Categorie archief: Crowd Power

De gouden sleutel tot creatie: je voorstellingsvermogen inzetten vanuit het heelheidsveld

Hieronder tref je het filmpje en het transcript aan van een gedeelte uit de uitzending van 22 september 2016 van Crowd Power op Earth Matters TV met Martijn van Staveren en Arjan Bos. Dit gedeelte gaat over het inzetten van voorstellingsvermogen vanuit verbinding met het heelheidsveld om werkelijk bewust invloed te hebben op de werkelijkheid en of ‘the law of attraction’ uit ‘The Secret’ hier al of niet op aansluit. Heel veel dank gaat weer uit naar Mareijke Giglio voor het verzorgen van het transcript.

Martijn: Visualisatie is een woord, dat best veel kleefeffecten heeft, omdat veel mensen in de afgelopen tientallen jaren met visualisaties bezig geweest zijn en dan is het woord visualisatie gelaagd. Wat ik graag wil introduceren permanent, in mijzelf heb ik het al gedaan, maar als cadeautje ook naar andere mensen en wellicht doe je dat al, is dat je het woord visualisatie inwisselt voor je voorstellingsvermogen. Je stelt jezelf voor dat…. imagination, de power of imagination, de kracht van voorstelling.

Op het moment, dat jij je iets voorstelt, dan ben je er zelf bij betrokken. Je stelt je voor, vanuit de binnenkant komt het. Je stelt je voor. Als je iets visualiseert kan het heel erg visualiseren zijn vanuit de mind. Dat heb ik met heel veel mensen besproken. Eigenlijk komt er voortdurend uit dat het woord visualisatie, dat dat aan de kant mag en kan en dat daarvoor voorstelling komt. Op het moment dat jij je iets gaat voorstellen krijg je invloed op de werkelijkheid.

 

Op het moment dat je je iets voorstelt maakt het niet uit of het een beeld is, het kan een gevoel zijn, het kan een krachtveld zijn, maakt eigenlijk helemaal niet uit, je stelt je voor dat je de aarde ziet op 2 meter afstand en op dat moment voel je dat. Je ziet het en als dat niet gebeurt dan dat je het jezelf voorstelt, kan het ook in een abstract level gebeuren. Het is belangrijk, dat de mens gaat herinneren dat haar voorstellingsvermogen het potentiële gereedschap is om invloed te hebben op de realiteit. We praten wel eens over de gouden sleutel. De gouden sleutel van scheppende wezens is dat zij, door aanwezig te zijn, vanuit de rol dat zij uit een Veld, een wereld komen waar alles met elkaar in verbinding is, het heelheidswezen, de spirit, het maakt niet uit hoe je het noemt, dat als je die rol tot je durft te nemen en je gaat vanuit die rol je voorstellingsvermogen inzetten, dat je onvermijdelijk invloed uitoefent op deze werkelijkheid. En dat is wie wij zijn.

Wij zijn een soort koninklijk ras van origine, vanuit Kracht en Liefde, altijd koninklijk in die zin: overal waar jij bent geweest heb je je sporen nagelaten. Overal waar de mens kwam, dat is niet de mens van dit lichaam maar dat zijn andere lichamen, hebben de mensen hun sporen nagelaten. Overal waar jouw gedachte naar toe gaat is beweging, ook hier op de aarde.

Dus het verhaal, dat als je echt spiritueel bent, dat je weg moet blijven van pijn en trauma etc. geen aandacht moet geven aan donkere stukken, dat is een pure truc om te zorgen, dat je observatie daar niet komt. Want observatie brengt juist beweging daar, waar beweging mag komen. Laten we zeggen, dat het juist belangrijk is dat er heel veel beweging komt, juist daar waar we niet bij mogen zijn. Dat heeft alles te maken met het transitie-proces. Dat is een fantastische gebeurtenis.

Dat wilde ik toch nog eventjes delen.

Arjan: Trudy, daar krijgen we net een vraag van binnen, die haakt er op aan, die zegt van: één van de boeken als de ‘Secrets’, dan hoef je je boodschap maar aan de kosmos door te geven, en jouw winkelmandje van het dagelijks leven is gevuld. Dat lijkt allemaal wel super-gemakkelijk, maar klopt dat wel?

Martijn: Nou ja de basis – dankje Trudy voor je vraag – klopt wel. Het gaat om het uitvaardigen, het is een soort decreet dat je uitvaardigt vanuit je gevoel maar ook vanuit je mind. Die 2 dingen horen samen te gaan. Wij zijn hele krachtige, mentale wezens en we hebben een ongelooflijke kracht vanuit ons hartbewustzijn. Dat is ons recht om dat te gebruiken vanaf beide kanten. We zijn dus ook intellectuele, bewuste wezens en niet alleen spiritueel.

Het klopt wat de ‘Secret’ daarover aan informatie geeft, maar er is wel iets heel belangrijks in dat moment van creëren en manifesteren. En dat is dat jij beseft, dat het universum… er zijn meerdere dingen. Eén daarvan is dat je beseft dat het universum niet iets is buiten je, niet een wezen dat het voor jou gaat doen. Dat is één. Dat je er dus achter gaat komen, onderzoekt dat jij daar een representant van bent, dat is heel belangrijk. Want dan is het niet meer buiten je, maar dan ben je er direct mee verbonden en heb je ook een ander gevoelsveld, en dan kom je dus vervolgens ook op de rol, de persoonlijke rol waar je in zit. Want als je nou bijvoorbeeld met de ‘Secret’, als je dan je boodschap aan de kosmos meegeeft, dan is de vraag: wie geeft die boodschap aan de kosmos mee? Ben jij dat in je persoonlijke rol waarin jij vindt en voelt vanuit je persoonlijkheid als mens hier op de aarde dat dat nodig is? Wat is die persoonlijke rol en wat voor krachtvelden zijn daarbij aanwezig? Is het een neurologisch bewustzijn? Nou ja, dan gaat het die kosmos in en dan is het de vraag, wat is de kosmos in dat moment? Is dat dan echt het oorspronkelijke veld waar je het heen brengt of is het de matrix? Dat is één.

Twee: als je dat gaat doen vanuit een andere rol, vanuit een grotere rol, je gaat voelen dat jij die Kracht in je draagt, dat je het gewoon bent, en dus ook voelt vanuit die Kracht dat de verbinding met de kosmos, dat scheppingsveld er dus onlosmakelijk is. Dan hoef je dus eigenlijk niets naar buiten toe te sturen, maar dan is het eigenlijk meer dat je gewoon voelt dat je het recht hebt en dat je het waard bent en dat het volstrekt een gewone situatie is, dat je die cadeaus in beweging zet met je voorstellingsvermogen, gedragen door een Krachtveld van Liefde en een Krachtveld van emotioneel Bewustzijn, dat is heel groot. Nogmaals, veel groter dan dat wij op dit moment snappen, op dat moment geef je eigenlijk een ‘command’. En dat is een ‘command’ vanuit Kracht en opdracht. En dat is niet het woord ‘opdracht’, ik geef de opdracht aan het universum …… nee dat is een energie. Dat is een heel krachtig mechanisme.

Arjan: Een scheppend iets eigenlijk. Dat voelt ook heel anders dan een vraag eigenlijk. Ik wil dat wel, of ik schep het. Dan heb je ook iets voort te brengen eigenlijk.

Martijn: Dus je kunt het vanuit een persoonlijke rol doen, je kunt dat doen vanuit een grotere kosmische rol waarin je voelt dat jij representeert de Kracht van het Levensveld, die verbinding, dat is de Kracht die alle interdimensionale en intergalactische wezens met elkaar verbindt, voor altijd, en daar tussenin zit ook nog eentje. En dat is de spirituele, gedogmatiseerde en ook gestigmatiseerde betekenis, dat je dus vanuit een soort engelensituatie dat gaat doen en vanuit allerlei andere principes en dan zit je eigenlijk nog steeds in het persoonlijke veld.

Het klopt hoor Trudy, ja het klopt wel. De basis is hetzelfde. Het is aan onszelf om uit te zoeken hoe dat werkt. Ik inspireer alleen maar, ik zeg niet dat het zo alleen werkt, want dat kan op een miljoen verschillende manieren en wel meer. En de basis is dat er wel beweging kan zijn en jij bent daar zelf de initiator daarin, je krijgt het niet van buitenaf cadeau, jij zet het in beweging.

In het universum en in de vrije zone is er geen karma, maar alleen evolutie.

Hieronder tref je het filmpje en het transcript van een gedeelte uit de uitzending van 14 jul van Crowd Poweri op Earth Matters TV met Martijn van Staveren en Arjan Bos. in dit gedeelte komen diverse onderwerpen aan bod. Onder meer hoe we bij bij de geboorte gekoppeld worden aan een ingevoegde, gemanipuleerde  werkelijkheid en hoe de broncodes die binnen in onszelf aan het open gaan zijn, waardoor die manipulatie wegvalt, waarmee we een verschuiving krijgen in ons bewustzijn en de sprong maken naar een hoger plan.  Heel veel dank gaat weer uit naar Mareijke Giglio voor het verzorgen van het transcript.

Arjan: Shanana heeft ons een vraag gesteld. Ze heeft net een paar weken haar baby’tje, hoe zit het met baby’s? Worden zij gezond geboren of ook in een cyber biologisch lichaam en wat kan ik doen om het fysieke lichaam van ons pasgeboren zoontje gezond te houden?

