Maandelijks archief: december 2016

Door er collectief uit te stappen maken we ruimte voor een groter bewustzijnsveld

Door collectief uit de matrix te stappen, creëren we ruimte voor een groter bewustzijnsveld. Dit bijzonder interessante inzicht kwam naar voren in de Crowd Power uitzending van 14 december 2016 die uitgezonden werd op Earth Matters TV met Arjan Bos en Martijn van Staveren. Hieronder tref je het filmpje en het transcript aan van dit gedeelte uit die uitzending Heel veel dank gaat weer uit naar Mareijke Giglio voor het verzorgen van het transcript.

Martijn: Er zijn beschavingen, laat ik als voorbeeld nemen want die kan ik nu goed naar voren halen, dat zijn de Cinzani beschavingen. En dat zijn beschavingen die heel erg betrokken zijn bij het ontstaan van het Aziatische ras op deze planeet, de Aziatische rassen. Hat zijn mensen die ongeveer 1.50/1.55 lang zijn, zeer geavanceerde wezens zijn, die een enorm vermogen in zich hebben en met hun vermogen zich ook door middel van hun hersengolven kunnen verplaatsen in andere lichtcoderingen, andere lichtvelden.

Dus die hoeven niet te reizen van sterrenstaat naar sterrenstaat, maar die kunnen dus reizen in de matrix van hoe die opgebouwd is. Dat is een heel geavanceerde techniek. En zij hebben net als wij, alleen in een andere situatie, hebben zij te maken gehad en nog steeds te maken met het archontisch bewustzijn. En wat zij hebben gedaan, ja weet je dan leef je in een heel andere werkelijkheid met een heel ander vermogen, de aard van de werkelijkheid wordt dan ook anders, maar als ik het zou vertalen waar wij op dit moment staan als mensen hier op deze planeet in onze hoedanigheid, is dat er op een gegeven moment een besluit dient te worden genomen, dat een deel van het collectieve bewustzijn stopt met te doen waarmee het bezig is.

Als je begrijpt wat oorzaak en gevolg wetgeving in het universum betekent wat wij dus doen waar een gevolg uit voortkomt, als je dat helemaal uitpluist en snapt hoe matrix en werkelijke programma’s daarop reageren, dan begrijp je ook dat door te stoppen met wat je doet, dat dat dus een time-out geeft in het hologram van controle. En wat zij hebben gedaan uitgedrukt in onze tijd, is dat ze met een eensgezindheid, die hier op de aarde nog ver weg lijkt, maar dat is dus wat we in beweging zetten en heeft effect van ongekende aard, laten we vooral niet denken dat het niet gaat werken, want het werkt al, de golf is nu bezig, wat zij hebben gedaan is in een gezamenlijk besluit alles neer te leggen in wat ze aan het doen waren. Collectief.

Arjan: Collectief eruit stappen.

Martijn: Dus ze stopten met alles wat ze aan het doen waren. In de breedste zin. Dat zou op de aarde betekenen, dat er gestopt wordt met ’s morgens opstaan en naar je werk gaan en alles wat daar uit voortkomt, wat dat hele systeem in werking houdt, dat hele programma. En wat er dan voor terugkomt, is dus een totaal moment van niets. Want als iedereen dat gelijkertijd doet en niet in angst gaat, als daar dus niet een groep mensen zit die gaat toch door met brood bakken van ja we moeten toch wel brood bakken, als die overtuiging er niet is maar een totaal stiltemoment, dan is de aard van werkelijkheid waar je dus altijd in hebt geleefd, dat is dus de matrix, die functioneert niet meer. Want die functioneert uitsluitend op het moment dat de beschaving die daar leeft, voeding geeft aan die werkelijkheid. En op het moment dat die voeding stopt, dus die wezens stoppen te interacteren in die werkelijkheid, dan stopt die werkelijkheid. Wordt die zichtbaar. Dan valt die in delen uit elkaar. Dit is best een redelijk vaag, abstract verhaal, maar toch is dat wat er eigenlijk gebeurd is.

En die Cinzani beschaving is er in geslaagd om in dat moment de werkelijkheid te stoppen, uit te schakelen. Dan komt er dus een groter bewustzijn voor terug, waar ze zich in bevinden, daarin ook uitschakelen. Dus ontmantelen. Dat wordt galactisch als een ontmanteling gezien. Door te stoppen wat je doet, collectief, is de realiteit, die van buitenaf lijkt te komen, maar in feite gevoed wordt door het innerlijke van het wezen, is niet meer in staat om binnen te komen in het wezen en daarmee verdwijnt het. Dus die schil valt uit, boem. Dan komt de volgende schil, die valt uit, boem. En dan kom je eigenlijk op een …… en daarom zijn die vragen super interessant, maar de uitleg daarover is zo ontzettend veel, vandaar dat ik ook zeg, ja dat crowd power daardoor eigenlijk te weinig ruimte krijgt door al dat gepraat natuurlijk van mij.

