Maandelijks archief: maart 2016

Kaypacha 30 maart 2016; video met Nederlandse ondertiteling

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler en Irma Schiffers.

“Chaos, verwarring, er is geen goed of fout, goed of slecht, boven of onder, binnen en buiten, als we door Cheiron in onze emoties gaan, de onderwereld, onze gevoelens, de dingen zijn niet meer logisch, en we voelen onze pijnen, onze verwondingen, de herinneringen uit onze vorige levens, en uit onze kindertijd, alles komt omhoog, wat te maken heeft met hoe werkelijk, intens en gevaarlijk deze planeet kan zijn, en het leven kan zijn en hoeveel we te verliezen hebben, en hoeveel pijn het kan doen, en hoe erg we geslachtofferd kunnen worden, of tot martelaar worden.”

“En de afgelopen week ging het over ‘de schuld geven’, en over ‘niet de schuld geven, maar in bezit nemen’, maar dit is –hoe kan ik dat zeggen- het is de grootsheid, het is de macht, het houdt ons in angst; moeder natuur houdt ons in het ontzag. De gestoorde terroriserende activiteiten of wat – in Godsnaam – andere mensen kunnen doen met henzelf en met hun leven en de planeet aan kunnen doen; en dat houdt je in een staat van angst en ontzag. Dit is een intense planeet en een intense plek. En Vissen zegt dat je die energie moet verplaatsen en die gevoelens moet voelen, ze niet op te bergen, of niet moet proberen om ze in te houden, en niet moet proberen alles onder controle te houden. Maar zoiets als ‘dans de dans!’. Het is gestoord, het is wild en intens, maar het is intens mooi.”

De mantra voor deze week:
Het leven is als een hindernisbaan
die nooit echt eindigt
totdat ik van het feit ga houden
dat het pas begonnen is.

 

Keyphone.nl

Vrede begint bij jezelf

Onlangs zat ik naar een film over het leven van Nelson Mandela te kijken. Wat een bijzondere man is dat toch geweest. Als vanzelf kwam het artikel dat ik net na zijn overlijden in december 2013 heb geschreven in mijn gedachten. Een paar dagen nadat ik die film heb gezien, is er die gigantische chaos in Brussel door bomaanslagen. Toen moest ik nog meer aan Mandela denken, want hij was de aanvoerder van de militaire groepering van het ANC en ook hij heeft gestreden met geweld. Alleen hoe anders heeft hij zijn leven later opgepakt als strijder voor de vrede. Juist nu is het zo belangrijk om vrede in ons hart te bewaren en ons niet door onze angst te laten meeslepen. Dat is waarom ik mijn artikel over Mandela van december 2013 nog eens onder de aandacht wil brengen. Hieronder tref je het eerste deel daarvan aan.

December is de maand bij uitstek dat we het woord vrede vaker in de mond hebben dan anders. Zo rond Kerstmis zijn mensen zachter en komen gedachten aan vrede ook gemakkelijker naar boven.

Een gevoel van vrede doet wonderen met ons. Het maakt stofjes in ons lichaam aan waardoor we veel beter in ons vel zitten, stress geen kans krijgt en we aardiger met andere mensen kunnen om­gaan. Verbazend dat we dan niet en masse voor vrede en zo vaak voor conflicten die zo ge­makkelijk uitmonden in oorlog, groot of klein kiezen. Als we dat willen veranderen, dan begint dat bij onszelf. Communicatie is het toverwoord om vrede te creëren, compassievol communiceren, de taal van de vrede spreken. En net als dat steentje dat in het water wordt gegooid, kunnen ik, jij, wij die steeds groter wordende kring worden die vrede verspreid. Dat begint bij onszelf, beter gezegd de communi­catie in onszelf. Als er geen vrede in onszelf is, kunnen we die ook niet verspreiden. Alleen het weten wát je kunt doen om vrede in jezelf te creëren is niet genoeg. Het gaat vooral om het hóe. Welke kwaliteiten hebben we nodig om vrede in ons hart te krij­gen en hoe kunnen we die in communicatie met jezelf en met anderen gebruiken om een vredige omge­ving te creëren.

Schrijversproces

Voordat ik een artikel schrijf, gaat er al een heel proces aan vooraf. Ik wik en weeg welk onderwerp het zal worden en wat de titel zal zijn. Deze keer had ik al een tijdje een onderwerp in gedachten, een onderwerp dat ik met mijn hoofd had gekozen. Uit ervaring had ik al kunnen weten dat zo’n door mijn hoofd gekozen onderwerp trickie was. Ik vind het namelijk moeilijk om te schrijven over een onderwerp waar mijn gevoel niet bij betrokken is. Heel verbaasd was ik dus niet toen ik ergens eind november bij het wakker worden ineens een hele andere titel in mijn hoofd hoorde: Vrede begint bij jezelf. Een onderwerp dat me raakt, want hoe vaak ben ik al niet bezig geweest met vrede in mijn eigen omgeving en vooral met en in mezelf. Een onderwerp ook waarmee elk mens op gezette tijden wordt geconfronteerd zoals ik in de vele gesprekken die ik de afgelopen jaren heb gevoerd met men­sen die ik heb begeleid, heb gemerkt.

Eigenlijk vond ik het niet echt gek dat dit vredelievende onderwerp zo spontaan naar boven kwam. Mijn uitgeefster had me pas haar nieuwste publicatie over Louise Hay gestuurd Je kunt een buiten­gewoon leven creëren, dat Cheryl Richardson heeft geschreven op basis van diverse interviews met Louise Hay, de grande dame van positief denken. Positief denken is uiteraard een goede opsteker om vrede te creëren.

Zodra ik dit onderwerp had geaccepteerd, kwamen de ideeën vanzelf. Had ik niet van een cliënt een boek gekregen over geweldloze communicatie met de titel De taal van de vrede, Wat je nu zegt verandert jouw wereld, geschreven door Marshall B. Rosenberg. En als vanzelf werd mijn aandacht getrokken naar het boek Woorden kunnen je brein veranderen, Handleiding voor compassievolle communicatie van Andrew Newberg en Mark Robert Waldman dat ik een jaar geleden had gelezen. Ik was dus aardig in mijn nopjes met deze input en natuurlijk mijn eigen ervaring op het gebied van communicatie door mijn gesprekken met de mensen die ik (heb) begeleid.

En toen …….. toen kwam er op 5 december het bericht dat Nelson Mandela zijn aardseNelson Mandela5 bestaan had beëindigd. Mandela, hét grote voorbeeld van hoe je vrede kunt zijn. Hij heeft ons een glimp getoond van hoe onze wereld er uit zou zien als onze leiders meer zouden luisteren, gerechtigheid en het welzijn van de mensheid op de eerste plaats zouden zetten en de verleidingen van macht, roem en geld zouden kunnen weerstaan. Een dag later kwam als vanzelf het boek Nelson Mandela 15 lessen over leven, liefde en leiderschap geschreven door Richard Stengel op mijn pad. Van Nelson Mandela valt veel te leren. Daarom is hij dan ook mijn leidraad geworden in dit artikel. Hoe is Mandela, Madiba, van vrijheidsstrijder vredestichter geworden?

Zelfbeheersing

Was Mandela dan altijd zo vredelievend? Nou, nee. Zoals de meesten wel zullen weten, belandde hij in 1963 voor jaren achter de tralies, omdat hij als leider van de militaire tak van het ANC geweld had aangespoord en toegepast tegen het geweld dat de blanke regering van Zuid-Afrika tegen de zwarte bevolking gebruikte om de apartheid in stand te houden. Wat heeft er dan voor gezorgd dat zo iemand de Nobelprijs van de vrede krijgt?

Volgens Richard Stengel, die Mandela zo’n drie jaar bijna dagelijks zag, was Mandela een complexe man met veel tegenstellingen. Hij werd dan ook zwaar getest om uiteindelijk vrede in zijn hart te krij­gen. Deze complexe man koos ervoor na zijn vrijlating uit de gevangenis in 1990 alle woede, boos­heid en welke andere negatieve emotie hij ook had over wat hem was ‘aangedaan’ achter zich te laten. Veel mensen hebben dat moedig gevonden. Hij niet. Hij zag het echt als een keuze. Als hij die keus niet had gemaakt, dan had hij zichzelf de rest van zijn leven gevangen gezet in zijn eigen destructieve gedachten, wist hij. Moed zag hij meer als de manier waarop we op verschillende situa­ties reageren. Dat wil niet zeggen dat hij nooit bang was. Integendeel, maar hij was nooit bang om te zeggen dat hij bang was geweest. Moed was voor hem niet hetzelfde als niet bang zijn, maar leren met angst om te gaan; dat de angst niet de boventoon gaat voeren. Zijn devies was dan ook doe alsof je moedig bent en je wordt niet alleen moedig, je bent het ook.