Martijn: In deze werkelijkheid, waar wij nu worden geboren, zijn alle lichamen op dezelfde manier geconstrueerd. Dus we hebben allemaal een biologisch lichaam, dus elk kind, elk wezen, dat gekoppeld wordt aan de oorspronkelijke scheppersingangen van het universum, waar dit universum uit opgebouwd is, komt in eerste instantie, wat Egbert ook zegt, in het geboortekanaal. De koppeling met dat hologram, een gigantisch bewustzijnsveld, een universum in een gigantisch veel groter universum en daarin lopen lijnen waarbij ons bewustzijn van ons wezen als het ware wordt omgeleid, gekaapt, gepakt wordt door een laag en dan worden we afgeleid en komen in een andere realiteit terecht. En dat is waar we nu inzitten. Die hallen van Amenti zijn ook de broncodes, die binnen in onszelf aan het open gaan zijn, waardoor die manipulatie als het ware wegvalt, waarmee we een verschuiving krijgen in ons bewustzijn en de sprong maken naar een gouden aarde of een nieuwe aarde, hoe je het ook wilt noemen.

Je kunt ook zeggen, die aarde is er gewoon al, alleen ons bewustzijn gaat voor een groot deel open en al die wezens in die lichamen komen allemaal in hetzelfde systeem terecht.

Arjan: Oké en als je het dan hebt over die hallen van Amenti, die opengaan in het oorspronkelijke levensveld komen we dan in de slechts 187ste val of gaan we gelijk naar nul of zitten we dan bij 144.

Martijn (lachend): Nee en dat is het mooiste. Het eerste waar we uitgaan is uit de mind-control laag. We hebben dus een mind-control laag met zeer geavanceerde hersentechnologie van wetenschappelijke groepen uit deze samenleving, die een agenda uitvoeren van mensen, die uit een andere tijd van deze aarde zijn gekomen, tijdreizigers, die de technologie hebben ontwikkeld in onze toekomst, zeg maar, en die hebben die technologie overhandigd aan de huidige wetenschappers, die de mind-control op ons uitvoeren. Dat is maatschappelijke mind-control.

Dan heb je interdimensionale mindcontrol, die achter dit bewustzijn zit van deze neurologische programmering van het fysieke lichaam. En die eerste, tweede en dan de derde laag worden opgeheven. Zodat wat we krijgen, is dat de eerste grootste verandering zal zijn -dat is alleen als de manipulatie opgeheven wordt- is dat onze afgestompte werkelijkheid, want dat is het, deze werkelijkheid is heel vlak, hij is heel vaag, hij is heel kleurloos, en toch kunnen we zoveel liefde en kracht ervaren, die gaat in één keer open.

Het mooiste vergelijk is, kijk ik kom uit de computer hardware software ICT, dus ik vergelijk het altijd met dit voorbeeld. Je krijgt in één keer een ouderwetse foto te zien, die je heel scherp vindt en ineens wordt die foto groot en komen er achttienmiljard extra beeldpixels in, waarbij die zó scherp wordt en hoe dichter je er naar kijkt …..en ineens gaat jouw bewustzijn naar binnen. En ineens ben je midden in die foto. En dat is wat er gaat gebeuren.

Arjan: Wow.

Martijn: En dan zitten wij in een volledig vrije zone, waar ons vermogen weer opgebouwd kan worden. Want wij representeren het heelheidsbewustzijnsveld. En de mens is een uiting van de “supreme love”. De mens op deze aarde wordt ook heel goed gemonitord en gezien en gadegeslagen op dit moment door iets meer dan 3000 verschillende rassen.

Arjan: Dus we komen in een soort beschermde cocon waar we even kunnen bijkomen van deze gekke mind-control laag waarbij we nog wel verder terug moeten naar …

Martijn: Het is een plug-in, het is een ingevoegde werkelijkheid. Er ligt een laag over de werkelijkheid heen, ons bewustzijn is afgeleid en zit als het ware in die laag. Dus onze zintuiglijke waarneming in het fysieke lichaam, reageert op het script en daar zijn we op aangesloten. Zodra dat los gaat, zullen we, net zoals mensen het overlijden ervaren en omschrijven, zullen we deze hele realiteit in één keer zien als een soort hele flinterdunne droom en we zullen dan zelfs zien, dat hoort ook nog bij fysieke gezondheid, dat het hele incarnatieprogramma, dat we in dit hele systeem hebben ervaren, louter bestond uit één leven.

Arjan: Dus eigenlijk uit één ‘virtual reality’ brilletje dat we hebben opgezet en dat we vergeten zijn dat we hem hebben opgezet.

Martijn: Ja. En dan wijs ik nog even terug naar het fotootje van Harald Kautz.

Arjan: Oh, gezellig fotootje.

Martijn: Ja dat is een leuke foto.

Arjan: Pauline die vraagt ons, hoe komt het dat de ene persoon alles krijgt en de ander, terwijl hij misschien niet eens gezond leeft, weinig tot niets. “All in the mind” of vooropgezet plan? Ik ben heel erg benieuwd. Ik geloof niet zo meer in karma, kan me met familiebanden en verstrengelingen, DNA wel wat voorstellen. Kortom is het een kwestie van geluk hebben of niet?

Martijn: Nee, nee.

Arjan: Wel iets meer ….

Martijn: Vraag ik me ook altijd af als ik een lot koop, is het een kwestie van geluk hebben of niet.

Nou ja 3 jaar geleden, iemand die ik goed ken, die won de loterij, 4 ton, nou toen had die persoon 8 miljoen, want hij had al wat.

Arjan: Oh oké

Martijn: Ja dat kan en dat is ook allemaal goed. Maar het gaat om ons, wat er met ons gebeurt. Kijk de “law of attraction”, dat is de wet van aantrekking, en ook de wet van afstoting, kijk dan kom je in die laag terecht, die laag van manipulatie. Dus is er karma, kun je erin geloven, ja in het model waarin we nu zitten kun je die wetgeving voelen in jezelf, omdat die van origine ook echt bestaat, alleen wordt het niet karma genoemd. In het universum en buiten deze schilden in de vrije zone is er dus karma, maar dat is geen karma maar evolutie. Dat wordt evolutie genoemd.

En de wezens hebben een enorme evolutie, wij allemaal en we hebben keuze in welk hologram en in welk universum we geboren willen worden en dat doen we niet vanuit een complete onwetendheid, we doen het finaal met 100% herinnering met alles wie we zijn en wat we hebben gedaan. Sterker nog, alles wat we hebben gedaan en wie we zijn geweest, dat representeert dus het uiteindelijke wezen, die je bent geworden. En dat is dus het heelheidsveld. En als je vraagt, ja de één krijgt alles en de ander krijgt niets, bijvoorbeeld met ziektes en verstoringen, ja en dat wordt allemaal georkestreerd vanuit het manipulatieveld, voortdurend.

En hoe meer jij je gaat realiseren, dat dat alleen maar werkt op je persoonlijkheid en op je niet gelukzalige situatie. Op het moment dat je volledig in je geluk komt te staan, echt in je geluk, dan is zelfs geld helemaal niet eens meer belangrijk, dan kom je dus echt in de kern van het leven. Op het moment, dat je dus echt in je geluk terechtkomt, dan ga jij, als je wilt, de opdracht geven, de instructie aan het veld, dat gemaakt is, gecreëerd is door zeer geavanceerde van oorsprong afkomstige humanoïde rassen, ga jij instructies geven aan het veld. Want dat veld, waarin wij leven dit veld, is letterlijk gecreëerd om de instructies van de wezens, die de kracht representeren, om die uit te voeren.

En dat is niet iets wat je zo maar opeens van één op één zo maar gaat doen, dat is een heel proces. Maar het leuke van het proces is, dat op het moment dat je daar mee bezig bent, zorgt het er wel voor, dat op het moment dat je uit dit hologram gaat, dat je er niet meer in hoeft.

Ik ken mensen, die zijn zó ontzettend ziek geworden en die aten zich echt 3 slagen in het rond aan biologisch eten. Echt werkelijk, alleen maar biologisch eten. Super gezond.

Arjan: Als je het met een verzuurd hoofd doet dan helpt het niet veel natuurlijk.

Martijn: Er is natuurlijk veel meer aan de hand. Er zijn ook mensen die bizar ongezond eten en alles gaat gewoon hartstikke goed.

Dus alles is relatief en daarom zeg ik ook altijd dat het placebo effect is natuurlijk heel belangrijk om te onderzoeken, maar het is ook belangrijk om zorg te hebben voor je lichaam en als je weet, dat je dingen eet die echt niet gezond zijn, waarom zou je het dan tot je nemen.

Arjan: Ik bedenk me, dat ik nog even van de vorige vraag iets over heb geslagen, ze vraagt namelijk ook van – Shanan – wat ze kan doen om het jonge leven van haar kindje zoveel mogelijk fysieke gezondheid mee te geven.

Martijn: Ja, kijk ‘all in the mind’ of is het een vooropgezet plan.

Arjan: Ja dat was de vraag van Paulien hè.

Martijn: Ja, dat weet ik. Ik ga daarop nog reageren, het is ‘all in the heart’. En als je vanuit je hart werkt, echt vanuit je gevoel, en dat is ook met je kind zo, jouw zienswijze, jouw veranderde zienswijze over het leven en innerlijk, heeft een directe invloed op je kind.

Dus als jij als ouder, als biologische ouder, het voor elkaar durft te boksen in jezelf om die koers in te gaan waarover Judith zonet al sprak, om je eigen koers in te gaan, dan heeft dat invloed op je kind.

Dus jouw gedrag en jouw keuzes hebben gevolgen, zowel voor je eigen gemoedsveld als ook voor het hologram waar je energetisch uit opgebouwd bent en uit die energie, daar bestaat geen tijd en ruimte in, alles wat jij als vader of moeder in je jezelf aanpast, werkelijk aanpast, is direct ook in het kind aanwezig, die aanpassing. Dat wil niet zeggen, dat het kind die hele aanpassing ook gaat uitleven, want het kind mag zelf besluiten of die mogelijkheid, die dan aanwezig is in dat veld, of die dat ook gaat uitleven, beleven, uit gaat proberen.

