Maandelijks archief: februari 2016

Onderzoek jezelf, word niet boos op jezelf, maar ervaar je als een onlosmakelijk onderdeel van het superbewustzijn dat schepping en kracht is.

Ik heb weer een deel van het transcript uitgewerkt van de laatste uitzending van 23 februari jl. op Earth Matters met Martijn van Staveren en Arjan Bos. Ik zou iedereen willen uitnodigen om dit gedeelte te bekijken en/of te lezen. Zó enorm inspirerend!!!

Hieronder eerst het filmpje en daarna het transcript.

Martijn
Zodra je het allemaal durft te onderzoeken, kom je onvermijdelijk tot de conclusie dat alles verbonden is met één poging en dat is een massale afleiding van jezelf. Je komt steeds weer op hetzelfde punt uit uiteindelijk. En hoe meer je dat durft te bekrachtigen in jezelf, en dat is wat we aan het doen zijn: we zijn onszelf aan het bekrachtigen überhaupt door naar onszelf te durven kijken. Ja, weet je, dat is het grootste transitieproces waar de mensheid mee te maken heeft. Want uiteindelijk hebben we de mogelijkheid om in dit universum waar we nu zijn, eerst onszelf op te schonen en vervolgens dat stukje dat we in onszelf hebben teruggevonden en opgeschoond hebben, om met dat vermogen de scheppende krachten in artificiële rassen terug te laten ontstaan, waardoor er weer heelheid en harmonie komt in dit deel van het universum. En zelfs zover dat in het hele universum, zoals we in de religie terugzien, de hemel op aarde gecreëerd wordt hier. Want deze bibliotheek die we hier kennen als de aarde, kunnen we heel makkelijk een insertie noemen, maar het is gewoon een bewustzijnsveld dat zich afspeelt in deze radiofrequentie van het universum. En het bestaat als zodanig en precies die aarde is de sleutel, want die aarde – dat is een soort multidimensionaal inlogslot, zeg maar – is waar al die velden die dwars door elkaar heen lopen, een soort ingang in hebben. Dus om de aarde wordt niet specifiek gestreden, als dan wel dat er een soort strijd gaande is over het bewustzijn van de mens in bepaalde lagen. En de strijd die dus gevoerd wordt, wordt dus niet gevoerd door de welwillende wezens, maar tussen de 100% artificiële rassen die ons onderdrukken en de artificiële rassen die nog een deeltje schepping in zich dragen. Dat is een gigantisch evenement; de mens wordt uitgenodigd om deze beschavingen te erkennen als legitieme houders van het universum, als onderdeel van het grote potentieel van schepping. Want zijn nodig om dat weer te realiseren. Want op het moment dat wij dat weer voelen en op het moment dat wij dat kunnen erkennen, is het ook zo. Omdat wij waarnemers zijn met de ogen van Bron. Dus het is heel belangrijk dat deze beschaving dat weer terug gaat zien en herkennen. Dat is het herinneringsprogramma. Het is letterlijk een rehabilitatieprogramma. Letterlijk.

Arjan
Dan krijgt Earth Matters weer een hele andere of een hele nieuwe betekenis ook?

Martijn
Ja zeker. Dan hebben we binnenkort hier een reanimatiekast op de hoek voor artificiële wezens. Ben jij artificieel thuis? Je bent hier gewoon welkom (beiden lachen). Je moet er ook grappen over kunnen maken. Want dat stukje humor is heel belangrijk. We doen misschien wel alles een beetje te serieus.

Arjan
Misschien.

Martijn
Maar het is ook wel een heel serieus onderwerp.

Arjan
Absoluut.

Martijn
Serieusheid komt voort uit aandacht. Maar als het te ‘over’-aandacht is, dan kan het een hele serieuze toon krijgen. Ja, ik ben er blij om dat we dit nu bespreekbaar kunnen maken. Want dit is gekoppeld nu aan de technologische ontwikkeling op de aarde. Tien jaar geleden kon je hier niet over spreken. Want dan was het gewoon hocus pocus. Maar omdat er nu op aarde een enorme technologische revolutie ook in het zichtbare veld aanwezig is, gaan de mensen daardoor een voorstellingsvermogen krijgen van ‘wacht eens even, als dit nu aan het ontrollen is en zitten we straks over vijftig jaar in die realiteit… misschien zitten we al in die realiteit, maar zien we het niet?’. Weet je, dus mensen krijgen meer voorstellingsvermogen. De perceptie van, de perceptuele waarneming… die verandert. Ik word er helemaal blij van. Ik vind het zo bijzonder. Weet je, het gaat om liefde. Het gaat om kracht. En liefde is niet alleen voldoende om iets heel te krijgen, het is ook de waarneming vanuit de mind. Dat is het. We zijn sleutel-units. We kunnen dus vanuit liefde en onze mind, door dat te combineren, heelheid brengen. Dus de mensen die afhaken alleen in het oude beeld van spiritualiteit die alleen maar liefde is, missen dus een autoriteit binnen het artificiële stuk. En achterstevoren is dat precies hetzelfde. En als je dat bij elkaar brengt, dus dat je ook nog eens kunt genieten van het lichaam, dan komt dus alles aan bod. Dus het maakt niet uit of je met een handicap geboren wordt. Het gaat om de innerlijke vrijheid en hoe je omgaat met je bewustzijn daarin. En dan zal ik niet zeggen dat dat makkelijk is. Want het is wel een shift hoe je ernaar kijkt en wat je ervaart. En ik mag dat best zeggen, want ik heb best wel veel traumatische ervaringen meegemaakt in mijn leven en ik heb het allemaal niet als traumatisch opgeslagen. Dus ik begrijp heel goed dat het lastig is om trauma te ervaren als een niet onbestaand onderdeel van je scheppingswezen. Nou, dat was hem weer, hè?

Arjan
Ja. Wim, die is ook aangeraakt. Die heeft ook een veranderd perspectief naar aanleiding van de vorige uitzending en die heeft gezegd: ik heb altijd een hele hoge dunk gehad van de boeken van Joseph Rulof. En die kennis is door zijn meesters aan de mensheid geschonken. En zijn vraag is: nou – en het gaat eigenlijk over zelfmoord en crematie; er is een half boek aan besteed hoe slecht dat niet is, crematie – en hij zegt ook van: de vorige keer had je gezegd dat van dat het heel veel uitmaakt wat voor overtuigingen je zelf er over had. Hoe je zelfmoord wel of niet beleeft. Dat zelfmoord niets anders is dan dat je een ‘natuurlijke dood’ sterft zoals we dat noemen. En hij zegtL dit is een voorbeeld geweest van een man die geen enkele opvatting had over wat er tijdens een crematie zou gaan gebeuren. Maar die heeft wel vreselijke dingen beleefd, volgens dan die Joseph Rulof. Hoe zie je dat? Hij zegt, als er geen opvattingen zijn, ben je dan alsnog een makkelijke prooi voor kunstmatige intelligentie?

Martijn
Je hebt altijd een opvatting. Ieder wezen heeft altijd een waarneming in een moment. Altijd. Dat is dus niet een opvatting, maar een waarneming. En de waarneming die je als wezen hebt, kan òf zijn vanuit je persoonlijkheid òf vanuit je wezen. Of vanuit programmeringen in je lichaam; je fysieke lichaam. Of vanuit opvattingen van je wezen dat vrij is van de invloeden uit het fysieke lichaam. Daar ligt het verschil. Vanuit dat punt ervaar je iets. En als je dan kijkt naar de boeken van Joseph Rulof. Waarvan ik trouwens zeg dat het een buitengewoon energetisch hoge waarde heeft. Ik was zelf 12 jaar en toen ging ik de boeken van Joseph Rulof lezen, een aantal. De eerste drie kwam ik doorheen. En toen daarna werd het voor mij gewoon te heftig; toen kreeg ik gewoon black-outs door de energie. Omdat mijn mind het niet kon verdragen, mijn biologische systeem kon de energie niet verdragen; die was zo hoog. Of het nu wel of niet binnen het model valt, het gaat om het veld wat daarachter zit. De liefde van iemand die dat inbrengt, daar gaat het om. Dat is eigenlijk de hele sleutel. Het gaat echt om het liefdesveld. En als je dan praat over crematie. Gewoon vaststelling. Wat er wordt gecremeerd is het cyber-biologische lichaam; het is kloon. Meer is het niet. Laten we het eigenlijk eenvoudig houden. Het heeft niets te maken met je bewustzijn. De reis is allang gemaakt met je bewustzijn; je shift is al geweest. Of je jezelf nu dood ziet of niet, daar is voor het universum helemaal geen betekenis aan. Daar wordt geen mening over gegeven, ook niet

Arjan
Jasje…

Martijn
Dus alle mensen die hebben geleerd van ‘jouw zoon of jouw dochter of wie dan ook, of je broer die een einde aan het eigen leven heeft gemaakt’… In feite heeft die persoon niets anders gedaan dan vanuit een bepaalde waarneming – en dat is dan x, want die weten we niet – besloten om dat biologische lichaam te stoppen en dus daar uit te gaan. Met of zonder de ervaring in de mind of uit het hart, dat maakt niet uit. Die persoon is dus onvermijdelijk gewoon terug naar die 14 dimensionale realiteit, hemel. En dat maakt dus helemaal niks uit. Dus je kunt jezelf helemaal bevrijden. Zelfs dus die leren, want daar komen we op uit… brengen programma’s

van nare gevoelens, waardoor je gelimiteerd wordt en dus de rest van je leven een last in je draagt. En uiteindelijk is alles daarop gebaseerd. We dienen naar het kosmische eenheidsprincipe te gaan dat er geen oordeel is. Dat oordeel zit in ons, onze programmeringen. Zo eenvoudig is het. Je krijgt er zoveel meer vreugde van. De volgende uitzending staan we waarschijnlijk samen te dansen op de tafel.