Ja je wilt het toch met woorden overbrengen hè, maar het is toch ook wel leuk om dat stukje inzicht te krijgen in die hologrammen, dat je er dan achter komt hoe geometrische bewustzijnsvelden door elkaar heenlopen, wat het dus ook is, wat het betekent. Dat zijn dus eigenlijk krachtgolven van leven, en op het moment dat je een krachtgolf van leven als je daar in dat moment stopt met te handelen dan valt de krachtgolf weg, ploef. Dan kom je in een andere werkelijkheid. En wat de Cinzani beschavingen hebben gedaan, is dat in een soort beweging collectief, ik noem het niet een ceremonie want dat is het niet, vanuit eigen kracht hebben ze heel veel schillen ontmanteld. Waardoor de archontische invloeden in het dagelijkse bestaan eigenlijk op de achtergrond raakten. En die zijn er dus nog steeds maar ze weten, dat ze er zijn. Ze kunnen daar heel bewust mee omgaan.

Arjan: En hoe hebben ze dan die collectiviteit in dat moment gekregen?

Martijn: Door te verkeren in een andere fase van ontwikkeling dan waar wij op dit moment in zitten.

En ook is het ook anders, omdat de Cinzani beschavingen ook een ander potentieel in zich dragen. Dus die hebben een ander deel van het hele uurwerk van wat bewustzijn is. Het hele uurwerk in totaal is 60 minuten van die hele schaal, dat is eigenlijk de klok van de kracht, en er zijn beschavingen in het universum die representeren het volledige potentieel van die hele klok, dat is de oorspronkelijke mens, dat is de expressie daarvan, en er zijn wezens die delen van die klok uitbeelden in krachtvelden. De Cinzani beschavingen dragen andere delen in zich mee en hebben daarmee dus ook een andere zienswijze en een andere handelswijze gehad om dat te stoppen. Maar wat voor hen belangrijk is, dat zij hebben besloten op basis van hun gezamenlijk inzicht, dat het zo geen andere uitkomst zou hebben dan alleen maar de ondergang van hun beschaving.

Dus er moet eerst iets geconstateerd worden door een beschaving van: dit kan zo niet langer.

En dat hebben zij collectief kunnen inzien.

Arjan: Het paradoxale is, dat het dat ook werkelijk doet hun inzicht, dat het ophield als je die richting gaat. Dat hield ook op, op het moment dat ze ophielden, toen kwam er iets anders voor in de plaats. Dus dan hield het ook op die manier op.

Martijn: Ja, ja.

Arjan: Maar wel anders dan.

En wat zie je dan voor ons? Dat was voor hun een goeie set aan factoren zeg maar in hun evolutie. Heb je nog meer voorbeelden  en heb je ook een idee wat voor ons goed zou zijn?

Martijn: Ja, ik heb heel veel voorbeelden, maar laat ik maar gewoon met ons beginnen. Ik kan heel veel vertellen over  die beschavingen. Ook hele delen van het Safiriaanse sterrenstelsel en van Sirius, waar het zich ook voltrokken heeft. En waar het zich op dit moment nog steeds voltrekt. Dat is niet alleen op de aarde. Het is allemaal te mooi om te vertellen dat het overal pais en vrede is. Dat is niet zo. Er is iets heel groots aan de hand.

Wat we hier op de aarde eigenlijk meemaken is dat wij gedwongen worden door technologische onderdrukking, die er aan zit te komen, dus ook echt fysiek, dat wij dus minder zeggenschap gaan krijgen.

Arjan: Die is er toch ook al.

Martijn: Die is er al, maar in de hoedanigheid van onze fysieke werkelijkheid zien wij dat dus nu ook ontstaan. En dat is eigenlijk bedoeld als de sluitsteen om het menselijke bewustzijn hier in deze dimensie ook definitief binnen te dringen, op te sluiten in een artificiële werkelijkheid, die nog een keertje wordt ingevoegd, dat is eigenlijk de bedoeling. Maar wat er gebeurd is, is dat er zoveel kracht in de mensheid aan het ontstaan is, dat de mensen die zich daar bewust van worden, de noodzaak van het bewust worden zó in zich dragen, zó sterk in zich dragen, dat ze met kracht de noodzaak uitvoeren ook van: en nu moet ik als vrij wezen namens mijzelf echt die analoge werkelijkheid ook werkelijk gaan representeren. Ik moet er over gaan schrijven, ik moet er over gaan lezen, ik moet er over gaan praten, ik moet er films over gaan maken, etc. etc. etc.

