Maandelijks archief: februari 2019

Ontmoeting met multidimensionele wezens

Een fragment uit de roman DE HOLIST.

Ik werd midden in de nacht wakker en kon de slaap niet meer vatten. Dat was niet bijzonder, dat gebeurde mij wel vaker. Maar die nacht was het anders. Ik voelde een vloedgolf aan energie door mijn lichaam stromen, alles in mijn lijf leek onder een hoge spanning te staan. Opeens voelde ik me opgetild worden; het leek of ik werd meegenomen naar een andere werkelijkheid. Een andere, niet-aardse sfeer met veel meer licht en helderheid. Ik reisde door de ruimte en zag op allerlei plaatsen leven dat mij ergens wel een beetje deed denken aan de aarde, maar het was ook weer anders. Die werkelijkheden straalden meer rust en sereniteit uit; de wezens die daar waren, leken gelukkig. Alles straalde een prachtige, voor mij verblindende schoonheid uit: de wezens, de gebouwen, de indeling van de ruimte en de natuur.

Ik zag ook een wezen met een energie die mij zeer bekend voorkwam. Er was zoveel herkenning tussen mij en dat wezen; het was een ander deel van mijzelf. Een deel van mijzelf dat in een andere sfeer leefde. Terwijl ik doorreisde naar weer een andere sfeer, kwam ik weer een energie tegen die ik als mijzelf herkende. En in al die sferen werden die andere delen van mij vergezeld door een betoverend mooi, vrouwelijk wezen. En plotseling bemerkte ik in mijn nabijheid de stralende aanwezigheid van het Hogere Zelf.

‘Ja, Angelo, wat je ziet, zijn delen van jouw multidimensionele wezen,’ lichtte het Hogere Zelf toe. ‘En wat je ook ziet is dat deze wezens verder zijn in hun bewustzijn dan jullie op aarde. Er is in deze dimensies geen strijd meer. En dat heeft ermee te maken dat deze wezens geen angst en lijden meer kennen en daardoor meer vanuit hun goddelijkheid kunnen leven.’

‘Binnen mijn aardse waarneming is dit van een ongelofelijke schoonheid. Dit overtreft zelfs de pracht die ik soms ervaar in mijn aardse dromen. Ik zie dat mijn multidimensionele wezens allemaal vergezeld worden door een schitterend wezen dat steeds dezelfde energie heeft.’

‘Dat is de energie van de vrouw die je nog op aarde gaat ontmoeten. Het is de goddelijke blauwdruk dat jullie bij elkaar komen, ook op aarde. Daarom zijn jullie in deze dimensies, waar de wezens verder zijn in hun bewustzijn, al bij elkaar. En geloof me, deze multidimensionele wezens van jezelf stralen al hun energie uit naar jou en je wederhelft op aarde, met als doel jullie te stimuleren om te groeien in bewustzijn, samen te komen en je gezamenlijk in te zetten voor het collectieve bewustzijn van de mensheid en de aarde.’

‘Waarom merken wij zo weinig van hun energie?’ Terwijl ik dit vroeg aan het Hogere Zelf voelde ik een enorme, stekende pijn in mijn hart. Een diep verdriet overweldigde mij, omdat ik op aarde niet met deze prachtige wezens, met deze delen van mijzelf, kon communiceren.

‘Dat komt omdat jullie bewustzijn op aarde zo ontzettend laag is. Eigenlijk is niets op aarde wat het lijkt. Maar door enerzijds het zeer lage bewustzijn van de mensheid en anderzijds jullie latent krachtige vermogens om te scheppen, creëren jullie een permanente staat van driedimensionele, holografische projectie. Jullie nemen die als waarheid aan, maar in feite is het niets anders dan een simulatie. Daarom kunnen jullie alleen de signalen opvangen van jullie multidimensionele wezens, als je innerlijk bent afgestemd. Bijvoorbeeld als je de aanwezigheid voelt van mij of van andere wezens uit dit universele veld van scheppingskracht.’

‘Maar vangen de multidimensionele wezens onze signalen wel op, als wij ons tot hen wenden?’ ‘Als jullie zuiver vanuit het hart communiceren, dan komen jullie signalen direct bij hen binnen. Als jullie heel erg verward zijn door aardse aangelegenheden, dan voelen ze de boodschap ook wel binnenkomen, maar dan is er ook ruis op de lijn. Soms veel ruis. Maar vertrouw erop; ze zijn altijd in staat om de vertaalslag te maken. Dus in de samenwerking met je multidimensionele wezens kun je stellen dat zij eigenlijk altijd wel jullie boodschappen via de bewustzijnsenergieën kunnen oppikken, maar dat dit andersom veel moeilijker gaat.’

