Maandelijks archief: maart 2016

Kaypacha 30 maart 2016; video met Nederlandse ondertiteling

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler en Irma Schiffers.

“Chaos, verwarring, er is geen goed of fout, goed of slecht, boven of onder, binnen en buiten, als we door Cheiron in onze emoties gaan, de onderwereld, onze gevoelens, de dingen zijn niet meer logisch, en we voelen onze pijnen, onze verwondingen, de herinneringen uit onze vorige levens, en uit onze kindertijd, alles komt omhoog, wat te maken heeft met hoe werkelijk, intens en gevaarlijk deze planeet kan zijn, en het leven kan zijn en hoeveel we te verliezen hebben, en hoeveel pijn het kan doen, en hoe erg we geslachtofferd kunnen worden, of tot martelaar worden.”

“En de afgelopen week ging het over ‘de schuld geven’, en over ‘niet de schuld geven, maar in bezit nemen’, maar dit is –hoe kan ik dat zeggen- het is de grootsheid, het is de macht, het houdt ons in angst; moeder natuur houdt ons in het ontzag. De gestoorde terroriserende activiteiten of wat – in Godsnaam – andere mensen kunnen doen met henzelf en met hun leven en de planeet aan kunnen doen; en dat houdt je in een staat van angst en ontzag. Dit is een intense planeet en een intense plek. En Vissen zegt dat je die energie moet verplaatsen en die gevoelens moet voelen, ze niet op te bergen, of niet moet proberen om ze in te houden, en niet moet proberen alles onder controle te houden. Maar zoiets als ‘dans de dans!’. Het is gestoord, het is wild en intens, maar het is intens mooi.”

De mantra voor deze week:
Het leven is als een hindernisbaan
die nooit echt eindigt
totdat ik van het feit ga houden
dat het pas begonnen is.

 

Keyphone.nl

Vrede begint bij jezelf

Onlangs zat ik naar een film over het leven van Nelson Mandela te kijken. Wat een bijzondere man is dat toch geweest. Als vanzelf kwam het artikel dat ik net na zijn overlijden in december 2013 heb geschreven in mijn gedachten. Een paar dagen nadat ik die film heb gezien, is er die gigantische chaos in Brussel door bomaanslagen. Toen moest ik nog meer aan Mandela denken, want hij was de aanvoerder van de militaire groepering van het ANC en ook hij heeft gestreden met geweld. Alleen hoe anders heeft hij zijn leven later opgepakt als strijder voor de vrede. Juist nu is het zo belangrijk om vrede in ons hart te bewaren en ons niet door onze angst te laten meeslepen. Dat is waarom ik mijn artikel over Mandela van december 2013 nog eens onder de aandacht wil brengen. Hieronder tref je het eerste deel daarvan aan.

December is de maand bij uitstek dat we het woord vrede vaker in de mond hebben dan anders. Zo rond Kerstmis zijn mensen zachter en komen gedachten aan vrede ook gemakkelijker naar boven.

Een gevoel van vrede doet wonderen met ons. Het maakt stofjes in ons lichaam aan waardoor we veel beter in ons vel zitten, stress geen kans krijgt en we aardiger met andere mensen kunnen om­gaan. Verbazend dat we dan niet en masse voor vrede en zo vaak voor conflicten die zo ge­makkelijk uitmonden in oorlog, groot of klein kiezen. Als we dat willen veranderen, dan begint dat bij onszelf. Communicatie is het toverwoord om vrede te creëren, compassievol communiceren, de taal van de vrede spreken. En net als dat steentje dat in het water wordt gegooid, kunnen ik, jij, wij die steeds groter wordende kring worden die vrede verspreid. Dat begint bij onszelf, beter gezegd de communi­catie in onszelf. Als er geen vrede in onszelf is, kunnen we die ook niet verspreiden. Alleen het weten wát je kunt doen om vrede in jezelf te creëren is niet genoeg. Het gaat vooral om het hóe. Welke kwaliteiten hebben we nodig om vrede in ons hart te krij­gen en hoe kunnen we die in communicatie met jezelf en met anderen gebruiken om een vredige omge­ving te creëren.

Schrijversproces

Voordat ik een artikel schrijf, gaat er al een heel proces aan vooraf. Ik wik en weeg welk onderwerp het zal worden en wat de titel zal zijn. Deze keer had ik al een tijdje een onderwerp in gedachten, een onderwerp dat ik met mijn hoofd had gekozen. Uit ervaring had ik al kunnen weten dat zo’n door mijn hoofd gekozen onderwerp trickie was. Ik vind het namelijk moeilijk om te schrijven over een onderwerp waar mijn gevoel niet bij betrokken is. Heel verbaasd was ik dus niet toen ik ergens eind november bij het wakker worden ineens een hele andere titel in mijn hoofd hoorde: Vrede begint bij jezelf. Een onderwerp dat me raakt, want hoe vaak ben ik al niet bezig geweest met vrede in mijn eigen omgeving en vooral met en in mezelf. Een onderwerp ook waarmee elk mens op gezette tijden wordt geconfronteerd zoals ik in de vele gesprekken die ik de afgelopen jaren heb gevoerd met men­sen die ik heb begeleid, heb gemerkt.

