneesmiddelen of de vervuiling van het milieu; het is allemaal niet zo als de natuur dat bedoeld heeft.

Ook de crisis in al zijn vormen is een uiting van het niet meer in overeenstemming zijn van ons ‘oude wereld’ gedrag en de universele blauwdruk die voorziet in een nieuwe wereld. Als wij zouden handelen conform de universele blauwdruk zou de openbaring van crises niet nodig zijn en zouden we juist ondersteund worden door het universum en zouden we juist overvloed en welzijn creëren.

De transitie gebeurt dus niet van buitenaf, maar van binnenuit. Door te ontwaken in bewustzijn en in te zien dat wat we er van gemaakt hebben, niet meer overeenkomt met de fase van de universele blauwdruk waarin we nu verkeren en zoals we zouden kunnen evolueren. En daarbij ontdekken we dat wat we er zelf van gemaakt hebben als individuele ziel ook niet overeenkomt met onze individuele blauwdruk. Waarbij het helemaal goed is dat ieders ontwaken in bewustzijn in zijn of haar eigen tempo gebeurt. Het universum geeft wel hints over hoe we onze wereld kunnen veranderen volgens de universele blauwdruk en onze eigen blauwdruk. Kijk naar de maatschappelijke crises. Kijk ook naar de ‘stroperige’ energie en de weerbarstigheid op aarde die je zelf de laatste jaren hebt ervaren.

Wat we ervaren als ‘stroperige’ energie en de weerbarstigheid op aarde zijn niets anders dan de steeds zichtbaar wordende laatste stuiptrekkingen van de oude wereld. Stuiptrekkingen die gevoed worden door egoïsme en een overmatige hebzucht naar geld en macht.

Doordat zoveel ontwaakte mensen nu hun licht laten schijnen op de loucheSONY DSC handelingen van de oude wereld -de duisternis- zien we dat steeds minder verborgen kan blijven van de misleiding, leugens en bedrog die de leiders en de machtige elite van de oude wereld gebruikelijk hanteren, en gehanteerd hebben, om de mensheid in grote onwetendheid en angst te houden. Laten we daarom onze leiders ter verantwoording roepen, en misschien nog meer, laten we inzien dat het kritiekloos volgen van onze leiders altijd een veronachtzaming is van ons eigen authentieke zelf. Laten we krachtiger en met meer mensen ons licht op de duisternis schijnen. Echt waar, we zijn op weg naar een betere wereld!

Als voorbeeld van de kracht van het authentieke zelf verwijs ik naar een op Nederland 2 uitgezonden documentaire die ik in 2011 heb gemaakt samen met Geert Verdickt over Ben Harpenau: IK BEN DIE IK BEN.