Dus alles draait om innerlijke veranderingen.

Op aarde aanwezig om de wereld te transformeren naar een veel groter plan: het oorspronkelijke plan

Hieronder tref je het filmpje en het transcript aan van de tweede bekrachtiging in de uitzending van 30 juni 2016 van Crowd Power 16 op Earth Matters TV met Martijn van Staveren en Arjan Bos. Heel veel dank gaat weer uit naar Mareijke Giglio die het transcript verzorgd heeft.

Arjan: We hebben al een aantal hele mooie bekrachtigingen gehad en misschien is het ook mooi om nu met een bekrachtiging af te sluiten gezien het tijdstip.

Martijn: Ja, nou laten we het gewoon lekker doen. En ik denk, dat het ook heel belangrijk is dat wij onszelf als heelheidswezens een keertje goed in het zonnetje zetten. Met elkaar over de hele wereld. In een alliantie van liefde en kracht. Wat deze wereld nodig heeft is ongelooflijk veel aandacht, observatie maar ook heel erg besluiten van wij zijn hier aanwezig. We komen hier op de aarde precies op het moment, dat het lijkt dat het écht de verkeerde kant uit gaat om vast te stellen, dat daar de kansen zijn. Want de kansen en de mogelijkheden liggen daar, precies op het moment dat je denkt, dat het te laat is. Veel mensen denken, dat het te laat is op de aarde en dat is niet zo. De mogelijkheden liggen voor het oprapen. Dus laten we met onze aandacht daar lekker naar toe gaan.

En als je het prettig vindt mag je je ogen daarbij dicht doen.

Zit met je aanwezigheid of lig met je aanwezigheid op dit moment op de bank of op een bed, op de grond en realiseer je in dit moment, dat alleen dit moment telt. Dit moment. Want juist dit moment heeft jou gebracht om aanwezig te zijn in ruimte en tijd met alle mensen en alle andere beschavingen buiten ruimte en tijd om, om met elkaar een heelheidsnetwerk te activeren. Uit een andere tijd ben jij hier gekomen, in een lichaam geboren om de waarde van het menszijn te herstellen. Om waar te nemen, dat de systemen van tekorten en systemen van onderdrukking beëindigd worden en de oorspronkelijke programma’s, de bewustzijnsvelden van daadkracht en liefde, saamhorigheid en dienstbaarheid naar elkaar toe, dat deze in ere worden hersteld. En het spel, lieve vrienden, wordt al gespeeld en de uitkomst daarvan wordt bepaald door jou. Wegkijken heeft geen zin. Aanwezig zijn, dat is de gouden sleutel.

Uit een andere tijd, uit een ander universum met metaversum als deel van het heelheidsbewustzijnswezen waar alle andere wezens op aangesloten zitten, een buitengewoon intellectueel, spiritueel, liefdevol, scheppend bewustzijnsveld. Als representant daarvan ben jij hier op de aarde aanwezig om te besluiten, dat je het huidige, fysieke menszijn gaat overstijgen en om je intergalactische bewustzijn te integreren, zodat jij invloed hebt op de wereldse gebeurtenissen; dat je mag creëren, scheppen vanuit liefde en plezier, zonder boosheid naar andere wezens, zonder een oordeel, louter aanwezig zijn en je doet dit op dit moment met duizenden mensen tegelijk.

En je doet dit op dit moment met honderdduizenden mensen uit andere werelden tegelijk. Want je bent niet alleen. Soms bekruipt het gevoel je wel eens, dat je alleen bent en je bent niet alleen.

Ga met de aandacht naar je hart, de fysieke plek van je hart, en je mag ook je hand er op leggen als je daarmee de plek van je hart bekrachtigt om te voelen waar het ‘center point’ zit van de schepping. En met al deze wezens en mensen tegelijk, kijk jij vanuit jezelf naar de aarde. Op dit moment beseffend wat er allemaal gebeurt. In gedachten hoor je het water van de oceanen stromen, de drukte en de chaos, de machtsstrijd in het presidentiële kamp, de verkiezingen in Amerika, je kunt ze voelen en je brengt daarheen vanuit jouw observatie: rust.

En dat mag je doen, want jij bent de legitieme houder/houdster van jouw lichaam. En besef dat de werkelijkheid zich afspeelt in jouzelf. Je stuurt rust naar het onderwerp.

Je ziet de aarde om je heen aanwezig en de pogingen van de massa en de media om voortdurend projecties te verrichten, propaganda om de mens onjuiste informatie te verstrekken. Je stelt je voor op dit moment, dat dit netwerk van bedrog en misleiding rondom de aarde, gecentreerd in Amerika en Europa, wordt aangeraakt met jouw observatie. Je neemt waar op jouw manier, dat je dit netwerk aanraakt als representant als vertegenwoordiger van het heelheidsbewustzijnsveld om verandering te laten zijn. Je hebt het besluit genomen. En je geeft de opdracht ook mee vanuit liefde en kracht, een instructie in het netwerk, leugens worden niet meer geaccepteerd, bedrog wordt niet meer getolereerd. De vrijheid van de mens, de vrijheid van de natuur en elk wezen is ingeluid.

We brengen hier waarachtigheid in de vorm van transparantie, dienstbaarheid naar elkaar en we zijn hier op de aarde aanwezig met elkaar om de wereld te transformeren naar een veel groter en breder plan. Het oorspronkelijke plan.

En vanuit je hart voel je, dat je dit met zeer veel liefde en kracht uitdraagt en ook ervaart binnen in jezelf, dat dit het de moeite waard maakt om aanwezig te zijn op de aarde. De instructie is gegeven met elkaar vanuit de kracht van wie we zelf zijn, en elk netwerk, elke locatie, elke frequentie, elk baken op de fysieke aarde hier zichtbaar verhuld door technologieën, aanwezig in andere frequentievelden waarin ook manipulaties plaatsvinden, ook worden aangeraakt door het veld van kracht.

Jij bent hier om dit uit te dragen. We stellen elke cel van het lichaam van de aarde voor aan deze kracht. En we laten weten aan de manipulerende krachten, dat de tijd voor hun aanwezig is, nu, om mee te gaan in de transitie en dat er geen oordeel is. Dat de wederopstanding van het oorspronkelijk potentieel van de mens en de aarde in werking is. En dat deze golf van bewustzijn hen ook definitief aan zal raken.

En we doen dit vanuit liefde en kracht. Gelijkwaardigheid met elkaar en naar elkaar toe.

Doe je ogen rustig weer open en heb je zojuist een heel mooie, krachtige boodschap en creatie afgegeven.

Dank jullie wel,

Arjan: Dankjewel.

 

Je bent op aarde gekomen om de historie van het menselijk bewustzijn uit het scheppingsveld te brengen

Hieronder tref je het filmpje en het transcript aan van de eerste bekrachtiging in de uitzending van Crowd Power 14 op Earth Matters TV met Martijn van Staveren en Arjan Bos. Heel veel dank gaat uit naar Mareijke Giglio die het transcript verzorgd heeft.

Martijn. De bekrachtiging, zullen we daar maar eens mee beginnen?

Arjan. Lijkt mij goed.

Martijn. Laten we het zo zeggen, dat we vandaag vooral weer onszelf vieren en vanuit de kracht van de verbinding met elkaar ook elkaar bekrachtigen, maar vooral met de aandacht bij onszelf blijven.

Laten we daar lekker mee starten, om deze uitzending in te luiden vanuit het veld van afstemming. Dat mag je weer doen met de ogen dicht. Ook hier mag je het doen met de ogen dicht. Hoeft niet, dat zeg ik er altijd bij, je mag het lekker ook gewoon met je ogen open doen, doe het zoals het voor jou prettig voelt. Ik doe het zelf altijd lekker met mijn ogen dicht vanwege de zintuiglijke prikkels. Zodra die er niet zijn, kan ik me veel beter tot mijn innerlijk bewustzijn richten. Oké.

Nou mag je je heerlijk op je eigen manier ontspannen, met de aandacht naar jezelf in het hier en nu en realiseren dat jij in dit geval niet naar de woorden van Martijn luistert, dat je met nadruk, intentie je aandacht richt binnen in je eigen lichaam, binnen in je hoofd en vervolgens met je aandacht in je hoofd naar beneden gaat richting je hart, het orgaan dat het enige, biologische orgaan is waaruit oorspronkelijke gevoelens doorgezonden worden naar het neurologische systeem. Dus met de aandacht ga je naar je hart en lokaliseer je met je bewustzijn de plek waar jouw hart zit. En in het moment dat je in het nu aanwezig bent, realiseer jij je, dat je vanuit het krachtveld van je hart een representant bent van het veld van verbinding, van creatie, waar alle levende wezens hier op deze aarde en in de natuur en buiten deze aarde op aangesloten zijn. En vanuit dit besef realiseer je diep in je gevoel, dat alles wat je doet en alles wat je voelt, dat het in het heelheidswezen “the force”, de kracht, aanwezig is. En na heel veel lange tijden ben jij hier in dit menselijk lichaam aanwezig. Juist nu, in deze tijd, dat de aarde een prominente rol inneemt in het bewustzijnsproces van dit gehele universum. En jarenlang heb je gevoeld dat het leven om veel meer gaat dan alleen het leven zoals het hier op aarde wordt ervaren, nl. geboren worden, opgroeien, opleiding, werken, in de vut, nog een keertje langer genieten na de vut, en overlijden. Dat model mag er zijn en dat is goed, en dat is niet waar jij voor bent gekomen.