Eigenlijk vond ik het niet echt gek dat dit vredelievende onderwerp zo spontaan naar boven kwam. Mijn uitgeefster had me pas haar nieuwste publicatie over Louise Hay gestuurd Je kunt een buiten­gewoon leven creëren, dat Cheryl Richardson heeft geschreven op basis van diverse interviews met Louise Hay, de grande dame van positief denken. Positief denken is uiteraard een goede opsteker om vrede te creëren.

Zodra ik dit onderwerp had geaccepteerd, kwamen de ideeën vanzelf. Had ik niet van een cliënt een boek gekregen over geweldloze communicatie met de titel De taal van de vrede, Wat je nu zegt verandert jouw wereld, geschreven door Marshall B. Rosenberg. En als vanzelf werd mijn aandacht getrokken naar het boek Woorden kunnen je brein veranderen, Handleiding voor compassievolle communicatie van Andrew Newberg en Mark Robert Waldman dat ik een jaar geleden had gelezen. Ik was dus aardig in mijn nopjes met deze input en natuurlijk mijn eigen ervaring op het gebied van communicatie door mijn gesprekken met de mensen die ik (heb) begeleid.

En toen …….. toen kwam er op 5 december het bericht dat Nelson Mandela zijn aardseNelson Mandela5 bestaan had beëindigd. Mandela, hét grote voorbeeld van hoe je vrede kunt zijn. Hij heeft ons een glimp getoond van hoe onze wereld er uit zou zien als onze leiders meer zouden luisteren, gerechtigheid en het welzijn van de mensheid op de eerste plaats zouden zetten en de verleidingen van macht, roem en geld zouden kunnen weerstaan. Een dag later kwam als vanzelf het boek Nelson Mandela 15 lessen over leven, liefde en leiderschap geschreven door Richard Stengel op mijn pad. Van Nelson Mandela valt veel te leren. Daarom is hij dan ook mijn leidraad geworden in dit artikel. Hoe is Mandela, Madiba, van vrijheidsstrijder vredestichter geworden?

Zelfbeheersing

Was Mandela dan altijd zo vredelievend? Nou, nee. Zoals de meesten wel zullen weten, belandde hij in 1963 voor jaren achter de tralies, omdat hij als leider van de militaire tak van het ANC geweld had aangespoord en toegepast tegen het geweld dat de blanke regering van Zuid-Afrika tegen de zwarte bevolking gebruikte om de apartheid in stand te houden. Wat heeft er dan voor gezorgd dat zo iemand de Nobelprijs van de vrede krijgt?

Volgens Richard Stengel, die Mandela zo’n drie jaar bijna dagelijks zag, was Mandela een complexe man met veel tegenstellingen. Hij werd dan ook zwaar getest om uiteindelijk vrede in zijn hart te krij­gen. Deze complexe man koos ervoor na zijn vrijlating uit de gevangenis in 1990 alle woede, boos­heid en welke andere negatieve emotie hij ook had over wat hem was ‘aangedaan’ achter zich te laten. Veel mensen hebben dat moedig gevonden. Hij niet. Hij zag het echt als een keuze. Als hij die keus niet had gemaakt, dan had hij zichzelf de rest van zijn leven gevangen gezet in zijn eigen destructieve gedachten, wist hij. Moed zag hij meer als de manier waarop we op verschillende situa­ties reageren. Dat wil niet zeggen dat hij nooit bang was. Integendeel, maar hij was nooit bang om te zeggen dat hij bang was geweest. Moed was voor hem niet hetzelfde als niet bang zijn, maar leren met angst om te gaan; dat de angst niet de boventoon gaat voeren. Zijn devies was dan ook doe alsof je moedig bent en je wordt niet alleen moedig, je bent het ook.

Dat zegt iets over zijn zelfbeheersing. Uit ervaring wist hij dat het verliezen van zelfbeheersing veel kapot kon maken. Voordat hij voor zo lange tijd in de gevangenis werd opgesloten was hij een heet gebakerd man. Hij was letterlijk een strijder, een strijder tegen apartheid. Toen hij na 27 jaar gevan­genschap werd vrijgelaten was hij het tegenovergestelde. Hij had zijn strijdvaardigheid niet verloren, maar wilde die op een vredelievende manier inzetten. Hij werd een vredestichter en tijdens zijn gevangenschap had hij geleerd dat hij meer bereikte door zijn emoties te beheersen. Dat zorgde ervoor dat hij in crisissituaties altijd intens kalm en beheerst was, alsof hij in een zen-toestand verkeerde die de activiteiten om hem heen vertraagde. Het beheersen van emoties is een vorm van leiderschap, vond hij. Van zowel intern als extern leiderschap voeg ik daar aan toe. Intern omdat je zelf de baas blijft en je niet door je emoties laat overheersen. Extern omdat je dat ook naar buiten uitstraalt.

Leiderschap

Nu ik het toch over leiderschap heb, haal ik een paar woorden van Mandela aan die hij sprak toen hij zich tijdens zijn proces in 1963 verdedigde. Hij was toen 44 jaar.

‘Tijdens mijn leven heb ik mij gewijd aan dit gevecht van de Afrikanen. Ik heb tegen onderdrukking van de blanken gevochten en ik heb tegen onderdrukking van de zwar­ten gevochten. Ik heb het ideaal van een democratische en vrije maatschappij om­armd, waarin alle mensen in harmonie met elkaar leven en allen dezelfde mogelijk­heden hebben. Het is een ideaal waarvoor ik hoop te leven en dat ik hoop te bereiken. Maar, als het moet, is het een ideaal waarvoor ik bereid ben te sterven.’