En wat er dus gebeurd is dat we gedwongen worden door die technologische onderdrukking, die nu op gang aan het komen is, die in een razendsnel tempo de aankomende jaren echt haar intrede volledig zal doen. Dat gebeurt. Ontkomen we niet aan. Maar dat de onderdrukking daarvan gezien wordt door de mensenmassa, die zich nu bewust is van die innerlijke kracht en precies dat ook als oorzaak aangewezen mag worden waarom de mens eensgezind op een bepaald moment zegt van: oké en nu gaan wij, net als, even naar die Cinzani beschaving, een collectief besluit nemen.

En er is eerst een collectief besluit nodig, wat het besluit ook is, waar het ook over gaat, om eensgezindheid te creëren in het veld van het gezamenlijk zijn. En daar worden we toe gedwongen. De aarde zal gedwongen worden in de mensen door de technologische ontwikkelingen om het anders te gaan doen. Dus het is een diepgaand besluit in het gevoelsbewustzijn.

Dit nooit meer, weet je wel, 1940-1945. Daar wordt over gesproken. Dit nooit meer.

Arjan: Die technologie zie ik, dat die toch een grote cognitieve dissonantie in de hand werkt. En jij zegt van, dat wordt nog verder gepusht tot een “point of no return”.

Martijn: “You wouldn’t believe it”, hoe groot het gaat worden. Het wordt immens. En het is alleen maar goed dat het gebeurt. Nogmaals, het wordt het maximale middel om de mens tot inkeer te laten komen, dat we ofwel naar buiten toe kunnen definitief, of dat we ook naar binnen toe kunnen. Als we binnenin durven zijn, dus even fors terugtrekken, dan kunnen we ook buiten weer aanwezig zijn. Dat is een formidabele beweging.

Arjan: Ja.

Want eigenlijk is het dan zo, dat we het nog veel te prettig hebben allemaal. Ondanks alle pleurezooi, die er aan de hand is, hebben we ook een hele grote comfortzone en door die techniek nog veel erger op ons te drukken, kunnen we niet meer anders dan eruit barsten met één of andere oorspronkelijke sprank bewustzijn, die we nog hebben.

Martijn: Ja.

Arjan: Moet ik dat zo een beetje zien?

Martijn: Ja zo kun je het zien en dat is dan van toepassing op het beschavingsdeel op deze planeet, dat dus daarmee te maken heeft. Het gaat dus niet op voor de mensen, die nog in zeer onderontwikkelde landen leven en helemaal geen eten en drinken hebben. Want die zitten al in een onderdrukkingssysteem. Het gaat er voornamelijk om, dat de mensen die zich in de gecentraliseerde machtslocaties op de aarde bevinden, dus de mensen die echt in het Westerse systeem opgroeien, kapitalisme en dat soort zaken, dat die dus gedwongen worden door die technologie te veranderen.

Het is dus niet zozeer dat het voor alle mensen zo zal zijn, maar uiteindelijk heeft het effect op alle mensen.

Arjan: Het zijn eigenlijk…..   waar kapitalisme heerst en zo dat zijn de instandhouders van het systeem en ook de brengers van die technologie. Als mensen daarin opstaan en iets anders willen dan wordt hij van binnenuit aangepast..

Martijn: Ja zo is het Arjan. En het is ook als je dan spreekt over de mensen, die dus op dit moment in universiteiten werken, opleidingen volgen en zelf ook doctorandus of ingenieur zijn of nog anders, dat die dus achter die technologische ontwikkelingen staan en het ook heel erg bijdragend vinden, wat het dus ook is want met technologie kun je fantastische zaken bereiken. Dat mag ook gewoon gezegd worden.

Die mensen, die er dus niet naar willen kijken van dat deze werkelijkheid zal uitmonden in een totale, desastreuze situatie voor het menselijk bewustzijn, die mensen zullen uiteindelijk diezelfde boodschap in zichzelf gaan ontvangen. Linksom of rechtsom zullen alle mensen voor die keuze gesteld worden. En daarom is het zo belangrijk, dat wij beseffen als mensen op de aarde in welke vorm we ook met ons bewustzijn bezig zijn, of het nou in dit verhaal gaat of in een totaal andere opzet, we zijn met bewustzijn bezig. En het vergroten van het eigen vermogen, van je eigen bewustzijn is een inspiratie voor de hele wereld. Dus wat jij thuis doet, waar je ook bent, je bent een fundamentele bijdrage aan het leveren om dat bewustzijn in beweging te zetten. Dat is gigantisch.

Arjan: Je zegt ook dat elke persoon verbonden is met 40.000 anderen hè.

