Door je scheppingsveld te ontwikkelen kun je je eigen bewustzijn hacken teneinde je biologische lichaam ten dienste te stellen van het grotere potentieel dat je bent.

Crowd Power 12 van 4 april 2016 via Earth Matters met Arjan Bos en Martijn van Staveren. Dit onderdeel gaat over hoe de nanotechnologie van microchips ingebouwd in chips in smartphones en laptops de mens hacken in zijn bewustzijnsniveau. Hieronder het filmpje en daaronder het transcript.

Arjan
Er zijn nog een paar vragen ook over de vorige uitzending binnengekomen. Eentje daarvan is van Remon die had ons ook geïnspireerd überhaupt deze serie te doen over techniek. Die zegt van: “Martijn spreekt over een techniek die in veel elektronica en chips aanwezig is, letterface, smartphones, laptops etcetera. Deze manipulatietechniek zou op een andere manier dan elektronisch werken. Kan hij proberen dit in hoofdlijnen uit te leggen? De chips zitten in elektronische apparaten en toch werken ze niet elektronisch. Dit levert in mijn denken een ‘error’ melding op. Wat doet deze technologie dan precies behalve mind-control?

Martijn
Behalve mind-control? Nou, dat is het. Dat is wat het doet.

Arjan
OK. Maar dan iets over de werking. Wat, hoe… het is een fysiek apparaat?

Martijn
Chips zijn gewoon fysiek.

Arjan
Jij zegt vaak dat de mind-control zich in de intermoleculaire ruimte tussen de moleculen afspeelt.

Martijn
Ook. Er zijn 18 vormen van mind-control programma’s. Dus ook via intermoleculair… Maar de chips die gebruikt worden, de technologie die in de chips zit, is in de chip zelf gebouwd. Niet in de hardware, maar in de chip. En dat is zo ontzettend klein. Dat is zo enorm klein, dat is nanotechnologie. Dat is superklein. Dat zijn circuits binnen een chip.

.Arjan
Misschien kunnen we foto 3 even bekijken, jongens. Daar hebben we zo’n kaart. Dit is zo’n smartphone moederbordje, zeg maar, met wat ik dan zie heel veel chipjes. Is het nou aanwijsbaar waar zo’n ding zit?

Martijn
Nee, dan zou ik moeten weten welke chips waar zitten.

Arjan
Maar is er één hoofdchip of zo, de grootste, zit die daar dan in? Of hoeft dat helemaal niet?

Martijn
Ja.

Arjan
OK.

Martijn
Het zit hem echt in de hoofdprocessor: de ‘main CPU’. Daar zit het ingebouwd. En dat is bij computers ook gewoon de processor die in het moederbord zit. Dat is het brein, zeg maar, van de computer. Daar zit het ingebouwd; het zit in de chip. Het is zo minuscuul klein; het is zelfs één van de best bewaarde geheimen bij Silicon Valley. Silicon Valley is nog beter beveiligd dan Fort Knox. Nou is daar wel wat voor te zeggen, omdat er in Fort Knox geen goud meer ligt. Maar beter beveiligd dan Federal Reserve. En de geheimen die dus ontwikkeld zijn in de chip-divisies die zijn zo ontzettend geavanceerd. Daar zijn heel speciale teams voor die daarmee bezig zijn. Wat ze hebben gedaan, is het circuit van de chip… vroeger waren dat transistoren. Ze hebben het zo gemaakt dat in de chip microchips zitten, dus nanotechnologie. Die zijn zo ontzettend klein en die interacteren door middel van de…Ze geven instructies, dat is wat ze doen, ze geven instructies door die via de chip worden uitgezonden. Dus wifi wordt in dit geval gebruikt, bij dit systeem wordt wifi gebruikt om pakketten informatie te versturen in de ether.

Arjan
OK, maar die zijn ook zichtbaar volgens onze technologie?

