Maandelijks archief: november 2016

De mens is een heel krachtig wezen dat in de zwaarste omstandigheden het beste eruit weet te halen

Hieronder tref je het filmpje en het transcript aan van een gedeelte uit de uitzending van 15 november 2016 van Crowd Power 21 op Earth Matters TV met Martijn van Staveren en Arjan Bos. In dit gedeelte gaat het over de invloed van de maan op de aarde. Met daarop daarop volgend een zeer mooie bekrachtiging. Heel veel dank gaat weer uit naar Mareijke Giglio voor het verzorgen van het transcript.

Arjan: Om nog even weer terug te komen op de maan, menstruatie heeft ook de naam: je maan. Dat is een vraag die binnen is gekomen. Ook je creatievermogen is dan circulair, je fysieke creatievermogen. Hoe was dat oorspronkelijk en hoe kan je je vrouwenlichaam terug programmeren naar authenticiteit? Ook wat nu bekend lijkt te zijn over vroegere hogepriesteressen van religies van Kelten bijvoorbeeld die zijn beïnvloed door de symboliek van de maan. Was dat mindcontrol of als empowerment bedoeld? Was dat als vrouwelijk bewustzijn bedoeld destijds of als mindcontrol voor vrouwen erin geslopen? Haar vraag, die er onder ligt is eigenlijk, hoe kan je je lichaam ontkoppelen van de maan?

Martijn: Het oorspronkelijke script door ontwerpers van dit universum en die de mens in andere tijden heeft uitgezaaid als biologische wezens, zaaiden vijfdimensionale biologische lichamen uit. Dat betekent, dat zij zich niet voortplantten door middel van een zaadje en een eitje in eerste instantie, maar dat zij dat deden door geometrie samen te laten vloeien. Dus een eitje …. wij zien dat eitje in de cellen van hoe het eitje in elkaar zit, dat is energie, trillende frequenties, eigenlijk allemaal voortdurende geluidsgolven in water, wij zijn waterwezens, en bij die trillingen die constant zijn, is het aanwezig zijn van een, in dit geval, van een man, een mannelijk bewustzijn, is voldoende als er een coherentie ontstaat tussen de beide hartslagen. Daar komt die, want dan kom je eigenlijk op het Anastasia verhaal uit, waarbij de energie van de geometrie, het gevoelsbewustzijn van de man, samenvloeit met de geometrie van de vrouw. En dan vindt er dus bevruchting plaats. Dat is dus het oorspronkelijke script, vijfdimensionale wezens.

Arjan: Dat is dus nog weer …

Martijn: Dat is het script waar wij in leven, wij zijn vijfdimensionale wezens.

Door de aanval, die heeft plaatsgevonden door een grote alliantie van minder vriendelijke wezens, is er iets gebeurd waardoor de geometrie niet meer goed functioneert en bepaalde schillen van krachtgolven en emoties, dat is geometrie, uitgevallen zijn. Dat zijn twee hele grote bouwstenen van geometrie, van heilige geometrie, die zijn op dit moment inactief kan ik beter zeggen, waardoor er nog driedimensionale bewustzijnsvelden overblijven. En dat resulteert in ons fysieke bestaan en de gevolgen daaruit zijn, dat dus materie ook echt dient samen te vloeien om die geometrie op gang te brengen. Dat is het eitje en zaadcelletje. We leven dus eigenlijk in een hele primitieve, superbasis opstelling.

Arjan: En voornamelijk ook door de zwaartekracht van de maanmanipulaties.

Martijn: Onder andere. Dat is de kers op de taart zeg maar.

Als de maan nu weggehaald zou worden, zou dat niet alles oplossen want er is een gigantisch script.

Maar dat kan de mens op dit moment met het fysieke brein heel moeilijk bevatten, dus daarom is het zo belangrijk om eerst in onszelf te leren werken, op te ruimen.

Terug naar wat je vraagt over de maan en de menstruatiecyclus. Als je dat eigenlijk goed gaat overdenken dan sluit dat op een gegeven moment allemaal perfect in elkaar. Dan is het eigenlijk zo, dat doordat de geometrie is uitgeschakeld door een maan, dus door een geometrisch zwaartekrachtveld in te brengen waardoor het geometrische bewustzijn van de aarde ingedeukt is, heeft dat direct effect op de geometrie van alle mensen die daarin leven en komt er een andere manier van voortplanting. De cyclus verandert, want als vijfdimensionale wezens bestaat er ook een menstruatiecyclus, maar dat is dan niet zoals wij dat nu kennen, maar dat zijn momenten in de geometrie, die repeterend voorbijkomen want omdat geometrie bewegend is, eigenlijk een symfonieorkest, waarin er momenten zijn, uitlijningsmomenten, waarin er een koppeling plaats kan vinden met het mannelijk bewustzijn. En als die ingrediënten er tussenuit vallen, dan blijft eigenlijk iets fysieks over. Iets heel biologisch. En de menstruatie op dit moment van een vrouw, want mannen hebben eigenlijk ook menstruatie, mannen zijn zich daar niet van bewust maar dat is energetische menstruatie – daar hebben wij samen natuurlijk nooit last van – zeg maar de meeste mannen hebben dat wel (gelach)

Arjan: Gelukkig niet, dat moest er ook nog bijkomen.