Arjan
Goed plan.

Martijn
Maar alles komt dus aan bod. Dus alle healingsprincipes ook. Wat is dan nog een healing? Waar vindt healing plaats? En op welke manier? Waar koppel je tussen? Waar zet je je vermogen in? Alles gaat open. Alles wordt mooier.

Arjan
Ja, op het moment dat je heel droog een concept naar het land der fabelen verhuist, omdat het niet klopt, zeg maar, met de oorspronkelijke werkelijkheid. En je kunt daar alsnog heel diep hartsbewustzijn in voelen. En dus je eigen bewustzijn laten beslissen wat je daarvan laat binnenkomen; dat is heel rijk.

Martijn
Stel je je nou eens voor dat je helemaal niks met het oorspronkelijke veld hebt. Want ik realiseer me gewoon dat alles wat er gebeurt, allemaal ook programmeringen zijn die meegenomen kunnen worden. Stel je je nou eens voor… en ik kom mensen tegen die zeggen van ‘Nou, ik kan er heel ver in meekomen, maar het oorspronkelijke veld vind ik nog bbrrrrrr… ik weet het niet hoor. Je praat over het gouden veld… dat vind ik bbrrrrr…’. Nou OK goed, dan zeg ik gewoon: doe dat veld gewoon eens aan de kant; gewoon weg. En kijk nu eens gewoon even naar dit moment. Het gaat toch ook alleen om dit moment? Het gaat om dit moment om hier vrij te komen uit dogma’s. Of dat in de 14e dimensie waar we zitten, of in de 32e, dat maakt allemaal niet uit. Maar houd het eenvoudig. We houden het principe eenvoudig. Dat het erom gaat om ons hier te ontdoen. We zijn hier aan het afleren in feite. En we leren af door iets bij te leren via een onderzoek.

Arjan
Mooi!. Nancy heeft ook een vraag. Ze zegt: goh, zijn meditatie en yoga goede tools om terug contact te maken met groter bewustzijn? Ik doe dit nu al een paar jaar. Ik voel me gelukkiger en stabieler, maar ik heb nooit het gevoel dat mijn scheppingskracht is toegenomen. Mijn uitgangspunt van hoe ik in de wereld sta is wel veranderd en mijn intenties zijn veel liefdevoller geworden. Toch heb ik het gevoel dat mind-control nog een heel sterke invloed op mij heeft.

Martijnnd-control. Mind-control is natuurlijk maar een woord, maar er zijn zoveel lagen van invloeden op ons. Mind-control is eigenlijk al gestart… de eerste mind-control vond plaats toen de oorspronkelijke mens… laat ik even zeggen: wij als wezen in ons volledige vermogen dat wij in ons potentieel hadden, wat ons potentieel was… toen dat werd binnengedrongen door een artificiële microbe.

Dat is wat er uiteindelijk gebeurd is, als ik het nu vertaal naar mensentaal. Op dat moment begon ons vermogen af te nemen. En op dat moment kwam de mens eigenlijk al in een soort mind-control. En daardoor zijn we de realiteit anders gaan ervaren. En hebben wij zoveel vermogen dat wij met de vermogens die we overhielden steeds weer in dat model van waarneming verder konden evolueren.

Daar begint de mind-control. En dat is gigantisch gelaagd. Interdimensionaal bestaan er in ons veld 188 vallen, dus 188 schakels van mind-control. Dan praat je over interdimensionale mind-control. Dan heb je de mind-control dat je van… ik ga dus nu even terug naar die ene uileg toch: een 14 dimensionaal wezen incarneert en je met je bewustzijn je koppelt in een geïnvaseerde, artificiële werkelijkheid. Daar krijg je 8 lagen van mind-control dwars door jouw bewustzijn heen, wat gekoppeld wordt bij het definitief aankoppelen van je fysieke lichaam in je cellen. Dus daar zitten 8 lagen van mind-control. Dan is jouw systeem ook een mind-control, omdat dat reageert op invloed van buitenaf, en overtuigingen, programmeringen en trauma van voorouderlijke histories. Want dat is dus een controle in het fysieke lichaam. Dat is dus ook een controlelaag. En dan heb ook nog eens een keertje dat op het moment dat je een driedimensionale werkelijkheid waarneemt dat er achter deze driedimensionale werkelijkheid een vijfdimensionale invasie heeft plaatsgevonden, wat reptiliaanse, humanoïde wezens zijn. Dat zijn dus de Anunnaki die ook een val van bewustzijn hebben meegemaakt en geïnvaseerd zijn door diezelfde ‘artificial intelligence’. Die hebben daar dus ook mee te maken. Die onze hulp, dus onze assistentie nodig hebben om daar uiteindelijk ook vrij uit te komen. Dus dat is ook een mind-control. Die loopt dus achter deze laag van de werkelijkheid. En dan zitten we hier op deze planeet en dan hebben we hier nog te maken met allerlei mind-control inlichtingendiensten zichtbaar, MK-Ultra, Monarch en al dat soort programma’s en nog veel meer. En dat zijn nog maar koekjes die voorgehouden worden om een echte collectieve ‘hack’ in dit bewustzijn -waar we nu hier zitten planetair die in 1958 eigenlijk definitief werd ingeluid – om die ook nog eens een keer achter de totale, zichtbare wereld te houden. Dus de mind-control is een gigantisch concept. De mensen hebben dus nog geen idee. Maar, weet je, daar kun je twee dingen op doen. Ga je helemaal zorgen dat je daar uit vrijkomt uit al die lagen? Of zorg je er voor dat je besluitvaardigheid, je besluit dat je überhaupt in iets neemt, dat jij dat neemt? Of dat je dat van buiten laat afkomen? Dus onderzoek elk besluit. Daar liggen dus… Als zij vraagt: ik heb nog steeds het gevoel dat die mind-control nog steeds een hele sterke invloed is. Ja, dat kan. Want die invloed is er ook. En toch is het minder belangrijk. Dus heel veel mensen zijn met mind-control bezig en bijvoorbeeld ook met archontische krachten bezig, want die beïnvloeden allemaal. Op het moment dat jij nu besluit dat je in dit bewustzijn hier geniet, kun je gewoon genieten. Als ik het zaadje in de grond doe en er komt een plantje uit, geniet ik. Archonten of niet, al staat de hele tuin vol. Ik geniet van dat zaadje. Het gaat om mijn waarneming. Daar ligt het.

Arjan
Anders word je ook helemaal gek. Ik bedoel, als je beseft, zeg maar, het niveau van mind-control van A tot Z. Dat is zover ‘beyond belief’. Je hebt wel eens gezegd dat er biologische supercomputers letterlijk aan onze hersenen aangesloten zijn. En wat er dan hier nog allemaal technisch wordt gedaan met tv’s, met smart-dingen, met chemtrails, met… nou ja, het is…

Martijn
Mag ik daar kort even op reageren? Wat jij daar zegt over van dat aankoppelen aan die hersenen. Ik heb dus even kort uitgelegd, gepoogd uit te leggen, dat ons bewustzijn gekoppeld wordt aan een universum. Waar daar wij dus die wetten ervaren. Rondom dat universum… Eigenlijk moet ik het beter zeggen: dwars door het universum heen, dat zijn dus miljarden universa, zijn er 8 lagen die daar mee verbonden zijn, dat is inclusief dit waar wij nu zitten, dit is de 8e laag waar wij nu zitten. Er lopen dus 8 lagen dwars door elkaar heen. En wij ervaren dus dat ons bewustzijn opgesplitst wordt, want ik moet er nog iets dieper op ingaan. Wat er gebeurt is dat ons bewustzijn blijft haken aan elke laag; we worden eigenlijk als een harmonica uit elkaar getrokken met ons bewustzijn. Dus er wordt een deeltje aan veld 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8…. Dus ons bewustzijn is opgedeeld, zo ontstaan er ook 8 parallelle realiteiten die interacteren met dit lokale brein hier. En als zij dan vraagt: hoe zit dat dan met meditatie etc…? Dan komen we dus uit op verschillende onderwerpen? Gaat het om het scheppingsvermogen? Wat is je doelstelling dat je mediteert? Dat is al belangrijk. We brengen ons bewustzijn onvoldoende naar datgene wat we doen. We gaan klakkeloos iets doen op deze aarde. We doen klakkeloos, zonder dat we ons bewustzijn daarop richten, doen we iets. En dat is dus niet naar haar toe gericht, maar dat is gewoon überhaupt waartoe de mensen geneigd zijn. Dus op het moment dat je gaat mediteren, zou je je kunnen afvragen wat ik bereiken met deze meditatie? Dat is een moment van bezinning. Ga nu eens invoelen wat wil je? Op het moment dat je je bewustzijn daar al naar toe brengt… dat is echt een fenomenale ervaring. Op het moment dat je je bewustzijn daar naar toe brengt, heb je überhaupt al een veel krachtigere meditatie. En wat er dan gebeurt, is dat je in het moment dat je gaat mediteren… gaan er twee dingen gebeuren eigenlijk, grofweg. Je gaat in meditatie en je hersengolfstaat verandert. Dat gaat naar alfa-bewustzijn toe. Je hersengolven gaan anders uitzenden. En doordat je hersenen anders gaan uitzenden, komt er een andere verbinding, waardoor je bewustzijn, ook met je scheppingsvermogen, gelinkt wordt daarmee. En omdat wij geen doel stellen, en ons bewustzijn überhaupt niet indringen, en niet eens weten wat we doen – want ons bewustzijn is belangrijk – is het eigenlijk een losse flodder. En daarom is het ook buitengewoon belangrijk om te weten dat als je dus niet ergens je bewustzijn in aanzet, dat dus in feite wat je aan het doen bent, zwart/wit gesproken, is je cyber-biologische, artificiële lichaam rechtstreeks openzetten voor elke invasie die je je maar kunt bedenken. Dus ons bewustzijn, dat is de koepel van licht zoals wij dat noemen, is dus de enige echte sleutel. Het is de ‘key, the golden key’ om ons gewoon echt helemaal in die bubbel te zetten. En dan komt die bubbel dus niet van buiten, maar zit in ons. Hier van binnen.