‘Wat kunnen wij daar aan doen om dit veranderen?’

‘Dat is al aan het veranderen,’ antwoordde het Hogere Zelf geruststellend. ‘Velen van jullie op aarde zijn aan het ontwaken en leren om via andere, voor jullie nieuwe, bewustzijnsenergieën te communiceren. En het hele universum weet dat als de mensheid nu de grote kwantumsprong maakt naar een veel hoger bewustzijnsniveau dat dit niet alleen effect heeft op de aarde, maar op het hele universum en ook op alle liefdesverbindingen tussen alle wezens.’

Intussen waren wij aangekomen in een sfeer die mij heel vertrouwd overkwam. Op een bepaalde manier leek het qua landschap en qua wezens wel op de aarde, maar het was tegelijkertijd ook volkomen anders; het was hier zoveel lichter, serener, liefdevoller en verfijnder.

‘Waar zijn we hier?’ vroeg ik mijn ogen uitkijkend.

‘Dit is de meest geavanceerde planeet in het Siriaanse sterrenstelsel,’ antwoordde het Hogere Zelf. ‘Dit is jouw thuiswereld.’

Ik ging zitten om intens te genieten van de lichtervaring hier. Wat een vredige rust, wat een ontzagwekkende schoonheid en wat een immens krachtig en liefdevol licht. Wat zou het fantastisch zijn als de aarde ook zo zou zijn. Ook zo vredig, ook zo vol schoonheid en ook met dat liefdevolle licht. Dat zou de aarde tot een paradijs maken. Terwijl ik helemaal opging in mijn dagdromerij, kwam er een wezen mijn kant op. Toen het wezen dichterbij kwam; zag ik het Hogere Zelf verdwijnen en opgaan in dat wezen. Het wezen ging op een blauwkleurige rots zitten, tegenover mij.

‘Op deze planeet heet ik Mai’Jura en ben ik in feite ook jou,’ zei het wezen dat ik associeerde als een man en vrouw in één. ‘Ik kan je gedachten lezen,’ gaat Mai’Jura verder. ‘Ik ben inderdaad zowel man als vrouw, bij mij zijn het mannelijke en het vrouwelijke volkomen in balans. Op aarde noemen jullie dit “androgyn”, maar bij ons is dit een hogere staat van bewustzijn. We hoeven ons ook niet voort te planten, want we scheppen alles wat we willen: nieuwe mensen, wat jullie “kinderen” noemen, dieren, bomen en planten. In een nog verder ontwikkelde staat van bewustzijn kunnen we zelfs planeten, zonnen, sterren en nieuwe sterrenstelsels scheppen.‘

Ik keek vol bewondering naar Mai’Jura en ik herkende ook veel van de energie van het wezen. Ik begreep nu dat het vrouwelijke in Mai’Jura zich op aarde zou manifesteren als mijn wezenlijke wederhelft. En ik begreep nu ook beter dat ik eerst moest leren om onvoorwaardelijk van mezelf te houden, zodat ik verder kon leren om onvoorwaardelijk van haar te houden.

‘Weet jij wie op aarde die wezenlijke wederhelft is, ken ik haar?’ vroeg ik aan Mai’Jura. Ik voelde aan dat ik deze kosmische reis maakte om hierover bewustzijn te verkrijgen.

‘Nee, je kent haar niet. Ze zal plotseling voor je verschijnen, als jullie er allebei klaar voor zijn,’ antwoordde Mai’Jura zijn woorden goed overwegend om mijn proces voor de komende tijd niet te verstoren.

‘Weet je, op dit niveau, in de Siriaanse thuiswereld, was jij mij, man en vrouw in één. Die eenheid is gesplitst in twee levens die nu als twee eigen, unieke identiteiten – als man en vrouw – op aarde zijn. Jullie hebben allebei exact hetzelfde trillingsniveau en dezelfde waarden. Dat geeft een enorme klik. De reis die jullie beiden hebben bewandeld naar dat punt van samenkomen is echter heel verschillend, waardoor jullie ook verschillen ervaren. Die verschillen zullen de uitdaging zijn om de onvoorwaardelijke zelfliefde die jullie moeten leren, ook als onvoorwaardelijke liefde voor de ander te ervaren en te uiten.