Dat zegt iets over zijn zelfbeheersing. Uit ervaring wist hij dat het verliezen van zelfbeheersing veel kapot kon maken. Voordat hij voor zo lange tijd in de gevangenis werd opgesloten was hij een heet gebakerd man. Hij was letterlijk een strijder, een strijder tegen apartheid. Toen hij na 27 jaar gevan­genschap werd vrijgelaten was hij het tegenovergestelde. Hij had zijn strijdvaardigheid niet verloren, maar wilde die op een vredelievende manier inzetten. Hij werd een vredestichter en tijdens zijn gevangenschap had hij geleerd dat hij meer bereikte door zijn emoties te beheersen. Dat zorgde ervoor dat hij in crisissituaties altijd intens kalm en beheerst was, alsof hij in een zen-toestand verkeerde die de activiteiten om hem heen vertraagde. Het beheersen van emoties is een vorm van leiderschap, vond hij. Van zowel intern als extern leiderschap voeg ik daar aan toe. Intern omdat je zelf de baas blijft en je niet door je emoties laat overheersen. Extern omdat je dat ook naar buiten uitstraalt.

Leiderschap

Nu ik het toch over leiderschap heb, haal ik een paar woorden van Mandela aan die hij sprak toen hij zich tijdens zijn proces in 1963 verdedigde. Hij was toen 44 jaar.

‘Tijdens mijn leven heb ik mij gewijd aan dit gevecht van de Afrikanen. Ik heb tegen onderdrukking van de blanken gevochten en ik heb tegen onderdrukking van de zwar­ten gevochten. Ik heb het ideaal van een democratische en vrije maatschappij om­armd, waarin alle mensen in harmonie met elkaar leven en allen dezelfde mogelijk­heden hebben. Het is een ideaal waarvoor ik hoop te leven en dat ik hoop te bereiken. Maar, als het moet, is het een ideaal waarvoor ik bereid ben te sterven.’

Deze woorden raken mij enorm, omdat ik me afvraag wat ik zelf in zo’n situatie zou hebben gezegd en ik er sterk aan twijfel of ik bereid zou zijn mijn leven daarvoor te geven. Dit was zijn manier om de wereld duidelijk te laten zien hoe serieus hij zijn leiderschap van de militaire tak van het ANC nam. Eén van zijn lessen is dan ook als je een leider bent, moet je niet alleen leiding geven, maar ook duidelijk zichtbaar maken aan de buitenwereld dat je de leider bent. Het voortouw nemen hoorde daar ook bij. Dan is gelijk duidelijk bij wie je moet zijn als er iets fout loopt. Daarmee neem je dus tegelijkertijd de verantwoordelijkheid op je en draag je de consequenties van je keuzes. Bij leider­schap hoort volgens hem ook dat je als er iets is wat je niet als plezierig ervaart dit ook zegt. Ook als je denkt dat je niet redelijk of eerlijk wordt behandeld, vond hij het belangrijk om het toch te zeggen. Dan gaat dat ook niet in je hoofd rondspoken en kun je je aandacht op belangrijker dingen richten.

Wat Mandela begreep was de toegevoegde waarde van een team. Hij kon als geen ander het beste uit zijn mensen halen. Hij wist dat hij hen moest laten voelen dat ze deelden in zijn glorie en nog veel belangrijker dat zij invloed hadden op zijn beslissingen. Het meest fundamentele van leiderschap vond hij dat je mensen in een bepaalde richting stuurt. De neuzen dezelfde kant uit krijgen door de manier van denken en acties te veranderen van de mensen waaraan je leiding geeft. Daarvoor hoef je niet altijd voorop te lopen, vond hij. Laat anderen zelf het heft in handen nemen of duw hen voor je uit. Daarmee machtig je hen en laat je hen delen in je eigen leiderschap of je ideeën. Dat geldt trou­wens voor leiderschap op elk niveau. Zowel op de werkvloer als thuis in het gezin. Hij besefte dat verbieden demotiverend werkt, terwijl het stimuleren om mee te denken motiveert. Dit noemde hij vanuit de achterhoede aansturen. Na zijn vrijlating allemaal in het kader van vrede.

Democratisch leiding geven had hij al op jonge leeftijd geleerd door Jongintaba, de koning van de Thembu-stam, die hem na de dood van zijn vader opvoedde, tot in de kleinste details te observeren. Alles draaide om het stamhoofdschap in zijn cultuur. De koning werd niet alleen als leider van de stam gezien, maar ook als dienaar van de mensen. Het ging er dus niet om zichzelf op de voorgrond te zetten, maar wel om te luisteren en consensus te bereiken. Richard Stengel beschrijft de stam­bijeenkomsten als volgt:

‘De bijeenkomsten aan het hof, die leken op democratische bijeenkomsten in een gemeentehuis, vertegenwoordigden de kern van leiderschap. Alle mannen uit het dorp kwamen en iedereen die het woord wilde nemen kon dat doen. Het was de gewoonte dat de koning naar het advies van zijn adviseurs luisterde, voordat hij zijn eigen mening onder woorden bracht. De koning stond altijd fier rechtop en als hij aan het einde van de bijeenkomst sprak, vatte hij de meningen en standpunten die hij had gehoord samen. De koning had een sterke wil, maar hij liet zijn eigen keuze nooit prevaleren boven die van de gemeenschap.’

Deze stijl hanteerde Mandela: luisteren, samenvatten, daarna de meningen vormen en vervolgens de mensen aansturen om tot actie over te gaan. Volgens hem de beste Afrikaanse traditie van lei­derschap. In schril contrast, zoals hij ervoer, met de Westerse manier van leiderschap die uitgaat van persoonlijke ambitie, waar mensen vechten om vooruit te komen en daarbij anderen achter zich laten. De zogenaamde win-verlies situatie.

Ubuntu

Het woord ubuntu drukt het Afrikaanse leiderschapsmodel het beste uit. Het stamt van het Zoeloe­gezegde umuntu ngumuntu nagabantu, dat letterlijk kan worden vertaald als: een images (1)mens wordt pas een mens door andere mensen. Omdat Mandela met deze zienswijze opgroeide, was zijn identiteit gebaseerd op het feit dat mensen om je heen je als persoon respecteren en erkennen en dat je het beste uit jezelf haalt door middel van onbaatzuchtige interactie met anderen. Een begroeting door autochtone Zuid-Afrikanen is daar een duidelijk voorbeeld van: sawu bona, wat letterlijk wil zeggen ‘ik zie u’. De tegengroet kan dan luiden ‘sikhona’, ‘ik ben hier’. De volgorde van deze begroetingsvor­men is belangrijk. Pas als je mij ziet, besta ik.

Mandela had dus al jong begrepen dat gemeenschappelijk leiderschap twee aspecten kent: de grotere wijsheid van de groep in vergelijking met die van het individu en de grotere investering van de groep bij elk resultaat dat door concensus was bereikt. Het harmoniemodel waarmee een win-winsituatie ontstaat.

Bovendien begreep Mandela nog iets anders heel goed en dat was dat er niets is wat je meer geliefd maakt bij anderen, dan wanneer je om hulp vraagt. Als je je tot anderen wendt, vergroot dat hun loyaliteit ten opzichte van jou.

Dit is een mooi slot van het eerste deel van het artikel over Nelson Mandela. In het volgende deel beschrijf ik nog meer van zijn kwaliteiten die hij gebruikt heeft op zijn weg naar vrede. Ik hoop dat dit inspireert om toch vooral uit de angst te blijven waarmee we door de aanslagen zo worden geconfronteerd en te kiezen om ons niet te laten leiden door onze emoties, net zoals Mandela.

 

Elly de Lezenne Coulander

 

 

Kaypacha 23 maart 2016; video met Nederlandse ondertiteling

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler en Irma Schiffers.

Fijn voor mijn collega vertaalster en voor mij als bewerker van de ondertiteling was, dat deze vooruitblik van ‘Astrologie voor de ziel’ van Kaypacha beduidend korter was dan vorige week. Maar zeker niet minder krachtig en inspirerend!

“Cheiron heeft te maken met crisis, en als dat met Venus en Neptunus te maken heeft, dan gaat het over liefde, over het hart, het gaat over mijn gevoelens van zelfwaarde en zelfliefde, voordat een ander mij lief kan hebben, of zelf een ander kan liefhebben, dus we hebben wat processen te doen rond de hartsruimte in deze tijd, en dat kan heel pijnlijk zijn, en eenzaam, heel diepgaand en de herinneringen komen naar boven van dit leven en vorige levens, en het gaat erom ‘wat doe ik ermee’, hoe werkt ik hiermee, en de uitdaging kan zijn om daarin te blijven.”

