De waarde van observatie op aarde namens miljarden liefdevolle wezens.

Hieronder tref je het filmpje en het transcript aan van een gedeelte uit de uitzending van 30 oktober 2016 van Crowd Power 20 op Earth Matters TV met Martijn van Staveren en Arjan Bos. In dit gedeelte staat de bekrachtiging centraal om via observatie en waarneming vanuit het heelheidsveld de BIS-bank IN Basel te ontkrachten. De ‘Bank of International Settlements’ in Basel is het geheime bolwerk waar vanuit de machtige elite de hegemonie over de financiële wereldeconomie bestiert. Het transcript bevat zowel de inleiding naar de bekrachtiging als het antwoord op een vraag uit het publiek naar aanleiding van de bekrachtiging. Heel veel dank gaat weer uit naar Mareijke Giglio voor het verzorgen van het transcript.

Martijn: Het is allemaal nog heel recent. En daar kun je ook aan zien dat heel veel machtsconstructies, economische en geldsystemen allemaal zijn ontstaan naar aanleiding van de tweede wereldoorlog. En als je daar helemaal in gaat duiken, kom je er dus ook achter dat de hele scene van de tweede wereldoorlog, of dat hele systeem er voortdurend op gebrand is geweest en op gericht is geweest, om wereldhegemonie economisch te laten plaatsvinden en dan even terug naar wat ik eerder zei, wat er nu gebeurt in Syrië, o.a. in Syrië, de hele grote wapenlobby, die nu op gang komt, die wordt op gang gebracht om weer opnieuw honderden triljarden aan dollars binnen te halen en het wordt allemaal gefinancierd in nieuwe geldsystemen, die blijkbaar op dit moment nog niet bestaan.

Dus wat er nu gebeurt, is dat er weer dreiging, net als in de tweede wereldoorlog, net als in de koude oorlog, opnieuw een dreiging wordt gecreëerd. Over en weer worden hele gevaarlijke dingen over elkaar gezegd, maar het gaat er eigenlijk alleen maar om, niet om de wapenlobby op gang te brengen, want er zijn genoeg wapens om in één slag al het leven uit te roeien, we kunnen elkaar niet maximaal bedreigen, ik bedoel als je 6000 kernraketten hebt hoe wil je elkaar maximaal nog meer bedreigen, elk gezond denkend mens zou kunnen begrijpen dat het daar niet om gaat, maar het gaat om geldsystemen in beweging te brengen. En dat is wat er nu gebeurt. En dat gaan we meemaken en daar zit de BIS bank dus tot zijn oren aan in.

En wat nu belangrijk voor ons is als mensen, is dat we daarover spreken en dat we dat doen met de vaststelling van, oké daar klopt iets niet dat dat niet zichtbaar is en dat wij daar met elkaar aandacht aan mogen geven en het kunnen zien. Dat zouden we zo meteen in een bekrachtiging kunnen doen.

Dat zouden we ook nu kunnen doen.

Dat we met ons voorstellingsvermogen en de kracht van binnenuit aanzetten om te observeren. Al weet je niet eens hoe het eruit ziet. Het gaat om die aandacht. Zullen we dat eens doen?

Arjan: Ja, lijkt me een goed plan.

Martijn: Oké. Lekker.

Dan wil ik iedereen uitnodigen om op eigen manier lekker ontspannen te gaan zitten, doe het op je eigen manier, ook als je een andere route bewandelt is het ook goed.

We beseffen in dit moment, dat alles wat er gebeurt op de wereld een gevolg is van het voortdurend akkoord geven met elkaar van de gebeurtenissen. De werkelijke werkelijkheid is dat wij als waarnemers op deze wereld met de ogen rechtstreeks vanuit het Bronveld observeren, waarnemen en dat het er ongelooflijk toe doet dat jij je aandacht daar ook naar toe brengt. Juist op het moment dat aan veel mensen wordt verteld. dat je daar weg moet blijven. Dus doe lekker je ogen dicht als je dat fijn vindt en ga in ontspanning op je stoel zitten of op de bank liggen, waar je ook bent, welke dag het ook is, want in ruimte en tijd maakt het niet uit wanneer je iets doet, want wij zijn tijdreizigers.

Besef in jezelf, dat je een mens of een wezen bent uit een andere wereld met een menselijke ervaring in het hier en nu. Dat je aanwezig bent in dit lichaam in een tijd waarin op deze aarde ongelooflijke gebeurtenissen zich al hebben voltrokken, zich aan het voltrekken zijn, en zich nog gaan voltrekken. En dat deze gebeurtenissen er primair op gericht zijn om je innerlijke essentie, de kracht van creatie, de autonome waarneming van jou, om deze te frustreren en te blokkeren. Hoe groter de gebeurtenis buiten jezelf, hoe minder aandacht in jezelf. Onthoud dat menselijke observatie effect heeft op het waargenomen object om je heen. Kwantummechanische wet. Besef dat er op deze aarde heel veel instituten zijn, waar bewust van alles aan gedaan wordt om de collectieve waarneming met de ogen of het voorstellingsvermogen, er niet naar toe kan worden geleid, zodat jouw waarneming en onze gezamenlijke waarneming als getuige van het heelheidsveld geen beweging brengt in deze ‘koninklijke’ instituten van de controlerende macht op deze aarde.