Onvoorwaardelijke liefde is een heel belangrijke en tevens een heel moeilijke zielsles op aarde.’

Ik was diep geraakt door dit verhaal van Mai’Jura. Het gaf mij ook de moed om naar de aarde terug te keren; daadwerkelijk meer op aarde te komen en meer vorm te geven aan mijn eigen zielsbestemming.

Het Hogere Zelf kwam weer te voorschijn uit de energie van Mai’Jura en gaf mij een seintje om weer terug te keren naar de aarde.

Je kunt de roman DE HOLIST bestellen via http://www.kuklerfilmliteratuur.nl.

Transcript Kaypacha 20 februari 2019

Klik hier voor het transcript van Kaypacha 20 februari 2019.

Voor wie het niet heeft gezien, attendeer ik erop dat deel 1 van de basiscursus ‘astrologie’ van Kaypacha en deel 2 van de basiscursus ‘astrologie’ van Kaypacha beschikbaar zijn met Nederlandse ondertiteling. Ook is deel 1 van ‘medische astrologie’ en deel 2 van ‘medische astrologie’ met Nederlandse ondertiteling beschikbaar. Heb je interesse in een astrologische zielsanalyse, dan kun je die ook aanvragen. 

 

Kaypacha 20 februari 2019; video met Nederlandse ondertiteling

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler en Irma Schiffers.

“Dus we zitten zelfs nu in een grotere cyclus van transitie en we zouden kunnen zeggen dat dit onderdeel is van niet alleen het begin van het Watermantijdperk, het is ook het einde aan het patriarchaat. Dus we bevinden ons in die afbraak, als je het niet voelt, dan ga je het voelen, dat zouden we wel kunnen stellen!”

“En wij hebben te maken met diepe emotionele dynamieken, die invloed hebben op onze identiteit, en we proberen een identiteit te verkrijgen door de samenleving of het land of de cultuur waar we in geboren worden. En dat wordt steeds frustrerender, want er is sprake van onverdraagzaamheid en vooroordelen, en al die andere energieën die rondgaan. En dat dwingt ons terug naar binnen te gaan en dat is de sleutel.”

“Dit is een fase die voorbij gaat, zoals we al zeiden, dit is het begin. En in het bijzonder in de komende jaren. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. En dan in 2024 gaat Pluto naar Waterman en dan denk ik dat we echt beginnen, maar er moeten nog aardig wat lijken uit de kast komen. We hebben te maken met veel karma voor degenen die zich bezig hebben gehouden met misbruik van hun maatschappelijke positie of hun status in vorige levens. Er zal een afbraak plaatsvinden van de oude wacht, zoals ik al zei. En wat we willen doen binnen al deze chaos, met al deze veranderingen; onze zekerheid ligt in onszelf.”

De mantra voor deze week:
Wat is mijn identiteit
naast mijn maatschappelijke rol
Dat is niet wat mensen denken of zeggen
Maar de verbinding met mijn ziel

Voor wie het niet heeft gezien, attendeer ik erop dat deel 1 van de basiscursus ‘astrologie’ van Kaypacha en deel 2 van de basiscursus ‘astrologie’ van Kaypacha beschikbaar zijn met Nederlandse ondertiteling. Ook is deel 1 van ‘medische astrologie’ en deel 2 van ‘medische astrologie’ met Nederlandse ondertiteling beschikbaar. Heb je interesse in een astrologische zielsanalyse, dan kun je die ook aanvragen.

Bevrijding uit spiritueel ballingschap

Bijgaand een fragment uit mijn roman DE HOLiST over de wake-up call van het hoofdpersonage  Angelo: de bevrijding uit spiritueel ballingschap.

Ik had in de eerste week van de vakantie het boek “De Alchemist” van Paulo Coelho gelezen. Ik was zeer geraakt door de term “spiritueel ballingschap” die de auteur in de inleiding gebruikte. Ik realiseerde me dat die term ook zo van toepassing was op mijn leven. Mijn leven draaide om het werk en de materialistische doelen die daaruit voortkwamen. Natuurlijk kon ik met het werk mijn gezin een welvarend leven bieden, maar er ontbrak iets in mijn eigen leven. Ik voelde een leegte. Plotseling kwam een beeld naar boven van toen ik bijna 6 jaar was. Een beeld dat ik blijkbaar had weggedrukt, want het was voor het eerst dat ik dit in een flits voorbij zag komen. Het beeld was van het Hogere Zelf dat samen met allerlei engelen aan mij verscheen en aangaf dat ik het spel van de wereld moest meespelen totdat ik 37 was. Tot die tijd zou ik geen contact hebben met het grotere bewustzijn, met het Hogere Zelf. Ik was nu 37 jaar!