Deze woorden raken mij enorm, omdat ik me afvraag wat ik zelf in zo’n situatie zou hebben gezegd en ik er sterk aan twijfel of ik bereid zou zijn mijn leven daarvoor te geven. Dit was zijn manier om de wereld duidelijk te laten zien hoe serieus hij zijn leiderschap van de militaire tak van het ANC nam. Eén van zijn lessen is dan ook als je een leider bent, moet je niet alleen leiding geven, maar ook duidelijk zichtbaar maken aan de buitenwereld dat je de leider bent. Het voortouw nemen hoorde daar ook bij. Dan is gelijk duidelijk bij wie je moet zijn als er iets fout loopt. Daarmee neem je dus tegelijkertijd de verantwoordelijkheid op je en draag je de consequenties van je keuzes. Bij leider­schap hoort volgens hem ook dat je als er iets is wat je niet als plezierig ervaart dit ook zegt. Ook als je denkt dat je niet redelijk of eerlijk wordt behandeld, vond hij het belangrijk om het toch te zeggen. Dan gaat dat ook niet in je hoofd rondspoken en kun je je aandacht op belangrijker dingen richten.

Wat Mandela begreep was de toegevoegde waarde van een team. Hij kon als geen ander het beste uit zijn mensen halen. Hij wist dat hij hen moest laten voelen dat ze deelden in zijn glorie en nog veel belangrijker dat zij invloed hadden op zijn beslissingen. Het meest fundamentele van leiderschap vond hij dat je mensen in een bepaalde richting stuurt. De neuzen dezelfde kant uit krijgen door de manier van denken en acties te veranderen van de mensen waaraan je leiding geeft. Daarvoor hoef je niet altijd voorop te lopen, vond hij. Laat anderen zelf het heft in handen nemen of duw hen voor je uit. Daarmee machtig je hen en laat je hen delen in je eigen leiderschap of je ideeën. Dat geldt trou­wens voor leiderschap op elk niveau. Zowel op de werkvloer als thuis in het gezin. Hij besefte dat verbieden demotiverend werkt, terwijl het stimuleren om mee te denken motiveert. Dit noemde hij vanuit de achterhoede aansturen. Na zijn vrijlating allemaal in het kader van vrede.

Democratisch leiding geven had hij al op jonge leeftijd geleerd door Jongintaba, de koning van de Thembu-stam, die hem na de dood van zijn vader opvoedde, tot in de kleinste details te observeren. Alles draaide om het stamhoofdschap in zijn cultuur. De koning werd niet alleen als leider van de stam gezien, maar ook als dienaar van de mensen. Het ging er dus niet om zichzelf op de voorgrond te zetten, maar wel om te luisteren en consensus te bereiken. Richard Stengel beschrijft de stam­bijeenkomsten als volgt:

‘De bijeenkomsten aan het hof, die leken op democratische bijeenkomsten in een gemeentehuis, vertegenwoordigden de kern van leiderschap. Alle mannen uit het dorp kwamen en iedereen die het woord wilde nemen kon dat doen. Het was de gewoonte dat de koning naar het advies van zijn adviseurs luisterde, voordat hij zijn eigen mening onder woorden bracht. De koning stond altijd fier rechtop en als hij aan het einde van de bijeenkomst sprak, vatte hij de meningen en standpunten die hij had gehoord samen. De koning had een sterke wil, maar hij liet zijn eigen keuze nooit prevaleren boven die van de gemeenschap.’

Deze stijl hanteerde Mandela: luisteren, samenvatten, daarna de meningen vormen en vervolgens de mensen aansturen om tot actie over te gaan. Volgens hem de beste Afrikaanse traditie van lei­derschap. In schril contrast, zoals hij ervoer, met de Westerse manier van leiderschap die uitgaat van persoonlijke ambitie, waar mensen vechten om vooruit te komen en daarbij anderen achter zich laten. De zogenaamde win-verlies situatie.

Ubuntu

Het woord ubuntu drukt het Afrikaanse leiderschapsmodel het beste uit. Het stamt van het Zoeloe­gezegde umuntu ngumuntu nagabantu, dat letterlijk kan worden vertaald als: een images (1)mens wordt pas een mens door andere mensen. Omdat Mandela met deze zienswijze opgroeide, was zijn identiteit gebaseerd op het feit dat mensen om je heen je als persoon respecteren en erkennen en dat je het beste uit jezelf haalt door middel van onbaatzuchtige interactie met anderen. Een begroeting door autochtone Zuid-Afrikanen is daar een duidelijk voorbeeld van: sawu bona, wat letterlijk wil zeggen ‘ik zie u’. De tegengroet kan dan luiden ‘sikhona’, ‘ik ben hier’. De volgorde van deze begroetingsvor­men is belangrijk. Pas als je mij ziet, besta ik.

Mandela had dus al jong begrepen dat gemeenschappelijk leiderschap twee aspecten kent: de grotere wijsheid van de groep in vergelijking met die van het individu en de grotere investering van de groep bij elk resultaat dat door concensus was bereikt. Het harmoniemodel waarmee een win-winsituatie ontstaat.