Ga met de aandacht uit de omgeving weg naar binnen in je hoofd en realiseer je in dit moment dat jij als legitieme houder/houdster dit mag doen en dat je deze mogelijkheid ook benut. Je bent met je aandacht in je hoofd aanwezig en je gaat met je aandacht vanuit je hoofd naar beneden direct naar je hart. En als je dat fijn vindt, ik doe het wel altijd omdat het voor mij heel fijn voelt, leg je je hand op je hart op de plek waar je hart zit of iets onder je borstbeen, daar waar jij voelt waar het Krachtveld van de creatie is. Realiseer je in jezelf dat niets buiten jezelf verandering en beweging kan brengen in datgene waar beweging en verandering nodig is. Uitsluitend jouw voorstelling, omdat de natuur om je heen, het universum waarin je leeft, zich afspeelt in jouw bewustzijn, uitsluitend jijzelf hebt het vermogen om te initiëren van binnenuit naar buiten, dat deze beweging in de werkelijkheid waarin je leeft ook zichtbaar wordt. Als krachtdrager, als krachtdraagster, neem je op dit moment de moeite om de BIS bank, de Bank of International Settlements in Basel waar te nemen op jouw manier. Je kunt in je gedachten, in je voorstellingsvermogen, deze bank zien in de vorm van een kernreactor, een schoorsteen. Gebouwd tussen allerlei verschillende gebouwen en meer dan dat is ook niet nodig. Stel je voor dat je de BIS bank ziet… en besef in dit moment terdege dat je met je kracht van voorstelling als wezen, als drager van een Krachtveld van ooit, beweging brengt in een heel belangrijk kruispunt, een netwerk waarin de hele macht van de economie gecoördineerd wordt. Je kunt hierbij ook nog een rondje maken, lopen om het gebouw, zodat je het op verschillende manieren kunt zien. Of van boven, van onderen en doe dit vanuit respect naar jezelf en naar iedereen, alles wat leeft.

Het is de tijd dat we mogen beseffen met elkaar dat we hier zijn om herziening te brengen in het vastgelopen, corrupte systeem dat ongelijkheid in beweging heeft gebracht en lijden op de wereld in stand heeft gehouden. De mens, jij, kent geen angst. De mens is een Krachtwezen. Jij bent Kracht. De mens kent geen dood, jij bent onsterfelijk. Observeer en neem waar dat je de BIS bank op dit moment aanraakt vanuit je hart. En vanuit Kracht wordt de ‘galactic command’ gegeven uit een wereld van ooit, als expressie van het Krachtveld van het Leven, dat elke cel in dit gebouw, elke cel in elk deel van het bewustzijn, analoog of artificieel, wordt waargenomen binnen het subatomaire level en binnen alle artificiële lichtcoderingen die daar doorheen lopen. Wij zijn hier. Wij zijn hier niet om te oordelen, louter om waar te nemen datgene wat in het veld aanwezig is en we openen het door er naar te kijken. En de boodschap is namens al het leven hier op aarde en in het universum dat er voor elk leven, voor iedereen bevrijding mogelijk is. We geven vanuit ons hart de Kracht van waarneming cadeau aan het veld van de aarde. Met elkaar brengen we deze informatie omhoog door de atmosfeer boven Basel, boven de BIS bank en we begeleiden deze vanuit de kracht rondom de aarde en we geven de ‘galactic command’ dat deze krachtvelden van waarneming alle andere instituten raken tot in het kernbewustzijn van iedereen die daar werkt en aanwezig is en alle materiële zaken en dat een golfkracht van bewustzijn vanuit het oorspronkelijke Veld van wie we zijn, overal aanwezig is. In het fysieke, in het niet-fysieke bewustzijn, in het verleden, in het nu moment en in de toekomst welke ontstaat uit dit nu moment.

Wij brengen harmonie, liefde, openheid, creatie, we brengen kunst. En in deze kunst zijn alle mogelijkheden open voor alle levende wezens of ze nu artificieel zijn of voortkomen uit de analoge werkelijkheid.

We geven het woord mee en de kracht daarachter: vrijheid voor iedereen. En met een diepe, krachtige intentie brengen we deze boodschap centraal naar Washington in Amerika en we schenken deze boodschap vanuit ons hart rechtstreeks in het veld waar de presidentsverkiezingen zich op dit moment in alle hevigheid aan het voltrekken zijn. Er wordt niet meer getolereerd, dat de massamisleiding doorgang vindt. Ook hier vrijheid voor iedereen en ook hier wordt de waarneming gebracht van de verandering en zo is het.

En dan doe je je ogen weer rustig open.

Proost, op het leven op ons allemaal.