Martijn: De informatie die jij, ik ervaren in de geometrie van hoe energie opgebouwd is, dat zijn schokgolven van kracht, die informatie die ik in mijzelf ervaar, gevoelens, schokgolven van emoties plus of minnen “no way”, kracht is dat, die zijn geometrisch van aard en die vervloeien vanuit de hartkracht hier binnenin via deze schil van creatie (Martijn maakt een omvattende beweging naar zijn lichaam) naar buiten toe, net als een steen die je in het water gooit, komt een schokgolf in het   lichtveld naar buiten toe, dat is informatieveld, en dat is een geometrisch veld dat naar buiten toe gaat, naar zo’n ongeveer 500 meter vanaf het lichaam vervloeit dat in de codering van het hologram waarin wij leven, en op dat moment heeft het effect op zo’n 40.000 andere levende wezens. Dus wat ik ervaar, gaat door.

Arjan: Crowd power erupts.

Martijn: Dus wat ik ervaar, gaat door boem. Ja, dat is de geometrie. En als wij gaan leren dat toe te  passen vanuit een veel groter concept, dan dat wij ooit hebben gedacht, dan kunnen wij en dat zál ook zo zijn, puur vanuit de liefde, we zullen niemand veroordelen, we zullen niemand veranderen willen, we brengen louter alleen datgene wat we vertegenwoordigen, zullen we al die mensen in dat netwerk dus ook met zichzelf kennis laten maken.

Dus doordat ik als wezen, als Martijn hier op de aarde iets doe vanuit mijn kernkracht, vanuit gelijkwaardigheid wereldvrede en harmonie en ik besef dat ik dat niet doe als Martijn, maar ik besef dat ik het vanuit het oorspronkelijke veld doe, vanuit de heilige geometrie van het oerveld, dan wordt deze informatie, dit krachtveld, wordt dus door 40.000 andere mensen opgepakt en doorgezet boem.

Arjan: Ook weer naar 40.000 anderen.

Martijn: Ja, ja

Arjan: Dat is echt crowd power erupts.

Martijn: Ja dat is ons potentieel. En in andere tijden hebben we dat met elkaar zo ontzettend goed bedreven en daar lopen allerlei velden doorheen, de hoogst mogelijke manipulatievelden lopen daar doorheen, die onze mind bezetten en het is nu de tijd om daar stevig naar te kijken en ons te ontdoen van die momenten waarin we verkeren.

Dat is de inspiratie en ja weet je, we hebben eigenlijk de crowd nodig, we hebben elkaar nodig. Hoe heerlijk is dat, dat we elkaar nodig hebben. Stel je voor zeg, dat we elkaar niet nodig hebben, dan kun je het in je eentje doen. Dan zou je misschien wel zeggen: ik haal mijn schouders erbij op, als de ander niet wil, dan niet. Nee, je beseft dat je van oorsprong allemaal met elkaar in het verbindingsveld zit. En de ander is juist de moeite waard, heel erg de moeite waard, om die persoon mee te inspireren, want je weet dat als de ander geïnspireerd is, dat dat deel in jezelf, omdat dat het deel van jezelf representeert, ook meegaat in die beweging.

Arjan: Is dat de merkaba die je beschrijft?

Martijn: Nee dat is geen merkaba, die ik beschrijf. Merkaba is een geometrie, die van oorsprong hoort bij een Lemuriaans bewustzijn, dat zich in een ander parallelle wereld van de aarde heeft voltrokken. Als je met Merkaba werkt, ben je in geometrie bezig, die terugverwijst naar de kronieken van een andere tijd, die heel veel betekenis heeft, maar, het is ook echt maar, maar niet een verandering teweeg brengt in het hier en nu in het handelen, in het zijn, en van het voelen wie je nu bent als wezen in dit lichaam.

Arjan: Dan mis je de momenten van nu?

Martijn: Daardoor kun je iets missen van het nu.

Kaypacha 21 december 2016; video met Nederlandse ondertiteling

Een zeer krachtige zonnewende van 21 december 2016 met allerlei aspecten die zeer krachtig doorwerken: “Mercurius retrograde, de Zon die Steenbok binnengaat, Pluto in Steenbok. Nu hebben we alle energie in Steenbok op dit moment, en Steenbok wordt beheerst door Saturnus. Saturnus staat direct vierkant met Cheiron, driehoek met Uranus en sextiel met Jupiter.”

“We bevinden ons in een bewustzijnscrisis en dat kun je ervaren; niet alleen bewust maar ook economisch, fysiek;; met ons zenuwstelsel bevinden we ons in een zeer intensieve periode van een transitie-tijd.”

“Het systeem breekt af, Pluto gaat door Steenbok, en ik zei het al eerder en ik zeg het nog maar eens, 2008 tot 2023, is de dood en de wederopstanding van instellingen, vormen, structuren, autoriteiten, banken, regeringen; instituten die de bevolking zo lang hebben vastgehouden. Dit is het einde van het patriarchaat.
Dit is de geboorte van het Waterman-tijdperk En dat betreft het uitbreken en dan het creëren vanuit ons eigen centrum, vanuit onze eigen kern, vanaf ons eigen eiland, ons eigen geloofssysteem, onze eigen waarheid, onze eigen bestemming, onze eigen identiteit, onze eigen levensmissie, en niet volgens de overtuigingen, de misleidende overtuigingen van de religies en de instellingen, de wetenschappers en alles wat daarbuiten stond.”