Goh, wat een heerlijke avond. Zo mooi om dat hardop te kunnen zeggen, ook met elkaar. En steeds meer, het gaat om bekrachtiging. Weet je, als mensen steeds meer daardoor in de war raken… En dat gebeurt, mensen raken daarvan in de war; en dat is logisch, er komt een soort ‘release’-moment voor ons hoe wij onszelf ervaren. Want daar draait het om. Maar laat het nou gewoon eens zo zijn dat de verwarring heel veel ruimte geeft voor nieuw onderzoek. En we hoeven ons niet te schamen, als we dus ineens ontdekken dat we dingen ook op een andere manier kunnen doen. Dat betekent niet dat we iets fout hebben gedaan. Dat betekent dat we kunnen zeggen: aha, ik ben hier doorheen.

Arjan
Ja precies.

Martijn
En daardoor kan ik het nog mooier doen. En daardoor kan ik nog aan andere mensen ook weer delen hoe het bij werkt en heeft een ander daar misschien ook weer wat aan. Dus we hebben het over allerlei verschillende processen en modellen.

En als we het dan hebben over de ‘benovelent beings’, de welwillende, scheppende rassen, maar ook de welwillende artificiële rassen, die nog voor een deel scheppingsvermogen in zich dragen, is er één ding dat ze aan ons vragen: onderzoek jezelf, word niet boos op jezelf, maar ervaar je als een onlosmakelijk onderdeel van het superbewustzijn dat schepping en kracht is. En dan is het eigenlijk zo dat op het moment dat we niet kunnen loslaten uit een oud principe of een oude werkmethode, dat we dan juist in de mind-control zitten. Want dat dan gaat ons brein – hier weer (Martijn pakt met beide handen zijn hoofd vast) – aan de slag en zegt: ‘Nee, dat moet ik niet doen, ik moet vasthouden, ik moet het houden zoals het is. Ik moet niet aan anderen vertellen dat ik er naast zat.” Terwijl dat helemaal niet geval is, maar dat is die mind. Dus we laten ons voortdurend eigenlijk een rad voor ogen draaien door trauma in onszelf.

Onderzoek jezelf, word niet boos op jezelf, maar ervaar je als een onlosmakelijk onderdeel van het superbewustzijn dat schepping en kracht is.

Ik heb weer een deel van het transcript uitgewerkt van de laatste uitzending van 23 februari jl. op Earth Matters met Martijn van Staveren en Arjan Bos. Ik zou iedereen willen uitnodigen om dit gedeelte te bekijken en/of te lezen. Zó enorm inspirerend!!!

Hieronder eerst het filmpje en daarna het transcript.

Martijn
Zodra je het allemaal durft te onderzoeken, kom je onvermijdelijk tot de conclusie dat alles verbonden is met één poging en dat is een massale afleiding van jezelf. Je komt steeds weer op hetzelfde punt uit uiteindelijk. En hoe meer je dat durft te bekrachtigen in jezelf, en dat is wat we aan het doen zijn: we zijn onszelf aan het bekrachtigen überhaupt door naar onszelf te durven kijken. Ja, weet je, dat is het grootste transitieproces waar de mensheid mee te maken heeft. Want uiteindelijk hebben we de mogelijkheid om in dit universum waar we nu zijn, eerst onszelf op te schonen en vervolgens dat stukje dat we in onszelf hebben teruggevonden en opgeschoond hebben, om met dat vermogen de scheppende krachten in artificiële rassen terug te laten ontstaan, waardoor er weer heelheid en harmonie komt in dit deel van het universum. En zelfs zover dat in het hele universum, zoals we in de religie terugzien, de hemel op aarde gecreëerd wordt hier. Want deze bibliotheek die we hier kennen als de aarde, kunnen we heel makkelijk een insertie noemen, maar het is gewoon een bewustzijnsveld dat zich afspeelt in deze radiofrequentie van het universum. En het bestaat als zodanig en precies die aarde is de sleutel, want die aarde – dat is een soort multidimensionaal inlogslot, zeg maar – is waar al die velden die dwars door elkaar heen lopen, een soort ingang in hebben. Dus om de aarde wordt niet specifiek gestreden, als dan wel dat er een soort strijd gaande is over het bewustzijn van de mens in bepaalde lagen. En de strijd die dus gevoerd wordt, wordt dus niet gevoerd door de welwillende wezens, maar tussen de 100% artificiële rassen die ons onderdrukken en de artificiële rassen die nog een deeltje schepping in zich dragen. Dat is een gigantisch evenement; de mens wordt uitgenodigd om deze beschavingen te erkennen als legitieme houders van het universum, als onderdeel van het grote potentieel van schepping. Want zijn nodig om dat weer te realiseren. Want op het moment dat wij dat weer voelen en op het moment dat wij dat kunnen erkennen, is het ook zo. Omdat wij waarnemers zijn met de ogen van Bron. Dus het is heel belangrijk dat deze beschaving dat weer terug gaat zien en herkennen. Dat is het herinneringsprogramma. Het is letterlijk een rehabilitatieprogramma. Letterlijk.

Arjan
Dan krijgt Earth Matters weer een hele andere of een hele nieuwe betekenis ook?

Martijn
Ja zeker. Dan hebben we binnenkort hier een reanimatiekast op de hoek voor artificiële wezens. Ben jij artificieel thuis? Je bent hier gewoon welkom (beiden lachen). Je moet er ook grappen over kunnen maken. Want dat stukje humor is heel belangrijk. We doen misschien wel alles een beetje te serieus.

Arjan
Misschien.

Martijn
Maar het is ook wel een heel serieus onderwerp.

Arjan
Absoluut.

Martijn
Serieusheid komt voort uit aandacht. Maar als het te ‘over’-aandacht is, dan kan het een hele serieuze toon krijgen. Ja, ik ben er blij om dat we dit nu bespreekbaar kunnen maken. Want dit is gekoppeld nu aan de technologische ontwikkeling op de aarde. Tien jaar geleden kon je hier niet over spreken. Want dan was het gewoon hocus pocus. Maar omdat er nu op aarde een enorme technologische revolutie ook in het zichtbare veld aanwezig is, gaan de mensen daardoor een voorstellingsvermogen krijgen van ‘wacht eens even, als dit nu aan het ontrollen is en zitten we straks over vijftig jaar in die realiteit… misschien zitten we al in die realiteit, maar zien we het niet?’. Weet je, dus mensen krijgen meer voorstellingsvermogen. De perceptie van, de perceptuele waarneming… die verandert. Ik word er helemaal blij van. Ik vind het zo bijzonder. Weet je, het gaat om liefde. Het gaat om kracht. En liefde is niet alleen voldoende om iets heel te krijgen, het is ook de waarneming vanuit de mind. Dat is het. We zijn sleutel-units. We kunnen dus vanuit liefde en onze mind, door dat te combineren, heelheid brengen. Dus de mensen die afhaken alleen in het oude beeld van spiritualiteit die alleen maar liefde is, missen dus een autoriteit binnen het artificiële stuk. En achterstevoren is dat precies hetzelfde. En als je dat bij elkaar brengt, dus dat je ook nog eens kunt genieten van het lichaam, dan komt dus alles aan bod. Dus het maakt niet uit of je met een handicap geboren wordt. Het gaat om de innerlijke vrijheid en hoe je omgaat met je bewustzijn daarin. En dan zal ik niet zeggen dat dat makkelijk is. Want het is wel een shift hoe je ernaar kijkt en wat je ervaart. En ik mag dat best zeggen, want ik heb best wel veel traumatische ervaringen meegemaakt in mijn leven en ik heb het allemaal niet als traumatisch opgeslagen. Dus ik begrijp heel goed dat het lastig is om trauma te ervaren als een niet onbestaand onderdeel van je scheppingswezen. Nou, dat was hem weer, hè?

Arjan
Ja. Wim, die is ook aangeraakt. Die heeft ook een veranderd perspectief naar aanleiding van de vorige uitzending en die heeft gezegd: ik heb altijd een hele hoge dunk gehad van de boeken van Joseph Rulof. En die kennis is door zijn meesters aan de mensheid geschonken. En zijn vraag is: nou – en het gaat eigenlijk over zelfmoord en crematie; er is een half boek aan besteed hoe slecht dat niet is, crematie – en hij zegt ook van: de vorige keer had je gezegd dat van dat het heel veel uitmaakt wat voor overtuigingen je zelf er over had. Hoe je zelfmoord wel of niet beleeft. Dat zelfmoord niets anders is dan dat je een ‘natuurlijke dood’ sterft zoals we dat noemen. En hij zegtL dit is een voorbeeld geweest van een man die geen enkele opvatting had over wat er tijdens een crematie zou gaan gebeuren. Maar die heeft wel vreselijke dingen beleefd, volgens dan die Joseph Rulof. Hoe zie je dat? Hij zegt, als er geen opvattingen zijn, ben je dan alsnog een makkelijke prooi voor kunstmatige intelligentie?