Martijn: En dat heeft ook te maken met de driften, die mannen in zich kennen, uitbarstingen. Vaak vertolkt zich dat ook in claimgedrag, domineren etc., toe-eigenen en dat soort zaken, dat heeft daar dus ook mee te maken. Je zou kunnen zeggen als je iets wilt doen aan je menstruatiecyclus, vrouwen in dit geval, dat je met heel veel aandacht in je gevoelsbewustzijn aanwezig dient te zijn, eerst in je fysieke lichaam, om het waarnemingsprincipe weer op gang te brengen. Dan kun je namelijk zorgen, dat de geometrie, die de menstruatiecyclus op dit moment nadelig beïnvloedt, dat je die voor een gedeelte wat kunt leren begeleiden.

Dat is gewoon een hele dagsessie als je daar echt over wilt spreken, maar de maan heeft daar een hele grote invloed in.

Arjan: Oké. De vraag was ook van, in hoeverre zijn de invloeden van de maan in die oude cultussen als van de Kelten en die hogepriesteressen, natuurlijk veel maaninvloeden, waren dat oorspronkelijk vrouwen bekrachtigende impulsen of ook al mindcontrol maanachtige impulsen?

Martijn: Dat is allemaal in mindcontrol in feite. Maar kijk wij als mensen, omdat we hele krachtige wezens zijn, zijn in staat om onder de meest zware omstandigheden het beste eruit te halen. Dus in die situatie ontstaat er toch iets heel moois. En dat is wat er eigenlijk ontstaan is. Het klopt gewoon geheel wat er gebeurd is, we hoeven dat ook niet te classificeren als onjuist of iets artificieels. Het is een oplossing, die zich aandient in de situatie waar een oplossing nodig is.

Arjan: Dus op het moment, dat vrouwen samenkomen of mannen samenkomen in een volle maan ceremonie waarin je je eigenlijk verbindt met elkaar en een mooi ritueel doet, dan is het mooie ritueel wat de waarde is en niet specifiek een gerichtheid naar de maan of iets dergelijks.

Martijn: Ja.

Arjan: Kan ik dat zo zeggen?

Martijn: Ja zo kun je het zeggen.

Weet je, de maan die dus invloed heeft op de geometrie van de aarde, op het gevoelsbewustzijn van de aarde en de mensen, is een onderdeel van een heel groot geometrisch bewustzijn van ons zonnestelsel. Dus de wijze waarop ons zonnestelsel draait, houdt de geometrie in beweging. Dat is een heel groot geavanceerd, kosmisch geometrisch bewustzijn. En als daar iets in veranderd wordt, dus gemodificeerd wordt, dan wordt ook de geometrie aangepast. En dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Een aantal zaken zijn gerangschikt op een manier, die op dit moment leidt tot de huidige situatie waarin wij leven. Maar het belangrijkste is dat op het moment dat wij leren daarin te veranderen, in ons gedrag, in ons gevoel, dat we daarmee de manipulatie ook voor een groot deel kunnen beëindigen, zelfs opheffen.

Arjan: Heel bijzonder.

Martijn: Geometrie is een niet op zichzelf staand iets, geometrie is eigenlijk een uitbeelding van schokgolven van emotionele krachten. Dan kom je dus weer op dat hartbewustzijn uit, dat ons hart van oorsprong en eigenlijk gebeurt dat nog steeds, informatie uit het levensveld ontvangt, waarin tijd dus niet bestaat, alles vindt daar gelijkertijd plaats, en dat die schokgolven van die energie in het fysieke hart terechtkomen en dan ontstaan er geometrische bewustzijnsuitspattingen naar buiten. En als je dat helemaal gaat uitzoeken en je gaat ook een plattegrond pakken van ons zonnestelsel en je gaat wat lijnen tekenen, dan kom je tot hele mooie ontdekkingen en dan kom je ook tot de gulden snede. Alles, alles vind je daarin terug. Alles.

Arjan: Zou jij inspiratie hebben om daar een soort van bekrachtiging op te doen?

Martijn: Ja ik denk dat het wel heel fijn is om onszelf daar inderdaad te bekrachtigen. We zouden dat kunnen relateren aan het thema, dus ook van de natuur.

Dus laten we allemaal, op onze eigen wijze natuurlijk, en vooral op zoek gaan eerst naar een plekje binnen in onszelf, een natuurlocatie waar je jezelf heel prettig en plezierig voelt, en laten we ons verbinden met de kracht van de natuur met het veldbewustzijn, waar al het leven in communiceert.