“Wat betekent Venus en alles wat er nu aan de hand is?
Venus kwam langs en raakte Neptunus, universele liefde, kosmische liefde, onvoorwaardelijke liefde, spirituele liefde, dus daar krijgen een voorproefje van. Want Venus is de lagere octaaf van Neptunus, dus we krijgen te maken met Venus die langs Neptunus kwam en dat is alsof ze naar huis gaat, naar de moeder. Ze ging naar huis naar de kosmische liefde, naar Nut, de Egyptische godin van de lucht. En Venus kwam langs en gaf ons een voorproefje of deze droom, visioen of fantasie over de onvoorwaardelijke liefde. Of wat dat ook mag zijn, of mag smaken of eruit mag zien, en dan schuift ze door naar Cheiron, en Venus is aardse liefde.”

Dus het is echt het grote werk nu. Dit is het werk dat gedaan moet worden, het is het einde van het slachtoffer-bewustzijn; we moeten hierover heen komen. En het slaat ons recht in het gezicht op dit moment. En we worden allemaal getriggerd, en getriggerd en getriggerd. Dus het grote werk is… laten we naar de mantra gaan”:

Het is tijd om te aarden en mijn werk te doen
en te stoppen met de wereld de schuld te geven of te herstellen
maar ik zie alles wat ik liefheb, als een spiegel voor mij
om mezelf te voelen en te healen.

Vertaling: Irma Schiffers. Ondertiteling: Bob Kukler

Voor persoonlijk advies over jouw situatie kun je ons vinden op Keyphone.nl

Kaypacha 16 maart 2016; video met Nederlandse ondertiteling

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler en Irma Schiffers.

De langste Kaypacha ooit (38 minuten) en in mijn visie één van de allermooiste. En met een heel belangrijke boodschap in deze tijd van grote veranderingen: wees de ‘brug’ tussen het aardse en het spirituele.

“Een vierkant tussen de Zon en Saturnus. Dus er is sprake van veel vierkanten in deze tijd. Er is zelfs een vierkant tussen Uranus en Pluto. Dat zijn die van 90 graden. En je ziet oppositie tussen Jupiter en Neptunus, vierkant met Saturnus (…) Dus we hebben de Maan, de Aarde, Zon, Mercurius en Cheiron, allemaal op één lijn en dat duurt echt de hele week. De Maan intensiveert de komende week, het is echt heel krachtig. Én daarnaast, wat we hier niet zien, als dat zo was, dan zie je dat het op dezelfde tijd is als de lente equinox (het lentepunt) die eigenlijk precies op zaterdag plaatsvind, de 19e.”

“Het is uitdagend geweest, er zijn veel verliezen, er is veel depressie, er is een hoop verdriet, er zijn veel eindes, afrondingen, afsluiten, completeren, dit is Vissen! En, tegelijkertijd, zoals ik altijd zeg, Vissen is alfa en omega, het begin en het einde. Het is de droom, het is het einde aan de droom, en het einde van de misleidingen, en het einde van de valse realiteit. En dan, na de droom, is het: Wakker worden!”

“Het is de brug tussen werelden, het spirituele en het fysieke.
Het samenbrengen van hemel en aarde, het mannelijke en het vrouwelijke. Waar we de brug zijn, ik ben de brug. Ik ben niet verloren geraakt in vuur en lucht, ik zit niet verstrikt in aarde en water,  ik ben niet verdwaald in kosmische en spirituele zaken, ik ben niet verdwaald in de onderwereld in chaos en emotionele verwarring. Ik ben… de brug! Dit is een tijd om de brug te zijn.”

De mantra voor deze week:
Matiging is de sleutel
wanneer we dit of dat besluiten
omdat ik de brug ben tussen de werelden
en deze in balans brengen is mijn actie

Voor persoonlijk advies over jouw situatie kun je ons vinden op Keyphone.nl

Bij excarnatie volgen we de weg van de heersende macht: mind wordt geleegd en ervaringen nemen we niet mee

Crowd Power 11 van 10 maart 2016 via Earth Matters met Arjan Bos en Martijn van Staveren. Dit onderdeel gaat over het oorspronkelijke leven en hoe we daar uit kunnen komen. Hieronder eerst het filmpje en daarna het transcript van dat gedeelte.

Arjan
Kun je ook iets van die oorspronkelijke wereld beschrijven? Zo wordt er gevraagd.

Martijn
Kan ik zeker wel. Maar kijk, dat is zo’n gigantische beleving. En dat dragen we allemaal in ons. We hebben er allemaal mee te maken. Eigenlijk zijn er geen tools voorhanden om te beschrijven hoe mooi het is. Want we zitten gekoppeld aan dit brein en dit brein reageert alleen maar op wat we nu hebben ervaren in dit leven. En daar moeten we het eigenlijk maar mee doen. Dus met de tools die we nu voorhanden hebben, probeer ik uit te leggen hoe gigantisch mooi dat is.

Arjan
Misschien kunnen we iets van de weg daar naar toe beschrijven? Want wat mij intrigeert – dat zien we dan ook in die films – dat zeg jij dan ook dat je op het moment dat je hier uit gaat, zeg maar, dan moet je door al die lagen, door al die chakra-lagen. Dan worden eigenlijk al je angsten en je negatieve kanten, duizend keer uitvergroot. Dus als je bang bent voor spinnen, krijg je spinnen van 100 kilometer op je af, weet ik veel wat. En ik kan me dus voorstellen dat je, zoals je dat dan beschrijft, dan maar even de bereidheid voor moet hebben om daar doorheen te gaan.

Martijn
Absoluut.

Arjan
Zit daar bijvoorbeeld ook bij het gevoel van dat je alles moet loslaten en ook al zou je bijvoorbeeld honderd miljard jaar in het niets zijn tussen sterren in, dat je daar OK mee bent?

Martijn
Ja, het gaat er om dat je op geen enkele manier verweer geeft tegen de prikkels die je zelf ervaart. Want op het moment dat je dat gaat onderzoeken, zul je daar achter komen dat de prikkels die op je afgeschoten worden – wat dat ook voor prikkels maar mogen zijn – dat die voortkomen uit je eigen vermogen. En op het moment dat je je gaat verzetten tegen die prikkels, verzet je je rigoureus tegen je eigen vermogen. En omdat die prikkels genoeg reden zijn voor jou zijn om je daartegen te verzetten, neem het voorbeeld van die spin en daarbij krijg je een gevoel; je gemoedsveld verandert, je morfische veld, je hele celgeheugen verandert zelfs. Daar worden allerlei programma’s in geprojecteerd. En verzet je je dus tegen je eigen kracht. Dan zit je ‘gelocked’, dan zit je vast in dat veld. Het beste wat je kunt doen is letterlijk alles maar laten gebeuren en ontdekken dat er helemaal niks kwaadaardigs kan gebeuren. Omdat jij – dus uit jouw kracht – bent een wezen van kracht en liefde.

Arjan
Ik kan me voorstellen dat ik me ontzettend ontheemd zou voelen. Als dat ik denk van: goh hoe? Je moet toch alles loslaten feitelijk.

Martijn
Ja, dat klopt. En er komt ook een moment dat je met terugwerkende kracht zegt: ik voelde me eigenlijk heel ontheemd in het leven, maar ik heb het nooit zo ervaren. Maar om iets te zeggen over de route daar naar toe, want daar zeg je iets over. Kijk ik teken wel eens van die schemaatjes, driehoekjes, vierkantjes, cirkeltjes, maar dat is het allemaal niet. En dat zeg ik ook altijd: neem deze vorm niet serieus, want het is niet die vorm. Want het heeft namelijk geen vorm. Op het moment dat je spreekt over een route en ik teken dat, dan ga je je voorstellen: nou vanaf hier ga ik daarheen, dan ga ik naar die kant, links, rechts… Alles buiten ons. Het is net allemaal achterstevoren. Het zit in ons. Wat er gebeurt, is dat er niet echt een route plaatsvindt. Het heeft met bereidwilligheid te maken, en wat jij ook zegt, een totale berusting van: laat het gebeuren. Dan word je energetisch zo geladen, je hele neurologische systeem krijgt zo op zijn donder, want dat is wat er gebeurt. Want onze hersenen, ons systeem kan die signalen niet verwerken. Dus er komen krachten in ons systeem, wat lijkt vernietigend te zijn. Maar als je dat dus toelaat, dan komt er een soort moment waarin de dop van de slang afgaat en ineenkeer bloep… loopt de informatie verder en komt het in een veld er omheen, dat hier dwars doorheen loopt (Martijn legt hierbij de handen op zijn hart). Dus je krijgt een lichaam buiten het lichaam. Dus een realiteit die hier dwars doorheen loopt. Dat is wat er gebeurt. Dus de route naar huis is… het zijn lichtcoderingen en velden. Dit veld is ook een lichtcodering, daar is ons brein op afgestemd. Dat is artificieel, zodat we alleen die lichtcodering zien. Op het moment dat je dus buiten deze lichtcodering kunt waarnemen, die andere codering, dan krijg je een bewustzijns-shift; je krijgt een verschuiving. Je gaat helemaal nergens heen, je reist ook niet naar een andere planeet. Je krijgt een verschuiving. Zo ga je dus door 188 lagen van hoofddimensionale velden die ook gerelateerd zijn aan onze chakra’s. Chakra’s waar bijna nooit nog iemand van over heeft gehoord.