Uit een andere tijd ben je hier naar toe gekomen om de historie van het menselijk bewustzijn, de analoge realiteit uit het scheppingsveld om dat hier te brengen in jouw fysieke lichaam. En dat is wat je doet. Je maakt een reis hier, je ervaart dit leven, je bent hier om het oorspronkelijke, emotionele bewustzijn en het erfgoed van wie jij bent te beleven in dit fysieke lichaam en het hier naar buiten uit te stralen en het te zijn. Ambassadeurschap hier op aarde uitdragen. De aarde heeft het nodig, jij bent nodig. De dieren hebben jou ook nodig. De natuur nodigt je uit in dit hologram hier, om je bewustzijn gedragen uit de “force of life”, het krachtveld waarop alle wezens aangesloten zijn, om dat hier te manifesteren. Juist in het moment, dat de aarde lijkt te zijn overgenomen en het er niet meer toe doet, dat wij er zijn. En precies dát is waar het om gaat, dat jij hier bent, is het grootste cadeau voor deze planeet en het waarnemen met de ogen van het potentiële bronveld, geïntegreerd door je persoonlijkheid heen, is het grootste integratieproces in het universum.

Met de aandacht bij je hart besef je, hoe onwaarschijnlijk mooi het leven kan zijn als jij van binnenuit de kracht van het leven aanwezig laat zijn in je lichaam en het leven ook echt leeft. Dat is het besluit waarom je hier op aarde bent. Dit is de reden waarom grote groepen uit andere dimensies hier op aarde aanwezig zijn en vanuit dat veld zetten we deze avond en de ochtend en de middag en de nacht, wanneer je dit ook luistert en invoelt, zetten we in beweging met een enorme krachtgolf vanuit jou zelf. En vanuit deze kracht van wie wij zijn, onze eigen kracht binnen in ons, zeggen wij dat het goed is dat deze aarde bezocht wordt door andere, welwillende en ook niet welwillende wezens, omdat vanuit de kracht die wij zijn, wij geen onderscheid maken tussen goed en kwaad.

De oorspronkelijke kronieken van het mensdom dragen wij in ons en het is onze doelstelling om hier op aarde de neutraliteit te herstellen. We zullen ontdekken dat wij de scriptschrijvers zijn van dit hologram.

Kom maar lekker weer terug met je ogen open.

Door je scheppingsveld te ontwikkelen kun je je eigen bewustzijn hacken teneinde je biologische lichaam ten dienste te stellen van het grotere potentieel dat je bent.

Crowd Power 12 van 4 april 2016 via Earth Matters met Arjan Bos en Martijn van Staveren. Dit onderdeel gaat over hoe de nanotechnologie van microchips ingebouwd in chips in smartphones en laptops de mens hacken in zijn bewustzijnsniveau. Hieronder het filmpje en daaronder het transcript.

Arjan
Er zijn nog een paar vragen ook over de vorige uitzending binnengekomen. Eentje daarvan is van Remon die had ons ook geïnspireerd überhaupt deze serie te doen over techniek. Die zegt van: “Martijn spreekt over een techniek die in veel elektronica en chips aanwezig is, letterface, smartphones, laptops etcetera. Deze manipulatietechniek zou op een andere manier dan elektronisch werken. Kan hij proberen dit in hoofdlijnen uit te leggen? De chips zitten in elektronische apparaten en toch werken ze niet elektronisch. Dit levert in mijn denken een ‘error’ melding op. Wat doet deze technologie dan precies behalve mind-control?

Martijn
Behalve mind-control? Nou, dat is het. Dat is wat het doet.

Arjan
OK. Maar dan iets over de werking. Wat, hoe… het is een fysiek apparaat?

Martijn
Chips zijn gewoon fysiek.

Arjan
Jij zegt vaak dat de mind-control zich in de intermoleculaire ruimte tussen de moleculen afspeelt.

Martijn
Ook. Er zijn 18 vormen van mind-control programma’s. Dus ook via intermoleculair… Maar de chips die gebruikt worden, de technologie die in de chips zit, is in de chip zelf gebouwd. Niet in de hardware, maar in de chip. En dat is zo ontzettend klein. Dat is zo enorm klein, dat is nanotechnologie. Dat is superklein. Dat zijn circuits binnen een chip.

.Arjan
Misschien kunnen we foto 3 even bekijken, jongens. Daar hebben we zo’n kaart. Dit is zo’n smartphone moederbordje, zeg maar, met wat ik dan zie heel veel chipjes. Is het nou aanwijsbaar waar zo’n ding zit?

Martijn
Nee, dan zou ik moeten weten welke chips waar zitten.

Arjan
Maar is er één hoofdchip of zo, de grootste, zit die daar dan in? Of hoeft dat helemaal niet?

Martijn
Ja.

Arjan
OK.

Martijn
Het zit hem echt in de hoofdprocessor: de ‘main CPU’. Daar zit het ingebouwd. En dat is bij computers ook gewoon de processor die in het moederbord zit. Dat is het brein, zeg maar, van de computer. Daar zit het ingebouwd; het zit in de chip. Het is zo minuscuul klein; het is zelfs één van de best bewaarde geheimen bij Silicon Valley. Silicon Valley is nog beter beveiligd dan Fort Knox. Nou is daar wel wat voor te zeggen, omdat er in Fort Knox geen goud meer ligt. Maar beter beveiligd dan Federal Reserve. En de geheimen die dus ontwikkeld zijn in de chip-divisies die zijn zo ontzettend geavanceerd. Daar zijn heel speciale teams voor die daarmee bezig zijn. Wat ze hebben gedaan, is het circuit van de chip… vroeger waren dat transistoren. Ze hebben het zo gemaakt dat in de chip microchips zitten, dus nanotechnologie. Die zijn zo ontzettend klein en die interacteren door middel van de…Ze geven instructies, dat is wat ze doen, ze geven instructies door die via de chip worden uitgezonden. Dus wifi wordt in dit geval gebruikt, bij dit systeem wordt wifi gebruikt om pakketten informatie te versturen in de ether.

Arjan
OK, maar die zijn ook zichtbaar volgens onze technologie?

Martijn
Nee, die zijn niet zichtbaar voor onze technologie.

Arjan
Maar er wordt wel van wifi gebruik gemaakt?

Martijn
Er wordt gebruik gemaakt van wifi om tussen de wifi-pakketten in informatie te verzenden

Arjan
Maar is het een soort ‘smart dust’, hoe moet ik dat zien?

Martijn
Nee, nee. Binnen een jaar wordt dat onthuld, deze technologie. En dan wordt het gebracht als een grote verdienste voor het menselijke brein als zijnde een upgrade ten aanzien van het… hoe noem je dat nou… het Alzheimer-syndroom. Als je goed oplet, dan wordt ook steeds meer over gesproken, over het Alzheimer-syndroom.

Arjan
Maar dat is ook onontkoombaar, want dat is een epidemie die samen met vele andere degeneratieve ziektes, waarbij Alzheimer absoluut ook…

Martijn
Maar we spreken over een fysieke technologie.

Arjan
Een fysieke technologie?

Martijn
Het is een fysieke technologie.

Arjan
Maar het is superklein. Het is nano en niet te zien voor onze eigen technieken?

Martijn
Niet te zien, nee. Het zit verwerkt in de chip zelf. Dus het is zo geïntegreerd. En kijk dat is… En we vragen ons wel eens af waarom zijn al die ‘gecrashte’ voertuigen die door de vele decennia heen ‘gecrasht’ zijn, waar ongelofelijk veel bewijsmateriaal van is en waar heel veel verslagen over zijn door echt niet zomaar een paar mensen. Ook door mensen uit die industrie. Maar omdat daar niet over gesproken wordt…Eén van de belangrijkste redenen is dat je gewoon een enorme voorsprong hebt op de aarde met technologie. De groepen die deze technologie beheren, die lopen 10.000 jaar voor op andere technologische ontwikkelingen. Die techniek zal op een gegeven moment worden ingezet ten behoeve van onze gezondheid, maar het tegenovergestelde is waar.

Arjan
OK

Martijn
Je hebt het ook wel ‘blue-light technology’ genoemd.

Arjan
Klopt.

Martijn
Dat betekent niet dat er een blauw lampje ergens in zit, maar dat is de naam die daaraan wordt gegeven door Sillcon Valley zelf. Ik vond het wel leuk om dat gewoon even te noemen.

Arjan
Toen ik daar op zocht, want ik heb nog even ook gezocht op plaatjes van ‘goh, hoe ziet dat er nou uit, blue-light en dergelijke’, kwam ik wel een afbeelding tegen, waarin de suggestie werd gewekt dat met die ‘blue-light technoloy’ melatonine-niveaus worden aangetast, waardoor je minder goed slaapt. Is dat iets wat jij ook denkt dat daarmee annex is? Of maakt dat helemaal niks uit? Of is dat heel informeel?

Martijn
Ik weet dat niet. Ik heb daar geen zicht op. Ik kan me wel voorstellen dat de melatonine-spiegel daalt of verandert, omdat dat interacteert met je celbewustzijn. Maar of dat zo is, weet ik niet. Daar heb ik geen informatie over. Dat weet ik echt niet. Dan zou ik gaan moeten onderzoeken.

Arjan
Ja. Kun je wel bijvoorbeeld iets zeggen op welke manier het interacteert met ons celbewustzijn of met ons wezen?

Martijn
Nou, wat er gebeurt is dat de circuits in ons brein… want het hele brein is allang ontleed, allang.

Arjan
Neurologische circuits?

Martijn
Ja, nu heb ik het niet over de reguliere neurowetenschappen. Dan heb ik het over neurowetenschappers die niet in de reguliere circuits werken en die ook wel duizenden jaren verder zijn met die techniek. Die hebben de locatie… het zijn niet locaties, maar die hebben de frequenties in de hersenen weten te achterhalen, waardoor je kunt zeggen dat geheugen niet alleen op die plek zit, maar dat het geheugen eigenlijk overal aanwezig is in de hersenen.