“En we kunnen naar de positieve kant kijken hiervan, Saturnus staat driehoek Uranus, Jupiter staat driehoek Uranus. Dit is eigenlijk de situatie dat het kind zijn thuis verlaat. Er zijn grote delen van vrijheid. We zijn vrij, het is zo dat we juist grote schoenen moeten aantrekken en de controle moeten nemen. En die macht moeten pakken. En hoe doen we dat? We luisteren naar onze ziel. We luisteren naar onze intuïtie, we luisteren naar de rechter hersenhelft.”

De mantra van deze week:
Ik weiger een martelaar te zijn
die wordt geofferd op het altaar
van misleidende overtuigingen
mijn ziel ziet het duidelijk
ze zijn als een recept voor een ramp

Kaypacha 14 december 2016; video met Nederlandse ondertiteling

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler en Irma Schiffers.

“Door deze hele tijd heen en wekenlang rond deze tijd staat Saturnus vierkant met Cheiron. Dat brengt een hele andere dimensie die ik naar jullie wil overbrengen vandaag.”

“Cheiron brengt die andere wending dat het om healing gaat. En dan dat vierkant naar Cheiron, die in Vissen staat, die wil de wond helen dat we ons afgescheiden voelen van God, en vierkant met Saturnus in Boogschutter zegt dat ‘dit is de weg, de enige weg. Hier zijn de geboden, hier is de Tora, dit zijn de regels, hier zijn de wetten. Als je toegang tot God of het Nirvana wilt hebben of Samadhi, dan moet je dat en dat en dat doen. Je zou jezelf moeten schamen als je dit deed, of je schuldig moeten voelen over dat, en hier is Cheiron: mededogend, liefdevolle vergeving, het openen van het hart, van het magnetische veld, dus er is een soort vierkant gaande, zoals je in de horoscoop van vandaag kunt zien, tussen het hoofd en het hart.”

“En dat is, wow, dit is krachtig, Yogi Bhajan heeft het over hoe alle kennis en alle therapieën in de toekomst absoluut verouderd zullen zijn. De mensen hebben vandaag de dag een ‘zelf-verheven’ ervaring nodig. Dat is één van mijn favorieten. Een ‘zelf-verheven’ ervaring. Als je daarin zit, als je je Yoga doet en je kundalini verhoogt, wanneer je je meditaties doet, wanneer je vanaf zo’n klif in die oceaan springt; dan is dit plezier, fijn, liefde, uitbreiding van dat magnetische veld en dat is healing. Dat is hoe we de planeet genezen, dat is hoe we elkaar genezen, dat is door het openen van ons hart, uitbreiding van ons hart. Het gaat niet om het analyseren, gegevensverwerking, uitzoeken, berekenen, denken, debatteren, winnen in discussies, bla bla bla. Het gaat er niet om dat je gelijk hebt. Saturnus in Boogschutter kunnen vastlopen in het gelijk willen hebben, ik moet gelijk hebben. Geef dat op, man! Dat is niet waar het om gaat. Het gaat om liefde. Het gaat om eenwording. Het gaat om healing.”

De mantra voor deze week:
k ben moe van al die onzin..
Ik wil wat waar is en wat echt is.
Dus liever dan vast te zitten in mijn hoofd,
breid ik mijn magnetische hartsveld uit.

Kaypacha 7 december; video met Nederlandse ondertiteling

“En deze Jupiter-Uranus in het bijzonder nu, terwijl Saturnus in Boogschutter schreeuwt om de waarheid, driehoek met Uranus, schokkende waarheid… plotselinge waarheid, vind-het-leuk-of-niet-waarheden.”

“Maar ook -onder deze waarheid- hebben we Venus en Mars beiden in Waterman en Waterman is de toekomst. De toekomstige bestemming. Toekomstplanning. Initiatieven voor de toekomst, tijd voor uitvindingen en innovatie en opnieuw uitvinden van onszelf. Uranus in Ram. Dus wat er gebeurt zoals ik dit uit kan leggen, je krijgt een nieuwe visie. Dit is een tijd voor nieuwe visies. Plannen voor komend jaar, het plannen van je toekomst, plannen wat je in je leven wilt brengen, wie je in je leven wilt hebben, waar je heen wilt met je leven, wat je besteming is in het leven van jouw leven.”