Arjan
Is dat het getal dat jij ook noemt in het aantal vallen?

Martijn
Ja, dat is daar aan gerelateerd. Dat is ook logisch; het aantal vallen is gerelateerd aan de dimensies waar ons veldbewustzijn uit opgebouwd is. En ons oorspronkelijke bewustzijnsveld. En zodra wij dus het detectiesysteem, het waarnemingsveld, weer intact krijgen, dan is het in wezen dat er geen route is, maar het ontstaat gewoon. Je gaat het in één keer waarnemen. Het bouwt zich op het veld. En ineens ben je daar. Terwijl je dus daar bent, dat is dus gewoon hier. Deze realiteit is zo’n klein stukje, zo’n klein stukje binnenin jezelf (Martijn maakt met vingers duidelijk dat het om een miniscuul klein gedeelte gaat). En daar kun je ook met je bewustzijn naar kijken en daar kun je ook in schakelen. Je kunt de geboorte zien van jezelf. Je kunt ook zien dat je nooit hebt gekozen voor dit leven. Je kunt zelfs de aankomst zien van je bewustzijn dat het gekoppeld wordt aan een artificieel cyber-biologisch computerprogramma die direct het programma inschoot dat je de overtuiging kreeg dat je geboren werd.

Arjan
OK.

Martijn
Ja, ik krijg er zelf ook dorst van. Nou…

Arjan
We mogen wel even weer bijtanken (Arjan pakt een waterkan van de grond).

Martijn
Oh, het staat hier. Dus de route daarheen heeft te maken met een verschuiving van bewustzijn en waarneming. Er zijn heel veel mensen die vragen dan: ja, maar hoe kom ik daar dan? Weet je, het maakt niet uit. Ergens kunnen we allemaal breken. We komen daar gewoon weer uit. Punt uit. En dat is waarom ik steeds ook hamer met lichtdrilboor pam pam pam…Hou in de gaten dat die projecties, waaronder het systeem van de dood een overgang is, een onderdeel is van dat neuraal systeem, van dat projectiesysteem. Blijf met die kracht bij jezelf. Blijf met je bewustzijn gekoppeld aan dit lichaam, hoe artificieel het ook is. Via dat lichaam is de uitgang ook te vinden.

Arjan
We krijgen daar ook nog een vraag over van Pauline en die zegt van: tijdens één van de educatieve dagen heb ik begrepen dat Martijn zei dat we over een tijdje een onsterfelijk, fysiek lichaam krijgen aangeboden. De kostprijs is dat het creatieve vermogen van de mens voorgoed in slaap wordt gehouden. Dat begrijp ik niet. Als de kunstmatige intelligentiewezens juist die creatiekracht juist nodig hebben van de mens om zo door middel van manipulaties hun dingen door de mens te laten creëren, wat kunnen ze er dan nog mee als die creatiekracht wordt lamgelegd? Of hebben zij die nog ter beschikking daarover en kunnen de mensen daar zelf nog niet bij?

Martijn
Ja nou, dat is gewoon een verschil van… dat ik het beter moet uitleggen. Ik ben me er heel veel van bewust dat ik haperend uitleg en dat komt gewoon door de vertaalslag en de beelden.Wat ik ermee bedoel, is dit. Daar liggen plannen klaar voor de mensheid om onsterfelijk gemaakt te worden, technologisch gezien.

Arjan
Transhumanistisch?

Martijn
Kan ook via transhumanisme. Kan. Hoeft niet persé.

Arjan
Dat is niet per definitie.

Martijn
Nee. Dat roept gelijk weer op van: hoe kan dat nog meer? Maar daar gaan we het nu niet… (gelach van beiden). Laat ik even bij nu houden. We zitten nu in een soort slaaf-modus als mensen. Ondanks dat we in een slaaf-modus zitten, beleven we dit leven toch als een heel bijzonder iets. En dat is het ook, omdat wij scheppende wezens zijn. We kunnen plezier hebben en over het strand wandelen. En de tranen springen in de ogen als je die prachtige zon achter de horizon ziet zakken. Als je dan spreekt over ons scheppingsvermogen, dat is dus altijd aanwezig. Ook al zijn we ons daar niet van bewust. En dat zal ook zo zijn als we onsterfelijk worden. Het scheppingsvermogen is gewoon aanwezig, maar we zijn het ons niet bewust. En nu zijn we het ons gemiddeld 80 jaar niet bewust en dan zijn we er straks 80 miljard jaar niet van bewust. Dat is nou wat ik bedoel.

Arjan
Ah ha, dat is wel even heel wat anders, ja.

Martijn
Eventjes heel overdreven gezegd. En waar gaat het dan om? Waar wordt het afgetapt? Het wordt niet getapt uit dit lichaam, want dit is een neuraal-projectie. Het wordt getapt uit het 5-dimensionale lichaam. Dat is de plek waar die mindcontrol-programma’s lopen.

Arjan
Precies. Jij zegt: dit is een kloon. Dat is dan het 5-dimensionale lichaam. Is dat dan dat lichaam als je dat ziet in de analogie van de matrix, zeg maar, dat al die velden daar met broedmachines liggen… is dat 5-dimensionale lichaam één laagje, dus 187… zit je dan in het 5-dimensionale lichaam?

Martijn
Ja.

Arjan
OK.

Martijn
Dus ik weet niet hoeveel waterkannen je hebt, maar als we daarover gaan beginnen. Maar het zit niet zo in elkaar dat elke laag dus een mindcontrol-laag op zich kent op deze manier. Maar we kunnen rustig zeggen dat elk universum… dat is een radiofrequentie, dat bevindt zich dus in het potentieel van schepping en kracht: de creatie van het universele, kosmische eenheidsbewustzijn. Maar in dat bewustzijn van kosmische eenheid, zijn er ook allerlei interceptiedimensies. Dat zijn dimensies die eigenlijk gecreëerd zijn door artificiële rassen door middel van het projecteren van technologische systemen van een dimensie in een dimensie. En die toestemming hebben ze ook, omdat zij – net als wij in bepaalde realiteiten – ook de legitieme houders zijn van die werkelijkheid.

Arjan
OK.

Martijn
En in die werkelijkheid, daar zitten wij nu. En elke werkelijkheid heeft eigen heersers en we spreken over heersers, als het groepen zijn die als machthebbers ook macht hebben daarin. De scheppende wezens worden niet als heersers gezien. Dat zijn meer gewoon coördinatoren die overal als liefdevolle wezens overal dienstbaar en aanwezig zijn, in elk moment. Dus als er een enorme ramp dreigt te gebeuren, dan zijn ze in een flits aanwezig om bewustzijn te brengen in dat moment, zodat de legitieme houders van die planeet zelf kunnen ingrijpen. En dan nog, grijpen ze niet in. Dus waarom zouden ze dat hier wel doen als ze het thuis al niet doen? En dan heb je dus ook nog een realiteit waar heersende machten zijn, dat zijn dus in de projectiedimensies. En die bevinden zich in de laagste groepen; die zitten vanaf de 13e dimensie tot aan de 5e dimensie. Die zijn allemaal geïnvaseerd. Die staan allemaal onder directe controle. En in de 5e dimensie, als je je bewustzijn daar aan koppelt, krijgen we 8 lagen in geprojecteerd. Dat zijn dus dimensies in ons bewustzijn en die hebben ook nog eens een keer 8 verschillende, heersende machten. En die machten gaan allemaal open; dat is punt waar we nu op staan. Die gaan één voor één open. En daarbij vallen de religies ook heel hard straks uit elkaar. En dat is de grootste schok voor de mensheid.

Arjan
En die zijn allemaal gelinkt naar chakra’s, zeg je? Hoe wij dat hier nu begrijpen.

Martijn
Ja, de lagen die dus in ons geprojecteerd worden in de 5e dimensie zijn gekoppeld aan dit lichaam. Beter andersom gezegd: de chakra’s die we hier ervaren, komen voort uit die opgebouwde lagen van 8. Dat valt dus in het model binnen die 5D. Buiten die 5e dimensie lopen dus 188 lagen van velden. Daarvan zijn van laag 8 tot en met 13 artificiële superrassen ook nog de baas (redactie: waarschijnlijk verspreekt Martijn zich hier en moet het zijn: laag 5 tot en met 13; laag 14 is trouwens wat wij de hemel noemen).