Bovendien begreep Mandela nog iets anders heel goed en dat was dat er niets is wat je meer geliefd maakt bij anderen, dan wanneer je om hulp vraagt. Als je je tot anderen wendt, vergroot dat hun loyaliteit ten opzichte van jou.

Dit is een mooi slot van het eerste deel van het artikel over Nelson Mandela. In het volgende deel beschrijf ik nog meer van zijn kwaliteiten die hij gebruikt heeft op zijn weg naar vrede. Ik hoop dat dit inspireert om toch vooral uit de angst te blijven waarmee we door de aanslagen zo worden geconfronteerd en te kiezen om ons niet te laten leiden door onze emoties, net zoals Mandela.

 

Elly de Lezenne Coulander

 

 

Kaypacha 23 maart 2016; video met Nederlandse ondertiteling

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler en Irma Schiffers.

Fijn voor mijn collega vertaalster en voor mij als bewerker van de ondertiteling was, dat deze vooruitblik van ‘Astrologie voor de ziel’ van Kaypacha beduidend korter was dan vorige week. Maar zeker niet minder krachtig en inspirerend!

“Cheiron heeft te maken met crisis, en als dat met Venus en Neptunus te maken heeft, dan gaat het over liefde, over het hart, het gaat over mijn gevoelens van zelfwaarde en zelfliefde, voordat een ander mij lief kan hebben, of zelf een ander kan liefhebben, dus we hebben wat processen te doen rond de hartsruimte in deze tijd, en dat kan heel pijnlijk zijn, en eenzaam, heel diepgaand en de herinneringen komen naar boven van dit leven en vorige levens, en het gaat erom ‘wat doe ik ermee’, hoe werkt ik hiermee, en de uitdaging kan zijn om daarin te blijven.”

“Wat betekent Venus en alles wat er nu aan de hand is?
Venus kwam langs en raakte Neptunus, universele liefde, kosmische liefde, onvoorwaardelijke liefde, spirituele liefde, dus daar krijgen een voorproefje van. Want Venus is de lagere octaaf van Neptunus, dus we krijgen te maken met Venus die langs Neptunus kwam en dat is alsof ze naar huis gaat, naar de moeder. Ze ging naar huis naar de kosmische liefde, naar Nut, de Egyptische godin van de lucht. En Venus kwam langs en gaf ons een voorproefje of deze droom, visioen of fantasie over de onvoorwaardelijke liefde. Of wat dat ook mag zijn, of mag smaken of eruit mag zien, en dan schuift ze door naar Cheiron, en Venus is aardse liefde.”

Dus het is echt het grote werk nu. Dit is het werk dat gedaan moet worden, het is het einde van het slachtoffer-bewustzijn; we moeten hierover heen komen. En het slaat ons recht in het gezicht op dit moment. En we worden allemaal getriggerd, en getriggerd en getriggerd. Dus het grote werk is… laten we naar de mantra gaan”:

Het is tijd om te aarden en mijn werk te doen
en te stoppen met de wereld de schuld te geven of te herstellen
maar ik zie alles wat ik liefheb, als een spiegel voor mij
om mezelf te voelen en te healen.

Vertaling: Irma Schiffers. Ondertiteling: Bob Kukler

Voor persoonlijk advies over jouw situatie kun je ons vinden op Keyphone.nl

Kaypacha 16 maart 2016; video met Nederlandse ondertiteling

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler en Irma Schiffers.

De langste Kaypacha ooit (38 minuten) en in mijn visie één van de allermooiste. En met een heel belangrijke boodschap in deze tijd van grote veranderingen: wees de ‘brug’ tussen het aardse en het spirituele.

“Een vierkant tussen de Zon en Saturnus. Dus er is sprake van veel vierkanten in deze tijd. Er is zelfs een vierkant tussen Uranus en Pluto. Dat zijn die van 90 graden. En je ziet oppositie tussen Jupiter en Neptunus, vierkant met Saturnus (…) Dus we hebben de Maan, de Aarde, Zon, Mercurius en Cheiron, allemaal op één lijn en dat duurt echt de hele week. De Maan intensiveert de komende week, het is echt heel krachtig. Én daarnaast, wat we hier niet zien, als dat zo was, dan zie je dat het op dezelfde tijd is als de lente equinox (het lentepunt) die eigenlijk precies op zaterdag plaatsvind, de 19e.”

“Het is uitdagend geweest, er zijn veel verliezen, er is veel depressie, er is een hoop verdriet, er zijn veel eindes, afrondingen, afsluiten, completeren, dit is Vissen! En, tegelijkertijd, zoals ik altijd zeg, Vissen is alfa en omega, het begin en het einde. Het is de droom, het is het einde aan de droom, en het einde van de misleidingen, en het einde van de valse realiteit. En dan, na de droom, is het: Wakker worden!”

“Het is de brug tussen werelden, het spirituele en het fysieke.
Het samenbrengen van hemel en aarde, het mannelijke en het vrouwelijke. Waar we de brug zijn, ik ben de brug. Ik ben niet verloren geraakt in vuur en lucht, ik zit niet verstrikt in aarde en water,  ik ben niet verdwaald in kosmische en spirituele zaken, ik ben niet verdwaald in de onderwereld in chaos en emotionele verwarring. Ik ben… de brug! Dit is een tijd om de brug te zijn.”