Martijn
Je hebt altijd een opvatting. Ieder wezen heeft altijd een waarneming in een moment. Altijd. Dat is dus niet een opvatting, maar een waarneming. En de waarneming die je als wezen hebt, kan òf zijn vanuit je persoonlijkheid òf vanuit je wezen. Of vanuit programmeringen in je lichaam; je fysieke lichaam. Of vanuit opvattingen van je wezen dat vrij is van de invloeden uit het fysieke lichaam. Daar ligt het verschil. Vanuit dat punt ervaar je iets. En als je dan kijkt naar de boeken van Joseph Rulof. Waarvan ik trouwens zeg dat het een buitengewoon energetisch hoge waarde heeft. Ik was zelf 12 jaar en toen ging ik de boeken van Joseph Rulof lezen, een aantal. De eerste drie kwam ik doorheen. En toen daarna werd het voor mij gewoon te heftig; toen kreeg ik gewoon black-outs door de energie. Omdat mijn mind het niet kon verdragen, mijn biologische systeem kon de energie niet verdragen; die was zo hoog. Of het nu wel of niet binnen het model valt, het gaat om het veld wat daarachter zit. De liefde van iemand die dat inbrengt, daar gaat het om. Dat is eigenlijk de hele sleutel. Het gaat echt om het liefdesveld. En als je dan praat over crematie. Gewoon vaststelling. Wat er wordt gecremeerd is het cyber-biologische lichaam; het is kloon. Meer is het niet. Laten we het eigenlijk eenvoudig houden. Het heeft niets te maken met je bewustzijn. De reis is allang gemaakt met je bewustzijn; je shift is al geweest. Of je jezelf nu dood ziet of niet, daar is voor het universum helemaal geen betekenis aan. Daar wordt geen mening over gegeven, ook niet

Arjan
Jasje…

Martijn
Dus alle mensen die hebben geleerd van ‘jouw zoon of jouw dochter of wie dan ook, of je broer die een einde aan het eigen leven heeft gemaakt’… In feite heeft die persoon niets anders gedaan dan vanuit een bepaalde waarneming – en dat is dan x, want die weten we niet – besloten om dat biologische lichaam te stoppen en dus daar uit te gaan. Met of zonder de ervaring in de mind of uit het hart, dat maakt niet uit. Die persoon is dus onvermijdelijk gewoon terug naar die 14 dimensionale realiteit, hemel. En dat maakt dus helemaal niks uit. Dus je kunt jezelf helemaal bevrijden. Zelfs dus die leren, want daar komen we op uit… brengen programma’s

van nare gevoelens, waardoor je gelimiteerd wordt en dus de rest van je leven een last in je draagt. En uiteindelijk is alles daarop gebaseerd. We dienen naar het kosmische eenheidsprincipe te gaan dat er geen oordeel is. Dat oordeel zit in ons, onze programmeringen. Zo eenvoudig is het. Je krijgt er zoveel meer vreugde van. De volgende uitzending staan we waarschijnlijk samen te dansen op de tafel.

Arjan
Goed plan.

Martijn
Maar alles komt dus aan bod. Dus alle healingsprincipes ook. Wat is dan nog een healing? Waar vindt healing plaats? En op welke manier? Waar koppel je tussen? Waar zet je je vermogen in? Alles gaat open. Alles wordt mooier.

Arjan
Ja, op het moment dat je heel droog een concept naar het land der fabelen verhuist, omdat het niet klopt, zeg maar, met de oorspronkelijke werkelijkheid. En je kunt daar alsnog heel diep hartsbewustzijn in voelen. En dus je eigen bewustzijn laten beslissen wat je daarvan laat binnenkomen; dat is heel rijk.

Martijn
Stel je je nou eens voor dat je helemaal niks met het oorspronkelijke veld hebt. Want ik realiseer me gewoon dat alles wat er gebeurt, allemaal ook programmeringen zijn die meegenomen kunnen worden. Stel je je nou eens voor… en ik kom mensen tegen die zeggen van ‘Nou, ik kan er heel ver in meekomen, maar het oorspronkelijke veld vind ik nog bbrrrrrr… ik weet het niet hoor. Je praat over het gouden veld… dat vind ik bbrrrrr…’. Nou OK goed, dan zeg ik gewoon: doe dat veld gewoon eens aan de kant; gewoon weg. En kijk nu eens gewoon even naar dit moment. Het gaat toch ook alleen om dit moment? Het gaat om dit moment om hier vrij te komen uit dogma’s. Of dat in de 14e dimensie waar we zitten, of in de 32e, dat maakt allemaal niet uit. Maar houd het eenvoudig. We houden het principe eenvoudig. Dat het erom gaat om ons hier te ontdoen. We zijn hier aan het afleren in feite. En we leren af door iets bij te leren via een onderzoek.

Arjan
Mooi!. Nancy heeft ook een vraag. Ze zegt: goh, zijn meditatie en yoga goede tools om terug contact te maken met groter bewustzijn? Ik doe dit nu al een paar jaar. Ik voel me gelukkiger en stabieler, maar ik heb nooit het gevoel dat mijn scheppingskracht is toegenomen. Mijn uitgangspunt van hoe ik in de wereld sta is wel veranderd en mijn intenties zijn veel liefdevoller geworden. Toch heb ik het gevoel dat mind-control nog een heel sterke invloed op mij heeft.

Martijnnd-control. Mind-control is natuurlijk maar een woord, maar er zijn zoveel lagen van invloeden op ons. Mind-control is eigenlijk al gestart… de eerste mind-control vond plaats toen de oorspronkelijke mens… laat ik even zeggen: wij als wezen in ons volledige vermogen dat wij in ons potentieel hadden, wat ons potentieel was… toen dat werd binnengedrongen door een artificiële microbe.

Dat is wat er uiteindelijk gebeurd is, als ik het nu vertaal naar mensentaal. Op dat moment begon ons vermogen af te nemen. En op dat moment kwam de mens eigenlijk al in een soort mind-control. En daardoor zijn we de realiteit anders gaan ervaren. En hebben wij zoveel vermogen dat wij met de vermogens die we overhielden steeds weer in dat model van waarneming verder konden evolueren.

Daar begint de mind-control. En dat is gigantisch gelaagd. Interdimensionaal bestaan er in ons veld 188 vallen, dus 188 schakels van mind-control. Dan praat je over interdimensionale mind-control. Dan heb je de mind-control dat je van… ik ga dus nu even terug naar die ene uileg toch: een 14 dimensionaal wezen incarneert en je met je bewustzijn je koppelt in een geïnvaseerde, artificiële werkelijkheid. Daar krijg je 8 lagen van mind-control dwars door jouw bewustzijn heen, wat gekoppeld wordt bij het definitief aankoppelen van je fysieke lichaam in je cellen. Dus daar zitten 8 lagen van mind-control. Dan is jouw systeem ook een mind-control, omdat dat reageert op invloed van buitenaf, en overtuigingen, programmeringen en trauma van voorouderlijke histories. Want dat is dus een controle in het fysieke lichaam. Dat is dus ook een controlelaag. En dan heb ook nog eens een keertje dat op het moment dat je een driedimensionale werkelijkheid waarneemt dat er achter deze driedimensionale werkelijkheid een vijfdimensionale invasie heeft plaatsgevonden, wat reptiliaanse, humanoïde wezens zijn. Dat zijn dus de Anunnaki die ook een val van bewustzijn hebben meegemaakt en geïnvaseerd zijn door diezelfde ‘artificial intelligence’. Die hebben daar dus ook mee te maken. Die onze hulp, dus onze assistentie nodig hebben om daar uiteindelijk ook vrij uit te komen. Dus dat is ook een mind-control. Die loopt dus achter deze laag van de werkelijkheid. En dan zitten we hier op deze planeet en dan hebben we hier nog te maken met allerlei mind-control inlichtingendiensten zichtbaar, MK-Ultra, Monarch en al dat soort programma’s en nog veel meer. En dat zijn nog maar koekjes die voorgehouden worden om een echte collectieve ‘hack’ in dit bewustzijn -waar we nu hier zitten planetair die in 1958 eigenlijk definitief werd ingeluid – om die ook nog eens een keer achter de totale, zichtbare wereld te houden. Dus de mind-control is een gigantisch concept. De mensen hebben dus nog geen idee. Maar, weet je, daar kun je twee dingen op doen. Ga je helemaal zorgen dat je daar uit vrijkomt uit al die lagen? Of zorg je er voor dat je besluitvaardigheid, je besluit dat je überhaupt in iets neemt, dat jij dat neemt? Of dat je dat van buiten laat afkomen? Dus onderzoek elk besluit. Daar liggen dus… Als zij vraagt: ik heb nog steeds het gevoel dat die mind-control nog steeds een hele sterke invloed is. Ja, dat kan. Want die invloed is er ook. En toch is het minder belangrijk. Dus heel veel mensen zijn met mind-control bezig en bijvoorbeeld ook met archontische krachten bezig, want die beïnvloeden allemaal. Op het moment dat jij nu besluit dat je in dit bewustzijn hier geniet, kun je gewoon genieten. Als ik het zaadje in de grond doe en er komt een plantje uit, geniet ik. Archonten of niet, al staat de hele tuin vol. Ik geniet van dat zaadje. Het gaat om mijn waarneming. Daar ligt het.