Arjan
Maar eigenlijk dus holografisch überhaupt overal?

Martijn
Ja.

Arjan
Niet alleen in ons cyberbiologisch lichaam, maar in het hele universum…

Martijn
In het hele universum aanwezig is. Ja. En daar wordt op ingebroken. De frequentie van ons brein wordt als het ware gehackt door technologie, door computerchips. Die ‘blue-light technology’ is een technologie die ervoor zorgt, zonder dat het een spoor nalaat, dat er een verandering plaatsvindt, in eerste instantie in je gemoedstoestand. Dus mensenmassa’s worden doodstil, zoals in dat metrostation (Martijn refereert aan een eerder verteld verhaal tijdens zijn bezoek aan Manhattan die week ervoor). Ook zo stom, daar ben ik vergeten een foto van te maken. Daar hangt zo’n grote, vierkante bak, die is heel mooi weggewerkt achter een heel groot beeld. Een heel grote, vierkante bak. En daar zit aan de voorkant zo’n grote lens op met allemaal CCD-chips. Ik loop daar dus doorheen; ik had het helemaal niet gezien. Maar het was alsof ik door een soort kaasschaaf… nee, door een soort vergiet liep. Dat was het. Ik kreeg allemaal stralen door me heen. Ik denk: wat is dit? Dat heb ik echt nog nooit gevoeld. Toen ging ik zo rondkijken. Toen zei mijn vader: kijk daar staat een soort camera of wat is het? En dat is wat er gebeurt. Dat zijn eigen frequenties die worden gebombardeerd op het neurologische systeem van de mens.

Arjan
OK Is dit ook een technologie die in combinatie werkt met andere technologie? Dus is er bijvoorbeeld… is dit alleen genoeg om dat te doen wat het bewerkstelligt? Of is er bijvoorbeeld nog iets meer nodig? Voeding, vaccins, chemtrails? Dat zijn de geijkte dingen waar ik aan denk, maar werkt het op zichzelf staand?

Martijn
Ja. Het werkt op zichzelf staand. Ja, het is een op zichzelf staande technologie. En die wordt ook al heel lang gebruikt, want in bepaalde oorlogen, zelfs in de Nicaragua-oorlog werd al gebruik gemaakt van deze technologie om de rebellen murw te kunnen krijgen met speciale straling. Kijk, als jij begrijpt als wetenschapper dat jij je vijand kunt uitschakelen door een elektro-magnetische impuls te geven, waarom zou je dan nog een kogel afvuren?

Arjan
En moet ik nou denken bijvoorbeeld aan al die telefoniebedrijven… is deze techniek van hen of worden deze bedrijven gebruikt om dit uit te rollen door andere groeperingen?

Martijn
Die bedrijven worden allemaal gebruikt. Ja, allemaal. Dat is wat ik net ook vertelde over die chip; het zit ingebouwd. Het is het grootste geheim; de macht is aan de industrieën, de geheime industrieën, die technologie inbouwen in bestaande high-tech systemen, waar de gewone persoon, de gewone mensen die ook al heel, heel professioneel geavanceerd zijn, daar op geen enkele manier weet van hebben. Laat staan de mensen die bij de telecom-bedrijven werken. Dat weten ze helemaal niet. Ook de wetenschappers weten het bij NASA niet, noch bij ESA die satellieten lanceren.

Arjan
En hoe weet jij dat dan bijvoorbeeld? Dat er bijvoorbeeld een ‘very closed’… dat de bewaking zo groot is in Silicon Valley en dat het de FED overschrijdt en Fort Knox erbij?

Martijn
Ja, leuke vraag. Omdat ik daar zelf ervaring in heb. Van kinds af aan heb ik het mind-control programma meegemaakt. En dat heb ik volledig met mijn bewustzijn meegemaakt. Zoals wij hier dus ook zitten, maar dan veel gedetailleerder. En ik was in staat, en ik ben in staat, om met mijn bewustzijn in te loggen op die systemen. En dat zijn we feitelijk allemaal. Want je zou het ook achterstevoren kunnen bedenken. Je kunt zeggen: de apparatuur hackt ons. Maar wij zijn dus ook in staat om de apparatuur te hacken. En dat is… het meest gevaarlijke is dat mensen erachter komen hoe ze dat kunnen doen. En dan is het niet zo dat je zegt: dat moet je zo en zo doen. Want het heeft te maken met het innerlijke ontwikkelen van jezelf. En omdat ik het allemaal zelf heb meegemaakt, en ook in de mind-control teams aanwezig ben geweest tot in detail, heb ik zelf kunnen merken waar ik als mens toe in staat ben. En wat die nanotechnologie… het is eigenlijk niet eens nanotechnologie; het is letterlijk… het is een… en dan moet ik het even het juiste omvertalen naar een beetje goede beschrijving… het is een biologisch, kunstmatig, intelligent bewustzijn, dat zich kan verplaatsen naar die technologie die net als onze hersenen in staat is om het bewustzijn aan te nemen van die kunstmatigheid. Eventjes vertaald naar ons lichaam. Dit is ook een biologisch systeem. En ons lichaam heeft twee soorten bewustzijnsvelden. Dat is het bewustzijnsveld van wie wij zijn op dit moment, op basis van onze ervaringen. Alles wat ik heb meegemaakt, dat is een zelf neuraal lerend systeem. Ook al zou ik geen ziel hebben, dan zou ik hier toch kunnen zitten.

Arjan
Ja, dat zei je ook eerder.

Martijn
Ja, dat is dus een compleet biologisch, zelf neuraal lerend systeem. En we hebben een ander veld er doorheen zitten. En dat is ons scheppingsveld. En dat scheppingsveld is in staat om in dit neuraal lerend bewustzijnsveld aanwezig te zijn. We gebruiken het weliswaar veel te weinig tot bijna niet. En als je dat gaat ontwikkelen, dan is het mogelijk om je eigen bewustzijn van je persoonlijkheid te hacken.

Arjan
Dat is ook bijzonder.

Martijn
Dan kun je je biologische lichaam dus ten dienste stellen van het grotere potentieel dat jij bent. En dat is eigenlijk wat wij nu aan het doen zijn. Wij zijn onszelf aan het hacken. Door zelf bewust te worden van wat onze vermogens zijn. En dat is dus wat die chips ook doen. Die chips… dat is een soort zelflerend bewustzijn uit een kunstmatig veld. Daar zijn overigens verschillende programma’s van die gaan echt heel ver. Daar zijn geen beste science fictions films die laten zien hoe groot dat is. En wat uiteindelijk de doelstelling daarvan is, is om te zorgen dat ons biologisch systeem, dus het fysieke lichaam – het zelf neuraal lerend persoonlijkheidssyndroom – dat dat zo wordt beïnvloed door die technologie dat wij nog niet eens meer de moed hebben om onszelf te durven hacken vanuit het grotere potentieel.

 

 

Bij excarnatie volgen we de weg van de heersende macht: mind wordt geleegd en ervaringen nemen we niet mee

Crowd Power 11 van 10 maart 2016 via Earth Matters met Arjan Bos en Martijn van Staveren. Dit onderdeel gaat over het oorspronkelijke leven en hoe we daar uit kunnen komen. Hieronder eerst het filmpje en daarna het transcript van dat gedeelte.

Arjan
Kun je ook iets van die oorspronkelijke wereld beschrijven? Zo wordt er gevraagd.

Martijn
Kan ik zeker wel. Maar kijk, dat is zo’n gigantische beleving. En dat dragen we allemaal in ons. We hebben er allemaal mee te maken. Eigenlijk zijn er geen tools voorhanden om te beschrijven hoe mooi het is. Want we zitten gekoppeld aan dit brein en dit brein reageert alleen maar op wat we nu hebben ervaren in dit leven. En daar moeten we het eigenlijk maar mee doen. Dus met de tools die we nu voorhanden hebben, probeer ik uit te leggen hoe gigantisch mooi dat is.

Arjan
Misschien kunnen we iets van de weg daar naar toe beschrijven? Want wat mij intrigeert – dat zien we dan ook in die films – dat zeg jij dan ook dat je op het moment dat je hier uit gaat, zeg maar, dan moet je door al die lagen, door al die chakra-lagen. Dan worden eigenlijk al je angsten en je negatieve kanten, duizend keer uitvergroot. Dus als je bang bent voor spinnen, krijg je spinnen van 100 kilometer op je af, weet ik veel wat. En ik kan me dus voorstellen dat je, zoals je dat dan beschrijft, dan maar even de bereidheid voor moet hebben om daar doorheen te gaan.

Martijn
Absoluut.

Arjan
Zit daar bijvoorbeeld ook bij het gevoel van dat je alles moet loslaten en ook al zou je bijvoorbeeld honderd miljard jaar in het niets zijn tussen sterren in, dat je daar OK mee bent?

Martijn
Ja, het gaat er om dat je op geen enkele manier verweer geeft tegen de prikkels die je zelf ervaart. Want op het moment dat je dat gaat onderzoeken, zul je daar achter komen dat de prikkels die op je afgeschoten worden – wat dat ook voor prikkels maar mogen zijn – dat die voortkomen uit je eigen vermogen. En op het moment dat je je gaat verzetten tegen die prikkels, verzet je je rigoureus tegen je eigen vermogen. En omdat die prikkels genoeg reden zijn voor jou zijn om je daartegen te verzetten, neem het voorbeeld van die spin en daarbij krijg je een gevoel; je gemoedsveld verandert, je morfische veld, je hele celgeheugen verandert zelfs. Daar worden allerlei programma’s in geprojecteerd. En verzet je je dus tegen je eigen kracht. Dan zit je ‘gelocked’, dan zit je vast in dat veld. Het beste wat je kunt doen is letterlijk alles maar laten gebeuren en ontdekken dat er helemaal niks kwaadaardigs kan gebeuren. Omdat jij – dus uit jouw kracht – bent een wezen van kracht en liefde.