Arjan
En dan zeg je ook dat 7 van die 8 lagen… die zijn eigenlijk al vrij?

Martijn
Ja, 7 van de 8 lagen in de 5-dimensionale, ingeprojceteerde realiteit zijn vrij. Wat ik daarmee bedoel, is dat in die 7 lagen die in ons worden geprojecteerd, dat daar het bewustzijn van ons alter ego in die parallelle realiteit, zich bewust is van het feit dat we bewustzijn in ons dragen. En dat we daarmee de heersers zichtbaar hebben gekregen.

Arjan
En ‘that’s it’? Dat was voorheen niet zo?

Martijn
Dat was voorheen niet zo. Deze realiteit waar wij nu zitten, is de enige realiteit die het hele kwantumstuk in die 5-dimensionale projectie nog in stand houdt. En dat komt door de modus van ontkenning op deze planeet. Dat de mensen aan strikte modellen vasthangen en in allerlei tekorten en lijdenswegen verkeren. En echt het idee hebben dat ze echt moeten bikkelen om hun leven gelukkig te maken. En omdat ze allemaal religieus zijn opgevoed. En daarbij dus, op het moment dat ze zich ontkoppelen, de excarnatie – oftewel het tegenovergestelde van incarnatie – dus kiezen voor de weg van de heersende macht, waarbij de mind geleegd wordt en al je ervaringen die je hebt opgedaan in dit leven niet worden meegenomen. Want we hebben in feite vanaf dimensie 5 tot en met 13 helemaal niks te zoeken. Alle dimensies die daar tussenin beschreven worden, die dus door lichtwezens worden bewoond, kan je zo in de prullenbak gooien.

Arjan
Ja nou, dat ruimt wel op.

Martijn
Ja, en dan komt er dus ruimte voor iets anders. Want we kunnen ons onderzoek pas inzetten op het moment dat we bereidwilligheid hebben om dat andere aan de kant te leggen. En dan komen we er dus achter dat die 13 lagen die er dus zijn, echt een agenda is binnen een veel groter programma.

Arjan
Ja, gigantisch.

 

 

 

 

 

 

Kaypacha 9 maart 2016; video met Nederlandse ondertiteling

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler en Irma Schiffers.

Een enorm bezielde en geïnspireerde Kaypacha met een werkelijk prachtige boodschap voor deze week, maar eigenlijk voor deze hele periode van de krachtige transitie, waarin we ons bevinden.

“Ik hoop dat we het allemaal hebben gehaald met die totale zonsverduistering van gisteren, dinsdag de 8ste. In oppositie met Jupiter conjunct Cheiron. De Zon staat precies conjunct met de Zuidelijke Maansknoop, wat weer in conjunctie staat met Cheiron, de Zuidelijke Maansknoop maakt eigenlijk de eclips, Dus wanneer de zon daar precies bovenop staat, dan krijgen we deze eclipsen.
En Cheiron staat precies daar op die Knoop, dus vrijdag staat de Zon precies conjunct met allebei in oppositie met Jupiter.”

“Dat kleine ego dat de controle wil hebben, zoals ik al zei en dat minder dan 10 procent van je brein-massa bewust is. 90% is onbewust. Het is je ziel, het is je geest, en je ziel/geest weet, en heeft een plan. Het is verbonden met het collectieve plan, het goddelijke plan, het oneindige plan, en dat ego flipt helemaal gedurende deze momenten, maar dit is wanneer de ziel het helemaal wil overnemen en wil sturen en begeleiden. De koers van ons leven. Dit is een tijd van de grootse bestemming. De mensen die je nu ontmoet, de overtuigingen, de boeken. Dit is een tijd van grootste bestemmingen, en waarin je jezelf kunt herscheppen, en waar je leven echt van koers kan veranderen naar een meer betekenisvolle, zinvolle, vreugdevolle, waanzinnig mooie expressie van jouw schitterende ziel. Dus laat het los.”

De mantra voor deze week:
Er is een lege ruimte bij ieder eind,
een afgrond voordat het nieuwe kan beginnen,
waarin ik me hulpeloos voel en alle controle verlies,
maar ik ben dichter dan ooit bij mijn onbewuste ziel.

Vertaling: Irma Schiffers. Ondertiteling: Bob Kukler.

Voor persoonlijk advies over jouw situatie kun je ons vinden op Keyphone.nl

Kaypacha 2 maart 2016; video met Nederlandse ondertiteling

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler en Irma Schiffers.

In deze week gebeurt er astrologisch veel. Het belangrijkste is de totale Zonne-Eclips op 8 maart aanstaande. “Deze zet de toon -als enige totale Zoone-eclips dit jaar- en zet daarmee op z’n minst de toon voor de komende zes maanden, en deze Zonne-eclips is op de Zuidelijke Maansknoop. Het is geen Noordelijke Maansknoop eclips, dat is nog zes maanden weg vanaf nu. Het is een Zuidelijke Maansknoop-eclips. En dat maakt dat de Zon de dominante en machtige kracht is in deze eclips, want de Maan is op haar eigen Zuidelijke Knoop, wat als het zwakkere punt wordt gezien.”

“Mercurius gaat zaterdag Vissen binnen, dus dan hebben we de Maan, Mercurius, Neptunus, de Zon, Cheiron en de Zuidelijke Maansknoop allemaal in het teken Vissen, dus we gaan het veel hebben over Vissen vandaag.”

“De Zon komt in driekwart vierkant te staan met die Saturnus en staat conjunct met Neptunus en dat is in Vissen. Met een totale zonne-eclips. En deze onderwereld – Vissen is het collectieve onbewuste – komt opzetten, wil eruit stromen, dat is heel erg sterk. (…)”,

“Het loslaten van alle persoonlijke, egoïstische afscheidende verlangens. En dus is dit zo’n tijd, omdat al die andere zaken in het twaalfde huis van Vissen zo enorm onbewust zijn, het is het collectief onbewuste. En ons persoonlijke onbewuste ligt besloten  in dit collectieve onbewuste. En daarom wil ik zeggen dat, voordat we los kunnen laten, we het eerst moeten zien. En dat is wat zo prachtig is van Mercurius in de laatste graden van Waterman, en Venus is nog steeds in Waterman, want Waterman, dat is het derde oog, en die ziet het!”

“Je zult het ego moeten kunnen zien, je moet de draak zien, en het heeft te maken met het temmen van de draak door liefdevolle acceptatie en dan gaat het ons niet verslinden, of onder controle houden.Zoals in het menselijk proces, een proces dat men noemt ‘wie is de chauffeur’. Wat doet de wagen voortbewegen, is het de angst, is het de innerlijke stem van je moeder, is het de innerlijke stem van je vader, misschien een religie of Guru, etc. Of seksueel verlangen, een emotionele behoefte,  onveiligheid. Welke kracht neemt je beslissingen?”

De mantra voor deze week:
Wanneer ik werkelijk in staat ben
om mijn ego geheel te laten gaan,
zal ik de stroom van de rivier kunnen voelen
en één zijn met de hele natuur.

Voor persoonlijk advies over jouw situatie kun je ons vinden op Keyphone.nl

Nieuws en propaganda: een subtiele vorm van mind-control

Een bijdrage van Irma Schiffers

brainwashmiddelUiteraard leven er veel vragen bij iedereen en dit heeft te maken met het feit dat we niet (juist) geïnformeerd worden, maar continu worden gemanipuleerd en geïndoctrineerd. Dus ik krijg naar aanleiding van mijn artikelen regelmatig vragen als:

  • Hoe werkt mind-control dan precies
  • Ik denk dat ik daar niet (meer) in trap, maar toch voel ik mij telkens misleid?
  • Hoe kun je mind-control-trucs herkennen?

Er zijn heel veel manieren van het uitoefenen van (gedachten-)controle op de mens, en een aantal daarvan zal ik hier niet opnieuw gaan benoemen zoals chemische hersenspoeling (vaccinaties en psychoactieve medicatie, chemtrails, additieven in voedingsmiddelen, GMO’s, hoogfrequente straling, etc.) Daar is genoeg over geschreven door mij en door anderen. Duik daarvoor maar in het archief.

Maar wat ik graag wil proberen heel duidelijk uit te leggen is communicatietechniek die wordt gebruikt voor mind-control* via de media en hoe dat moedwillig en zeer geraffineerd wordt uitgevoerd. Als je dat principe door hebt ben je namelijk al een heel eind.

*Zie hiervoor een Engelstalig artikel over het Tavistock Instituut
Een NL vertaling op het blog ‘Wij worden wakker’

We moeten hiervoor even terug in de geschiedenis, naar Hegel en de dialectiek. Ook geen fris heerschap, zoals je uitgebreid kunt lezen in dit essay.