Arjan
Anders word je ook helemaal gek. Ik bedoel, als je beseft, zeg maar, het niveau van mind-control van A tot Z. Dat is zover ‘beyond belief’. Je hebt wel eens gezegd dat er biologische supercomputers letterlijk aan onze hersenen aangesloten zijn. En wat er dan hier nog allemaal technisch wordt gedaan met tv’s, met smart-dingen, met chemtrails, met… nou ja, het is…

Martijn
Mag ik daar kort even op reageren? Wat jij daar zegt over van dat aankoppelen aan die hersenen. Ik heb dus even kort uitgelegd, gepoogd uit te leggen, dat ons bewustzijn gekoppeld wordt aan een universum. Waar daar wij dus die wetten ervaren. Rondom dat universum… Eigenlijk moet ik het beter zeggen: dwars door het universum heen, dat zijn dus miljarden universa, zijn er 8 lagen die daar mee verbonden zijn, dat is inclusief dit waar wij nu zitten, dit is de 8e laag waar wij nu zitten. Er lopen dus 8 lagen dwars door elkaar heen. En wij ervaren dus dat ons bewustzijn opgesplitst wordt, want ik moet er nog iets dieper op ingaan. Wat er gebeurt is dat ons bewustzijn blijft haken aan elke laag; we worden eigenlijk als een harmonica uit elkaar getrokken met ons bewustzijn. Dus er wordt een deeltje aan veld 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8…. Dus ons bewustzijn is opgedeeld, zo ontstaan er ook 8 parallelle realiteiten die interacteren met dit lokale brein hier. En als zij dan vraagt: hoe zit dat dan met meditatie etc…? Dan komen we dus uit op verschillende onderwerpen? Gaat het om het scheppingsvermogen? Wat is je doelstelling dat je mediteert? Dat is al belangrijk. We brengen ons bewustzijn onvoldoende naar datgene wat we doen. We gaan klakkeloos iets doen op deze aarde. We doen klakkeloos, zonder dat we ons bewustzijn daarop richten, doen we iets. En dat is dus niet naar haar toe gericht, maar dat is gewoon überhaupt waartoe de mensen geneigd zijn. Dus op het moment dat je gaat mediteren, zou je je kunnen afvragen wat ik bereiken met deze meditatie? Dat is een moment van bezinning. Ga nu eens invoelen wat wil je? Op het moment dat je je bewustzijn daar al naar toe brengt… dat is echt een fenomenale ervaring. Op het moment dat je je bewustzijn daar naar toe brengt, heb je überhaupt al een veel krachtigere meditatie. En wat er dan gebeurt, is dat je in het moment dat je gaat mediteren… gaan er twee dingen gebeuren eigenlijk, grofweg. Je gaat in meditatie en je hersengolfstaat verandert. Dat gaat naar alfa-bewustzijn toe. Je hersengolven gaan anders uitzenden. En doordat je hersenen anders gaan uitzenden, komt er een andere verbinding, waardoor je bewustzijn, ook met je scheppingsvermogen, gelinkt wordt daarmee. En omdat wij geen doel stellen, en ons bewustzijn überhaupt niet indringen, en niet eens weten wat we doen – want ons bewustzijn is belangrijk – is het eigenlijk een losse flodder. En daarom is het ook buitengewoon belangrijk om te weten dat als je dus niet ergens je bewustzijn in aanzet, dat dus in feite wat je aan het doen bent, zwart/wit gesproken, is je cyber-biologische, artificiële lichaam rechtstreeks openzetten voor elke invasie die je je maar kunt bedenken. Dus ons bewustzijn, dat is de koepel van licht zoals wij dat noemen, is dus de enige echte sleutel. Het is de ‘key, the golden key’ om ons gewoon echt helemaal in die bubbel te zetten. En dan komt die bubbel dus niet van buiten, maar zit in ons. Hier van binnen.

Goh, wat een heerlijke avond. Zo mooi om dat hardop te kunnen zeggen, ook met elkaar. En steeds meer, het gaat om bekrachtiging. Weet je, als mensen steeds meer daardoor in de war raken… En dat gebeurt, mensen raken daarvan in de war; en dat is logisch, er komt een soort ‘release’-moment voor ons hoe wij onszelf ervaren. Want daar draait het om. Maar laat het nou gewoon eens zo zijn dat de verwarring heel veel ruimte geeft voor nieuw onderzoek. En we hoeven ons niet te schamen, als we dus ineens ontdekken dat we dingen ook op een andere manier kunnen doen. Dat betekent niet dat we iets fout hebben gedaan. Dat betekent dat we kunnen zeggen: aha, ik ben hier doorheen.

Arjan
Ja precies.

Martijn
En daardoor kan ik het nog mooier doen. En daardoor kan ik nog aan andere mensen ook weer delen hoe het bij werkt en heeft een ander daar misschien ook weer wat aan. Dus we hebben het over allerlei verschillende processen en modellen.

En als we het dan hebben over de ‘benovelent beings’, de welwillende, scheppende rassen, maar ook de welwillende artificiële rassen, die nog voor een deel scheppingsvermogen in zich dragen, is er één ding dat ze aan ons vragen: onderzoek jezelf, word niet boos op jezelf, maar ervaar je als een onlosmakelijk onderdeel van het superbewustzijn dat schepping en kracht is. En dan is het eigenlijk zo dat op het moment dat we niet kunnen loslaten uit een oud principe of een oude werkmethode, dat we dan juist in de mind-control zitten. Want dat dan gaat ons brein – hier weer (Martijn pakt met beide handen zijn hoofd vast) – aan de slag en zegt: ‘Nee, dat moet ik niet doen, ik moet vasthouden, ik moet het houden zoals het is. Ik moet niet aan anderen vertellen dat ik er naast zat.” Terwijl dat helemaal niet geval is, maar dat is die mind. Dus we laten ons voortdurend eigenlijk een rad voor ogen draaien door trauma in onszelf.

Kaypacha 24 februari 2016; video met Nederlandse ondertiteling

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler en Irma Schiffers.

“We hebben Jupiter exact in oppositie met Cheiron, op dit moment.
En ze gaan heel langzaam dus dit gaat weken door; Jupiter exact in oppositie met Cheiron. En ze vallen samen met de Maansknopen en dan komt op 8 maart de Zon voorbij en die gaat daarmee samen op, dus een totale zonne-eclips. En de Zuidelijke Maansknoop met de Zon conjunct Cheiron, in oppositie met Jupiter en de Noordelijke Maansknoop is waar we naar kijken. Dit is een belangrijke tijd. De eclips zet de toon voor de komende zes maanden.”

“Nu gaat Cheiron daar doorheen van 2011 tot 2018. Zeven, acht jaar van Cheiron; de gewonde healer. Die die wond wil helen. En wat is de wond, de wond is afgescheidenheid van de eenheid. Vervreemding. Van mijn realiteit. Ik ben niet slechts een ‘aardling’, ik ben niet slechts dit lichaam, ik ben niet slechts deze relatie, dit huis, deze baan.”

“Omdat we te maken krijgen met al die fantasieën en sommige van deze fantasieën en verlangens en dromen worden nu de realiteit, en sommige weer niet. En dan komen we in situaties terecht van ‘waarom?’ Waarom krijg ik deze droom wel en deze droom niet gerealiseerd? En dat creëert contemplatie. Dat creëert evolutie. Dat creëert een dieper begrip.”

De mantra voor deze week:
Zou ik de bron mogen kennen van datgene
wat in mijn gedachten ontstaat
en alleen reageren op datgene
wat in mijn hart en ziel overeenstemt.

Voor persoonlijk advies over jouw situatie kun je ons vinden op Keyphone.nl

Heling van ons DNA – deel 3

Dit is het derde en laatste deel van de boodschap die Judith Moore, een Amerikaans mysticus, ziener en Goddelijke boodschapper, onlangs ontving van Lord Sananda. In deel 1 kun je lezen dat we allemaal nog de God-Code in ons hebben, maar dat ons DNA is vervormd door manipulatie en vermenging met humanoïden die werden ontworpen om te strijden en in de mijnbouw te werken. Als je deel 1 nog niet hebt gelezen, hier is de link Heling van ons DNA.

In het tweede deel geeft Lord Sananda aan dat die vervorming in onze linker hersenhelft zit, de rationele en analytische kant van ons brein. Ook spreekt hij over de mythologie van de toren van Babel. Deze toren is een sleutelwoord voor het DNA van de blauwdruk van elk organisme op onze planeet. De Levende Graal is, zoals hij aangeeft, de zuivere alchemie van het DNA van de essentie van bewustzijn. Dit is gecreëerd door de Oneindige Eenheid zonder deze vervorming. Heb je dit deel nog niet gelezen, dan is hier de link Heling van ons DNA – deel 2.

In dit laatste deel begint Lord Sananda door te verwijzen naar het werk dat Judith Moore al zo vele jaren doet.

Lord Sananda spreekt door Judith Moore – laatste deel

Als een orakel voor de Verslagen van de Schepping (Records of Creation) heeft Judith een mythische en visionaire reis gemaakt. Het doel daarvan was en is om de sleutels van de grote mysteriën te ontdekken, te ontgrendelen en de mystieke krachten te bevrijden die op de alchemistische kracht van de schepping wachten om door het bestaan heen te stromen en het menselijke bewustzijn te verlichten. Elke visie en elk bericht komt het collectieve binnen door het Omni-bewustzijn en versnelt het ascensieproces van de aarde.