Arjan
Ik kan me voorstellen dat ik me ontzettend ontheemd zou voelen. Als dat ik denk van: goh hoe? Je moet toch alles loslaten feitelijk.

Martijn
Ja, dat klopt. En er komt ook een moment dat je met terugwerkende kracht zegt: ik voelde me eigenlijk heel ontheemd in het leven, maar ik heb het nooit zo ervaren. Maar om iets te zeggen over de route daar naar toe, want daar zeg je iets over. Kijk ik teken wel eens van die schemaatjes, driehoekjes, vierkantjes, cirkeltjes, maar dat is het allemaal niet. En dat zeg ik ook altijd: neem deze vorm niet serieus, want het is niet die vorm. Want het heeft namelijk geen vorm. Op het moment dat je spreekt over een route en ik teken dat, dan ga je je voorstellen: nou vanaf hier ga ik daarheen, dan ga ik naar die kant, links, rechts… Alles buiten ons. Het is net allemaal achterstevoren. Het zit in ons. Wat er gebeurt, is dat er niet echt een route plaatsvindt. Het heeft met bereidwilligheid te maken, en wat jij ook zegt, een totale berusting van: laat het gebeuren. Dan word je energetisch zo geladen, je hele neurologische systeem krijgt zo op zijn donder, want dat is wat er gebeurt. Want onze hersenen, ons systeem kan die signalen niet verwerken. Dus er komen krachten in ons systeem, wat lijkt vernietigend te zijn. Maar als je dat dus toelaat, dan komt er een soort moment waarin de dop van de slang afgaat en ineenkeer bloep… loopt de informatie verder en komt het in een veld er omheen, dat hier dwars doorheen loopt (Martijn legt hierbij de handen op zijn hart). Dus je krijgt een lichaam buiten het lichaam. Dus een realiteit die hier dwars doorheen loopt. Dat is wat er gebeurt. Dus de route naar huis is… het zijn lichtcoderingen en velden. Dit veld is ook een lichtcodering, daar is ons brein op afgestemd. Dat is artificieel, zodat we alleen die lichtcodering zien. Op het moment dat je dus buiten deze lichtcodering kunt waarnemen, die andere codering, dan krijg je een bewustzijns-shift; je krijgt een verschuiving. Je gaat helemaal nergens heen, je reist ook niet naar een andere planeet. Je krijgt een verschuiving. Zo ga je dus door 188 lagen van hoofddimensionale velden die ook gerelateerd zijn aan onze chakra’s. Chakra’s waar bijna nooit nog iemand van over heeft gehoord.

Arjan
Is dat het getal dat jij ook noemt in het aantal vallen?

Martijn
Ja, dat is daar aan gerelateerd. Dat is ook logisch; het aantal vallen is gerelateerd aan de dimensies waar ons veldbewustzijn uit opgebouwd is. En ons oorspronkelijke bewustzijnsveld. En zodra wij dus het detectiesysteem, het waarnemingsveld, weer intact krijgen, dan is het in wezen dat er geen route is, maar het ontstaat gewoon. Je gaat het in één keer waarnemen. Het bouwt zich op het veld. En ineens ben je daar. Terwijl je dus daar bent, dat is dus gewoon hier. Deze realiteit is zo’n klein stukje, zo’n klein stukje binnenin jezelf (Martijn maakt met vingers duidelijk dat het om een miniscuul klein gedeelte gaat). En daar kun je ook met je bewustzijn naar kijken en daar kun je ook in schakelen. Je kunt de geboorte zien van jezelf. Je kunt ook zien dat je nooit hebt gekozen voor dit leven. Je kunt zelfs de aankomst zien van je bewustzijn dat het gekoppeld wordt aan een artificieel cyber-biologisch computerprogramma die direct het programma inschoot dat je de overtuiging kreeg dat je geboren werd.

Arjan
OK.

Martijn
Ja, ik krijg er zelf ook dorst van. Nou…

Arjan
We mogen wel even weer bijtanken (Arjan pakt een waterkan van de grond).

Martijn
Oh, het staat hier. Dus de route daarheen heeft te maken met een verschuiving van bewustzijn en waarneming. Er zijn heel veel mensen die vragen dan: ja, maar hoe kom ik daar dan? Weet je, het maakt niet uit. Ergens kunnen we allemaal breken. We komen daar gewoon weer uit. Punt uit. En dat is waarom ik steeds ook hamer met lichtdrilboor pam pam pam…Hou in de gaten dat die projecties, waaronder het systeem van de dood een overgang is, een onderdeel is van dat neuraal systeem, van dat projectiesysteem. Blijf met die kracht bij jezelf. Blijf met je bewustzijn gekoppeld aan dit lichaam, hoe artificieel het ook is. Via dat lichaam is de uitgang ook te vinden.

Arjan
We krijgen daar ook nog een vraag over van Pauline en die zegt van: tijdens één van de educatieve dagen heb ik begrepen dat Martijn zei dat we over een tijdje een onsterfelijk, fysiek lichaam krijgen aangeboden. De kostprijs is dat het creatieve vermogen van de mens voorgoed in slaap wordt gehouden. Dat begrijp ik niet. Als de kunstmatige intelligentiewezens juist die creatiekracht juist nodig hebben van de mens om zo door middel van manipulaties hun dingen door de mens te laten creëren, wat kunnen ze er dan nog mee als die creatiekracht wordt lamgelegd? Of hebben zij die nog ter beschikking daarover en kunnen de mensen daar zelf nog niet bij?

Martijn
Ja nou, dat is gewoon een verschil van… dat ik het beter moet uitleggen. Ik ben me er heel veel van bewust dat ik haperend uitleg en dat komt gewoon door de vertaalslag en de beelden.Wat ik ermee bedoel, is dit. Daar liggen plannen klaar voor de mensheid om onsterfelijk gemaakt te worden, technologisch gezien.

Arjan
Transhumanistisch?

Martijn
Kan ook via transhumanisme. Kan. Hoeft niet persé.

Arjan
Dat is niet per definitie.

Martijn
Nee. Dat roept gelijk weer op van: hoe kan dat nog meer? Maar daar gaan we het nu niet… (gelach van beiden). Laat ik even bij nu houden. We zitten nu in een soort slaaf-modus als mensen. Ondanks dat we in een slaaf-modus zitten, beleven we dit leven toch als een heel bijzonder iets. En dat is het ook, omdat wij scheppende wezens zijn. We kunnen plezier hebben en over het strand wandelen. En de tranen springen in de ogen als je die prachtige zon achter de horizon ziet zakken. Als je dan spreekt over ons scheppingsvermogen, dat is dus altijd aanwezig. Ook al zijn we ons daar niet van bewust. En dat zal ook zo zijn als we onsterfelijk worden. Het scheppingsvermogen is gewoon aanwezig, maar we zijn het ons niet bewust. En nu zijn we het ons gemiddeld 80 jaar niet bewust en dan zijn we er straks 80 miljard jaar niet van bewust. Dat is nou wat ik bedoel.

Arjan
Ah ha, dat is wel even heel wat anders, ja.

Martijn
Eventjes heel overdreven gezegd. En waar gaat het dan om? Waar wordt het afgetapt? Het wordt niet getapt uit dit lichaam, want dit is een neuraal-projectie. Het wordt getapt uit het 5-dimensionale lichaam. Dat is de plek waar die mindcontrol-programma’s lopen.

Arjan
Precies. Jij zegt: dit is een kloon. Dat is dan het 5-dimensionale lichaam. Is dat dan dat lichaam als je dat ziet in de analogie van de matrix, zeg maar, dat al die velden daar met broedmachines liggen… is dat 5-dimensionale lichaam één laagje, dus 187… zit je dan in het 5-dimensionale lichaam?

Martijn
Ja.

Arjan
OK.

Martijn
Dus ik weet niet hoeveel waterkannen je hebt, maar als we daarover gaan beginnen. Maar het zit niet zo in elkaar dat elke laag dus een mindcontrol-laag op zich kent op deze manier. Maar we kunnen rustig zeggen dat elk universum… dat is een radiofrequentie, dat bevindt zich dus in het potentieel van schepping en kracht: de creatie van het universele, kosmische eenheidsbewustzijn. Maar in dat bewustzijn van kosmische eenheid, zijn er ook allerlei interceptiedimensies. Dat zijn dimensies die eigenlijk gecreëerd zijn door artificiële rassen door middel van het projecteren van technologische systemen van een dimensie in een dimensie. En die toestemming hebben ze ook, omdat zij – net als wij in bepaalde realiteiten – ook de legitieme houders zijn van die werkelijkheid.

Arjan
OK.

Martijn
En in die werkelijkheid, daar zitten wij nu. En elke werkelijkheid heeft eigen heersers en we spreken over heersers, als het groepen zijn die als machthebbers ook macht hebben daarin. De scheppende wezens worden niet als heersers gezien. Dat zijn meer gewoon coördinatoren die overal als liefdevolle wezens overal dienstbaar en aanwezig zijn, in elk moment. Dus als er een enorme ramp dreigt te gebeuren, dan zijn ze in een flits aanwezig om bewustzijn te brengen in dat moment, zodat de legitieme houders van die planeet zelf kunnen ingrijpen. En dan nog, grijpen ze niet in. Dus waarom zouden ze dat hier wel doen als ze het thuis al niet doen? En dan heb je dus ook nog een realiteit waar heersende machten zijn, dat zijn dus in de projectiedimensies. En die bevinden zich in de laagste groepen; die zitten vanaf de 13e dimensie tot aan de 5e dimensie. Die zijn allemaal geïnvaseerd. Die staan allemaal onder directe controle. En in de 5e dimensie, als je je bewustzijn daar aan koppelt, krijgen we 8 lagen in geprojecteerd. Dat zijn dus dimensies in ons bewustzijn en die hebben ook nog eens een keer 8 verschillende, heersende machten. En die machten gaan allemaal open; dat is punt waar we nu op staan. Die gaan één voor één open. En daarbij vallen de religies ook heel hard straks uit elkaar. En dat is de grootste schok voor de mensheid.