Dus je mag lekker je ogen dicht doen als je dat fijn vindt en lekker ontspannen zitten.

Haal eens rustig en diep adem op je eigen tempo en realiseer je, dat je je lichaam vanaf je schedel tot aan je voeten ontspant.

In het moment van de ontspanning merk je ook, dat er rust in je lichaam aanwezig is en dat het ook rustiger wordt in je hoofd. Besef ook in dit moment, dat je een reiziger/reizigster bent uit een andere wereld en dat je een menselijke ervaring hebt in het lichaam waarin jij nu aanwezig bent.

En besef ook, dat je hier op de aarde aanwezig bent om de kracht van creatie met elkaar terug te halen in het bewustzijn van de aarde. En dat je een deel bent van het veld van het leven, the force of creation, the force of life. Jij representeert al het leven in elk universum en je brengt deze kracht van creatie hier op de aarde en je realiseert je, dat je niet alleen in je lichaam bent, maar dat dit lichaam in je persoonlijkheid in staat is ten dienste te zijn om je grotere kosmische wezen aanwezig te laten zijn hier op aarde.

En je gaat met je aandacht uit de omgeving weg naar binnen, in eerste instantie in je hoofd en terwijl je met je aandacht in je hoofd aanwezig bent, stel je je voor dat je aanwezig bent in je brein en ervaar je hoe bijzonder het is, dat jij als wezen uit een andere wereld met je aandacht aanwezig bent in de locatie waar werkelijkheid wordt geïnterpreteerd. Alles wat je hoort, wat je ziet, alle zintuiglijke waarnemingen komen bijeen in het brein en daar ben jij nu met je voorstellingsvermogen aanwezig.

Je ademt rustig diep in en met de uitademing voel je een switch in je veld, wat je brein ontspant en wacht op een instructie van kracht vanuit het hart.

Je gaat met je aandacht uit je hoofd naar beneden naar je hart en je legt lekker één van je handen of beide handen op de plek van je fysieke hart en terwijl je dit in stilte doet, ervaar je ofwel heel subtiel ofwel heel krachtig, het intellectuele, spirituele heelheidsbewustzijnsveld.

Neem hiervoor de tijd.

En deze stilte, sereniteit, warmte brengt heel veel informatie vanuit Kracht en Liefde op gang en dit Levensveld, dat jij representeert, is hetzelfde Levensveld dat je tegenkomt als je contact maakt met de aarde, met de natuur, met de insecten, de dieren, de elementen van de aarde. En je beseft in dit moment ook heel goed door met aandacht in je hart aanwezig te zijn vanuit stilte en vanuit een kosmisch bewustzijn, dat je hier op de aarde bent uit een ander universum, dat deze ervaring gelijkgesteld mag en kan worden aan interactie met de natuur. En je kent vast wel een plek op de aarde en dat je deze plek zo lief hebt, dat je er nu naar toe reist. Stel je voor dat je daar bent, in de natuur waar jouw hart ligt, ga met je observatie, met je waarneming in contact met de elementen van de natuur. Ga er maar heen. En midden in dit moment mag je ook beseffen, dat deze plek in de kern een hele aarde is, elke plek op de aarde waar dan ook. En tot een diep inzicht vanaf je voeten tot aan je hoofd, in elke cel van je lichaam, word je je bewust, dat je telkens waar je ook aanwezig bent op de aarde, het contact met de elementen van de aarde, het bekijken van een bloem, het aanraken van een boom, het inademen van heidelucht, dat het 100% gelijkgesteld kan en mag worden aan de hartkracht in jezelf. En dat is waarom jij hier bent op de aarde om deze begrippen, deze kennis, deze gevoelens terug te brengen in het fysieke lichaam, zodat de mens niet meer hoeft te vluchten alleen maar naar het hart, omdat de mens zich bewust wordt, dat ze op de aarde en in de aarde in het hart leeft.

En dan doe je rustig je ogen weer open.

Ja dan kunnen we dus samenvatten dat we heel heel erg veel van deze aarde mogen gaan houden, want dan houden we ook ongelooflijk veel van onszelf.

Arjan: Prachtig.

Martijn: Proost.

 

Kaypacha 23 november 2016; video met Nederlandse ondertiteling

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler en Irma Schiffers.

“Nu komt Venus bij Pluto, Mercurius komt bij Saturnus. Dit is echt een tijd, en zoals ik al zei in de mantra, dit gaat over evolueren of niet. En als we kijken naar de evolutie, evolutionaire astrologie zegt dat de ziel twee belangrijke verlangens heeft die aan de basis liggen van alle andere verlangens, keuzes, beslissingen. Eén is om af te scheiden van de bron die ons heeft gecreëerd en de andere is terug te keren naar de bron die ons heeft gecreëerd. En elke beslissing die we nemen, elke keuze die we maken, en elke baan, elke relatie, of we nu de waarheid vertellen, de hele waarheid en niets dan de waarheid, of niet. Daar komt het op neer.”