BeeldOp een mystieke reis in de herfst van 2015 ontving Judith een visioen in de Franse vrouwentuin. Het visioen veroorzaakte de ontsluiting van de sleutels tot de poort waardoor gouden licht stroomde uit het Meesterplan dat een nieuwe toren van Babel van gouden bakstenen vormde. Maria Magdalena en Jezus kwamen naar het altaar en schonken het gouden elixer van licht van de Heilige Graal uit. Hiermee vulden zij de toren met gouden licht dat weer in de collectieve werkelijkheid stroomde.

Deze visie vertegenwoordigt de kracht van de Sangre Grael, de kracht van Eenheid binnen het menselijk DNA, in het bloed, stromend vanuit de oerbron van de oorspronkelijke blauwdruk. Dit is de HEILIGE VERENIGING die in de mythologie voorkomt als het heilige huwelijk van Christus of de manifestatie van de hemel op aarde.

Het is geen vijf voor twaalf meer. Die tijd is verstreken. Je hebt de drempel overschreden tussen duisternis en licht. En alles wat lijden met zich meebrengt zal worden genezen als de verlichting wordt uitgegoten.

Elke baksteen van de toren vertegenwoordigt een blauwdruk, een menselijke code, die van de Goddelijke essentie van Eenheid óf van een gemanipuleerde matrix. Ze zijn alle vastgehouden in een patroon van een ronde toren, wat het denkbeeld van de werkelijkheid is. Als de gouden essentie vanuit de Levende Graal – vanuit de Heilige Graal – stroomt, verlicht de macht van dat licht elke baksteen in de toren.

Waarom is dit mogelijk? Omdat door de eeuwen heen mensen elkaar liefhebben, vijanden zijn bondgenoten geworden en gezinnen hebben elkaar gevonden aan beide zijden van oorlogen. Vrouwen en mannen van oorlog voerende landen hebben elkaar ontmoet en hielden van elkaar. Vanuit deze liefde hebben ze kinderen op de wereld gezet. Kinderen zijn met dit licht geboren, dat uiteindelijk de structuur van de oer-God-Code van de mensheid versterkt. Menselijkheid is uitgegroeid tot een smeltkroes, niet alleen van deze wereld, maar van vele werelden.

De krijgsheren konden geen verdeeldheid tussen de mensen van goed en kwaad creëren vanwege het menselijk hart. Het DNA heeft een uitgebreide code van licht gevormd dat microkosmisch, macrokosmisch, universeel en galactisch is. Elke code van licht binnen deze grote toren communiceert met het patroon van oorsprong, stabiliteit, eenheid en vorm. Een vorm waardoor bewustzijn kan doorstromen naar het altaar van het leven en weer doorgegeven kan worden als een sacrament van de liefde waarvan de ziel deel is.

Dat is de sleutel, want er is niets in het bestaan wat geen ziel heeft. En als er, lang geleden, inderdaad mensen waren die werden gemanipuleerd en humanoïden die werden geconstrueerd, op het moment dat ze inademden, ontvingen zij leven. Het moment dat ze leven ontvingen, ontwaakte de essentie van de ziel binnen in hen. De ziel roept liefde uit. Hij zoekt liefde. Het doel van het bestaan is liefde.

Nu is het tijd voor het verspreiden van dit grote mysterie in de klei van bewustzijn. Het wordt niet langer geheim gehouden, want het heeft de macht en de neiging van de scheppingskracht ontmoet dat het niet kan worden vernietigd. Het heeft een neiging tot onsterfelijk bewustzijn dat eeuwig is, bereikt.

Deze waarheid zal op de aarde niet verdwijnen. En vanaf deze plaats van liefde en licht zullenBloem andere werelden met de overvloed van liefde die van de Goddelijke Oorsprong voortkomt, slagen.

IK BEN Sananda. Dit is de belofte die nu is voldaan.

IK BEN de Christus van Eenheid.
Ik zegen je.

Zo is het en zo zal het zijn

*************************************************************

Tot zover de doorgeving van Lord Sananda via Judith Moore.

De workshop die ik samen met Judith ga geven, gaat over dit onderwerp. Samen gaan we het DNA, dat zo lang geleden is gemanipuleerd of dat door vermenging is ontstaan, herstellen. Eén dag is daarvoor te kort en daarom hebben we ervoor gekozen er een retraite van te maken van vrijdagavond 22 april tot en met zondagmiddag 24 april in De Amberij in Wijster. Een locatie die midden in de natuur ligt en die helemaal tot onze beschikking staat. Meer informatie daarover is binnenkort beschikbaar. Ben je geïnteresseerd, stuur dan een mailtje naar elly@shayana.nl. Ik gun het je van harte dat ook jouw DNA weer in volle glorie wordt hersteld, dat je weer in contact met je hart komt en het gevoel van liefde in volle overgave door je heen mag stromen.

Elly de Lezenne Coulander

Kaypacha 17 februari 2016; video met Nederlandse ondertiteling

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler en Irma Schiffers.

De balans vinden tussen het subjectieve en objectieve, tussen het persoonlijke en het transpersoonlijke. Dat is de inspirerende boodschap van Kaypacha voor deze week.

“Dit is een tijd met de Vissen/Maagd met Jupiter in Maagd en dat is uitbreiding door te dienen, groei door te luisteren, samenwerken met anderen. En dat is hoe we onszelf helen. Helen gaat over ons ‘luisteren’, naar onszelf, naar spirit, naar de healer, dus het is belangrijk om kwetsbaar te zijn.
Het is belangrijk om toe te staan dat het binnen mag komen, het is belangrijk om ons hart en onze geest te openen, ons lichaam, onze ziel voor de ander. Voor het nieuwe.
Dus het heeft te maken met vertrouwen, hoop, begrip, geloof dat het leven, de ander hier voor mij is, en mij ondersteunt, om me te helpen om uit te breiden, te groeien en me te ontwikkelen”

“Dus ik wil iedereen aanmoedigen om kwetsbaar te zijn. Geef toe dat we niet alles weten. Kom uit dat ego en dan… Oh ja. Dat is wanneer de vreugde begint. Dat is wanneer de samenvloeiïng begint. Dat is wanneer de schat naar binnen stroomt. Dan is: Ja, breng maar binnen, geef het aan mij! Laat me iets voelen dat ik nog nooit heb gevoeld, of iets leren wat ik nooit heb geweten, groei!
Dat is wat we willen, we doen het.”

De mantra voor deze week
Als ik toegeef dat ik niet alles weet
kan ik me klein voelen
En dat is wanneer de schatten binnen komen
en het leren zal echt beginnen

De aangeleverde video van Kaypacha was net als vorige week zonder zwart kader en flink overbelicht. Om de leesbaarheid te vergroten heb ik zelf een zwarte balk onderin geplaatst waardoor de ondertiteling goed leesbaar is.

Voor persoonlijk advies over jouw situatie kun je ons vinden op Keyphone.nl

Heling van ons DNA – deel 2

Dit is het tweede deel van de boodschap die Judith Moore, een Amerikaans mysticus, ziener en Goddelijke boodschapper, onlangs ontving van Lord Sananda. In deel 1 kun je lezen dat we allemaal nog de God-Code in ons hebben, maar dat ons DNA is vervormd door manipulatie en vermenging met humanoïden die werden ontworpen om te strijden en in de mijnbouw te werken. Als je deel 1 nog niet hebt gelezen, hier is de link Heling van ons DNA. Het tweede deel gaat verder met die vervorming.

 Lord Sananda spreekt door Judith Moore – vervolg

DNA 2Het vervormde DNA zit in de linker hersenhelft. De mentale chaos is rechtstreeks gekoppeld aan de vervorming in het DNA. Wanneer je je op je hart concentreert, maak je verbinding met je God-Code en word je geleid door wijsheid, mededogen en liefde. Dan hebben de oude vervorming en illusies geen macht over je. Je bent dan verbonden met het Verenigde Veld en ontvangt rechtstreeks begeleiding van de Goddelijke Bron van Oneindige Liefde en Schepping zelf. De planeet is dualiteit aan het oplossen en door de aard van de evolutie van bewustzijn is de mensheid zich opnieuw aan het verbinden met het oer-DNA dat met de trillingen van het hart resoneert.

De mythologie van de toren van Babel is de scheiding van de vitale schakel dat het verbindende element is van het menselijke bewustzijn, het Verenigde Veld, een toren van licht van het DNA van elke levende soort op de planeet creërend.

De Levende Graal is de zuivere alchemie van het DNA van de essentie van bewustzijn gecreëerd door de Oneindige Eenheid zonder vervorming. Het is de pure essentie van de Schepping in de vorm van een voertuig van leven, een gouden kelk die de Sangre Grael, het bloed van het leven, uitgiet. Het is het bloed van het leven dat door de aderen van elk levend organisme op de planeet stroomt. Het is de essentie van het manna dat de krachten van de Schepping activeert om de Schepping zelf op een natuurlijke manier te laten evolueren; in lijn met de kracht van een harmonieus Universum, Eenheid en de kosmische bron van Al Wat Is.

De hoogste ideologieën van de mensheid hebben zich gevormd uit de essentie van het verlichte DNA. Dit DNA is kristallijn. Het is puur Goddelijk bewustzijn en communiceert via de essentie van de menselijke ziel en de ziel van de wereld. Door de eeuwen van strijd voor menselijke identiteit heen hebben zich ideologieën, gemanifesteerd als openbaringen van licht, verdiept die sterker geworden zijn. Het is het dominante DNA-patroon op de planeet.