Martijn
Nee, die zijn niet zichtbaar voor onze technologie.

Arjan
Maar er wordt wel van wifi gebruik gemaakt?

Martijn
Er wordt gebruik gemaakt van wifi om tussen de wifi-pakketten in informatie te verzenden

Arjan
Maar is het een soort ‘smart dust’, hoe moet ik dat zien?

Martijn
Nee, nee. Binnen een jaar wordt dat onthuld, deze technologie. En dan wordt het gebracht als een grote verdienste voor het menselijke brein als zijnde een upgrade ten aanzien van het… hoe noem je dat nou… het Alzheimer-syndroom. Als je goed oplet, dan wordt ook steeds meer over gesproken, over het Alzheimer-syndroom.

Arjan
Maar dat is ook onontkoombaar, want dat is een epidemie die samen met vele andere degeneratieve ziektes, waarbij Alzheimer absoluut ook…

Martijn
Maar we spreken over een fysieke technologie.

Arjan
Een fysieke technologie?

Martijn
Het is een fysieke technologie.

Arjan
Maar het is superklein. Het is nano en niet te zien voor onze eigen technieken?

Martijn
Niet te zien, nee. Het zit verwerkt in de chip zelf. Dus het is zo geïntegreerd. En kijk dat is… En we vragen ons wel eens af waarom zijn al die ‘gecrashte’ voertuigen die door de vele decennia heen ‘gecrasht’ zijn, waar ongelofelijk veel bewijsmateriaal van is en waar heel veel verslagen over zijn door echt niet zomaar een paar mensen. Ook door mensen uit die industrie. Maar omdat daar niet over gesproken wordt…Eén van de belangrijkste redenen is dat je gewoon een enorme voorsprong hebt op de aarde met technologie. De groepen die deze technologie beheren, die lopen 10.000 jaar voor op andere technologische ontwikkelingen. Die techniek zal op een gegeven moment worden ingezet ten behoeve van onze gezondheid, maar het tegenovergestelde is waar.

Arjan
OK

Martijn
Je hebt het ook wel ‘blue-light technology’ genoemd.

Arjan
Klopt.

Martijn
Dat betekent niet dat er een blauw lampje ergens in zit, maar dat is de naam die daaraan wordt gegeven door Sillcon Valley zelf. Ik vond het wel leuk om dat gewoon even te noemen.

Arjan
Toen ik daar op zocht, want ik heb nog even ook gezocht op plaatjes van ‘goh, hoe ziet dat er nou uit, blue-light en dergelijke’, kwam ik wel een afbeelding tegen, waarin de suggestie werd gewekt dat met die ‘blue-light technoloy’ melatonine-niveaus worden aangetast, waardoor je minder goed slaapt. Is dat iets wat jij ook denkt dat daarmee annex is? Of maakt dat helemaal niks uit? Of is dat heel informeel?

Martijn
Ik weet dat niet. Ik heb daar geen zicht op. Ik kan me wel voorstellen dat de melatonine-spiegel daalt of verandert, omdat dat interacteert met je celbewustzijn. Maar of dat zo is, weet ik niet. Daar heb ik geen informatie over. Dat weet ik echt niet. Dan zou ik gaan moeten onderzoeken.

Arjan
Ja. Kun je wel bijvoorbeeld iets zeggen op welke manier het interacteert met ons celbewustzijn of met ons wezen?

Martijn
Nou, wat er gebeurt is dat de circuits in ons brein… want het hele brein is allang ontleed, allang.

Arjan
Neurologische circuits?

Martijn
Ja, nu heb ik het niet over de reguliere neurowetenschappen. Dan heb ik het over neurowetenschappers die niet in de reguliere circuits werken en die ook wel duizenden jaren verder zijn met die techniek. Die hebben de locatie… het zijn niet locaties, maar die hebben de frequenties in de hersenen weten te achterhalen, waardoor je kunt zeggen dat geheugen niet alleen op die plek zit, maar dat het geheugen eigenlijk overal aanwezig is in de hersenen.