Arjan
En die zijn allemaal gelinkt naar chakra’s, zeg je? Hoe wij dat hier nu begrijpen.

Martijn
Ja, de lagen die dus in ons geprojecteerd worden in de 5e dimensie zijn gekoppeld aan dit lichaam. Beter andersom gezegd: de chakra’s die we hier ervaren, komen voort uit die opgebouwde lagen van 8. Dat valt dus in het model binnen die 5D. Buiten die 5e dimensie lopen dus 188 lagen van velden. Daarvan zijn van laag 8 tot en met 13 artificiële superrassen ook nog de baas (redactie: waarschijnlijk verspreekt Martijn zich hier en moet het zijn: laag 5 tot en met 13; laag 14 is trouwens wat wij de hemel noemen).

Arjan
En dan zeg je ook dat 7 van die 8 lagen… die zijn eigenlijk al vrij?

Martijn
Ja, 7 van de 8 lagen in de 5-dimensionale, ingeprojceteerde realiteit zijn vrij. Wat ik daarmee bedoel, is dat in die 7 lagen die in ons worden geprojecteerd, dat daar het bewustzijn van ons alter ego in die parallelle realiteit, zich bewust is van het feit dat we bewustzijn in ons dragen. En dat we daarmee de heersers zichtbaar hebben gekregen.

Arjan
En ‘that’s it’? Dat was voorheen niet zo?

Martijn
Dat was voorheen niet zo. Deze realiteit waar wij nu zitten, is de enige realiteit die het hele kwantumstuk in die 5-dimensionale projectie nog in stand houdt. En dat komt door de modus van ontkenning op deze planeet. Dat de mensen aan strikte modellen vasthangen en in allerlei tekorten en lijdenswegen verkeren. En echt het idee hebben dat ze echt moeten bikkelen om hun leven gelukkig te maken. En omdat ze allemaal religieus zijn opgevoed. En daarbij dus, op het moment dat ze zich ontkoppelen, de excarnatie – oftewel het tegenovergestelde van incarnatie – dus kiezen voor de weg van de heersende macht, waarbij de mind geleegd wordt en al je ervaringen die je hebt opgedaan in dit leven niet worden meegenomen. Want we hebben in feite vanaf dimensie 5 tot en met 13 helemaal niks te zoeken. Alle dimensies die daar tussenin beschreven worden, die dus door lichtwezens worden bewoond, kan je zo in de prullenbak gooien.

Arjan
Ja nou, dat ruimt wel op.

Martijn
Ja, en dan komt er dus ruimte voor iets anders. Want we kunnen ons onderzoek pas inzetten op het moment dat we bereidwilligheid hebben om dat andere aan de kant te leggen. En dan komen we er dus achter dat die 13 lagen die er dus zijn, echt een agenda is binnen een veel groter programma.

Arjan
Ja, gigantisch.

 

 

 

 

 

 

Bekrachtiging om verbinding te maken tussen het scheppende en het artificiële veld

Prachtige bekrachtiging van Martijn van Staveren samen met Arjan Bos waarin het bewustzijnsveld een verbinding maakt tussen het scheppende veld en het artificiële veld.

Als eerste plaats ik hieronder de video en daarna het transcript.

Arjan
Dus misschien is het mooi om nog met een bekrachtiging af te sluiten.

Martijn
Ik heb het gevoel op dit moment dat het aansluitend op waar we het nu vanavond met elkaar ook over hebben, en ook in de zaal, om de Crowd Power, om de bekrachtiging, ook dit keer in beide velden in beweging te zetten. Om eens te ervaren: wat gebeurt er.

Arjan
Interessant.

Martijn
Dit lijkt me een interessante ervaring om ook voor de mensen thuis te kijken: wat gebeurt er. Dus we hoeven niet te kiezen voor goed of kwaad; alles is kracht. Maar we gaan gewoon eens beseffen dat als we met de aandacht naar onszelf gaan, dat we het besluit kunnen nemen zelf vanuit welk veld wij beweging brengen. En laat het nou eens zo zijn dat dit prachtige, mooie lichaam dat we allemaal hebben – of je nou in een rolstoel zit of dat je… het maakt niet uit. We hebben allemaal een mooi lichaam. Laat het zou zo zijn dat dat lichaam ook er is om via dat lichaam invloed te krijgen met je scheppingsveld in die artificiële werkelijkheid.

Dus ik wil iedereen uitnodigen, ook thuis, om… en daar mag je je ogen bij dicht doen als je dat prettig vindt. En je doet het vanuit eigen kracht; er komt niets van buitenaf. Je gaat met je bewustzijn naar je eigen lichaam toe. Juist door met je bewustzijn in jezelf aanwezig te zijn, ben je schoon en vrij in je zuivere Zijn om in dit moment bij een rustige, diepe inademing besef te hebben dat alles wat er buiten jou is, een product is, een resultaat is van een neurologische interpretatie. Dus alles wat je buiten jezelf ziet, hoort en voelt, ontstaat doordat je brein dat in elkaar zet. Het komt van binnenuit. Dus je gaat ook met de aandacht in deze Crowd Power… Want die gaat echt puur om onszelf deze Crowd Power. Dat we het met elkaar doen in ruimte en tijd; of het nu live is of je ziet het later terug, dat maakt niks uit. Je gaat met je aandacht naar binnen toe in je hoofd. Je gaat dus naar binnen toe; je gaat met je aandacht achter je ogen en je voelt in je hoofd… voel je in aanwezig jouw computersysteem. Jouw biologische brein.

En met die aandacht in dit moment in je hoofd besef je dat jij in het systeem aanwezig bent met je bewustzijn, in het systeem aanwezig bent waar alles wordt gevormd en waar alles een betekenis krijgt. En dat dit gebeurt op basis van wat het brein daarmee doet. En het brein werkt op basis van instructies van woorden. Dat is de taal van de artificiële werkelijkheid.

Je gaat nu met je aandacht, met je focus, je blijft in je hoofd, in je lichaam aanwezig… ga je helemaal naar binnen toe in je hoofd en je gaat met je aandacht naar beneden uit je hoofd door je keel. En je gaat met je aandacht naar je hart. Of je dat nou lukt om door je keel naar beneden te gaan, of dat je vanuit je hoofd verschuift in je lichaam naar je hart, of omdat je beseft dat je met je aandacht bij je hart zit, dat maakt helemaal niks uit.

Terwijl je op dit moment met de aandacht in je hart bent, besef je ogenblikkelijk dat deze omgeving een hele andere omgeving is. Je ervaart warmte, kleur, je ervaart liefde, je ervaart zelfs in dat hart dat er aan de achterkant van je hart een deurtje is. En je durft dat deurtje gewoon open te zetten, ploep… En bij het openen van dat deurtje ontdek je dat de werkelijkheid die geprojecteerd wordt door onze hersenen buiten ons… dat die werkelijkheid er ook is achter dat hart. En dat dit niet het artificiële universum is, maar dat dit het universum is waar alle welwillende, liefdevolle, scheppende wezens, multidimensionaal aanwezig zijn.

En door dat je dat deurtje openzet, besef je ineens dat er altijd contact is. Of dat deurtje nou open of dicht staat, doet er niet toe; die verbinding is er.

Je gaat dus heel diep van binnen voelen welk beeld jij voor jezelf nu wilt inladen dat je met kracht in je systeem aanwezig wilt laten zijn. Dat mag iets zijn in je dagelijkse leven, het dient in ieder geval te maken hebben met jezelf. Het kan een fysieke, lichamelijke dus… lichamelijke situatie zijn, een psychische situatie zijn, emotioneel. Het kan ook een financiële situatie zijn die te maken heeft met jou. Voel maar eens in. Welk beeld komt er nu naar boven, waar je verandering in wilt zien?

Bij de eerste ademhaling in, naar binnen, besef je dat dit beeld dat in je hart zit… dat dit via het deurtje naar achteren vertrekt. Bij de uitademing zie je het, voel je het op jouw manier uit jouw systeem vertrekken. Dus de oude situatie vervloeit in het scheppingsveld terug naar Bron.

Besef dat je met aandacht en bewustzijn, met jouw kracht, met jouw voorstellingsvermogen een situatie die er niet hoeft te zijn, zojuist hebt ontslagen, vanuit je hartskracht. Op basis van beelden. Op basis van gevoelens.

Bij de eerste diepe inademing ontstaat de situatie dat daarvoor in de plaats komt. Adem maar rustig en diep in. In je hart ontstaat het beeld en gevoel dat hiervoor in de plaats komt. En daar is het.

En in dit moment besef je dat het beeld en gevoel niet alleen in je hart aanwezig is, maar dat het in je complete lichamelijke scheppingsveld dat dwars door je fysieke lichaam heen loopt… dat het overal aanwezig is. Dus vanuit je kruin, door je rug naar je voeten voel je dat die nieuwe creatie er is. En zo is het.