“Dit is een super krachtige tijd om naar het creëren van een nieuw paradigma te gaan. En zoals ik al zei: elke keuze en we maken iedere dag vele keuzes, en dat brengt ons in één richting of een andere.”

“En zwarte Maan Lillith is nog steeds in Schorpioen, en ze leert ons nog steeds hoe we moeten afsluiten, en hoe we moeten loslaten, en niet hier te blijven, of vast komen te zitten. Want ons lichaam voelt zich goed en we zijn hedonistisch en we zitten allemaal in onze ‘Stierlijke’-gevoelige en prachtige weelderigheid, maar Venus is liefde en geld, en dat komt bij Pluto, en dat is het afsterven van de oude manier. We zullen nooit meer op dezelfde manier liefhebben, we moeten opnieuw definiëren wat liefde is voor ons. Wat geld voor ons betekent, wat we waarderen, wat seks voor ons betekent, en we zullen in een meer volwassen accepatie moeten komen en we moeten meer zelfvoorzienend worden. zelfreddend.”

“2017 is daar een geweldig jaar voor. Saturnus driehoek Uranus en dat het hele jaar door. Een supermooi jaar om zelfvoorzienend te worden, soeverein, autonoom, en vind je eigen innerlijke kracht, je power, je liefde. In de geest, ga terug naar de bron. Verbind het en genereer liefde op deze planeet, in plaats van ernaar te zoeken.”

De mantra voor deze week is:
Met elke keuze die ik maak
zijn mijn geest en ziel aanwezig.
Uiteindelijk besluit ik
om te evolueren of hier te blijven.

Kaypacha 16 november 2016; video met Nederlandse ondertiteling

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler en Irma Schiffers.

“Want het is tijd. Dit is een zeer belangrijke tijd in de geschiedenis van niet alleen de VS, maar van de hele planeet. Zoals ik al eerder zei en ik zeg het nogmaals en ik blijf het zeggen in de komende drie jaar: dit bouwt en bouwt en bouwt zichzelf alleen maar op naar de Jupiter, Saturnus en Pluto-conjunctie in 2020. Dus we hebben 2017, 2018 en 2019 over. Het is een grote opbouw die drie jaar duurt. En dat opbouwen in die drie jaar heeft er feitelijk mee te maken dat we een nieuw tijdperk hadden kunnen betreden en binnenleiden op een makkelijke, bevallige, kalme manier. Voorzichtig het oude ontmantelen… òf? We hadden het ook kunnen doen,
of we hebben collectief besloten om met een vloedgolf het oude paradigma te laten wegvagen en opnieuw te beginnen vanaf nul. Dit is traumatischer, voor sommige mensen zou het wat opwindender kunnen zijn. Het is meer revolutionair, het is een meer rebelse manier. Maar het is zeker een Jupiter in oppositie met Uranus.”

“Het is het opbouwen, smeden van relaties. Smeden, we smeden zoals de smid dat doet door het metaal in vorm te slaan.  Het is tijd om relaties te smeden, of het nu tussen de natives is en de oliemaatschappijen, of het tussen het volk en de regering is, of het nu tussen jou en je persoonlijke partner is; dit is het jaar van het smeden van relaties, en door dat werk en door die uitbreiding is er een groot ontwaken, een groot bewustzijn en evolutie gaande die kan plaatsvinden. Door bij onze thema’s te blijven en door onze problemen heen te werken, dilemma’s, schaduw, projecties en problemen die we hebben met ‘die ander’.”

“Die ‘ander’ met een hoofdletter A. Of het onze vijanden zijn, zakelijk, persoonlijk, romantisch, seksueel; die ‘ander’ roept ons, dwingt ons, stoort ons, spoort ons aan, controleert ons, test ons: leef je in jouw waarheid? Lieg jij? Ben je van gedachten veranderd? Ben je genegen om te veranderen? Wil je me halverwege tegemoet komen? Dit heeft allemaal te maken met het nieuwe paradigma. Dit is allemaal onderdeel van de verandering in het mannelijke en het vrouwelijke. Dit heeft allemaal te maken met de aard van de verandering van intiem partnerschap en relatie.”

De mantra voor deze week is:
Het is tijd om een relatie te smeden,
hoe moeilijk dat ook kan zijn.
Teneinde de ander mij zal testen en porren en duwen,
zodat ik mijn waarheid duidelijk zal zien.

De waarde van observatie op aarde namens miljarden liefdevolle wezens.