“Dat is het grote plaatje, en het andere waar ik het over wil hebben, is uiteraard over de oppositie tussen Jupiter en Uranus. Jupiter zegt: meer tijd voor de relatie, meer tijd met mijn partner, ik breid me uit en ik groei. Nieuwe partnerschappen, zowel zakelijk als romantisch die laten mij mezelf zien en ze spiegelen mij. Dus ik wil erop uit en meer van dat soort dingen doen. Uranus in Ram zegt: ik wil vrijheid, ik wil onafhankelijkheid en ik wil mijn eigen ding doen in mijn eigen tijd en op mijn eigen manier. Ik wil mezelf opnieuw uitvinden en ik heb ruimte nodig. Ruimte, en ik wil misschien mijn kop in het zand steken, als een struisvogel of zoiets. En wegkijken, wegkijken. Ik wil in mijn eentje iets nieuws beginnen. En dan komt Pluto daarboven in Steenbok, en die zegt: je hebt verplichtingen en verantwoordelijkheden en je hebt geen tijd voor een relatie, of geen tijd om dat in je eentje te besteden. Dus dit is een soort drievoudige verscheurde schreeuwende rotzooi die dit jaar gaande is. Het is een strijd tussen het partnerschap dat roept en dat ziet er echt goed uit, maar dan zoiets als nieuwe briljante ideeën: ik moet iets voor mezelf beginnen voor mijzelf en vertrekken naar mijn eigen wereld. En dan, oh help, de druk is hoog, veel mensen verlangen veel van mij, dus dat hele T-vierkant is tegelijkertijd bezig dit hele jaar. En dan komt de Maan eraan en die gaat –zoals ik al zei- door Ram, en zal Uranus raken, dus deze week zou je kunnen verlangen om los te breken, en uit te breken”.

Ontmoetingen tussen zielsverwanten

De laatste weken hoor ik opvallend veel mensen om mij heen vertellen dat ze plotseling samen zijn gekomen met hun zielsverwant. Dat zijn diepgaande ingrijpende ontmoetingen die beiden in deze tijd blijkbaar ook (h)erkennen. Kaypacha heeft het er al langer over; het is er de hoogste tijd voor! We gaan recht op onze persoonlijke missie af -áls je je werk dus hebt gedaan- om een nieuwe wereld te creëren in dit nieuwe paradigma.  Van patriarchaat naar matriarchaat, ook vaak het aquarius- of watermantijdperk genoemd. En om dat voor elkaar te krijgen is er een grotere krachtbron nodig dan de strijdende eenling die de wereld intrekt. Zielsverwanten stralen samen een ongekende kracht uit waar niets of niemand tussen kan komen en reken maar dat dat gezien en gevoeld wordt in de wereld om je heen. Het is als het ware een veel krachtiger som der delen dan die we kennen en alle logica tart, namelijk 1 + 1 = drie!

Dat is dus goed nieuws zou je kunnen zeggen. En dat is het ook, want degenen die dit meemaken hebben blijkbaar echt hun innerlijke werk gedaan en weten dat het leven een dagelijks groeiproces is van uitdagingen en van het gewoon durven ervaren van het ‘nu-moment’. En dus niet langer een toekomst construeren met het hoofd vanuit oude ‘vastgeroeste’ overtuigingen, maar juist het eenzame proces zijn aangegaan van innerlijke reflectie in plaats van het projecteren op de ander.

animated-yinyang-vrouwelijk-mannelijkRuim twee en een half jaar geleden, op 10 februari 2014, schreef ik voor nieuwetijdskind.com dit artikel met de titel ‘Soulmates, twinsouls & twinflames. Ik deed dat omdat ik dagelijks zoveel mensen aan de telefoon had via de coaching-lijn, die werkelijk door de bomen het bos niet meer zagen. En door allerlei verwarrende informatie op het internet, maar ook informatie die ze persoonlijk werd gegeven door collega’s, vaak tot wanhoop werden gedreven. Ik hoopte daarmee dat iedereen beter zou gaan begrijpen dat zo’n ontmoeting tot een enorm innerlijk groeiproces moest leiden. En niet zoals vaak werd gesteld, dat de ander als een pleister op de wonden en als redder die pijnlijke stukken kwam invullen of toedekken. Oei, wat hebben we daardoor een pittige tijd meegemaakt. Maar nu zijn we een stuk verder qua tijdgeest in deze chaotische wereld en kan ik gelukkig ook een ander geluid laten horen.