De mantra voor deze week:
Matiging is de sleutel
wanneer we dit of dat besluiten
omdat ik de brug ben tussen de werelden
en deze in balans brengen is mijn actie

Voor persoonlijk advies over jouw situatie kun je ons vinden op Keyphone.nl

Bij excarnatie volgen we de weg van de heersende macht: mind wordt geleegd en ervaringen nemen we niet mee

Crowd Power 11 van 10 maart 2016 via Earth Matters met Arjan Bos en Martijn van Staveren. Dit onderdeel gaat over het oorspronkelijke leven en hoe we daar uit kunnen komen. Hieronder eerst het filmpje en daarna het transcript van dat gedeelte.

Arjan
Kun je ook iets van die oorspronkelijke wereld beschrijven? Zo wordt er gevraagd.

Martijn
Kan ik zeker wel. Maar kijk, dat is zo’n gigantische beleving. En dat dragen we allemaal in ons. We hebben er allemaal mee te maken. Eigenlijk zijn er geen tools voorhanden om te beschrijven hoe mooi het is. Want we zitten gekoppeld aan dit brein en dit brein reageert alleen maar op wat we nu hebben ervaren in dit leven. En daar moeten we het eigenlijk maar mee doen. Dus met de tools die we nu voorhanden hebben, probeer ik uit te leggen hoe gigantisch mooi dat is.

Arjan
Misschien kunnen we iets van de weg daar naar toe beschrijven? Want wat mij intrigeert – dat zien we dan ook in die films – dat zeg jij dan ook dat je op het moment dat je hier uit gaat, zeg maar, dan moet je door al die lagen, door al die chakra-lagen. Dan worden eigenlijk al je angsten en je negatieve kanten, duizend keer uitvergroot. Dus als je bang bent voor spinnen, krijg je spinnen van 100 kilometer op je af, weet ik veel wat. En ik kan me dus voorstellen dat je, zoals je dat dan beschrijft, dan maar even de bereidheid voor moet hebben om daar doorheen te gaan.

Martijn
Absoluut.

Arjan
Zit daar bijvoorbeeld ook bij het gevoel van dat je alles moet loslaten en ook al zou je bijvoorbeeld honderd miljard jaar in het niets zijn tussen sterren in, dat je daar OK mee bent?

Martijn
Ja, het gaat er om dat je op geen enkele manier verweer geeft tegen de prikkels die je zelf ervaart. Want op het moment dat je dat gaat onderzoeken, zul je daar achter komen dat de prikkels die op je afgeschoten worden – wat dat ook voor prikkels maar mogen zijn – dat die voortkomen uit je eigen vermogen. En op het moment dat je je gaat verzetten tegen die prikkels, verzet je je rigoureus tegen je eigen vermogen. En omdat die prikkels genoeg reden zijn voor jou zijn om je daartegen te verzetten, neem het voorbeeld van die spin en daarbij krijg je een gevoel; je gemoedsveld verandert, je morfische veld, je hele celgeheugen verandert zelfs. Daar worden allerlei programma’s in geprojecteerd. En verzet je je dus tegen je eigen kracht. Dan zit je ‘gelocked’, dan zit je vast in dat veld. Het beste wat je kunt doen is letterlijk alles maar laten gebeuren en ontdekken dat er helemaal niks kwaadaardigs kan gebeuren. Omdat jij – dus uit jouw kracht – bent een wezen van kracht en liefde.

Arjan
Ik kan me voorstellen dat ik me ontzettend ontheemd zou voelen. Als dat ik denk van: goh hoe? Je moet toch alles loslaten feitelijk.

Martijn
Ja, dat klopt. En er komt ook een moment dat je met terugwerkende kracht zegt: ik voelde me eigenlijk heel ontheemd in het leven, maar ik heb het nooit zo ervaren. Maar om iets te zeggen over de route daar naar toe, want daar zeg je iets over. Kijk ik teken wel eens van die schemaatjes, driehoekjes, vierkantjes, cirkeltjes, maar dat is het allemaal niet. En dat zeg ik ook altijd: neem deze vorm niet serieus, want het is niet die vorm. Want het heeft namelijk geen vorm. Op het moment dat je spreekt over een route en ik teken dat, dan ga je je voorstellen: nou vanaf hier ga ik daarheen, dan ga ik naar die kant, links, rechts… Alles buiten ons. Het is net allemaal achterstevoren. Het zit in ons. Wat er gebeurt, is dat er niet echt een route plaatsvindt. Het heeft met bereidwilligheid te maken, en wat jij ook zegt, een totale berusting van: laat het gebeuren. Dan word je energetisch zo geladen, je hele neurologische systeem krijgt zo op zijn donder, want dat is wat er gebeurt. Want onze hersenen, ons systeem kan die signalen niet verwerken. Dus er komen krachten in ons systeem, wat lijkt vernietigend te zijn. Maar als je dat dus toelaat, dan komt er een soort moment waarin de dop van de slang afgaat en ineenkeer bloep… loopt de informatie verder en komt het in een veld er omheen, dat hier dwars doorheen loopt (Martijn legt hierbij de handen op zijn hart). Dus je krijgt een lichaam buiten het lichaam. Dus een realiteit die hier dwars doorheen loopt. Dat is wat er gebeurt. Dus de route naar huis is… het zijn lichtcoderingen en velden. Dit veld is ook een lichtcodering, daar is ons brein op afgestemd. Dat is artificieel, zodat we alleen die lichtcodering zien. Op het moment dat je dus buiten deze lichtcodering kunt waarnemen, die andere codering, dan krijg je een bewustzijns-shift; je krijgt een verschuiving. Je gaat helemaal nergens heen, je reist ook niet naar een andere planeet. Je krijgt een verschuiving. Zo ga je dus door 188 lagen van hoofddimensionale velden die ook gerelateerd zijn aan onze chakra’s. Chakra’s waar bijna nooit nog iemand van over heeft gehoord.