Hieronder tref je het filmpje en het transcript aan van een gedeelte uit de uitzending van 30 oktober 2016 van Crowd Power 20 op Earth Matters TV met Martijn van Staveren en Arjan Bos. In dit gedeelte staat de bekrachtiging centraal om via observatie en waarneming vanuit het heelheidsveld de BIS-bank IN Basel te ontkrachten. De ‘Bank of International Settlements’ in Basel is het geheime bolwerk waar vanuit de machtige elite de hegemonie over de financiële wereldeconomie bestiert. Het transcript bevat zowel de inleiding naar de bekrachtiging als het antwoord op een vraag uit het publiek naar aanleiding van de bekrachtiging. Heel veel dank gaat weer uit naar Mareijke Giglio voor het verzorgen van het transcript.

Martijn: Het is allemaal nog heel recent. En daar kun je ook aan zien dat heel veel machtsconstructies, economische en geldsystemen allemaal zijn ontstaan naar aanleiding van de tweede wereldoorlog. En als je daar helemaal in gaat duiken, kom je er dus ook achter dat de hele scene van de tweede wereldoorlog, of dat hele systeem er voortdurend op gebrand is geweest en op gericht is geweest, om wereldhegemonie economisch te laten plaatsvinden en dan even terug naar wat ik eerder zei, wat er nu gebeurt in Syrië, o.a. in Syrië, de hele grote wapenlobby, die nu op gang komt, die wordt op gang gebracht om weer opnieuw honderden triljarden aan dollars binnen te halen en het wordt allemaal gefinancierd in nieuwe geldsystemen, die blijkbaar op dit moment nog niet bestaan.

Dus wat er nu gebeurt, is dat er weer dreiging, net als in de tweede wereldoorlog, net als in de koude oorlog, opnieuw een dreiging wordt gecreëerd. Over en weer worden hele gevaarlijke dingen over elkaar gezegd, maar het gaat er eigenlijk alleen maar om, niet om de wapenlobby op gang te brengen, want er zijn genoeg wapens om in één slag al het leven uit te roeien, we kunnen elkaar niet maximaal bedreigen, ik bedoel als je 6000 kernraketten hebt hoe wil je elkaar maximaal nog meer bedreigen, elk gezond denkend mens zou kunnen begrijpen dat het daar niet om gaat, maar het gaat om geldsystemen in beweging te brengen. En dat is wat er nu gebeurt. En dat gaan we meemaken en daar zit de BIS bank dus tot zijn oren aan in.

En wat nu belangrijk voor ons is als mensen, is dat we daarover spreken en dat we dat doen met de vaststelling van, oké daar klopt iets niet dat dat niet zichtbaar is en dat wij daar met elkaar aandacht aan mogen geven en het kunnen zien. Dat zouden we zo meteen in een bekrachtiging kunnen doen.

Dat zouden we ook nu kunnen doen.

Dat we met ons voorstellingsvermogen en de kracht van binnenuit aanzetten om te observeren. Al weet je niet eens hoe het eruit ziet. Het gaat om die aandacht. Zullen we dat eens doen?

Arjan: Ja, lijkt me een goed plan.

Martijn: Oké. Lekker.

Dan wil ik iedereen uitnodigen om op eigen manier lekker ontspannen te gaan zitten, doe het op je eigen manier, ook als je een andere route bewandelt is het ook goed.

We beseffen in dit moment, dat alles wat er gebeurt op de wereld een gevolg is van het voortdurend akkoord geven met elkaar van de gebeurtenissen. De werkelijke werkelijkheid is dat wij als waarnemers op deze wereld met de ogen rechtstreeks vanuit het Bronveld observeren, waarnemen en dat het er ongelooflijk toe doet dat jij je aandacht daar ook naar toe brengt. Juist op het moment dat aan veel mensen wordt verteld. dat je daar weg moet blijven. Dus doe lekker je ogen dicht als je dat fijn vindt en ga in ontspanning op je stoel zitten of op de bank liggen, waar je ook bent, welke dag het ook is, want in ruimte en tijd maakt het niet uit wanneer je iets doet, want wij zijn tijdreizigers.

Besef in jezelf, dat je een mens of een wezen bent uit een andere wereld met een menselijke ervaring in het hier en nu. Dat je aanwezig bent in dit lichaam in een tijd waarin op deze aarde ongelooflijke gebeurtenissen zich al hebben voltrokken, zich aan het voltrekken zijn, en zich nog gaan voltrekken. En dat deze gebeurtenissen er primair op gericht zijn om je innerlijke essentie, de kracht van creatie, de autonome waarneming van jou, om deze te frustreren en te blokkeren. Hoe groter de gebeurtenis buiten jezelf, hoe minder aandacht in jezelf. Onthoud dat menselijke observatie effect heeft op het waargenomen object om je heen. Kwantummechanische wet. Besef dat er op deze aarde heel veel instituten zijn, waar bewust van alles aan gedaan wordt om de collectieve waarneming met de ogen of het voorstellingsvermogen, er niet naar toe kan worden geleid, zodat jouw waarneming en onze gezamenlijke waarneming als getuige van het heelheidsveld geen beweging brengt in deze ‘koninklijke’ instituten van de controlerende macht op deze aarde.

