Onderzoek jezelf, word niet boos op jezelf, maar ervaar je als een onlosmakelijk onderdeel van het superbewustzijn dat schepping en kracht is.

Ik heb weer een deel van het transcript uitgewerkt van de laatste uitzending van 23 februari jl. op Earth Matters met Martijn van Staveren en Arjan Bos. Ik zou iedereen willen uitnodigen om dit gedeelte te bekijken en/of te lezen. Zó enorm inspirerend!!!

Hieronder eerst het filmpje en daarna het transcript.

Martijn
Zodra je het allemaal durft te onderzoeken, kom je onvermijdelijk tot de conclusie dat alles verbonden is met één poging en dat is een massale afleiding van jezelf. Je komt steeds weer op hetzelfde punt uit uiteindelijk. En hoe meer je dat durft te bekrachtigen in jezelf, en dat is wat we aan het doen zijn: we zijn onszelf aan het bekrachtigen überhaupt door naar onszelf te durven kijken. Ja, weet je, dat is het grootste transitieproces waar de mensheid mee te maken heeft. Want uiteindelijk hebben we de mogelijkheid om in dit universum waar we nu zijn, eerst onszelf op te schonen en vervolgens dat stukje dat we in onszelf hebben teruggevonden en opgeschoond hebben, om met dat vermogen de scheppende krachten in artificiële rassen terug te laten ontstaan, waardoor er weer heelheid en harmonie komt in dit deel van het universum. En zelfs zover dat in het hele universum, zoals we in de religie terugzien, de hemel op aarde gecreëerd wordt hier. Want deze bibliotheek die we hier kennen als de aarde, kunnen we heel makkelijk een insertie noemen, maar het is gewoon een bewustzijnsveld dat zich afspeelt in deze radiofrequentie van het universum. En het bestaat als zodanig en precies die aarde is de sleutel, want die aarde – dat is een soort multidimensionaal inlogslot, zeg maar – is waar al die velden die dwars door elkaar heen lopen, een soort ingang in hebben. Dus om de aarde wordt niet specifiek gestreden, als dan wel dat er een soort strijd gaande is over het bewustzijn van de mens in bepaalde lagen. En de strijd die dus gevoerd wordt, wordt dus niet gevoerd door de welwillende wezens, maar tussen de 100% artificiële rassen die ons onderdrukken en de artificiële rassen die nog een deeltje schepping in zich dragen. Dat is een gigantisch evenement; de mens wordt uitgenodigd om deze beschavingen te erkennen als legitieme houders van het universum, als onderdeel van het grote potentieel van schepping. Want zijn nodig om dat weer te realiseren. Want op het moment dat wij dat weer voelen en op het moment dat wij dat kunnen erkennen, is het ook zo. Omdat wij waarnemers zijn met de ogen van Bron. Dus het is heel belangrijk dat deze beschaving dat weer terug gaat zien en herkennen. Dat is het herinneringsprogramma. Het is letterlijk een rehabilitatieprogramma. Letterlijk.

Arjan
Dan krijgt Earth Matters weer een hele andere of een hele nieuwe betekenis ook?

Martijn
Ja zeker. Dan hebben we binnenkort hier een reanimatiekast op de hoek voor artificiële wezens. Ben jij artificieel thuis? Je bent hier gewoon welkom (beiden lachen). Je moet er ook grappen over kunnen maken. Want dat stukje humor is heel belangrijk. We doen misschien wel alles een beetje te serieus.

Arjan
Misschien.

Martijn
Maar het is ook wel een heel serieus onderwerp.

Arjan
Absoluut.