In de communicatiewetenschap kennen we onder andere het begrip syllogisme. Syllogisme is een categorische sluitrede. Dit klinkt misschien ingewikkeld, maar het betekent dit: je hebt een eerste stelling (premisse 1 wordt dat genoemd), dan heb je een tweede stelling (premisse 2) en daaruit kun je een conclusie trekken.

Wanneer stelling 1 niet waar is, of stelling 2 niet waar is, heb je dus te maken met een ongeldige conclusie. Dan is dat dan een zogeheten ongeldige ‘sluitrede’ of een ongeldige redenering. Vergeet dat gerust verder maar, het gaat om het principe en hoe het werkt in de praktijk. Hier komt namelijk de mind-control om de hoek kijken, want daar kun je je op een heel gewiekste manier van bedienen en je toehoorders die je serieus nemen slikken de conclusie als zoete koek.

Een heel gemakkelijk voorbeeld:

Stelling 1: Het is altijd mooi weer in Nederland (niet waar)
Stelling 2: (Pas) Als de zon schijnt is het altijd mooi weer (niet waar)
Conclusie: In Nederland schijnt altijd de zon (geldig, maar onwaar)

Hier zit dus het venijn in de staart. De conclusie is geldig op basis van beide stellingen, maar de stellingen zijn niet waar, dus is mindcontrolde conclusie ook niet waar. Dit is dan ook een conclusie die je waarschijnlijk nooit zou accepteren, want we weten immers collectief en uit ervaring dat de zon niet altijd in Nederland schijnt (en zeker niet met de chemtrails, maar dat terzijde) en dat het hier vaak ‘hondeweer’ is. Ben je afkomstig uit het buitenland en heb je geen ervaring met de weersomstandigheden in dit land, dan ben je het haasje als je dit hoort. Je neemt het voor waar aan en het is vanaf dat moment –helaas- je overtuiging. Het ontbreken van correcte informatie en van de ‘eigen ervaring’ zijn hier de misleidende componenten.

Maar waarom klopt deze conclusie voor jouw gevoel niet als je iemand deze ‘redenering’ hoort gebruiken? Stelling 1 brengt je waarschijnlijk al van je à propos: ‘Hè? Ik woon hier en het is helemaal niet altijd mooi weer in Nederland..’ Op dat moment haak je al af, dus je bent niet meer ontvankelijk voor de conclusie. Je luistert niet meer met aandacht naar degene die dat verkondigt. En gelukkig maar, want je blijft dus bij je innerlijke overtuiging.

Nog een voorbeeld, maar nu iets lastiger. Stel dat iemand dit beweert:
Stelling 1: Alle katten zijn panters
Stelling 2: Alle leeuwen zijn katten
Conclusie: Alle leeuwen zijn panters (Deze conclusie is geldig)

Wel geldig, dus geen speld tussen te krijgen op basis van de eerste twee stellingen als je die voor zoete koek slikt, maar neem je die twee eerste stellingen voor waar aan? Ik niet, want wellicht zijn alle katten ‘panter-achtigen’ en is een leeuw een kat-achtige (stelling 2), maar de conclusie klopt voor mij helemaal niet. Dus ga je ‘kijken’ waarom het niet klopt voor je gevoel. Maar ondertussen hoorde je op de televisie een ‘bioloog’ stellen dat alle leeuwen panters zijn en je denkt waarschijnlijk ‘goh, dat wist ik niet’. Dat is dan jouw nieuwe overtuiging, omdat een bioloog (= autoriteit, is deskundig, zo mag je althans hopen) het zegt. Dus bovenstaand voorbeeld: conclusie geldig, maar voor mij onwaar.

En zo werkt het in de dagelijkse praktijk als het om het nieuws gaat. De een na de andere deskundige wordt uit de kast getrokken en juist daar treffen we heel veel fraude in aan. De ‘professor’ die even komt beweren dat vaccinaties geen schade toebrengen; de meteoroloog die komt vertellen dat chemtrails feitelijk contrails zijn; de arts (of bijvoorbeeld minister Edith Schippers) komt voor de TV vertellen dat middelen uit de natuur (homeopathie) niet werken en alleen nog zonder de werkzame gebieden op het etiket in de schappen mag staan, etc. En we slikken het voor zoete koek.

Voorbeeld van een iets ingewikkelder ‘syllogisme’. Minister Edith Schippers:
Stelling 1: natuurgeneesmiddelen werken niet
Stelling 2: homeopathie is kwakzalverij
Conclusie: Werkzaamheid van de middelen is dus onzin en mag niet meer op de etiketten.

Big pharmaDat mevrouw Schippers via haar echtgenoot en via de (schaduw-)regering ook grote belangen heeft in Big Pharma en de gezondheidsindustrie wordt ons niet verteld. Daarnaast zijn haar stellingen niet waar, zo blijkt al jaren in de praktijk en daarmee is de conclusie onwaar en dus ongeldig. Maar deze lobby voor Big Pharma laat ons naar de dokter en apotheek rennen voor medicatie en je doet de Arnica en Echina Force de deur uit. Daar is immers geen patent op aan te vragen omdat het natuurlijk is. De minister zegt het, dus dan is het zo. En dan hebben we het maar niet over ons zelfgenezend vermogen en de (mogelijke) suggestie die positief uitwerkt en geen enkele schade aan ons lichaam toebrengt. Denk maar aan de meestal positieve uitwerking van de ‘placebo’, de nagel aan de doodskist van de farmaceutische industrie.

Vaak worden we alleen opgezadeld met een conclusie die door een ‘autoriteit’ of ‘deskundige’ wordt uitgekraamd. Als we uitgaan van de corruptie die zich overal in de maatschappij heeft ingevreten, snap je dat je elke conclusie in twijfel moet trekken.

Hoe is deze conclusie tot stand gekomen? Hebben we alle informatie gekregen om die conclusie te trekken? Is dat waar? Geef daar zelf het antwoord maar op en dan zie je hoe belangrijk juiste informatie is, en dat is precies hetgeen ons massaal wordt onthouden. Zelfs ook veel eerlijke en goedwillende deskundigen. Dus gebruik het internet om zelf op onderzoek uit te gaan, maar gebruik vooraleerst altijd je intuïtie. Als je denkt met je hart, weet je vaak direct al of iets klopt of niet, want dan gaat het knagen. En dat is het signaal dat je zaken zelf moet gaan onderzoeken en die TV beter uit kunt zetten en kranten op de bodem van de kattenbak gaat leggen.

Voorbeeld uit het nieuws:
Stelling 1: Er worden meer banen gecreëerd (onwaar)
Stelling 2: Meer banen bepalen de groei van de economie (waar)
Conclusie: De economie trekt weer aan (geldig, maar niet waar, want stelling 1 is niet waar).

Recent voorbeeld NOS:

Er werd gevraagd: welk spel speelt Rusland? Indoctrinatie pur sang, want wie zegt dat ze een spel spelen, dat moeten we dus blijkbaar voor waar aannemen.

Nog een ander voorbeeld van collectieve mind-control. Hoe vaak hoor je een minister-president, een minister, of een deskundige deze term gebruiken: ‘Waarden en normen’. Dat is een foutieve samentrekking (contaminatie).

Nu geef ik even een heel drastisch voorbeeld van indoctrinatie, die –nogmaals- op zeer Oepsgeraffineerde wijze wordt toegepast in de journalistiek en politiek. Iemand vraagt mij: ‘Heb jij liever euthanasie via een spuit, een drankje of een pil?’ en ik ga diep nadenken omdat ik daardoor overvallen wordt. Nooit over nagedacht. Ik kies uiteindelijk enigszins weifelend uit één van die drie keuzes die mij worden voorgelegd. Jammer, want ik denk niet na over de ‘overrompelende, suggestieve’ vraag die eigenlijk al een (ongeldige) stelling is (= norm!) Want zou ik überhaupt wel euthanasie willen toepassen? (= Waarde!) Die vraag wordt mij niet gesteld en ik heb het niet door. Dus ik geef een antwoord wat ik helemaal niet zou willen geven en dat staat dan meteen vast. Dat wordt gepubliceerd of via de TV verkondigd als je bijvoorbeeld politicus of een bekende Nederlander bent. Wanneer je dat terug hoort of leest denk je bij jezelf: heb ik dat gezegd? Je wilt dat überhaupt niet, maar door de suggestieve vraagstelling heb je dat wel degelijk gezegd. Je ‘voelde’ niet dat de vraag niet klopt, die eigenlijk al een conclusie was. Vaak pas achteraf en dan is het te laat.

Een minder ernstig voorbeeld: ‘Wil je liever op vakantie naar Thailand, Finland of naar Portugal’. Stel dat je eigenlijk voelt: ‘ik wil helemaal niet op vakantie en deze landen trekken me ook helemaal niet’ en je geeft toch automatisch antwoord, dan zit je misschien wel binnenkort tegen je zin in het vliegtuig naar Thailand.