Ga met de aandacht uit de omgeving weg naar binnen in je hoofd en realiseer je in dit moment dat jij als legitieme houder/houdster dit mag doen en dat je deze mogelijkheid ook benut. Je bent met je aandacht in je hoofd aanwezig en je gaat met je aandacht vanuit je hoofd naar beneden direct naar je hart. En als je dat fijn vindt, ik doe het wel altijd omdat het voor mij heel fijn voelt, leg je je hand op je hart op de plek waar je hart zit of iets onder je borstbeen, daar waar jij voelt waar het Krachtveld van de creatie is. Realiseer je in jezelf dat niets buiten jezelf verandering en beweging kan brengen in datgene waar beweging en verandering nodig is. Uitsluitend jouw voorstelling, omdat de natuur om je heen, het universum waarin je leeft, zich afspeelt in jouw bewustzijn, uitsluitend jijzelf hebt het vermogen om te initiëren van binnenuit naar buiten, dat deze beweging in de werkelijkheid waarin je leeft ook zichtbaar wordt. Als krachtdrager, als krachtdraagster, neem je op dit moment de moeite om de BIS bank, de Bank of International Settlements in Basel waar te nemen op jouw manier. Je kunt in je gedachten, in je voorstellingsvermogen, deze bank zien in de vorm van een kernreactor, een schoorsteen. Gebouwd tussen allerlei verschillende gebouwen en meer dan dat is ook niet nodig. Stel je voor dat je de BIS bank ziet… en besef in dit moment terdege dat je met je kracht van voorstelling als wezen, als drager van een Krachtveld van ooit, beweging brengt in een heel belangrijk kruispunt, een netwerk waarin de hele macht van de economie gecoördineerd wordt. Je kunt hierbij ook nog een rondje maken, lopen om het gebouw, zodat je het op verschillende manieren kunt zien. Of van boven, van onderen en doe dit vanuit respect naar jezelf en naar iedereen, alles wat leeft.

Het is de tijd dat we mogen beseffen met elkaar dat we hier zijn om herziening te brengen in het vastgelopen, corrupte systeem dat ongelijkheid in beweging heeft gebracht en lijden op de wereld in stand heeft gehouden. De mens, jij, kent geen angst. De mens is een Krachtwezen. Jij bent Kracht. De mens kent geen dood, jij bent onsterfelijk. Observeer en neem waar dat je de BIS bank op dit moment aanraakt vanuit je hart. En vanuit Kracht wordt de ‘galactic command’ gegeven uit een wereld van ooit, als expressie van het Krachtveld van het Leven, dat elke cel in dit gebouw, elke cel in elk deel van het bewustzijn, analoog of artificieel, wordt waargenomen binnen het subatomaire level en binnen alle artificiële lichtcoderingen die daar doorheen lopen. Wij zijn hier. Wij zijn hier niet om te oordelen, louter om waar te nemen datgene wat in het veld aanwezig is en we openen het door er naar te kijken. En de boodschap is namens al het leven hier op aarde en in het universum dat er voor elk leven, voor iedereen bevrijding mogelijk is. We geven vanuit ons hart de Kracht van waarneming cadeau aan het veld van de aarde. Met elkaar brengen we deze informatie omhoog door de atmosfeer boven Basel, boven de BIS bank en we begeleiden deze vanuit de kracht rondom de aarde en we geven de ‘galactic command’ dat deze krachtvelden van waarneming alle andere instituten raken tot in het kernbewustzijn van iedereen die daar werkt en aanwezig is en alle materiële zaken en dat een golfkracht van bewustzijn vanuit het oorspronkelijke Veld van wie we zijn, overal aanwezig is. In het fysieke, in het niet-fysieke bewustzijn, in het verleden, in het nu moment en in de toekomst welke ontstaat uit dit nu moment.

Wij brengen harmonie, liefde, openheid, creatie, we brengen kunst. En in deze kunst zijn alle mogelijkheden open voor alle levende wezens of ze nu artificieel zijn of voortkomen uit de analoge werkelijkheid.

We geven het woord mee en de kracht daarachter: vrijheid voor iedereen. En met een diepe, krachtige intentie brengen we deze boodschap centraal naar Washington in Amerika en we schenken deze boodschap vanuit ons hart rechtstreeks in het veld waar de presidentsverkiezingen zich op dit moment in alle hevigheid aan het voltrekken zijn. Er wordt niet meer getolereerd, dat de massamisleiding doorgang vindt. Ook hier vrijheid voor iedereen en ook hier wordt de waarneming gebracht van de verandering en zo is het.