Martijn
Serieusheid komt voort uit aandacht. Maar als het te ‘over’-aandacht is, dan kan het een hele serieuze toon krijgen. Ja, ik ben er blij om dat we dit nu bespreekbaar kunnen maken. Want dit is gekoppeld nu aan de technologische ontwikkeling op de aarde. Tien jaar geleden kon je hier niet over spreken. Want dan was het gewoon hocus pocus. Maar omdat er nu op aarde een enorme technologische revolutie ook in het zichtbare veld aanwezig is, gaan de mensen daardoor een voorstellingsvermogen krijgen van ‘wacht eens even, als dit nu aan het ontrollen is en zitten we straks over vijftig jaar in die realiteit… misschien zitten we al in die realiteit, maar zien we het niet?’. Weet je, dus mensen krijgen meer voorstellingsvermogen. De perceptie van, de perceptuele waarneming… die verandert. Ik word er helemaal blij van. Ik vind het zo bijzonder. Weet je, het gaat om liefde. Het gaat om kracht. En liefde is niet alleen voldoende om iets heel te krijgen, het is ook de waarneming vanuit de mind. Dat is het. We zijn sleutel-units. We kunnen dus vanuit liefde en onze mind, door dat te combineren, heelheid brengen. Dus de mensen die afhaken alleen in het oude beeld van spiritualiteit die alleen maar liefde is, missen dus een autoriteit binnen het artificiële stuk. En achterstevoren is dat precies hetzelfde. En als je dat bij elkaar brengt, dus dat je ook nog eens kunt genieten van het lichaam, dan komt dus alles aan bod. Dus het maakt niet uit of je met een handicap geboren wordt. Het gaat om de innerlijke vrijheid en hoe je omgaat met je bewustzijn daarin. En dan zal ik niet zeggen dat dat makkelijk is. Want het is wel een shift hoe je ernaar kijkt en wat je ervaart. En ik mag dat best zeggen, want ik heb best wel veel traumatische ervaringen meegemaakt in mijn leven en ik heb het allemaal niet als traumatisch opgeslagen. Dus ik begrijp heel goed dat het lastig is om trauma te ervaren als een niet onbestaand onderdeel van je scheppingswezen. Nou, dat was hem weer, hè?

Arjan
Ja. Wim, die is ook aangeraakt. Die heeft ook een veranderd perspectief naar aanleiding van de vorige uitzending en die heeft gezegd: ik heb altijd een hele hoge dunk gehad van de boeken van Joseph Rulof. En die kennis is door zijn meesters aan de mensheid geschonken. En zijn vraag is: nou – en het gaat eigenlijk over zelfmoord en crematie; er is een half boek aan besteed hoe slecht dat niet is, crematie – en hij zegt ook van: de vorige keer had je gezegd dat van dat het heel veel uitmaakt wat voor overtuigingen je zelf er over had. Hoe je zelfmoord wel of niet beleeft. Dat zelfmoord niets anders is dan dat je een ‘natuurlijke dood’ sterft zoals we dat noemen. En hij zegtL dit is een voorbeeld geweest van een man die geen enkele opvatting had over wat er tijdens een crematie zou gaan gebeuren. Maar die heeft wel vreselijke dingen beleefd, volgens dan die Joseph Rulof. Hoe zie je dat? Hij zegt, als er geen opvattingen zijn, ben je dan alsnog een makkelijke prooi voor kunstmatige intelligentie?

Martijn
Je hebt altijd een opvatting. Ieder wezen heeft altijd een waarneming in een moment. Altijd. Dat is dus niet een opvatting, maar een waarneming. En de waarneming die je als wezen hebt, kan òf zijn vanuit je persoonlijkheid òf vanuit je wezen. Of vanuit programmeringen in je lichaam; je fysieke lichaam. Of vanuit opvattingen van je wezen dat vrij is van de invloeden uit het fysieke lichaam. Daar ligt het verschil. Vanuit dat punt ervaar je iets. En als je dan kijkt naar de boeken van Joseph Rulof. Waarvan ik trouwens zeg dat het een buitengewoon energetisch hoge waarde heeft. Ik was zelf 12 jaar en toen ging ik de boeken van Joseph Rulof lezen, een aantal. De eerste drie kwam ik doorheen. En toen daarna werd het voor mij gewoon te heftig; toen kreeg ik gewoon black-outs door de energie. Omdat mijn mind het niet kon verdragen, mijn biologische systeem kon de energie niet verdragen; die was zo hoog. Of het nu wel of niet binnen het model valt, het gaat om het veld wat daarachter zit. De liefde van iemand die dat inbrengt, daar gaat het om. Dat is eigenlijk de hele sleutel. Het gaat echt om het liefdesveld. En als je dan praat over crematie. Gewoon vaststelling. Wat er wordt gecremeerd is het cyber-biologische lichaam; het is kloon. Meer is het niet. Laten we het eigenlijk eenvoudig houden. Het heeft niets te maken met je bewustzijn. De reis is allang gemaakt met je bewustzijn; je shift is al geweest. Of je jezelf nu dood ziet of niet, daar is voor het universum helemaal geen betekenis aan. Daar wordt geen mening over gegeven, ook niet