Publiek: Ik heb een vraag over respect wat het eigenlijk is op het moment dat je het niet eens bent met iets en het weg wilt hebben. Wat moet je je voorstellen dan? Ik voel dan dat ik het niet eens ben met wat er gebeurt in de BIS bank, ik wil wel respecteren dat zij vanuit hun visie dat heel anders zien, maar eigenlijk ben ik boos. Hoe kan ik mijzelf dan opkrikken tot de gewenste staat van acceptatie?

Martijn: Kun jij hem herhalen?

Arjan herhaalt de vraag.

Martijn: Dus hoe kun je respect voelen in zo’n situatie waar je het eigenlijk helemaal niet mee eens bent?

Publiek: Ja dankjewel voor deze bondige samenvatting.

Martijn: Dat is een hele belangrijke vraag natuurlijk. Want allemaal kennen wij dat wij iets gaan observeren en waarnemen en dat we daar geraakt worden door onze gevoelens die voortkomen uit lichamelijke conditioneringen uiteindelijk. Want in dit leven hebben we allemaal ervaringen opgedaan en daar hebben we een gevoel bij en een mening bij. En afhankelijk van onze persoonlijke gebeurtenissen reageren we er op.

Wat belangrijk is in een situatie waar respect nodig is in jezelf, naar de ander of een andere situatie dat je observeert vanuit een rustpunt in jezelf en dat je observeert vanuit een vanzelfsprekendheid; dat dat niet gebeurt vanuit je persoonlijkheid, maar dat je observeert vanuit het veld van kracht en verbinding. Dat betekent in dit moment, dat je dus eerst werk te doen hebt om dat veldbewustzijn binnen in jezelf te ervaren. En mijn advies of tip is daarin dat als je daar merkt dat je in een bepaald moment daar wat moeite mee hebt om respect ook te kunnen voelen, dat je in dat moment nog langer in de stilte gaat. Want hoe langer je in de stilte bent en met aandacht in jezelf, hoe rustiger het ook wordt in je neurologische systeem, in je mind, in je brein en centraal zenuwgestel. En hoe langer die rust daar zit, hoe minder effect het gevoel van boosheid eigenlijk voorkomt; dat komt niet uit je wezen maar uit je lichaam, uit je persoonlijke stuk. Hoe rustiger het daarin wordt, hoe dieper je jezelf in die rust kunt voelen en ineens verschuift je waarneming. En dan zie je die waarneming niet meer vanuit je persoonlijkheid en dan ga je puur observeren. En dan voel je ook als je die voorstelling voor je ziet in je en voor je, dan ervaar je ineens dat jij het niet zelf meer als persoon ziet, maar je voelt ineens -als je je daar heel goed op af gaat stemmen- voel je, zo zou je het kunnen uitdrukken dat er nog honderd miljoen andere mensen meekijken. Ineens voel je dat het collectieve bewustzijn de ‘force of life’ hier binnenin. dat heel veel mensen tegelijk mee kijken, dat jij dus jouw blik, jouw waarneming, dat die eigenlijk gedragen wordt door heel veel andere mensen. En in dat moment is er geen ruimte meer voor geen respect kunnen voelen. Dat is dus een afstemming.

Het heeft te maken met of je persoonlijke waarneming, of de afstemming op het grotere veld. Dat heeft dus ook met ‘remote viewing’ te maken en met ‘remote sensing’ wat buitenaardse beschavingen die de aarde een warm hart toedragen en ook aan het doen zijn; dat ze met een vrij kleine alliantie waarnemen voor een hele grote alliantie achter hen. Dus dat er een team is zeg maar van 450 wezens aan boord van een voertuig, die zich in een ander lichtveld bevinden, de aarde dus observeren en dat zij dus voelen dat zij dat doen namens 15 miljard andere superliefdevolle wezens.

Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En op het moment dat die wezens zich daar niet van bewust zouden zijn dat ze dat doen namens een heel groot veld, een groot collectief veld, dan zou het maar zo kunnen zijn, dat die observatie ineens heel erg persoonlijk gaat worden. Dat één van die wezens aan boord gaat denken van, ja waar kijk ik eigenlijk naar, ik kijk eigenlijk naar een wereld die zichzelf aan het vernietigen is. En dan ineens denken ze van, ja maar wat … dus dan gaan ze in die rol.

Je bewust blijven, dat je namens een heel groot veld kijkt en je bewust blijven ook in je gevoel, dat jij een expressie zelfs bent van dat veld, en dat je in tijd en ruimte hier naartoe bent gekomen. Dat zorgt er voor dat je met veel groter bewustzijn en grotere hoedanigheid kunt waarnemen. En dan gaat dat hele kanaal open.

Dankjewel voor je mooie vraag. Dat kennen we natuurlijk allemaal. Maar ook afhankelijk van onze gemoedstoestand, van de dag en van de gesprekken en de invloeden die andere mensen weer op ons bewustzijn trachten uit te voeren, is het heel belangrijk om ons daar bewust van te zijn. Want we worden doorgaans de hele dag door gemanipuleerd door de meningen van andere mensen.

 

 

 

2 gedachten over “De waarde van observatie op aarde namens miljarden liefdevolle wezens.

Reageren mag hier:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s