Arjan
Maar eigenlijk dus holografisch überhaupt overal?

Martijn
Ja.

Arjan
Niet alleen in ons cyberbiologisch lichaam, maar in het hele universum…

Martijn
In het hele universum aanwezig is. Ja. En daar wordt op ingebroken. De frequentie van ons brein wordt als het ware gehackt door technologie, door computerchips. Die ‘blue-light technology’ is een technologie die ervoor zorgt, zonder dat het een spoor nalaat, dat er een verandering plaatsvindt, in eerste instantie in je gemoedstoestand. Dus mensenmassa’s worden doodstil, zoals in dat metrostation (Martijn refereert aan een eerder verteld verhaal tijdens zijn bezoek aan Manhattan die week ervoor). Ook zo stom, daar ben ik vergeten een foto van te maken. Daar hangt zo’n grote, vierkante bak, die is heel mooi weggewerkt achter een heel groot beeld. Een heel grote, vierkante bak. En daar zit aan de voorkant zo’n grote lens op met allemaal CCD-chips. Ik loop daar dus doorheen; ik had het helemaal niet gezien. Maar het was alsof ik door een soort kaasschaaf… nee, door een soort vergiet liep. Dat was het. Ik kreeg allemaal stralen door me heen. Ik denk: wat is dit? Dat heb ik echt nog nooit gevoeld. Toen ging ik zo rondkijken. Toen zei mijn vader: kijk daar staat een soort camera of wat is het? En dat is wat er gebeurt. Dat zijn eigen frequenties die worden gebombardeerd op het neurologische systeem van de mens.

Arjan
OK Is dit ook een technologie die in combinatie werkt met andere technologie? Dus is er bijvoorbeeld… is dit alleen genoeg om dat te doen wat het bewerkstelligt? Of is er bijvoorbeeld nog iets meer nodig? Voeding, vaccins, chemtrails? Dat zijn de geijkte dingen waar ik aan denk, maar werkt het op zichzelf staand?

Martijn
Ja. Het werkt op zichzelf staand. Ja, het is een op zichzelf staande technologie. En die wordt ook al heel lang gebruikt, want in bepaalde oorlogen, zelfs in de Nicaragua-oorlog werd al gebruik gemaakt van deze technologie om de rebellen murw te kunnen krijgen met speciale straling. Kijk, als jij begrijpt als wetenschapper dat jij je vijand kunt uitschakelen door een elektro-magnetische impuls te geven, waarom zou je dan nog een kogel afvuren?

Arjan
En moet ik nou denken bijvoorbeeld aan al die telefoniebedrijven… is deze techniek van hen of worden deze bedrijven gebruikt om dit uit te rollen door andere groeperingen?

Martijn
Die bedrijven worden allemaal gebruikt. Ja, allemaal. Dat is wat ik net ook vertelde over die chip; het zit ingebouwd. Het is het grootste geheim; de macht is aan de industrieën, de geheime industrieën, die technologie inbouwen in bestaande high-tech systemen, waar de gewone persoon, de gewone mensen die ook al heel, heel professioneel geavanceerd zijn, daar op geen enkele manier weet van hebben. Laat staan de mensen die bij de telecom-bedrijven werken. Dat weten ze helemaal niet. Ook de wetenschappers weten het bij NASA niet, noch bij ESA die satellieten lanceren.

Arjan
En hoe weet jij dat dan bijvoorbeeld? Dat er bijvoorbeeld een ‘very closed’… dat de bewaking zo groot is in Silicon Valley en dat het de FED overschrijdt en Fort Knox erbij?