Arjan
Jasje…

Martijn
Dus alle mensen die hebben geleerd van ‘jouw zoon of jouw dochter of wie dan ook, of je broer die een einde aan het eigen leven heeft gemaakt’… In feite heeft die persoon niets anders gedaan dan vanuit een bepaalde waarneming – en dat is dan x, want die weten we niet – besloten om dat biologische lichaam te stoppen en dus daar uit te gaan. Met of zonder de ervaring in de mind of uit het hart, dat maakt niet uit. Die persoon is dus onvermijdelijk gewoon terug naar die 14 dimensionale realiteit, hemel. En dat maakt dus helemaal niks uit. Dus je kunt jezelf helemaal bevrijden. Zelfs dus die leren, want daar komen we op uit… brengen programma’s

van nare gevoelens, waardoor je gelimiteerd wordt en dus de rest van je leven een last in je draagt. En uiteindelijk is alles daarop gebaseerd. We dienen naar het kosmische eenheidsprincipe te gaan dat er geen oordeel is. Dat oordeel zit in ons, onze programmeringen. Zo eenvoudig is het. Je krijgt er zoveel meer vreugde van. De volgende uitzending staan we waarschijnlijk samen te dansen op de tafel.

Arjan
Goed plan.

Martijn
Maar alles komt dus aan bod. Dus alle healingsprincipes ook. Wat is dan nog een healing? Waar vindt healing plaats? En op welke manier? Waar koppel je tussen? Waar zet je je vermogen in? Alles gaat open. Alles wordt mooier.

Arjan
Ja, op het moment dat je heel droog een concept naar het land der fabelen verhuist, omdat het niet klopt, zeg maar, met de oorspronkelijke werkelijkheid. En je kunt daar alsnog heel diep hartsbewustzijn in voelen. En dus je eigen bewustzijn laten beslissen wat je daarvan laat binnenkomen; dat is heel rijk.

Martijn
Stel je je nou eens voor dat je helemaal niks met het oorspronkelijke veld hebt. Want ik realiseer me gewoon dat alles wat er gebeurt, allemaal ook programmeringen zijn die meegenomen kunnen worden. Stel je je nou eens voor… en ik kom mensen tegen die zeggen van ‘Nou, ik kan er heel ver in meekomen, maar het oorspronkelijke veld vind ik nog bbrrrrrr… ik weet het niet hoor. Je praat over het gouden veld… dat vind ik bbrrrrr…’. Nou OK goed, dan zeg ik gewoon: doe dat veld gewoon eens aan de kant; gewoon weg. En kijk nu eens gewoon even naar dit moment. Het gaat toch ook alleen om dit moment? Het gaat om dit moment om hier vrij te komen uit dogma’s. Of dat in de 14e dimensie waar we zitten, of in de 32e, dat maakt allemaal niet uit. Maar houd het eenvoudig. We houden het principe eenvoudig. Dat het erom gaat om ons hier te ontdoen. We zijn hier aan het afleren in feite. En we leren af door iets bij te leren via een onderzoek.

Arjan
Mooi!. Nancy heeft ook een vraag. Ze zegt: goh, zijn meditatie en yoga goede tools om terug contact te maken met groter bewustzijn? Ik doe dit nu al een paar jaar. Ik voel me gelukkiger en stabieler, maar ik heb nooit het gevoel dat mijn scheppingskracht is toegenomen. Mijn uitgangspunt van hoe ik in de wereld sta is wel veranderd en mijn intenties zijn veel liefdevoller geworden. Toch heb ik het gevoel dat mind-control nog een heel sterke invloed op mij heeft.