Blijf met de aandacht bij je hart. Je voelt het programma, je voelt de creatie, je ziet het beeld. Je gaat met je bewustzijn vanuit je hart… trek je dit mee omhoog door je keel helemaal naar boven in je hoofd. Je zit weer met aandacht en intentie middenin je hoofd.

Terwijl je in het midden van je hoofd bent, neem je waar dat dit beeld en gevoel, dat net uit je hart naar boven is gehaald, in het midden van je brein aanwezig is. En met woorden geven wij de ‘galactical command’, de galactische opdracht, het besluit vanuit jezelf:

‘Hierbij geef ik opdracht aan mijzelf om dit nieuwe beeld, dit nieuwe gevoel, naast de scheppende energieën, ook via mijn mind, met de krachten van mijn mind, te installeren in elke cel van mijn fysieke hersenen. En dat ik het ook installeer in elke cel van mijn fysieke lichaam. Van boven naar beneden en van binnen naar buiten.

En dat dit programma, deze nieuwe situatie, die in de mind gezien wordt als een programma op dit moment via de pijnappelklier, via het centrum van ons hoofd, als een programma rondom wordt uitgezonden.

In het moment dat dit gebeurt, besef je dat je hart precies hetzelfde doet. Voel de creatie vanuit je hart en vanuit je hoofd uitzenden. Multidimensionaal. En dit veld is nu op dit moment in het hele scheppingsveld en in het artificiële veld waar we nu zijn fysiek aanwezig. En we zitten nu rechtstreeks met ons bewustzijn gekoppeld, bewust, tussen het scheppingsveld en het artificiële veld.

Je gaat met je aandacht uit je hoofd. Blijf met de aandacht wel bij je lichaam. Je voelt alles neutraliseren en integreren. En het is klaar. En doe lekker je ogen weer open.

Dus dit is een Crowd Power die gericht is op onszelf. En vooral een initiatie is en een oefening is om dus weer terug te durven stappen in het besef dat we niet alleen vanuit hart scheppen, maar ook instructies geven vanuit onze mind. En dit is waarvoor wij gemaakt zijn.

En daarom zijn we zo bang gemaakt om weg te blijven bij alles wat te maken heeft met extern; daar liggen alle boetedoeningen op. Dus hier kunnen we heel wat mee doen. Het is een heel simpele en een heel eenvoudige oefening van een ongelofelijk diepe betekenis.

Dus als we de wereld werkelijk willen ondersteunen in de transitie, zullen we in het neutrale veld dienen te gaan staan. ‘No fear. Just love.’

Arjan
Heel mooi! Ja!

Martijn
Nou, dat is een mooie afronding. Bijna elf uur.

Arjan
Ja, fantastisch.

Martijn
Wil jij nog iets toevoegen?

Arjan
Nou, in ieder geval om mensen weer de volgende keer hartelijk uit te nodigen om gewoon hier in de studio aanwezig te zijn. De datum voor de volgende keer weet ik niet uit mijn hoofd, maar staat beneden deze video. En ja, ik vind het een heel fijne uitzending.

Martijn
Ja, jij ook bedankt. Publiek hier bedankt. En de mensen thuis bedankt. Ontzettend fijn. En laten we allemaal hier iets op onze eigen wijze mee doen. En als je daar niet iets mee wilt doen, dat dit ook helemaal OK is. Dank je wel weer. Alles mag er zijn. Dank jullie wel.

Arjan
Dank jullie wel!

Seksualiteit is een voortdurende reminder van de kracht van wie we oorspronkelijk zijn

Afgelopen vrijdagavond was er weer een uitzending van Crowd Power op Earth Matter met Arjan Bos en Martijn van Staveren. Tekstueel heb ik hieronder de bespreking van het onderwerp ‘seksualiteit’ uitgewerkt. De uitzending kun je hieronder bekijken.

Het oorspronkelijke, menselijke bewustzijn kent geen seksuele onderdrukking, claimgedrag, overheersgedrag en satanische gevoelens. Op dit moment zijn de hersenen geïnvaseerd door een ander veldbewustzijn. In onze hersenen zit ook een zogenaamd reptiliaans bewustzijn, dat regeert op basis van trauma’s die je hebt. Stel dat je heerlijk ligt te genieten in de zon met een Campari en opeens gebeurt er iets dat in jouw leven heel heftig is, dan verandert je gemoedstoestand eensklaps.

En op dat moment schakel je van de neocortex, het zoogdierenbrein, over naar een ander deel van je brein en dat is dat reptiliaanse brein en dan komt er een compleet ander gedrag naar voren. En dat is waar de mensheid voortdurend mee te maken heeft. Er lopen insertielijnen van een ander bewustzijnsveld in ons kloonlichaam en daardoor krijgen de mensen -omdat ze daar in geboren worden- educatie om daar niets mee te doen, om het maar te laten gebeuren.

Als we dit bekijken in relatie tot seksualiteit. Seksualiteit is een uitspatting van opbouwde scheppingskracht. Maar de mensen beseffen dat helemaal niet. We ervaren seksualiteit vaak heel dogmatisch, vanuit allerlei oude paradigma’s van wat wel en niet zou mogen.

Wat betreft het energetisch bewustzijnsveld van seksualiteit, een hele orgastische energie, dan spreken we feitelijk over het neuroplasma dat in het oorspronkelijke veld van wie we zijn, precies de generator is van waaruit al onze geometrische velden intact worden gehouden. En dat gebeurt vanuit een gevoel. De mens draagt een gevoel in zich, dat in een neurologische systeem dat via de sacraalchakra, bij de onderbuik, naar binnen gaat en vervolgens naar het brein gaat. Daar komt het bij de pijnappelklier, die een plasma, een gigantisch lichtveld, genereert. En dat lichtveld bestaat uit alle mogelijke frequenties tegelijkertijd. Dus wij interacteren door middel van onze pijnappelklier en ons neuroplastische lichtveld met alle bewustzijnsvelden tegelijkertijd. En dat wordt daar niet gezien als seksualiteit, maar omdat we helemaal afgestompt zijn en in vergetelheid zijn geraakt wat onszelf betreft, hebben wij deze energie nu in gebruik als een soort overlevingsmechanisme om onszelf weer te reproduceren met alle manco’s erbij: ‘ik geef je gratis een kind mee, want jij hoeft het niet op te lossen, dan doet het kind het maar voor je’.

En die energie wordt doorgegeven en daarbij is heel kort een bewustzijnsveld nodig dat te maken heeft met het inladen van het zielbewustzijn in dat hologram. En dat kan alleen door de energie in het veldbewustzijn van de oorspronkelijke schepping. Dat hebben de Annunaki omgeprogrammmeerd en ingekopieerd in het voortplantingsverhaal. Heb jij ooit twee honden zien genieten, zoals mensen dat doen, van seks of is het een snelle daad van voortplanting? Precies dat is een snelle daad van voortplanting.

Wij zijn generatoren. Wij genereren energie en alle triggers zijn in ons om die bewustzijnsvelden naar voren te laten brengen. En de grootste en de krachtigste energie is dat waar de mensheid van geniet. Want genieten, passie, liefde en verbinding horen bij elkaar en dat is de oorspronkelijke kracht van wie wij zijn. En daar is nog maar een klein stukje van overgebleven. Maar in de facetten waar wij dat beleven, worden wij door parasietensystemen leeggezogen. En dat gebeurt onder meer ook met porno op het internet. Maar dat kun je overal in leven terugvinden; er zijn allerlei verschillende vormen.

Het orgasme is een soort kus uit het oorspronkelijke bewustzijnsveld om iets te laten ontstaan, wat dan geïnvaseerd is voor iets anders, maar er is kennelijk ook iets origineels erbij aanwezig als er kinderen worden geboren. Daarom is dat orgasme ook nodig.. Een heel kortstondig bewustzijnsveld, het hologram waar de mensheid uit bestaat, open te zetten. Die mogelijkheid is in elk orgasme aanwezig. Op het moment dat je zwaar getraumatiseerd bent, of je bent energetisch heel negatief geladen, dan kunnen die krachten zich sterk tegen je keren. Dan kun in de greep, in de ban komen van die energie. En dat veroorzaakt ook repeterende, neurologische handelingen in het neurologische systeem. Dat is verslaving.

Orgasme is op dit moment een neurologische situatie. Wetenschappers hebben duidelijke aangetoond dat dit in onze brein detecteerbaar is. En als ze gaan onderzoeken in andere circuits, wat ze officieel op dit moment nog niet doen, dan kunnen ze zien dat het ook iets doet met ons lichtveld, ons magnetisch veld. Want dat verandert ook. Er verandert bij een orgasme veel meer dan dat er een signaal is in ons hoofd dat genot laat ervaren.

Seksualiteit is dus niet alleen maar voortplanting. Seksualiteit is een voortdurende reminder van de kracht van wie we zijn. Stel je voor dat we het gevoel van orgasme dat een miljardste van een seconde ervoor zit, voortdurend zouden ervaren, en je zou dat nog eens duizend keer krachtiger ervaren, dan komen we in de buurt van de status van alertheid, paraatheid en kracht van wie we ooit zijn geweest.

Dit gaat echt zo ontzettend ver wie we zijn. En het is echt niet voor niets dat alles uit de kast wordt gehaald om mensen in een modus te houden van onwetendheid. De vraag is natuurlijk: ‘hoe zit ik daarin, hoe kom ik daar dan uit?’. Belangrijk is in ieder geval dat je kennis ervan hebt dat je onderzoek doet naar jezelf. Het is ook belangrijk dat je dwarsverbanden gaat zien in je dagelijkse leven, zo van ‘Jemig, wat is er aan de hand?’ Zonder in een psychose te raken, zonder achterdochtig te worden, maar meer om te ervaren dat alles wat zich om je heen afspeelt, een soort uitdaging is om je testen of je bij jezelf durft te blijven.