In een soort diepe trance vervolgde ik mijn reis. Op de automatische piloot reed ik verder. Dat zorgde ervoor dat ik de auto kon besturen zonder brokken te maken. Ik was 37, dus ik kon weer in contact komen met het grotere bewustzijn, met het Hogere Zelf. ‘Maar hoe doe je dat in godsnaam?’ dacht ik. ‘Hoe kan ik in contact komen met dat grotere bewustzijn?’ Ik was daar sinds mijn 6e jaar niet meer mee bezig geweest. Ik had de kerk helemaal de rug toegekeerd. Op mijn 18e, toen ik de volwassen leeftijd bereikte, heb ik me, tot verdriet van mijn moeder, meteen laten uitschrijven uit de kerk. Daarna had ik alleen nog het atheïsme beleden; er was geen god, er was helemaal niets.’

Intussen hoorde ik Riccardo Cocciante het nummer “Cervo Primavera” zingen. Ik merkte voor het eerst op dat dit nummer wel heel erg mooi was. Ik kreeg er kippenvel van. Ik herhaalde het nummer nog een keer toen het afgelopen was, en daarna weer. En vooral het laatste couplet raakte mij diep: E io rinascerò senza complessi e frustrazioni. En ik zal opnieuw geboren worden zonder complexen en frustraties. Amico mio ascolterò le sinfonie delle stagioni. Mijn vriend ik zal luisteren naar de symfonieën van de seizoenen. Con un mio ruolo definito, così felice d’esser nato fra cielo terra e l’infinito. Met mijn duidelijke rol, zo gelukkig dat ik geboren ben tussen hemel aarde en het oneindige. E io rinascerò. En ik zal opnieuw geboren worden.

Ik besefte dat ik ook door een proces ging van opnieuw geboren worden. En dat gaf mij een heel gelukzalig gevoel. De jaren van mijn spirituele ballingschap waren voorbij; ik voelde de bevrijding in heel mijn lijf diepgaand trillen. Plotseling herinnerde ik mij dit van vroeger. Dan kwam er direct contact tussen mij en het Hogere Zelf. Soms gebeurde dat via beelden, soms gebeurde dat met sensaties en soms sprak het Hogere Zelf mij gewoon toe.

‘Ja, dat is nu ook het geval, Angelo. Ik neem weer contact met je op.’ Verheugd herkende ik de stem van het Hogere Zelf. ‘Het heeft voor jou lange tijd geduurd dat je het zonder het contact met mij moest doen. Natuurlijk waren ik en het grotere bewustzijn er wel met ingevingen of met inspiraties, bijvoorbeeld tijdens je dromen. Maar vanaf nu hebben we weer direct contact.’

‘Ik weet niet wat ik moet zeggen, je komst overvalt me.’ Ik stamelde dit uit, omdat ik helemaal perplex was.

‘Dat begrijp ik,’ antwoordde het Hogere Zelf. ‘Je was me in de afgelopen 31 jaar vergeten. En dat was ook nodig, anders had je niet kunnen meedoen met het spel dat zich op aarde afspeelt. Vanaf nu ga je nieuwe inzichten krijgen die je leven grondig zullen veranderen. Dit gebeurt stap voor stap, omdat anders je leven helemaal ontwricht zou raken. Je wereld zal sowieso op zijn kop komen te staan. Maar maak je daar nu geen zorgen over; dat ontvouwt zich vanzelf met de tijd.’

Transcript Kaypacha 13 februari 2019

Klik hier voor het transcript van Kaypacha 13 februari 2019.

Voor wie het niet heeft gezien, attendeer ik erop dat deel 1 van de basiscursus ‘astrologie’ van Kaypacha en deel 2 van de basiscursus ‘astrologie’ van Kaypacha beschikbaar zijn met Nederlandse ondertiteling. Ook is deel 1 van ‘medische astrologie’ en deel 2 van ‘medische astrologie’ met Nederlandse ondertiteling beschikbaar. Heb je interesse in een astrologische zielsanalyse, dan kun je die ook aanvragen. 