Martijnnd-control. Mind-control is natuurlijk maar een woord, maar er zijn zoveel lagen van invloeden op ons. Mind-control is eigenlijk al gestart… de eerste mind-control vond plaats toen de oorspronkelijke mens… laat ik even zeggen: wij als wezen in ons volledige vermogen dat wij in ons potentieel hadden, wat ons potentieel was… toen dat werd binnengedrongen door een artificiële microbe.

Dat is wat er uiteindelijk gebeurd is, als ik het nu vertaal naar mensentaal. Op dat moment begon ons vermogen af te nemen. En op dat moment kwam de mens eigenlijk al in een soort mind-control. En daardoor zijn we de realiteit anders gaan ervaren. En hebben wij zoveel vermogen dat wij met de vermogens die we overhielden steeds weer in dat model van waarneming verder konden evolueren.

Daar begint de mind-control. En dat is gigantisch gelaagd. Interdimensionaal bestaan er in ons veld 188 vallen, dus 188 schakels van mind-control. Dan praat je over interdimensionale mind-control. Dan heb je de mind-control dat je van… ik ga dus nu even terug naar die ene uileg toch: een 14 dimensionaal wezen incarneert en je met je bewustzijn je koppelt in een geïnvaseerde, artificiële werkelijkheid. Daar krijg je 8 lagen van mind-control dwars door jouw bewustzijn heen, wat gekoppeld wordt bij het definitief aankoppelen van je fysieke lichaam in je cellen. Dus daar zitten 8 lagen van mind-control. Dan is jouw systeem ook een mind-control, omdat dat reageert op invloed van buitenaf, en overtuigingen, programmeringen en trauma van voorouderlijke histories. Want dat is dus een controle in het fysieke lichaam. Dat is dus ook een controlelaag. En dan heb ook nog eens een keertje dat op het moment dat je een driedimensionale werkelijkheid waarneemt dat er achter deze driedimensionale werkelijkheid een vijfdimensionale invasie heeft plaatsgevonden, wat reptiliaanse, humanoïde wezens zijn. Dat zijn dus de Anunnaki die ook een val van bewustzijn hebben meegemaakt en geïnvaseerd zijn door diezelfde ‘artificial intelligence’. Die hebben daar dus ook mee te maken. Die onze hulp, dus onze assistentie nodig hebben om daar uiteindelijk ook vrij uit te komen. Dus dat is ook een mind-control. Die loopt dus achter deze laag van de werkelijkheid. En dan zitten we hier op deze planeet en dan hebben we hier nog te maken met allerlei mind-control inlichtingendiensten zichtbaar, MK-Ultra, Monarch en al dat soort programma’s en nog veel meer. En dat zijn nog maar koekjes die voorgehouden worden om een echte collectieve ‘hack’ in dit bewustzijn -waar we nu hier zitten planetair die in 1958 eigenlijk definitief werd ingeluid – om die ook nog eens een keer achter de totale, zichtbare wereld te houden. Dus de mind-control is een gigantisch concept. De mensen hebben dus nog geen idee. Maar, weet je, daar kun je twee dingen op doen. Ga je helemaal zorgen dat je daar uit vrijkomt uit al die lagen? Of zorg je er voor dat je besluitvaardigheid, je besluit dat je überhaupt in iets neemt, dat jij dat neemt? Of dat je dat van buiten laat afkomen? Dus onderzoek elk besluit. Daar liggen dus… Als zij vraagt: ik heb nog steeds het gevoel dat die mind-control nog steeds een hele sterke invloed is. Ja, dat kan. Want die invloed is er ook. En toch is het minder belangrijk. Dus heel veel mensen zijn met mind-control bezig en bijvoorbeeld ook met archontische krachten bezig, want die beïnvloeden allemaal. Op het moment dat jij nu besluit dat je in dit bewustzijn hier geniet, kun je gewoon genieten. Als ik het zaadje in de grond doe en er komt een plantje uit, geniet ik. Archonten of niet, al staat de hele tuin vol. Ik geniet van dat zaadje. Het gaat om mijn waarneming. Daar ligt het.