Zoals wel vaker kan een droogte de wortels van een boom versterken en de zaden die onder het woestijnzand liggen, moeten sterk zijn om te wachten tot het moment van de zachte regen, die de woestijn zal laten opbloeien. De werkelijkheid van het menselijk bestaan is dat de oerkracht van de menselijke ziel fundamenteel is binnen de essentie van de oorspronkelijke blauwdruk van de mensheid.

Er is een kracht die op de kosmische krachten van de Schepping heeft gewacht om de alchemistische krachten op aarde te activeren. Binnen alle ideologieën van de mensheid zijn er sleutels, mystieke sleutels. Het zijn dezelfde sleutels die je voorouders ontdekten toen ze verlichting zochten. Het zijn mystieke sleutels tot de grotere kracht die het lot van de mensheid en de menselijke psyche die de aard van de werkelijkheid vormt, in beweging brengen. Deze sleutels zijn ‘triggers’ voor mystieke krachten. Ze openen de deuren van licht die Goddelijk bewustzijn in de collectieve werkelijkheid verlichten.

Het kristallijne DNA dat de codes van licht voor de goddelijke mysteriën heeft gevormd, zijn geavanceerde geometrische codes, formules, configuraties van microkosmische proporties. Als je bewust bent, ontbrandt de kristallijne kracht binnen je DNA de krachten van de oorsprong van de goddelijkheid en je verbinding met oertijden als goddelijk mens. Als de kracht van de Schepping je essentie (de aard van je wezen) verlicht, zend je DNA signalen uit naar de toren; boodschappen van liefde en licht, eenheid, vereniging en mededogen.

De ‘toren’ is een sleutelwoord voor het DNA van de blauwdruk van elk organisme op de planeet. Die toren vertegenwoordigt de blauwdrukken van elk soort en ras, in elke sociale organisatie, in de diversiteit van de wonderlijke diversiteit van het leven op aarde. De toren is een mythologisch symbool voor de verbinding van het ene deeltje met het andere voor de bouw van het geheel.

DNA 2ADe toren is gebouwd van gouden bakstenen van licht dat het DNA van elk onderdeel van het
leven op deze aarde, elk deeltje, vertegenwoordigt. Maar het gaat om de lege ruimte die deze bakstenen van licht in de toren vormen. De leegte wordt opgevuld met de kracht van de Verlichte, dat het Licht van de Schepping is. Het stroomt door het DNA van de bloedlijn van het oorspronkelijke menselijke DNA, om het bestaan te vullen met een licht dat alleen kan worden beschreven als het Licht dat de Wereld Verlicht. Door de vereniging van kosmische krachten via het Moeder/Vader God principe stroomt haar licht in de leegte.

*****************

Tot zover het tweede deel van de doorgeving van Lord Sananda. Binnenkort volgt het laatste deel van deze interessante boodschap.

Elly de Lezenne Coulander

 

Kaypacha 10 februari 2016; video met Nederlandse ondertiteling

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler en Irma Schiffers.

Een hele inspirerende Kaypacha. En ook een hele lange Kaypacha.

En een lastige Kaypacha voor mij. Ik heb heel erg moeten zoeken naar hoe ik de ondertiteling vorm zou geven. Want het beeld is behoorlijk overbelicht, Kaypacha heeft zelf een wit jasje aan met zwarte bedrukking. En de zwarte rand van de laatste tijd ontbreekt. Ik heb daarom gekozen voor donkergele ondertiteling. Ik hoop dat je het kunt lezen.

Maar nogmaals wel een erg mooie en inspirerende, astrologische vooruitblik. “We hebben 10 planeten vandaag tussen 16 en 22 graden (…). Er zijn zoveel planeten hier die elkaar allemaal raken.”

Kaypacha gaat ook zeer diep in op relaties. Hoe relaties ons op een zeer diep niveau spiegelen. “Wanneer we in een relatie zitten –we komen in relaties terecht om verschillende redenen, vanwege verschillende verlangens, emotioneel, sommige meer bewust, sommige zijn onbewust-  en het zijn juist de onbewuste die in deze relaties terechtkomen en die willen gezien worden. Zij zijn de schaduw. Zij zijn de saboteur.”

En over deze tijd van intense transformaties. “Dus het is ver’neder’ing  en  het is griezelig.
Maar soms is het in overeenstemming met wat we nodig hebben, het leven geeft ons wat we nodig hebben.”

De manta van deze week:
Soms neemt het leven weg
wat ik zo enorm liefheb.
Het maakt deemoedig en is eng,
maar het kan nodig zijn
zodat ik kan ‘horen’.

INJOY!

Voor persoonlijk advies over jouw situatie kun je ons vinden op Keyphone.n

Als je als scheppend wezen alles wat je geleerd hebt aan de kant durft te schuiven, ben je echt vrij.

Op 28 januari 2016 was er weer een hele mooie uitzending van Crowd Power op Earth Matters met Arjan Bos en Martijn van Staveren. Wat mij betreft is deze uitzending heel erg de moeite waard om te bekijken. Hieronder tref je het filmpje aan van de hele mooie, bekrachtiging in de uitzending en de uitgeschreven tekst daarvan.

Arjan
Misschien een mooi moment om af te sluiten.

Martijn
Ja, laten we dat doen.

Voor de mensen die daar ook graag aan mee willen doen, vraag ik vooral om heel erg bij jezelf te blijven, ook met je aandacht. Besef ook dat in de stilte die we zo met elkaar beleven dat die stilte er één is van kracht. En dat die stilte er één is die nog door geen andere wezens dan scheppende wezens gevoeld kan worden. Het is het organische moment in onze ziel dat door ruimte en tijd dwars door alle lagen van dimensies aanwezig is in dat moment. Dat kan alleen als je jezelf serieus neemt als scheppend wezen en dat je alles wat je ooit hebt geleerd, gewoon aan de kant durft te zetten. En vraag maar eens aan jezelf hoe vrij je dan echt bent.

Wat je mag doen, als je dat fijn vindt, is je ogen dicht doen. Je gaat een aantal keren op je eigen tempo in- en uitademen. En ook beseffen dat dit moment, juist dit moment, een moment is dat speciaal bekrachtigd kan worden door jou. Jij doet dus nergens aan mee. En jij bent dit moment. Dit is jouw moment.

En bij de inademing naar binnen toe voel je dat de inademing zich manifesteert in jouw hartbewustzijn, in jouw hart. Bij de uitademing besef je dat de informatie en de gevoelens uit je hart uitgeademd worden in en rondom jouw lichaam. En laat rustig je adem los en je ademt weer in. In je hart manifesteert dat zich, je houdt het even vast en je laat het weer los. Deze lucht adem je uit rondom je lichaam.

Je beseft in het moment dat jij in je lichaam zit. Met de aandacht ben je in je lichaam. Alles wat er om jou heen is, doet er niet toe. En met aandacht in je lichaam; elke cel in jouw lichaam, elk onderdeeltje in dit lichaam, daar ben jij nu mee verbonden.

Je gaat helemaal met je aandacht naar je hart. En terwijl je met de aandacht in je hart bent, flitst er een beeld door jou heen en een gevoel dat jij hier komt dragen namens jezelf in deze werkelijkheid. Wat wil je laten zien? Wat draag jij uit?

En in dit moment in jouw hart komt een beeld, het cadeau van de verandering die jij als schepper hier komt brengen. Het ontstaat in een flits in je hart. En jij voelt dat jij de drager bent van deze creatie. En je voelt die energie dansen als een kind in je lichaam. En in dit moment adem je diep in, in het dansende beeld in je hart. En bij de uitademing geef je dit beeld en dit gevoel: geef je foeeehh… zo aan de matrix. En je zegt vanuit je eigen kracht, van niets anders dan vanuit je eigen kracht: ik ben hier!

Hier ben ik. Ik ben op deze plek aanwezig, omdat ik hier ben. Ik neem waar vanuit mijn zuivere waarneming, en in dit moment: mijn cadeau voor de matrix alle coderingen van controle zal raken. En we zetten daar de bekrachtiging overheen dat het met een duizendvoud gedupliceerd wordt en bekrachtigd wordt. En door alle mensen tegelijkertijd. Het eigen cadeau.

Als dansende programma’s, als dansende schepping. En al die cadeautjes door het veld heen, door de matrix. En het wordt gezien. En het wordt gevoeld. En we zeggen nog een keer: IK BEN HIER. En in het moment van nu beseffen wij met elkaar in ruimte en tijd in dit model van invasie schepping hebben gebracht, verandering hebben gebracht.

We hebben ons voorstellingsvermogen en gevoel getoond; dat is wat wij mogen doen. En dat is ook waarop wordt gewacht. Dat wij gewoon simpelweg doen wat we kunnen.

En met een diepe ademhaling terug echt in je hartbewustzijn, bij jezelf. En doe je lekker je ogen open.

Het is nodig dat wij als organische, scheppende wezens, nu in het huidige model waar we nu zitten, onze tijd, onze moeite en onze inzet durven gaan leveren om met een oeroud vermogen deze realiteit weer te bezielen. En dan komen we heel dicht in de buurt wie wij zijn en waar we ooit onszelf voor hebben gecreëerd.

Arjan
Dank jullie wel. Ik vond het een mooie avond. Dus wat mij betreft sluiten we hiermee af.

Martijn
Wat mij betreft ook.