 

Kaypacha 13 februari 2019; video met Nederlandse ondertiteling

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler en Irma Schiffers.

“Het is een belangrijke week met drie conjuncties. Venus/Saturnus, Mars/Uranus, Mercurius/Neptunus, wow! Conjuncties zijn een ‘samenkomen’ en Venus die Saturnus nadert, betekent loslaten van het afgelopen jaar. Mercurius die Neptunus nadert is het loslaten en Mars die Uranus tegenkomt, dat is als een einde en een begin, einde en begin. Het einde aan oude manieren of oude gewoonten, oude relaties, aan oude ideeën, oude overtuigingen en het nieuwe binnengaan.”

“Mercurius en Neptunus kunnen ons eruit slingeren, of we kunnen het juist naar binnen brengen. Het is alsof de poorten open gaan. Het is alsof de deur open is. Welke kant wil je opgaan? Ik bedoel maar, we zitten nog steeds hier in ons lichaam, dus ik denk dat het beter is om het naar binnen te brengen dan eruit te stappen.”

“We hebben de Zwarte Maan Lilith conjunct met de Zon op dit moment en ze gaat heen en weer tussen Waterman en Vissen dit jaar. En ze raakt de Zon nu een beetje en ze roept ons echt op. Ze roept ons echt naar voren, dit is de Kali-energie. Maar ze staat ook voor de kundalini-kracht, die seksuele kracht die misbruikt kan worden door mannen en/of vrouwen.”

De mantra voor deze week;
Wanneer er gebrek is aan diepgang en intimiteit,
ethiek, moraal of eerlijkheid,
dan weet ik dat het bij mij begint
om in waarheid met integriteit te staan

Voor wie het niet heeft gezien, attendeer ik erop dat deel 1 van de basiscursus ‘astrologie’ van Kaypacha en deel 2 van de basiscursus ‘astrologie’ van Kaypacha beschikbaar zijn met Nederlandse ondertiteling. Ook is deel 1 van ‘medische astrologie’ en deel 2 van ‘medische astrologie’ met Nederlandse ondertiteling beschikbaar. Heb je interesse in een astrologische zielsanalyse, dan kun je die ook aanvragen.

 

Hoe kan de mensheid zich bevrijden uit het huidige systeem?

Een belangrijk thema in het boek DE HOLIST gaat over de bevrijding van de mensheid uit de matrix. Daarvoor moet de mens zelf terugkeren in zijn oorspronkelijke grootsheid en meesterschap om de aarde te bevrijden uit deze slavernij. Natuurlijk krijgen we daarbij steun vanuit het universele scheppingsveld, maar wij moeten het zelf op aarde doen.

Daarvoor moeten we loskomen van zes illusionaire – zeg maar geprogrammeerde – lagen van bewustzijn. Er zijn er veel meer onzichtbare lagen, maar deze indeling geeft een begrijpelijk overzicht.

De eerste laag is de laag van de fysieke werkelijkheid. Niets is wat het lijkt. Dat wat zichtbaar is, is niets anders dan wat door de vijf andere lagen voortdurend wordt gemanipuleerd. De tweede laag is de laag van wat de mens denkt dat zijn leiders zijn. Voor de een is dat de kerk, voor de ander is dat de spirituele leider en voor weer anderen zijn dat de regeringsleiders. Maar ook deze laag is niet zuiver en integer en staat onder controle van de overige vier bewustzijnslagen.

Daarboven is de derde laag van het uitdunnende groepje supermachtige multinationals die met hun geld en invloed steeds meer hun stempel drukken op het wereldgebeuren. Deze staat weer onder invloed van de drie bewustzijnslagen daarboven.’

De vierde laag die de drie lagen eronder controleert, heeft te maken met de macht van het geld en wordt gevormd door de megagrote banken, de centrale banken, de Wereldbank en het IMF. Zij zorgen ervoor dat de derde laag van de machtige multinationals goedkoop aan leningen kan komen met geld dat uit het niets wordt gecreëerd. De vijfde laag is de laag van de machtige elite. Een aantal stinkend rijke bankiersfamilies controleren onzichtbaar alle lagen daaronder.