En dan doe je je ogen weer rustig open.

Proost, op het leven op ons allemaal.

Publiek: Ik heb een vraag over respect wat het eigenlijk is op het moment dat je het niet eens bent met iets en het weg wilt hebben. Wat moet je je voorstellen dan? Ik voel dan dat ik het niet eens ben met wat er gebeurt in de BIS bank, ik wil wel respecteren dat zij vanuit hun visie dat heel anders zien, maar eigenlijk ben ik boos. Hoe kan ik mijzelf dan opkrikken tot de gewenste staat van acceptatie?

Martijn: Kun jij hem herhalen?

Arjan herhaalt de vraag.

Martijn: Dus hoe kun je respect voelen in zo’n situatie waar je het eigenlijk helemaal niet mee eens bent?

Publiek: Ja dankjewel voor deze bondige samenvatting.

Martijn: Dat is een hele belangrijke vraag natuurlijk. Want allemaal kennen wij dat wij iets gaan observeren en waarnemen en dat we daar geraakt worden door onze gevoelens die voortkomen uit lichamelijke conditioneringen uiteindelijk. Want in dit leven hebben we allemaal ervaringen opgedaan en daar hebben we een gevoel bij en een mening bij. En afhankelijk van onze persoonlijke gebeurtenissen reageren we er op.

Wat belangrijk is in een situatie waar respect nodig is in jezelf, naar de ander of een andere situatie dat je observeert vanuit een rustpunt in jezelf en dat je observeert vanuit een vanzelfsprekendheid; dat dat niet gebeurt vanuit je persoonlijkheid, maar dat je observeert vanuit het veld van kracht en verbinding. Dat betekent in dit moment, dat je dus eerst werk te doen hebt om dat veldbewustzijn binnen in jezelf te ervaren. En mijn advies of tip is daarin dat als je daar merkt dat je in een bepaald moment daar wat moeite mee hebt om respect ook te kunnen voelen, dat je in dat moment nog langer in de stilte gaat. Want hoe langer je in de stilte bent en met aandacht in jezelf, hoe rustiger het ook wordt in je neurologische systeem, in je mind, in je brein en centraal zenuwgestel. En hoe langer die rust daar zit, hoe minder effect het gevoel van boosheid eigenlijk voorkomt; dat komt niet uit je wezen maar uit je lichaam, uit je persoonlijke stuk. Hoe rustiger het daarin wordt, hoe dieper je jezelf in die rust kunt voelen en ineens verschuift je waarneming. En dan zie je die waarneming niet meer vanuit je persoonlijkheid en dan ga je puur observeren. En dan voel je ook als je die voorstelling voor je ziet in je en voor je, dan ervaar je ineens dat jij het niet zelf meer als persoon ziet, maar je voelt ineens -als je je daar heel goed op af gaat stemmen- voel je, zo zou je het kunnen uitdrukken dat er nog honderd miljoen andere mensen meekijken. Ineens voel je dat het collectieve bewustzijn de ‘force of life’ hier binnenin. dat heel veel mensen tegelijk mee kijken, dat jij dus jouw blik, jouw waarneming, dat die eigenlijk gedragen wordt door heel veel andere mensen. En in dat moment is er geen ruimte meer voor geen respect kunnen voelen. Dat is dus een afstemming.

Het heeft te maken met of je persoonlijke waarneming, of de afstemming op het grotere veld. Dat heeft dus ook met ‘remote viewing’ te maken en met ‘remote sensing’ wat buitenaardse beschavingen die de aarde een warm hart toedragen en ook aan het doen zijn; dat ze met een vrij kleine alliantie waarnemen voor een hele grote alliantie achter hen. Dus dat er een team is zeg maar van 450 wezens aan boord van een voertuig, die zich in een ander lichtveld bevinden, de aarde dus observeren en dat zij dus voelen dat zij dat doen namens 15 miljard andere superliefdevolle wezens.

Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En op het moment dat die wezens zich daar niet van bewust zouden zijn dat ze dat doen namens een heel groot veld, een groot collectief veld, dan zou het maar zo kunnen zijn, dat die observatie ineens heel erg persoonlijk gaat worden. Dat één van die wezens aan boord gaat denken van, ja waar kijk ik eigenlijk naar, ik kijk eigenlijk naar een wereld die zichzelf aan het vernietigen is. En dan ineens denken ze van, ja maar wat … dus dan gaan ze in die rol.

Je bewust blijven, dat je namens een heel groot veld kijkt en je bewust blijven ook in je gevoel, dat jij een expressie zelfs bent van dat veld, en dat je in tijd en ruimte hier naartoe bent gekomen. Dat zorgt er voor dat je met veel groter bewustzijn en grotere hoedanigheid kunt waarnemen. En dan gaat dat hele kanaal open.