Martijn
Ja, leuke vraag. Omdat ik daar zelf ervaring in heb. Van kinds af aan heb ik het mind-control programma meegemaakt. En dat heb ik volledig met mijn bewustzijn meegemaakt. Zoals wij hier dus ook zitten, maar dan veel gedetailleerder. En ik was in staat, en ik ben in staat, om met mijn bewustzijn in te loggen op die systemen. En dat zijn we feitelijk allemaal. Want je zou het ook achterstevoren kunnen bedenken. Je kunt zeggen: de apparatuur hackt ons. Maar wij zijn dus ook in staat om de apparatuur te hacken. En dat is… het meest gevaarlijke is dat mensen erachter komen hoe ze dat kunnen doen. En dan is het niet zo dat je zegt: dat moet je zo en zo doen. Want het heeft te maken met het innerlijke ontwikkelen van jezelf. En omdat ik het allemaal zelf heb meegemaakt, en ook in de mind-control teams aanwezig ben geweest tot in detail, heb ik zelf kunnen merken waar ik als mens toe in staat ben. En wat die nanotechnologie… het is eigenlijk niet eens nanotechnologie; het is letterlijk… het is een… en dan moet ik het even het juiste omvertalen naar een beetje goede beschrijving… het is een biologisch, kunstmatig, intelligent bewustzijn, dat zich kan verplaatsen naar die technologie die net als onze hersenen in staat is om het bewustzijn aan te nemen van die kunstmatigheid. Eventjes vertaald naar ons lichaam. Dit is ook een biologisch systeem. En ons lichaam heeft twee soorten bewustzijnsvelden. Dat is het bewustzijnsveld van wie wij zijn op dit moment, op basis van onze ervaringen. Alles wat ik heb meegemaakt, dat is een zelf neuraal lerend systeem. Ook al zou ik geen ziel hebben, dan zou ik hier toch kunnen zitten.

Arjan
Ja, dat zei je ook eerder.

Martijn
Ja, dat is dus een compleet biologisch, zelf neuraal lerend systeem. En we hebben een ander veld er doorheen zitten. En dat is ons scheppingsveld. En dat scheppingsveld is in staat om in dit neuraal lerend bewustzijnsveld aanwezig te zijn. We gebruiken het weliswaar veel te weinig tot bijna niet. En als je dat gaat ontwikkelen, dan is het mogelijk om je eigen bewustzijn van je persoonlijkheid te hacken.

Arjan
Dat is ook bijzonder.

Martijn
Dan kun je je biologische lichaam dus ten dienste stellen van het grotere potentieel dat jij bent. En dat is eigenlijk wat wij nu aan het doen zijn. Wij zijn onszelf aan het hacken. Door zelf bewust te worden van wat onze vermogens zijn. En dat is dus wat die chips ook doen. Die chips… dat is een soort zelflerend bewustzijn uit een kunstmatig veld. Daar zijn overigens verschillende programma’s van die gaan echt heel ver. Daar zijn geen beste science fictions films die laten zien hoe groot dat is. En wat uiteindelijk de doelstelling daarvan is, is om te zorgen dat ons biologisch systeem, dus het fysieke lichaam – het zelf neuraal lerend persoonlijkheidssyndroom – dat dat zo wordt beïnvloed door die technologie dat wij nog niet eens meer de moed hebben om onszelf te durven hacken vanuit het grotere potentieel.

 

 

6 gedachten over “Door je scheppingsveld te ontwikkelen kun je je eigen bewustzijn hacken teneinde je biologische lichaam ten dienste te stellen van het grotere potentieel dat je bent.

  1. Bob Kukler Berichtauteur

   Zeker samenzweerders zullen een complot herkennen. Gelukkig ook steeds meer mensen die gewoon onderzoeken.

   1. Michael Jacobs

    Net zoals je alleen jezelf in de maling nemen kunt, zo kun je ook alleen je eigen illusies onderzoeken en tot oplossing brengen, Bob. Niet die van anderen. Dat is geen slecht nieuws, zoals doorgewinterde samenzweerder beweren, maar goed nieuws. :)

Reageren mag hier:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s