Wacht nu eens even… ‘Normen en waarden’ als één begrip? Normen worden je opgelegd en kijk eens door wie, maar waarden bepaal je helemaal zelf. Welke waarde je aan iets geeft, wat is voor jou –individueel- waardevol? Hoe kun je deze twee samentrekken alsof het één en hetzelfde is? Als ik die term hoor krijg ik altijd de ‘griebels’.

Mijn waarde is niet jouw waarde; normen worden door de heersers vastgesteld voor iedereen; je dient je zus en zo te gedragen, de_dingen_die_werkelijk_waardevol_zijnnog los van de agenda die daarachter zit, maar welke waarde dat heeft voor jou, dat is een ander verhaal. Dat wordt voor het gemak dus maar even weggepoetst. Dat kan een ander niet voor ‘ons’ bepalen. En dat is precies de reden waarom er zoveel mensen ‘ontwaken’. Velen gaan in dit tijdperk van bewustzijnsverruiming hun eigen innerlijke waarde ontdekken en ‘voelen’ en komen dan ineens in opstand. En dat geeft momenteel nogal drastische omwentelingen in onze persoonlijke levens. (Wisselen van baan of zelfs stoppen, relaties die plotseling beëindigd worden, verhuizen, etc).

Is bestrijden van terrorisme (dat nota bene wordt gefinancierd en gecreëerd door de elite) een norm of een waarde? Is oorlog gaan voeren in een land waar ‘zogenaamd’ geen democratie is, maar heel toevallig wel veel olie (wat er niet bij gezegd wordt) van waarde voor ons of is het andermans norm? Het is een norm die ons opgelegd wordt omdat er zogenaamd overal in de wereld democratie moet zijn, terwijl deze bij ons per uur aan het sneuvelen is.

Blijf nadenken, let op stellingen, conclusies, vooral ‘wie’ deze bezigt en vraag je af welke ‘waarde’ deze voor jou hebben. Als het met jou van binnen resoneert (= waarde) kun je het meenemen in je gedachtegoed en je overtuigingen, maar neem niet klakkeloos aan wat een ander zegt, vindt of schrijft. En dat geldt dus ook voor de artikelen hier en bij collega’s. Blijf zaken overwegen, neem ze aan of verwerp ze, en blijf dat telkens weer doen. We zijn allemaal verschillend en zijn heel wel in staat om onze eigen innerlijke waarden te bepalen. Maar informatie is daarbij cruciaal en daar kun je niet genoeg van verzamelen.

Wanneer je echt alleen nog maar luistert met je hart en dus respect hebt voor jezelf en daarmee automatisch voor anderen in hun diversiteit, zul je erachter komen dat ‘gedragsnormen’ vanzelf een sociaal karakter hebben; dat er geen oorlog meer is omdat de normen juist vanuit die ‘innerlijke waarden’ voort kunnen komen. Zoek eens naar de overeenkomsten in plaats van de verschillen. Zolang we het mind-control principe ‘normen en waarden’ als één geheel accepteren, onze waarden door een ander laten bepalen en we ons tot eenheidsworst laten persen, verandert er helemaal niets, blijft het oorlog en wordt er tussen ons verdeeldheid gezaaid, terwijl eenheid vanuit het hart de normaalste zaak ter wereld is!

Zolang we ons laten leiden door ‘harteloze’, macht- en geldbeluste figuren die ons -ongeldige of onware- conclusies en dientengevolge consequenties opleggen, volgen we de normen en hebben we onze waarden vrijwillig ingeleverd.

 

© Irma Schiffers

Voor coaching of met vragen over je persoonlijke situatie kun je ons vinden op www.keyphone.nl

Bekrachtiging om verbinding te maken tussen het scheppende en het artificiële veld

Prachtige bekrachtiging van Martijn van Staveren samen met Arjan Bos waarin het bewustzijnsveld een verbinding maakt tussen het scheppende veld en het artificiële veld.

Als eerste plaats ik hieronder de video en daarna het transcript.

Arjan
Dus misschien is het mooi om nog met een bekrachtiging af te sluiten.

Martijn
Ik heb het gevoel op dit moment dat het aansluitend op waar we het nu vanavond met elkaar ook over hebben, en ook in de zaal, om de Crowd Power, om de bekrachtiging, ook dit keer in beide velden in beweging te zetten. Om eens te ervaren: wat gebeurt er.

Arjan
Interessant.

Martijn
Dit lijkt me een interessante ervaring om ook voor de mensen thuis te kijken: wat gebeurt er. Dus we hoeven niet te kiezen voor goed of kwaad; alles is kracht. Maar we gaan gewoon eens beseffen dat als we met de aandacht naar onszelf gaan, dat we het besluit kunnen nemen zelf vanuit welk veld wij beweging brengen. En laat het nou eens zo zijn dat dit prachtige, mooie lichaam dat we allemaal hebben – of je nou in een rolstoel zit of dat je… het maakt niet uit. We hebben allemaal een mooi lichaam. Laat het zou zo zijn dat dat lichaam ook er is om via dat lichaam invloed te krijgen met je scheppingsveld in die artificiële werkelijkheid.

Dus ik wil iedereen uitnodigen, ook thuis, om… en daar mag je je ogen bij dicht doen als je dat prettig vindt. En je doet het vanuit eigen kracht; er komt niets van buitenaf. Je gaat met je bewustzijn naar je eigen lichaam toe. Juist door met je bewustzijn in jezelf aanwezig te zijn, ben je schoon en vrij in je zuivere Zijn om in dit moment bij een rustige, diepe inademing besef te hebben dat alles wat er buiten jou is, een product is, een resultaat is van een neurologische interpretatie. Dus alles wat je buiten jezelf ziet, hoort en voelt, ontstaat doordat je brein dat in elkaar zet. Het komt van binnenuit. Dus je gaat ook met de aandacht in deze Crowd Power… Want die gaat echt puur om onszelf deze Crowd Power. Dat we het met elkaar doen in ruimte en tijd; of het nu live is of je ziet het later terug, dat maakt niks uit. Je gaat met je aandacht naar binnen toe in je hoofd. Je gaat dus naar binnen toe; je gaat met je aandacht achter je ogen en je voelt in je hoofd… voel je in aanwezig jouw computersysteem. Jouw biologische brein.

En met die aandacht in dit moment in je hoofd besef je dat jij in het systeem aanwezig bent met je bewustzijn, in het systeem aanwezig bent waar alles wordt gevormd en waar alles een betekenis krijgt. En dat dit gebeurt op basis van wat het brein daarmee doet. En het brein werkt op basis van instructies van woorden. Dat is de taal van de artificiële werkelijkheid.

Je gaat nu met je aandacht, met je focus, je blijft in je hoofd, in je lichaam aanwezig… ga je helemaal naar binnen toe in je hoofd en je gaat met je aandacht naar beneden uit je hoofd door je keel. En je gaat met je aandacht naar je hart. Of je dat nou lukt om door je keel naar beneden te gaan, of dat je vanuit je hoofd verschuift in je lichaam naar je hart, of omdat je beseft dat je met je aandacht bij je hart zit, dat maakt helemaal niks uit.

Terwijl je op dit moment met de aandacht in je hart bent, besef je ogenblikkelijk dat deze omgeving een hele andere omgeving is. Je ervaart warmte, kleur, je ervaart liefde, je ervaart zelfs in dat hart dat er aan de achterkant van je hart een deurtje is. En je durft dat deurtje gewoon open te zetten, ploep… En bij het openen van dat deurtje ontdek je dat de werkelijkheid die geprojecteerd wordt door onze hersenen buiten ons… dat die werkelijkheid er ook is achter dat hart. En dat dit niet het artificiële universum is, maar dat dit het universum is waar alle welwillende, liefdevolle, scheppende wezens, multidimensionaal aanwezig zijn.

En door dat je dat deurtje openzet, besef je ineens dat er altijd contact is. Of dat deurtje nou open of dicht staat, doet er niet toe; die verbinding is er.

Je gaat dus heel diep van binnen voelen welk beeld jij voor jezelf nu wilt inladen dat je met kracht in je systeem aanwezig wilt laten zijn. Dat mag iets zijn in je dagelijkse leven, het dient in ieder geval te maken hebben met jezelf. Het kan een fysieke, lichamelijke dus… lichamelijke situatie zijn, een psychische situatie zijn, emotioneel. Het kan ook een financiële situatie zijn die te maken heeft met jou. Voel maar eens in. Welk beeld komt er nu naar boven, waar je verandering in wilt zien?