Arjan
Anders word je ook helemaal gek. Ik bedoel, als je beseft, zeg maar, het niveau van mind-control van A tot Z. Dat is zover ‘beyond belief’. Je hebt wel eens gezegd dat er biologische supercomputers letterlijk aan onze hersenen aangesloten zijn. En wat er dan hier nog allemaal technisch wordt gedaan met tv’s, met smart-dingen, met chemtrails, met… nou ja, het is…

Martijn
Mag ik daar kort even op reageren? Wat jij daar zegt over van dat aankoppelen aan die hersenen. Ik heb dus even kort uitgelegd, gepoogd uit te leggen, dat ons bewustzijn gekoppeld wordt aan een universum. Waar daar wij dus die wetten ervaren. Rondom dat universum… Eigenlijk moet ik het beter zeggen: dwars door het universum heen, dat zijn dus miljarden universa, zijn er 8 lagen die daar mee verbonden zijn, dat is inclusief dit waar wij nu zitten, dit is de 8e laag waar wij nu zitten. Er lopen dus 8 lagen dwars door elkaar heen. En wij ervaren dus dat ons bewustzijn opgesplitst wordt, want ik moet er nog iets dieper op ingaan. Wat er gebeurt is dat ons bewustzijn blijft haken aan elke laag; we worden eigenlijk als een harmonica uit elkaar getrokken met ons bewustzijn. Dus er wordt een deeltje aan veld 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8…. Dus ons bewustzijn is opgedeeld, zo ontstaan er ook 8 parallelle realiteiten die interacteren met dit lokale brein hier. En als zij dan vraagt: hoe zit dat dan met meditatie etc…? Dan komen we dus uit op verschillende onderwerpen? Gaat het om het scheppingsvermogen? Wat is je doelstelling dat je mediteert? Dat is al belangrijk. We brengen ons bewustzijn onvoldoende naar datgene wat we doen. We gaan klakkeloos iets doen op deze aarde. We doen klakkeloos, zonder dat we ons bewustzijn daarop richten, doen we iets. En dat is dus niet naar haar toe gericht, maar dat is gewoon überhaupt waartoe de mensen geneigd zijn. Dus op het moment dat je gaat mediteren, zou je je kunnen afvragen wat ik bereiken met deze meditatie? Dat is een moment van bezinning. Ga nu eens invoelen wat wil je? Op het moment dat je je bewustzijn daar al naar toe brengt… dat is echt een fenomenale ervaring. Op het moment dat je je bewustzijn daar naar toe brengt, heb je überhaupt al een veel krachtigere meditatie. En wat er dan gebeurt, is dat je in het moment dat je gaat mediteren… gaan er twee dingen gebeuren eigenlijk, grofweg. Je gaat in meditatie en je hersengolfstaat verandert. Dat gaat naar alfa-bewustzijn toe. Je hersengolven gaan anders uitzenden. En doordat je hersenen anders gaan uitzenden, komt er een andere verbinding, waardoor je bewustzijn, ook met je scheppingsvermogen, gelinkt wordt daarmee. En omdat wij geen doel stellen, en ons bewustzijn überhaupt niet indringen, en niet eens weten wat we doen – want ons bewustzijn is belangrijk – is het eigenlijk een losse flodder. En daarom is het ook buitengewoon belangrijk om te weten dat als je dus niet ergens je bewustzijn in aanzet, dat dus in feite wat je aan het doen bent, zwart/wit gesproken, is je cyber-biologische, artificiële lichaam rechtstreeks openzetten voor elke invasie die je je maar kunt bedenken. Dus ons bewustzijn, dat is de koepel van licht zoals wij dat noemen, is dus de enige echte sleutel. Het is de ‘key, the golden key’ om ons gewoon echt helemaal in die bubbel te zetten. En dan komt die bubbel dus niet van buiten, maar zit in ons. Hier van binnen.

Goh, wat een heerlijke avond. Zo mooi om dat hardop te kunnen zeggen, ook met elkaar. En steeds meer, het gaat om bekrachtiging. Weet je, als mensen steeds meer daardoor in de war raken… En dat gebeurt, mensen raken daarvan in de war; en dat is logisch, er komt een soort ‘release’-moment voor ons hoe wij onszelf ervaren. Want daar draait het om. Maar laat het nou gewoon eens zo zijn dat de verwarring heel veel ruimte geeft voor nieuw onderzoek. En we hoeven ons niet te schamen, als we dus ineens ontdekken dat we dingen ook op een andere manier kunnen doen. Dat betekent niet dat we iets fout hebben gedaan. Dat betekent dat we kunnen zeggen: aha, ik ben hier doorheen.