Arjan
Is dat het getal dat jij ook noemt in het aantal vallen?

Martijn
Ja, dat is daar aan gerelateerd. Dat is ook logisch; het aantal vallen is gerelateerd aan de dimensies waar ons veldbewustzijn uit opgebouwd is. En ons oorspronkelijke bewustzijnsveld. En zodra wij dus het detectiesysteem, het waarnemingsveld, weer intact krijgen, dan is het in wezen dat er geen route is, maar het ontstaat gewoon. Je gaat het in één keer waarnemen. Het bouwt zich op het veld. En ineens ben je daar. Terwijl je dus daar bent, dat is dus gewoon hier. Deze realiteit is zo’n klein stukje, zo’n klein stukje binnenin jezelf (Martijn maakt met vingers duidelijk dat het om een miniscuul klein gedeelte gaat). En daar kun je ook met je bewustzijn naar kijken en daar kun je ook in schakelen. Je kunt de geboorte zien van jezelf. Je kunt ook zien dat je nooit hebt gekozen voor dit leven. Je kunt zelfs de aankomst zien van je bewustzijn dat het gekoppeld wordt aan een artificieel cyber-biologisch computerprogramma die direct het programma inschoot dat je de overtuiging kreeg dat je geboren werd.

Arjan
OK.

Martijn
Ja, ik krijg er zelf ook dorst van. Nou…

Arjan
We mogen wel even weer bijtanken (Arjan pakt een waterkan van de grond).

Martijn
Oh, het staat hier. Dus de route daarheen heeft te maken met een verschuiving van bewustzijn en waarneming. Er zijn heel veel mensen die vragen dan: ja, maar hoe kom ik daar dan? Weet je, het maakt niet uit. Ergens kunnen we allemaal breken. We komen daar gewoon weer uit. Punt uit. En dat is waarom ik steeds ook hamer met lichtdrilboor pam pam pam…Hou in de gaten dat die projecties, waaronder het systeem van de dood een overgang is, een onderdeel is van dat neuraal systeem, van dat projectiesysteem. Blijf met die kracht bij jezelf. Blijf met je bewustzijn gekoppeld aan dit lichaam, hoe artificieel het ook is. Via dat lichaam is de uitgang ook te vinden.

Arjan
We krijgen daar ook nog een vraag over van Pauline en die zegt van: tijdens één van de educatieve dagen heb ik begrepen dat Martijn zei dat we over een tijdje een onsterfelijk, fysiek lichaam krijgen aangeboden. De kostprijs is dat het creatieve vermogen van de mens voorgoed in slaap wordt gehouden. Dat begrijp ik niet. Als de kunstmatige intelligentiewezens juist die creatiekracht juist nodig hebben van de mens om zo door middel van manipulaties hun dingen door de mens te laten creëren, wat kunnen ze er dan nog mee als die creatiekracht wordt lamgelegd? Of hebben zij die nog ter beschikking daarover en kunnen de mensen daar zelf nog niet bij?

Martijn
Ja nou, dat is gewoon een verschil van… dat ik het beter moet uitleggen. Ik ben me er heel veel van bewust dat ik haperend uitleg en dat komt gewoon door de vertaalslag en de beelden.Wat ik ermee bedoel, is dit. Daar liggen plannen klaar voor de mensheid om onsterfelijk gemaakt te worden, technologisch gezien.

Arjan
Transhumanistisch?

Martijn
Kan ook via transhumanisme. Kan. Hoeft niet persé.

Arjan
Dat is niet per definitie.

Martijn
Nee. Dat roept gelijk weer op van: hoe kan dat nog meer? Maar daar gaan we het nu niet… (gelach van beiden). Laat ik even bij nu houden. We zitten nu in een soort slaaf-modus als mensen. Ondanks dat we in een slaaf-modus zitten, beleven we dit leven toch als een heel bijzonder iets. En dat is het ook, omdat wij scheppende wezens zijn. We kunnen plezier hebben en over het strand wandelen. En de tranen springen in de ogen als je die prachtige zon achter de horizon ziet zakken. Als je dan spreekt over ons scheppingsvermogen, dat is dus altijd aanwezig. Ook al zijn we ons daar niet van bewust. En dat zal ook zo zijn als we onsterfelijk worden. Het scheppingsvermogen is gewoon aanwezig, maar we zijn het ons niet bewust. En nu zijn we het ons gemiddeld 80 jaar niet bewust en dan zijn we er straks 80 miljard jaar niet van bewust. Dat is nou wat ik bedoel.

Arjan
Ah ha, dat is wel even heel wat anders, ja.

Martijn
Eventjes heel overdreven gezegd. En waar gaat het dan om? Waar wordt het afgetapt? Het wordt niet getapt uit dit lichaam, want dit is een neuraal-projectie. Het wordt getapt uit het 5-dimensionale lichaam. Dat is de plek waar die mindcontrol-programma’s lopen.