Bij de eerste ademhaling in, naar binnen, besef je dat dit beeld dat in je hart zit… dat dit via het deurtje naar achteren vertrekt. Bij de uitademing zie je het, voel je het op jouw manier uit jouw systeem vertrekken. Dus de oude situatie vervloeit in het scheppingsveld terug naar Bron.

Besef dat je met aandacht en bewustzijn, met jouw kracht, met jouw voorstellingsvermogen een situatie die er niet hoeft te zijn, zojuist hebt ontslagen, vanuit je hartskracht. Op basis van beelden. Op basis van gevoelens.

Bij de eerste diepe inademing ontstaat de situatie dat daarvoor in de plaats komt. Adem maar rustig en diep in. In je hart ontstaat het beeld en gevoel dat hiervoor in de plaats komt. En daar is het.

En in dit moment besef je dat het beeld en gevoel niet alleen in je hart aanwezig is, maar dat het in je complete lichamelijke scheppingsveld dat dwars door je fysieke lichaam heen loopt… dat het overal aanwezig is. Dus vanuit je kruin, door je rug naar je voeten voel je dat die nieuwe creatie er is. En zo is het.

Blijf met de aandacht bij je hart. Je voelt het programma, je voelt de creatie, je ziet het beeld. Je gaat met je bewustzijn vanuit je hart… trek je dit mee omhoog door je keel helemaal naar boven in je hoofd. Je zit weer met aandacht en intentie middenin je hoofd.

Terwijl je in het midden van je hoofd bent, neem je waar dat dit beeld en gevoel, dat net uit je hart naar boven is gehaald, in het midden van je brein aanwezig is. En met woorden geven wij de ‘galactical command’, de galactische opdracht, het besluit vanuit jezelf:

‘Hierbij geef ik opdracht aan mijzelf om dit nieuwe beeld, dit nieuwe gevoel, naast de scheppende energieën, ook via mijn mind, met de krachten van mijn mind, te installeren in elke cel van mijn fysieke hersenen. En dat ik het ook installeer in elke cel van mijn fysieke lichaam. Van boven naar beneden en van binnen naar buiten.

En dat dit programma, deze nieuwe situatie, die in de mind gezien wordt als een programma op dit moment via de pijnappelklier, via het centrum van ons hoofd, als een programma rondom wordt uitgezonden.

In het moment dat dit gebeurt, besef je dat je hart precies hetzelfde doet. Voel de creatie vanuit je hart en vanuit je hoofd uitzenden. Multidimensionaal. En dit veld is nu op dit moment in het hele scheppingsveld en in het artificiële veld waar we nu zijn fysiek aanwezig. En we zitten nu rechtstreeks met ons bewustzijn gekoppeld, bewust, tussen het scheppingsveld en het artificiële veld.

Je gaat met je aandacht uit je hoofd. Blijf met de aandacht wel bij je lichaam. Je voelt alles neutraliseren en integreren. En het is klaar. En doe lekker je ogen weer open.

Dus dit is een Crowd Power die gericht is op onszelf. En vooral een initiatie is en een oefening is om dus weer terug te durven stappen in het besef dat we niet alleen vanuit hart scheppen, maar ook instructies geven vanuit onze mind. En dit is waarvoor wij gemaakt zijn.

En daarom zijn we zo bang gemaakt om weg te blijven bij alles wat te maken heeft met extern; daar liggen alle boetedoeningen op. Dus hier kunnen we heel wat mee doen. Het is een heel simpele en een heel eenvoudige oefening van een ongelofelijk diepe betekenis.

Dus als we de wereld werkelijk willen ondersteunen in de transitie, zullen we in het neutrale veld dienen te gaan staan. ‘No fear. Just love.’

Arjan
Heel mooi! Ja!

Martijn
Nou, dat is een mooie afronding. Bijna elf uur.

Arjan
Ja, fantastisch.

Martijn
Wil jij nog iets toevoegen?

Arjan
Nou, in ieder geval om mensen weer de volgende keer hartelijk uit te nodigen om gewoon hier in de studio aanwezig te zijn. De datum voor de volgende keer weet ik niet uit mijn hoofd, maar staat beneden deze video. En ja, ik vind het een heel fijne uitzending.

Martijn
Ja, jij ook bedankt. Publiek hier bedankt. En de mensen thuis bedankt. Ontzettend fijn. En laten we allemaal hier iets op onze eigen wijze mee doen. En als je daar niet iets mee wilt doen, dat dit ook helemaal OK is. Dank je wel weer. Alles mag er zijn. Dank jullie wel.

Arjan
Dank jullie wel!

Retraite met Judith Moore en Elly de Lezenne Coulander Heling van ons DNA

Een bijdrage van Elly de Lezenne Coulander

Zoals in Helen van ons DNA deel 1, 2 en 3 is te lezen, hebben we gedurende heel wat levens holografische verstoringen in ons DNA van onopgeloste traumatische relaties opgebouwd. Leven na leven ontmoeten we elkaar om dezelfde dramatische conflictpatronen in onze relaties tegen te komen. Dit komt uit de periode dat het tijdperk van eenheid veranderde in een tijdperk van dualiteit.

Van vrijdagavond 22 tot en met zondagmiddag 24 april kun je deelnemen aan een retraite Mandala Agnes van de Beekom die verstoringen in je DNA te helen. Tijdens de retraite omarmen we onze eigen dualiteit en gaan we de confrontatie met onze eigen schaduwkant aan. Daardoor kan een duidelijke visie op onze ware roeping op aarde naar voren komen. We ruimen oud karma en onderworpenheid van generaties geleden op waardoor dualiteit in onze energielichamen op alle niveaus zal worden opgelost.

De aarde ervaart nu een karmische verschuiving. De kracht van het Licht van de Schepping vult het levende hologram van de aarde. Dat stelt ons in staat oude patronen op te lossen en als nooit tevoren toxische energie los te laten, zodat we in een patroon van harmonie en eenheid komen.

Om dat te bereiken nemen we het archief van onze vorige levens op in het hologram van ons kristallijne DNA, wat puur Goddelijk bewustzijn is en uit geavanceerde geometrische codes bestaat. We reizen diep in onze ziel om alle delen van onszelf naar het heilige centrum van ons wezen te brengen. Zowel de spiegel van de ziel als de archieven van onze vorige levens zullen we openen om deze holografische patronen door de kracht van Maria Magdalena, de vrouwelijke Christus, te laten zuiveren. We besluiten de retraite met een ritueel om de aanwezigheid van onze Ziel in Eenheid te bekrachtigen.

De retraite zal een ervaring zijn die onze verbinding met onze God Zelf verdiept en ons Goddelijke Lichtlichaam op het kernniveau wakker maakt. Het Universum ondersteunt onze reis naar heelheid en we worden geleid vanuit het Rijk van de Meesters.

Wanneer: vrijdag 22 april 19.00 uur tot zondagmiddag 24 april16.00 uur
Waar: De Amberij, Marsweg 6, 9418 PT Wijster
Investering: € 295,- inclusief catering en overnachting
Aanmelding en informatie: Elly de Lezenne Coulander, tel. 06–23991143, email elly@shayana.nl

De retraite wordt gegeven door Judith Moore en Elly de Lezenne Coulander. Judith komt uit Amerika en is één van de krachtigste hedendaagse mediums. Ze is in staat om kosmische bewustzijnsvelden te lezen en ermee in interactie te treden. Met name haar talent om aardse ont¬wikkelingen af te zetten tegen de fenomenale kosmische ontwikkelin¬gen vormt een aantrekkelijke informatiebron voor velen. De workshop is dan ook Engelstalig, maar vertaling is altijd mogelijk. Wil je meer weten over Judith, kijk dan op haar website www.recordsofcreation.com.
logoElly is hartcoach en bewustzijnswerker. In haar praktijk shaYana gebruikt ze haar kwaliteiten als energetisch therapeut en healer. Zij heeft les gehad van sjama¬nen uit ver¬schil¬lende cultu¬ren. Hun lessen hebben haar weer in contact gebracht met haar hart en dat is wat zij ook jou toewenst. Zij reist daarvoor over tijdlijnen van haar cliënten en hun voorouders, leest hun akasha archieven waar dat nodig is en gebruikt haar helende talenten om belemmerende energie weg te halen en weer heel te worden.

Persoonlijke readings door Judith Moore
Op woensdag 20 en donderdag 21 april geeft Judith overdag persoonlijke readings. Deze duren een half uur en de investering daarvoor is € 55 euro. Adres: Wijsterseweg 15-6, 9417 TD Spier. Als je zo’n reading wilt, stuur dan een mailtje naar elly@shayana.nl met je voorkeursdatum en tijdstip. Er is beperkt plaats en de planning gaat op volgorde van binnenkomst. Wil je verzekerd zijn van een reading, reageer dan snel.

Ik hoop je binnenkort te ontmoeten.

© Elly de Lezenne Coulander