Dankjewel voor je mooie vraag. Dat kennen we natuurlijk allemaal. Maar ook afhankelijk van onze gemoedstoestand, van de dag en van de gesprekken en de invloeden die andere mensen weer op ons bewustzijn trachten uit te voeren, is het heel belangrijk om ons daar bewust van te zijn. Want we worden doorgaans de hele dag door gemanipuleerd door de meningen van andere mensen.

 

 

 

Kaypacha 10 november 2016; video met Nederlandse ondertiteling

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler en Irma Schiffers.

Kaypacha ècht op zijn sterkst; een zeer relevante en inspirerende weekboodschap brengt hij in verband met de grote verschuiving die plaatsvindt tussen 2008 en 2023, de tijd die te maken heeft met Pluto in Steenbok.
“Volle Maan in Stier. Een supermaan! Het is de grootste Maan in zeventig jaar. Ze is super dichtbij voor ons. En dit betekent supergrote emoties. En super vrouwelijk. En we willen naar onze gevoelens gaan op dit moment. En we willen het echt allemaal loslaten; het verleden loslaten. De angst loslaten, afhankelijkheid loslaten, loslaten dat we Big Brother nodig hebben, Big Sister, de grote overheid. De grote ander die voor ons wil zorgen.Het is tijd om terug te gaan naar vroeger, Stier is zelfvoorzienend. En het gaat over onvoorwaardelijke zelfliefde.”
“Laten we samenkomen in kleine zaadvormen en onszelf planten voor de toekomst. Zodat… wanneer de grote verschuiving voorbij komt, ik heb het over 2020, wanneer Jupiter samengaat met Saturnus, en samengaat met Pluto. En hij raakt dan de Pluto van de VS op de zuidknoop van Pluto, en de zuidknoop van Saturnus. Een belangrijke tijd; we hebben hier drie jaar, mensen.Ik geef je nu even de tijdsspanne; laten we onszelf drie jaar geven om los te komen, om soeverein te worden, om onafhankelijk te worden, krachtige, individuen met zelfliefde, die niet meer zullen toestaan dat er met ons leven wordt gesold”
“We gaan nieuwe gemeenschappen opbouwen, we gaan een nieuw tijdperk bouwen, steen voor steen, met één liefdevolle relatie, we gaan het gewoon doen! Dus houd vol, het is een zeer bekrachtigende tijd. Jupiter die vierkant staat met Pluto zegt gewoon ‘het is tijd om grip te krijgen op onze eigen macht’. En dat is onze persoonlijke macht die meer ter tafel gaat brengen. Elk van ons moet zijn wat we maar mogelijk kunnen zijn, zodat we dat allemaal kunnen waarmaken, richting de nieuwe toekomst.”

De mantra van deze week:

Niet langer verslaafd aan drama.
Ik ben klaar voor iets nieuws
En hoe meer ik aan onafhankelijkheid kan winnen,
hoe meer ik samen kan bouwen met jou.

Kaypacha 3 november 2016; video met Nederlandse ondertiteling

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler en Irma Schiffers.

“En nu is Mars naar Waterman gegaan en die zal daar vijf of zes weken blijven, tot in december. En Waterman is het nieuwe, de toekomst! Dat betekent echt daarin stappen en de gehechtheid loslaten. Dus als je te maken hebt met Schorpioen/Waterman en we hebben deze eerste kwart Maan dan heeft dat te maken met revolutie en de toekomst en vooruit gaan.”

“En de Zon, Lillith, Mercurius in Schorpioen zegt: Aaah, ik wil helemaal niets loslaten. En je kunt je voeten niet tegelijkertijd op die twee plaatsen hebben, als je probeert om te lopen. Je zult die voet moeten optillen en deze voor neerzetten om te blijven lopen. De voorwaartse beweging in de wereld van de derde dimensie. En het verleden achter je laten om de nieuwe toekomst te realiseren, dus het is een tijd van belissingen nemen. Het is een tijd om keuzes te maken. En die keuzes komen neer op ‘wat zijn mijn overtuigingen over wat het beste is’. En wat is volgens mij mijn opdracht. En waar hecht ik meer waarde aan, aan dit of aan dat.”

“Het is een tijd van oordelen, keuzes, beslissingen, en dus hebben we hier Venus vierkant Cheiron. Een crisis, Cheiron, in waarden, Venus. Het veranderen van onze waarden: ik hield van dit, ik had dit nodig, ik wilde dit, en nu ik mijn spirituele doel heb gezien of een nieuwe toekomst die voor mij ligt, ga ik mijn koers veranderen. En die passen bij nieuwe waarden. Het is nu belangrijker voor mij om mijn spirituele richtsnoer te volgen dan me hier comfortabel te voelen, in deze situatie, in deze baan, in deze relatie, in deze conditie.”

Voor persoonlijk advies over jouw situatie kun je ons vinden op Keyphone.nl