Arjan
Precies. Jij zegt: dit is een kloon. Dat is dan het 5-dimensionale lichaam. Is dat dan dat lichaam als je dat ziet in de analogie van de matrix, zeg maar, dat al die velden daar met broedmachines liggen… is dat 5-dimensionale lichaam één laagje, dus 187… zit je dan in het 5-dimensionale lichaam?

Martijn
Ja.

Arjan
OK.

Martijn
Dus ik weet niet hoeveel waterkannen je hebt, maar als we daarover gaan beginnen. Maar het zit niet zo in elkaar dat elke laag dus een mindcontrol-laag op zich kent op deze manier. Maar we kunnen rustig zeggen dat elk universum… dat is een radiofrequentie, dat bevindt zich dus in het potentieel van schepping en kracht: de creatie van het universele, kosmische eenheidsbewustzijn. Maar in dat bewustzijn van kosmische eenheid, zijn er ook allerlei interceptiedimensies. Dat zijn dimensies die eigenlijk gecreëerd zijn door artificiële rassen door middel van het projecteren van technologische systemen van een dimensie in een dimensie. En die toestemming hebben ze ook, omdat zij – net als wij in bepaalde realiteiten – ook de legitieme houders zijn van die werkelijkheid.

Arjan
OK.

Martijn
En in die werkelijkheid, daar zitten wij nu. En elke werkelijkheid heeft eigen heersers en we spreken over heersers, als het groepen zijn die als machthebbers ook macht hebben daarin. De scheppende wezens worden niet als heersers gezien. Dat zijn meer gewoon coördinatoren die overal als liefdevolle wezens overal dienstbaar en aanwezig zijn, in elk moment. Dus als er een enorme ramp dreigt te gebeuren, dan zijn ze in een flits aanwezig om bewustzijn te brengen in dat moment, zodat de legitieme houders van die planeet zelf kunnen ingrijpen. En dan nog, grijpen ze niet in. Dus waarom zouden ze dat hier wel doen als ze het thuis al niet doen? En dan heb je dus ook nog een realiteit waar heersende machten zijn, dat zijn dus in de projectiedimensies. En die bevinden zich in de laagste groepen; die zitten vanaf de 13e dimensie tot aan de 5e dimensie. Die zijn allemaal geïnvaseerd. Die staan allemaal onder directe controle. En in de 5e dimensie, als je je bewustzijn daar aan koppelt, krijgen we 8 lagen in geprojecteerd. Dat zijn dus dimensies in ons bewustzijn en die hebben ook nog eens een keer 8 verschillende, heersende machten. En die machten gaan allemaal open; dat is punt waar we nu op staan. Die gaan één voor één open. En daarbij vallen de religies ook heel hard straks uit elkaar. En dat is de grootste schok voor de mensheid.

Arjan
En die zijn allemaal gelinkt naar chakra’s, zeg je? Hoe wij dat hier nu begrijpen.

Martijn
Ja, de lagen die dus in ons geprojecteerd worden in de 5e dimensie zijn gekoppeld aan dit lichaam. Beter andersom gezegd: de chakra’s die we hier ervaren, komen voort uit die opgebouwde lagen van 8. Dat valt dus in het model binnen die 5D. Buiten die 5e dimensie lopen dus 188 lagen van velden. Daarvan zijn van laag 8 tot en met 13 artificiële superrassen ook nog de baas (redactie: waarschijnlijk verspreekt Martijn zich hier en moet het zijn: laag 5 tot en met 13; laag 14 is trouwens wat wij de hemel noemen).

Arjan
En dan zeg je ook dat 7 van die 8 lagen… die zijn eigenlijk al vrij?

Martijn
Ja, 7 van de 8 lagen in de 5-dimensionale, ingeprojceteerde realiteit zijn vrij. Wat ik daarmee bedoel, is dat in die 7 lagen die in ons worden geprojecteerd, dat daar het bewustzijn van ons alter ego in die parallelle realiteit, zich bewust is van het feit dat we bewustzijn in ons dragen. En dat we daarmee de heersers zichtbaar hebben gekregen.

Arjan
En ‘that’s it’? Dat was voorheen niet zo?

Martijn
Dat was voorheen niet zo. Deze realiteit waar wij nu zitten, is de enige realiteit die het hele kwantumstuk in die 5-dimensionale projectie nog in stand houdt. En dat komt door de modus van ontkenning op deze planeet. Dat de mensen aan strikte modellen vasthangen en in allerlei tekorten en lijdenswegen verkeren. En echt het idee hebben dat ze echt moeten bikkelen om hun leven gelukkig te maken. En omdat ze allemaal religieus zijn opgevoed. En daarbij dus, op het moment dat ze zich ontkoppelen, de excarnatie – oftewel het tegenovergestelde van incarnatie – dus kiezen voor de weg van de heersende macht, waarbij de mind geleegd wordt en al je ervaringen die je hebt opgedaan in dit leven niet worden meegenomen. Want we hebben in feite vanaf dimensie 5 tot en met 13 helemaal niks te zoeken. Alle dimensies die daar tussenin beschreven worden, die dus door lichtwezens worden bewoond, kan je zo in de prullenbak gooien.

Arjan
Ja nou, dat ruimt wel op.