Wanneer je jezelf durft te ‘zien‘ in wie je werkelijk bent en toestaat om dat volledig te mogen ‘zijn’, kun je evenredig ook respect voor de ander opbrengen, die -ongetwijfeld en zeker in zielsverwantschappen- nogal anders kan zijn dan de verwachtingen die je in je hoofd had gecreëerd; dus juist de perfecte aanvulling is. Die ‘verwachtingen’ zijn namelijk oude programma’s die je vanuit opvoeding, milieu, maar ook vanuit eerdere ervaringen hebt meegenomen. En juist die programma’s en overtuigingen mogen we nu stuk voor stuk loslaten. Het is het jaar van de waarheid, van diepgaande zuivering en van het loslaten van zaken en geloofssystemen die ons niet meer dienen.  En daar mogen we in 2017 onverdroten mee doorgaan. Als een kast die we volledig leeg maken en alleen die boeken er weer in plaatsen waar we nog iets aan hebben. Het ruimt wel op!

Maar zoals alles altijd twee kanten heeft, is het ook soms pijnlijk en ingewikkeld, terwijl het aantrekken/afstoten-effect ook nog niet helemaal is verdwenen en dat is heel logisch en verklaarbaar. Er komen ook dieperliggende angsten naar boven drijven. Jezelf dumarriage-is-more-thanrven ‘zien’ is namelijk nog iets anders dan jezelf durven te ‘láten‘ zien. Dat maakt je ineens wel heel kwetsbaar. Dat innerlijke kind dat we eindelijk durven en mogen koesteren kan dan ook plotseling in oude stukken  en ervaringen terechtkomen; angst voor afwijzing van de ander, schaamte, schuldgevoelens, geblokkeerd zijn in het uitspreken van je diepste gevoelens, etc.  Maar dat is juist prachtig, want dat zijn ook precies de stukken die je pas kunt ‘ervaren’, doorleven en die je doen ‘groeien’ samen met die ander. De wisselwerking met die ander fungeert immers als een spiegel.

Ja natuurlijk heb je hard gewerkt. Het licht laten schijnen op jezelf, je verleden, wie je werkelijk bent en wat je allemaal hebt laten liggen is één ding en al niet gemakkelijk.
Daarna komt het accepteren en aanvaarden van jezelf in volle omvang en het loslaten van oude overtuigingen, en dat is twee.
Maar dan komt het moment dat die ander jou ‘ziet’ zodat je mag leren kwetsbaar te zijn en weten dat je jezelf mág laten zien. Wanneer het namelijk je zielsverwant is zal hij of zij dat ook volledig accepteren, want je ‘herkent elkaar’ in vele opzichten. Dus gemakkelijk is het niet, maar het levert daarentegen een zeer mooie en diepe verrijking op in de liefde zoals je die nimmer hebt ervaren, zodat je het echt wel een schitterend proces mag noemen. De ander zal je ervoor omarmen, zodat je samen die stukken kunt helen bij elkaar.

Er is dit jaar echt iets veranderd. Op 3 november jl. zei Kaypacha in zijn wekelijkse rapportage dat we alle illusies, en dus ook de illusie van ‘twinflames’ moesten loslaten om de poort naar onze nieuwe bestemming te openen en te gaan vormgeven. Die kwam bij veel mensen nogal hard aan. Ik moest daarbij dus ook sterk denken aan dat eerdere artikel wat destijds veel positieve maar ook een aantal negatieve reacties opleverde. Hoe durfde ik het een ‘illusie’ te noemen, wat het voor velen ook bleek te zijn.  Het had immers te maken met het innerlijke groeiproces: die diepe liefde gaan voelen voor jezelf in plaats van voor ‘die ander’. Van projectie naar reflectie.

Nu maakt Kaypacha juist melding van het feit dat de nieuwe jobs, nieuwe relaties, nieuwe huisvesting en nieuwe ideeën met grote snelheid voor je uitgerold worden, wanneer je weet wie je bent en wat je wilt en wanneer je bereid bent naar de wind te luisteren die je in je oor fluistert waar je heen mag gaan. En die gefluisterde woorden liggen echt niet al jaren in ons hoofd opgeslagen; de wind is immers dynamisch, blaast zijn fluisteringen in het ‘nu’ en duwt je zachtjes een richting uit. Het gaat om complete overgave (aan het hart) en dus het loslaten van de controle (dat is je hoofd/ego dat herhaling van pijn wil vermijden). Die overgave brengt je juist bij de ervaringen die jevrede groei bevorderen.