Publiek, heel hartelijk dank. En de kijkers thuis, ontzettend bedankt, voor het mee voorstellen, niet alleen van de Crowd Power, maar ook zeker van deze uitzending. Want besef wel heel goed, hè, van binnen, dat bezig zijn met deze materie, met deze energie, enorm bekrachtigend is. En zeker ook een heel erg energetisch zware wissel trekt op het verantwoordelijkheidsbesef naar jezelf toe om weer besluitvorming te krijgen in datgene wat jij voelt en wat jij doet. Bevrijd je daaruit op jouw manier. Doe er onderzoek naar.

En kom eens gezellig bij de uitzending zitten.

Arjan
Ja, hartstikke leuk. Dank je wel Martijn. Voor deze avond ook weer. Ook bedankt voor het kijken. Heel graag tot de volgende keer.Ik weet uit mijn hoofd niet welke datum dat is.Het staat hieronder; het wordt ook weer aangekondigd. Dankjewel. En graag tot een volgende keer.

 

 

Heling van ons DNA

Judith Moore Onlangs kreeg ik een interessante boodschap doorgestuurd van Judith Moore, een Amerikaans mysticus, ziener en Goddelijke boodschapper. Judith komt in april weer naar Nederland en samen met haar ga ik een retraite geven om aan heling van ons DNA te werken. Ons DNA dat – zoals je hieronder kunt lezen – heel lang geleden is gemanipuleerd. Omdat het zulke belangrijke informatie is, wil ik haar graag met je delen, zodat je je bewust wordt – voor zover je dat nog niet bent – van wat er zo lang geleden met ons DNA is gebeurd. Hieronder vind je het eerste deel.

Lord Sanand spreekt door Judith Moore

Het leven op aarde is ontstaan uit de pure goddelijkheid van de Heilige Bron van Eeuwige Schepping, Onsterfelijke Schepping. In elk deeltje van het leven bevindt zich een lichtkracht. Binnen elk deeltje van leven is er een bewustzijn – de kracht – de levengevende kracht van totaliteit.

De aarde zelf is een baarmoeder van het leven. De mensheid ontpopte zich als oerlichtwezens in de tijd van Oorsprong. De aarde en alle menselijke soorten dragen de blauwdruk van de Schepping in zich en binnen de essentie van de bewuste mens is er een vitale link naar het DNA van de Schepping.

Alle soorten en planten en levende wezens op aarde zijn onderdeel van de blauwdruk voor de levende aarde en elk heeft een specifieke code die een lichtpatroon creëert. Elk van deze kostbare wezens, het planten- en dierenrijk, maakt deel uit van een aspect van de Godkracht. De oorspronkelijke mens droeg de hele blauwdruk, het DNA van de Schepping. Dit is de God-Code. Oorspronkelijk had de mens een directe verbinding met het Scheppingslicht en creëerde door middel van energetische synergie een diversiteit van geometrische vormen die de devotie voor de Goddelijke Eenheid uitdrukte en zodoende betrokken was bij de creatieve kracht van de macht van het universum en het bewustzijn van Eeuwige Eenheid.

In de archieven van de kronieken van Ibis worden de oorspronkelijke mensen aangeduid als het huis van David. Alle latere religieuze verwijzingen naar dat huis van David komen uit deze oorsprong. De oorsprong is niet gekomen uit latere doctrines. De ster van David is een sleutel tot een geometrische vorm.

Het is algemeen bekend dat er een tijd was die we kennen als de zondeval, toen de aarde in een periode van dualiteit kwam om alle energiepatronen die niet in harmonie met de Eeuwige Bron van Eenheid waren, te verwijderen. De Aarde was op dat moment een ongerept en heilig vaartuig van licht, zoals het weer zal worden. Het hologram van de Schepping begon te versplinteren. Toen dualiteit aanbrak, ontstonden er verstoringen in energiepatronen van de levenscapaciteit in vele dimensies en werelden die de synergie met de Oneindige Eenheid ondersteunden. Soorten evolueerden die niet verbonden waren met de verlichting van de Oneindige Eenheid en verstoken van mededogen. Maar het waren krachtige wezens en ze hadden de capaciteit om te creëren, om dingen van vlees en materie te maken, vorm te geven, massa en materie te vormen, om pseudo dimensies en realiteiten te bouwen die door holografische manipulaties werden geconstrueerd, maar niet waren voortgekomen uit de Verlichting van de Oorsprong van het leven.

Deze soorten waren uit op controle en macht. Ze creëerden een minder wezen, een humanoïde – niet uit een bron van Verlichte Eenheid. Ze maakten een soort humanoïden die niet werden ontvangen vanuit liefde en licht door de vereniging van de mannelijke en vrouwelijke krachten van de Schepping, maar vanuit een ontwerp. Dit wordt weergegeven in de mythologie als de zoon van Sophia, een onvolmaakt wezen. Hij vulde de aarde met soorten humanoïden die genetisch zijn ontworpen met de bedoeling de blauwdruk van de soorten te controleren; en door het beheersen van de blauwdruk macht over hen te hebben om perfecte robotlegers te creëren, intelligente, beperkte humanoïden die hun autoriteit niet zouden betwisten en zonder aarzeling hun werk zouden doen.

Ze gebruikten deze soorten voor de mijnbouw in de aarde. Zij gebruikten deze soorten ook om oorlog te voeren en namen vele, vele mensen mee naar andere planeten om andere werelden binnen te vallen. Daardoor dragen de mensen onopgeloste DNA van deze oude geschiedenissen van rampen en verstoringen met zich mee. Planeten werden vernietigd en universa ingevouwen.

De macht die deze soorten Reptilians creëerde, liep volledig uit de hand met een agenda om te overheersen, te bepalen, en DE God – zij het een demi-god, een mindere god – te zijn. Hij begon zichzelf te klonen en zette deze overheersers als opperheren op plekken in verschillende werelden om door middel van wreed machtsmisbruik verstoken van menselijk mededogen te overheersen.

DNADeze Reptilians kunnen verschillende vormen aannemen en kunnen als mens verschijnen – als welke soort dan ook – of de vorm aannemen van hun reptielenlichamen, afstammend van de demonische soort. Ze hebben hybride menselijke kinderen in een poging om hun DNA binnen de mensheid te versterken, opdat hun genen recessief worden. Dit is ineffectief geweest omdat de menselijke kinderen die hybride zijn, menselijke zielen hebben en de kracht van liefde kennen. Ze zijn niet geboren als wezens die niet in staat zijn liefde te ervaren.

Echter binnen het Grote Plan wist de Wijsheid van de Schepping dat de Verlichting, de God-Code, de pure essentie van levengevende energie van deze planeet, niet zou vergaan, noch zou het mogelijk zijn om dit via voortplanting uit de menselijke soort te laten verdwijnen. Door de eeuwen en miljoenen jaren heen hebben mensen in het bezit van de Codes van Verlichting zich gekruist met deze humanoïden die genetisch werden gemanipuleerd. Daardoor is de DNA code van Verlichting aanwezig in de menselijke DNA-keten en is zij de dominante factor van DNA. DNA behelst bewustzijn om op een bepaalde manier te reageren, hoe te creëren, gedachtevormen, geloofssystemen, tradities en ideologieën.

Het menselijke dilemma is nu dat, soms, veel mensen deze instructies en de richting van de God-kracht door de kracht van liefde en compassie voelen óf kunnen worden gemanipuleerd door het geërfde DNA van de elkaar opvolgende soorten die de mensen dragen, het gemodificeerde DNA. De hartstrilling is de trilling die bewustzijn opent naar de wijsheid van de schepping. Wanneer een individu verbonden blijft met het hart, is het een natuurlijk proces de begeleiding van het Verlichte DNA te volgen.

*****************

Tot zover het eerste deel. Over een paar dagen volgt deel 2 van deze interessante boodschap.

 

Elly de Lezenne Coulander

 

 

 

 

 

Kaypacha 3 februari 2016; video met Nederlandse ondertiteling

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler en Irma Schiffers.

Een heel mooi Pele-rapport van Kaypacha over een zeer bijzondere tijd.

“We hebben een prachtige Maan/Mercurius conjunctie precies gelijk met Venus oploopt met Pluto daarboven. Zaterdag, dat is allemaal in het teken Steenbok. We hebben de Maan, Mercurius, Venus en Pluto in Steenbok. Ja ja ja, zaterdag. En zondag, als het zondag is hebben we de Zon vierkant met Mars en we hebben een nieuwe Maan maandag op 20 graden Waterman, waar ik nog verder en dieper op in ga met dit allemaal. Ik ga daarover nog uit de Sabian Symbols lezen, want dat is zeer krachtig.”

“Een grote witte duif die een boodschap bij zich draagt. Het sleutelwoord daarvoor is het antwoord van spirituele organisaties, dat is de witte duif, voor grondige, vasthoudende, zegevierende individuele inspanningen. Jupiter conjunct de noordelijke maansknoop in Maagd. Mars in Schorpioen, Mercurius-Pluto-Venus in Steenbok; Hallo, ikkan niet meer zeggen dan grondig, vasthoudend, en zegevierend.  Het individu dat zich moedig heeft getoond en met een ontembare geest door zijn cruciale crisis is gegaan, ontvangt de ware, diepe spirituele zegening van het zielenrijk; ‘Missie geslaagd’. Vrede zij met u.”

De mantra voor deze week:
Wanneer ik het nieuwe creëer,
ben ik inspiratie.
En verlies ik geen tijd en kracht
door afgeleid te worden door verzet.

Voor persoonlijk advies over jouw situatie kun je ons vinden op Keyphone.nl