En tot slot is er de zesde laag van de onzichtbare, duistere, buitenaardse krachten uit het veld van de artificiële intelligentie die echt alles en iedereen onder controle hebben. Ieder mens die geboren wordt, is meteen op een soort bio-computer aangesloten die wordt bestuurd door dit veld. Het is ook niet de vraag of je wel of niet bent verbonden met deze zesde laag, want dat is echt alles en iedereen op deze wereld, maar hoe je je daarvan kunt losmaken?

Hoe kan de mens die zes bewustzijnslagen loslaten en zich verbinden met het zevende, universele bewustzijnsveld van de goddelijke scheppingskracht? In de roman DE HOLIST wil ik graag een bijdrage leveren met inzichten die deze vraag mogelijk kunnen beantwoorden.

Transcript van Kaypacha 6 februari 2019.

Klik hier voor het transcript van Kaypacha 6 februari 2019.

Voor wie het niet heeft gezien, attendeer ik erop dat deel 1 van de basiscursus ‘astrologie’ van Kaypacha en deel 2 van de basiscursus ‘astrologie’ van Kaypacha beschikbaar zijn met Nederlandse ondertiteling. Ook is deel 1 van ‘medische astrologie’ en deel 2 van ‘medische astrologie’ met Nederlandse ondertiteling beschikbaar. Heb je interesse in een astrologische zielsanalyse, dan kun je die ook aanvragen. 

 

Kaypacha 6 februari 2019, video met Nederlandse ondertiteling

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler en Irma Schiffers.

“Maar waar we vandaag naar kijken en met de mantra van vandaag, is het evenwicht. Het evenwicht. Teveel ‘zelf’, narcisme, ik luister niet. Venus heerst over ‘luisteren’ en Venus heerst over Weegschaal. Ram/Mars gooit het eruit. Je bent bezig met vertrekken, gaan, doen en wat dan ook. Nemen, stellingname, grijpen. Het gaat over: ik ben de enige die ertoe doet, ik ben de enige die bestaat.”

“Dus bij Weegschaal kan het helemaal over de ander gaan, en zonder Ram is er geen ‘zelf’. Er is geen kern, er is geen centrum. Dus Weegschaal kan erover na gaan denken, Weegschaal kan denken: ik wil jou blij maken, en jou blij maken en jou blij maken. Maar ik kan niet jullie allemaal blij maken, wat moet ik doen? En wat wil ik doen, als niemand me vertelt wat ik moet doen en als niemand me vertelt wat ze willen. Oh God, wie ben ik, zonder jou?”

Dit is het evenwicht. En die staan nu dus vierkant met de maansknopen in Kreeft/Steenbok, en dat maakt wat ze noemen ‘het hoofdkruis’. De vier hoofdtekens. En als de planeten vierkant staan met de maansknopen, dan moet dat zo gebeuren, het is belangrijk. Als ik dit bij Mars zie, Mars is het zwaard, en die snijdt koorden door. En hij snijdt de koorden door van het verleden om ons te bevrijden, om een nieuwe toekomst te creëren. En dit is de Steenbok/zuidknoop/Saturnus/Pluto-conjunctie die dit hele jaar duurt. Het is het einde aan dat verdomde patriarchaat. Het is het einde aan de vergiftigde mannelijkheid en dominantie.”

De mantra voor deze week:
Ik gebruik mijn leven om mezelf te zien
door de luisteren naar de wereld.
Als het niet goed gaat weet ik dat het komt
omdat de balans verstoord is.

Voor wie het niet heeft gezien, attendeer ik erop dat deel 1 van de basiscursus ‘astrologie’ van Kaypacha en deel 2 van de basiscursus ‘astrologie’ van Kaypacha beschikbaar zijn met Nederlandse ondertiteling. Ook is deel 1 van ‘medische astrologie’ en deel 2 van ‘medische astrologie’ met Nederlandse ondertiteling beschikbaar. Heb je interesse in een astrologische zielsanalyse, dan kun je die ook aanvragen. 

Transcript van Kaypacha 30 januari 2019

Klik hier voor het transcript van Kaypacha 30 januari 2019.

Voor wie het niet heeft gezien, attendeer ik erop dat deel 1 van de basiscursus ‘astrologie’ van Kaypacha en deel 2 van de basiscursus ‘astrologie’ van Kaypacha beschikbaar zijn met Nederlandse ondertiteling. Ook is deel 1 van ‘medische astrologie’ en deel 2 van ‘medische astrologie’ met Nederlandse ondertiteling beschikbaar. Heb je interesse in een astrologische zielsanalyse, dan kun je die ook aanvragen.