Martijn
Ja, en dan komt er dus ruimte voor iets anders. Want we kunnen ons onderzoek pas inzetten op het moment dat we bereidwilligheid hebben om dat andere aan de kant te leggen. En dan komen we er dus achter dat die 13 lagen die er dus zijn, echt een agenda is binnen een veel groter programma.

Arjan
Ja, gigantisch.

 

 

 

 

 

 

Kaypacha 9 maart 2016; video met Nederlandse ondertiteling

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler en Irma Schiffers.

Een enorm bezielde en geïnspireerde Kaypacha met een werkelijk prachtige boodschap voor deze week, maar eigenlijk voor deze hele periode van de krachtige transitie, waarin we ons bevinden.

“Ik hoop dat we het allemaal hebben gehaald met die totale zonsverduistering van gisteren, dinsdag de 8ste. In oppositie met Jupiter conjunct Cheiron. De Zon staat precies conjunct met de Zuidelijke Maansknoop, wat weer in conjunctie staat met Cheiron, de Zuidelijke Maansknoop maakt eigenlijk de eclips, Dus wanneer de zon daar precies bovenop staat, dan krijgen we deze eclipsen.
En Cheiron staat precies daar op die Knoop, dus vrijdag staat de Zon precies conjunct met allebei in oppositie met Jupiter.”

“Dat kleine ego dat de controle wil hebben, zoals ik al zei en dat minder dan 10 procent van je brein-massa bewust is. 90% is onbewust. Het is je ziel, het is je geest, en je ziel/geest weet, en heeft een plan. Het is verbonden met het collectieve plan, het goddelijke plan, het oneindige plan, en dat ego flipt helemaal gedurende deze momenten, maar dit is wanneer de ziel het helemaal wil overnemen en wil sturen en begeleiden. De koers van ons leven. Dit is een tijd van de grootse bestemming. De mensen die je nu ontmoet, de overtuigingen, de boeken. Dit is een tijd van grootste bestemmingen, en waarin je jezelf kunt herscheppen, en waar je leven echt van koers kan veranderen naar een meer betekenisvolle, zinvolle, vreugdevolle, waanzinnig mooie expressie van jouw schitterende ziel. Dus laat het los.”

De mantra voor deze week:
Er is een lege ruimte bij ieder eind,
een afgrond voordat het nieuwe kan beginnen,
waarin ik me hulpeloos voel en alle controle verlies,
maar ik ben dichter dan ooit bij mijn onbewuste ziel.

Vertaling: Irma Schiffers. Ondertiteling: Bob Kukler.

Voor persoonlijk advies over jouw situatie kun je ons vinden op Keyphone.nl

Kaypacha 2 maart 2016; video met Nederlandse ondertiteling

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler en Irma Schiffers.

In deze week gebeurt er astrologisch veel. Het belangrijkste is de totale Zonne-Eclips op 8 maart aanstaande. “Deze zet de toon -als enige totale Zoone-eclips dit jaar- en zet daarmee op z’n minst de toon voor de komende zes maanden, en deze Zonne-eclips is op de Zuidelijke Maansknoop. Het is geen Noordelijke Maansknoop eclips, dat is nog zes maanden weg vanaf nu. Het is een Zuidelijke Maansknoop-eclips. En dat maakt dat de Zon de dominante en machtige kracht is in deze eclips, want de Maan is op haar eigen Zuidelijke Knoop, wat als het zwakkere punt wordt gezien.”

“Mercurius gaat zaterdag Vissen binnen, dus dan hebben we de Maan, Mercurius, Neptunus, de Zon, Cheiron en de Zuidelijke Maansknoop allemaal in het teken Vissen, dus we gaan het veel hebben over Vissen vandaag.”

“De Zon komt in driekwart vierkant te staan met die Saturnus en staat conjunct met Neptunus en dat is in Vissen. Met een totale zonne-eclips. En deze onderwereld – Vissen is het collectieve onbewuste – komt opzetten, wil eruit stromen, dat is heel erg sterk. (…)”,

“Het loslaten van alle persoonlijke, egoïstische afscheidende verlangens. En dus is dit zo’n tijd, omdat al die andere zaken in het twaalfde huis van Vissen zo enorm onbewust zijn, het is het collectief onbewuste. En ons persoonlijke onbewuste ligt besloten  in dit collectieve onbewuste. En daarom wil ik zeggen dat, voordat we los kunnen laten, we het eerst moeten zien. En dat is wat zo prachtig is van Mercurius in de laatste graden van Waterman, en Venus is nog steeds in Waterman, want Waterman, dat is het derde oog, en die ziet het!”

“Je zult het ego moeten kunnen zien, je moet de draak zien, en het heeft te maken met het temmen van de draak door liefdevolle acceptatie en dan gaat het ons niet verslinden, of onder controle houden.Zoals in het menselijk proces, een proces dat men noemt ‘wie is de chauffeur’. Wat doet de wagen voortbewegen, is het de angst, is het de innerlijke stem van je moeder, is het de innerlijke stem van je vader, misschien een religie of Guru, etc. Of seksueel verlangen, een emotionele behoefte,  onveiligheid. Welke kracht neemt je beslissingen?”

De mantra voor deze week:
Wanneer ik werkelijk in staat ben
om mijn ego geheel te laten gaan,
zal ik de stroom van de rivier kunnen voelen
en één zijn met de hele natuur.

Voor persoonlijk advies over jouw situatie kun je ons vinden op Keyphone.nl