Ik kan alleen maar blij zijn voor degenen wiens pad wordt geopend voor deze mooie nieuwe ervaring en zo’n liefdevolle toekomst.  Maar wat ik veel hoor bij deze ervaringen en daarom wil meegeven is het volgende:

-Ik zou hem of haar echt nooit hebben uitgekozen, maar we kunnen niet meer buiten elkaar.
Dat is nu juist zo bijzonder en onderdeel van het leren loslaten van oude overtuigingen. Je krijgt die spiegel voor je neus. Wie was jij voorheen (volgens het programma) waardoor je een beeld had ‘bedacht’ van jezelf en dus bij je ideale partner? Je hart spreekt een heel andere taal dan je hoofd en juist naar ons hart moeten we nu leren luisteren in plaats van het hoofd. Die taal moeten we gaan leren. Het hoofd moet het hart ondersteunen en niet andersom.
-Ik klap dicht als het over mijn gevoelens gaat; ik weet niet wat ik moet zeggen.
Durf je maar helemaal open te stellen voor die ander; bespreek alles en laat gerust weten en zien dat je je kwetsbaar voelt. De ander zal zonder twijfel hetzelfde ervaren en dus begrijpen; zo help je elkaar daarin te groeien. Je zet als het ware je eerste ‘stapjes’ op een geheel nieuw terrein, dus ‘stoer willen zijn’ heeft geen zin meer, dat is ook een oud ‘programma’.
-Ik verwachtte dit nu helemaal niet, want ik was met mijn persoonlijke leven bezig; met ander werk, nieuwe studie, verhuizing, etc. Alles is aan het veranderen. En toen stond hij/zij voor mijn neus.
Ook dat klinkt heel logisch. Wanneer je je werk hebt gedaan en op het juiste pad terecht bent gekomen -ongetwijfeld met veel vallen en opstaan, wie herkent dat niet- mag je dat samen gaan doen. Het is zichtbaar en voelbaar voor iedereen wanneer je samen bent. Het is tenslotte magnetische en magische energie die zó licht is dat het anderen die zich nog wat meer in de duisternis begeven, kan verblinden -of beter- kan gaan verrijken als ze daarvoor kiezen. Deze liefde creëert een sneeuwbaleffect.

Ja, het zijn bijzondere tijden, chaos in de wereld en zaken die plotseling veranderen of de-torenophouden; zekerheden die compleet wegvallen. Het is ‘De Toren’ uit het tarotdeck; de plotselinge bliksemschicht die het vertrouwde fundament en je comfortzone onder je voeten wegtrekt.  Ik zou zeggen: geniet er maar van. Vertrouw er maar op dat het je niet meer dient en niet meer in je rugzak hoeft te zitten. Op een nieuw fundament kun je weer gaan bouwen. Maar dit keer is het het innerlijke kind dat volwassen is geworden en een passend leven op basis van het unieke zelf gaat creëren vanuit onvoorwaardelijke liefde. Die je dan ook zult ontvangen. Wie wil dat nu niet?

 

© Irma Schiffers
Voor persoonlijk advies over jouw situatie kun je ons vinden op Keyphone.nl

Kaypacha 1 december 2016; video met Nederlandstalige ondertiteling

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler en Irma Schiffers.

“Voor iedereen geldt dat Jupiter eind 2007 zijn conjunctie maakte met Jupiter, en nu komt die rond, driekwart tijdens zijn weg in de cirkel. En dat driekwart vierkant is een opeenhoping, het is alles wat is begonnen. Al de zaadjes die gezaaid zijn; de nieuwe ideeën, de nieuwe zaken, de nieuwe relaties, de nieuwe uitdagingen, de nieuwe visies over hoe we willen dat de wereld eruit gaat zien, het werk, de regering, onze zaken, onze kinderen, onze toekomst, onze planeet. Super krachtig! En nu kan deze Jupiter vierkant Pluto een aantal uitdagingen brengen. Dit driekwart vierkant is een crisis in bewustzijn. Dit is echt zo’n tijd, maar het kan ook een tijd zijn van bloesemen, waarbij het fruit rijp wordt. En nu zie ik het, en nu gaan mijn zaken echt van start, en wat ik nu ga zeggen zal echt gaan gebeuren. En het boek dat ik wil schrijven ga ik nu echt schrijven. En de film die ik wil maken, ga ik echt maken. Dit zal echt onze tijd zijn om voor de camera te gaan staan, om voor het voetlicht te komen en verantwoordelijkheid te nemen.”

“Dus het is heel opwindend, en het kan daarom tijd zijn; Saturnus staat vierkant Neptunus waardoor we ons moedeloos kunnen voelen, afgescheiden, we gaan door een depressie, de wereld gaat naar de knoppen. Het is te erg, te vreselijk, te pijnlijk. Ik kan het niet meer aan.
Ik heb een kleine blauwe pil nodig. Een kleine blauwe pil om te gaan slapen, of ik krijg te maken met externe autoriteiten die me vertellen dat ik ernaast zit, slecht ben, de boel verknoei, gek, depressief. Er is iets mis met mij, omdat ik zie wat er verkeerd gaat met de wereld, maar mijn ziel laat me zien wat er verkeerd is met de wereld, want ik ben de oplossing van het probleem.”

De mantra voor vandaag is:
Vanaf de top van de berg
wordt de weg goed zichtbaar.
Ik weet wat ik wil en ik weet waar ik heen moet,
omdat de wind het in mijn oor fluistert.