Arjan
Ja precies.

Martijn
En daardoor kan ik het nog mooier doen. En daardoor kan ik nog aan andere mensen ook weer delen hoe het bij werkt en heeft een ander daar misschien ook weer wat aan. Dus we hebben het over allerlei verschillende processen en modellen.

En als we het dan hebben over de ‘benovelent beings’, de welwillende, scheppende rassen, maar ook de welwillende artificiële rassen, die nog voor een deel scheppingsvermogen in zich dragen, is er één ding dat ze aan ons vragen: onderzoek jezelf, word niet boos op jezelf, maar ervaar je als een onlosmakelijk onderdeel van het superbewustzijn dat schepping en kracht is. En dan is het eigenlijk zo dat op het moment dat we niet kunnen loslaten uit een oud principe of een oude werkmethode, dat we dan juist in de mind-control zitten. Want dat dan gaat ons brein – hier weer (Martijn pakt met beide handen zijn hoofd vast) – aan de slag en zegt: ‘Nee, dat moet ik niet doen, ik moet vasthouden, ik moet het houden zoals het is. Ik moet niet aan anderen vertellen dat ik er naast zat.” Terwijl dat helemaal niet geval is, maar dat is die mind. Dus we laten ons voortdurend eigenlijk een rad voor ogen draaien door trauma in onszelf.

9 gedachten over “Onderzoek jezelf, word niet boos op jezelf, maar ervaar je als een onlosmakelijk onderdeel van het superbewustzijn dat schepping en kracht is.

 1. Mariël Giezen

  Hoi Bob,

  ik wil je even vertellen dat je link niet goed werkt…………

  Ik wilde je ook nog vragen, ben jij ook een Soeverein mens van vlees en bloed? heb jij jou naam ook geclaimd?

  Ik vraag dit omdat alles en alles 5 dagen geleden samen komt, ik begrijp nu ook wat Tom allemaal zegt ;) zo mooi! in het kort…… ik ben al jaren met een Queeste bezig, en nu, nu gebeuren er zoveel mooie onverwachte dingen :) Ik wil mijn naam ook gaan claimen.

  Ben heel erg benieuwd wat jij hiervan vind, of van weet. Namasté warme groet, Mariël

  1. Bob Kukler Berichtauteur

   Ja, Mariël, ik heb mijn naam als soeverein geclaimd. Voor mij is het een gevoelsmatig iets geweest. Ik ben me ervan bewust dat de door mind-control beheerste wereld zich daar niets van aantrekt. En toch wil ik via gevoel en besluit mijn eigen scheppingsvermogen hiermee gestalte geven.
   Lieve groet, Bob

   1. Mariël

    dankjewel voor je antwoord! Heel erg fijn!
    Ja zo voelt dat ook voor mij <3
    {zag je antwoord nu pas, toevallig, normaal ontvang ik het in mijn mailbox, nu niet}
    Namasté Bob

 2. Mariël Giezen

  ohw sorry nu doet je link het wel! dankjewel!

  Op 28 februari 2016 21:07 schreef Mariël Giezen :

  > Hoi Bob, > > ik wil je even vertellen dat je link niet goed werkt………… > > Ik wilde je ook nog vragen, ben jij ook een Soeverein mens van vlees en > bloed? > heb jij jou naam ook geclaimd? > > Ik vraag dit omdat alles en alles 5 dagen geleden samen komt, ik begrijp > nu ook wat Tom allemaal zegt ;) zo mooi! > in het kort…… ik ben al jaren met een Queeste bezig, en nu, nu > gebeuren er zoveel mooie onverwachte dingen :) > Ik wil mijn naam ook gaan claimen. > > Ben heel erg benieuwd wat jij hiervan vind, of van weet. > Namasté > warme groet, Mariël > > > > > > > Op 28 februari 2016 20:23 schreef Gewoon-spiritualiteit.nl <

Reageren mag hier:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s