Maandelijks archief: augustus 2015

Brug leggen tussen het spirituele en het fysieke

Sommige lezers weten misschien dat de auteurs van Gewoon-spititualiteit.nl ook als telefonische coaches werkzaam zijn onder de naam KeyPhone. Eén van de taken van KeyPhone is bijdragen aan het overbruggen van de spirituele en de fysieke wereld. Dit blijkt nu een zeer actueel thema te zijn bij Selacia-Head-Shot-212x300de Volle Maan van 29 augustus, de eerste van drie Super Volle Manen. In dit kader vertaal ik een deel van een artikel dat Selacia afgelopen week publiceerde

Daaronder tref je het filmpje voor KeyPhone aan.

 

Overbruggen Werelden – Dimensies

Terwijl we afgaan op de eerste van drie Super Volle Manen op 29 Augustus, is het nu nuttig om de balans op te maken van de dingen in je leven. Het meest waarschijnlijke is dat onze op-en-neer energieën van de laatste tijd meer dan één uitdaging in relaties heeft geprikkeld en het heeft je doen afvragen: waar sta ik nu? Misschien ben je begonnen om een paar nieuwe stevige stappen te zetten; je kunt ook je voordeel doen met de positieve potentiëlen van deze maandelijkse energiecyclus.

Soms zul je je afvragen hoe je de spirituele en fysieke realiteiten kunt overbruggen; ze kunnen zo verschillend lijken en op gespannen voet staan. Het wijze deel van jou weet echter dat jouw spirituele en fysieke leven elkaars aanvulling kunnen zijn en zijn. Ze gaan echt samen!

Als een goddelijke veranderingsmaker begrijp je dat je bedraad bent om een brug te leggen tussen het spirituele en het fysieke door het spirituele aspect in het dagelijkse leven te brengen. Het is op de een of andere manier deel van je leven. Waar ik hierover spreek, is dat het een bewust en geïntegreerd aspect is van hoe je leeft, hoe je denkt en hoe je verbonden bent met de wereld. Het is normaal om te voelen dat je enerzijds bij bepaalde mensen of in bepaalde situaties moet zijn en anderzijds dat je apart wilt zijn van hen. Dit is een lineair concept dat jouw kwantum en multidimensionele natuur negeert. Het negeert ook diezelfde natuur bij andere mensen die je ontmoet.

Het is als tegen jezelf zeggen, terwijl je alleen gericht bent op het lichaam en de fysieke resultaten: “Ik moet dit laten gebeuren of deze persoon met me eens laten zijn”, zonder rekening te houden met het spirituele aspect dat daar inderdaad is. Als een persoon dit doet, wil hij of zij nog wel eens vergeten om de innerlijke wijsheid aan te boren of de betrokkenheid van het hogere zelf van de ander in ogenschouw te nemen. Die aspecten behoren tot de mix en zijn beschikbaar, zelfs als ze over het hoofd worden gezien.

Door de tijd heen hebben talloze spirituele tradities verwezen naar de interactie van deze dimensionele aspecten. In de maatschappij van vandaag is er meer algemeen begrip voor deze dynamieken. Echter, menselijke conditioneringen gedurende honderden jaren benadrukken afscheiding en disconnectie van iemands spirituele zelf.

Kennis die je hebt van deze spirituele zelf is één ding, bewust leven als een multidimensioneel wezen is een andere. Als onderdeel van jouw pad begin je nu te begrijpen wat dit betekent in de praktijk. Het idee is dat je een actieve deelnemer wordt in het overbruggingsproces, waarbij je jezelf merkbaar ervaart in beide sferen. Als je zo doet, zie je jezelf en andere mensen op hele nieuwe manieren. Je opent je geest voor mogelijkheden die je ervoor niet gezien hebt. Ze waren er wel, maar je merkte ze niet op.

_________

Als je wilt praten over het leggen van de brug tussen het spirituele en het fysieke, dan kun je één van de coaches van KeyPhone benaderen. Ook met al je andere vragen kun je bij hen terecht op www.keyphone.nl. Zijn de coaches niet beschikbaar of is de door jou gewenste coach niet beschikbaar, ga dan naar de pagina contact en stuur een email naar de betreffende coach. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op voor het maken van een afspraak.

Kaypacha 26 augustus 2015

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler  en Irma Schiffers (Irma heeft haar werk als vertaalster van het Pele-rapport van Kaypacha weer opgepakt).

Gelukkig weer een zeer geïnspireerde en bevlogen Kaypacha. Het samenkomen van het mannelijke en het vrouwelijke; dat wordt steeds belangrijker om expressie te geven aan onze nieuwe ‘zelf’ in het nieuwe paradigma. En dat wordt nu versterkt, omdat Venus en Mars samen reizen voor twee maanden: “We gaan het mannelijke en het vrouwelijke samenbrengen en ze komen samen in het teken Leeuw. Hetgeen staat voor ‘ik ben die ik ben en zo is het’.  (…). En wanneer deze twee samenkomen, het vrouwelijke en het mannelijke in het teken Leeuw, en het teken Leeuw is creativiteit. En dit is een geweldige creatieve tijd, waarin we de droom en de actie tegelijkertijd zien en dan hebben we dit mannelijke en vrouwelijke die samenwerken, ze bevruchten elkaar. Ze zijn onderling afhankelijk”.

Schilderij leeuwen

Schilderij van Irma Schiffers

 

 

 

 

 

 

“Ze brengen het beste of het slechtste in elkaar naar boven. Laten we hier echt eens naar kijken. We zijn door een hele lange periode gegaan. Als we in dit gebied van healing terechtkomen, dan kunnen we beginnen met onze seksuele thema’s te helen, we kunnen beginnen met onze relatie-thematiek te helen, we kunnen onze identiteitsproblemen gaan helen en we kunnen in een mooiere, perfecte acceptatie komen van ons lichaam, gewoon zoals ze zijn, van onze verlangens –dit is Mars- gewoon zoals ze zijn. Venus is acceptatie en Mars is verlangen.

De mantra voor deze week:

Of ik het nu werk noem of spel,
het is tijd voor mij om de dag te grijpen.
Ik rol mijn mouwen op en ga aan de slag
om een wereld te creëren die warm en heerlijk is.

INJOY!

Voor persoonlijk advies over jouw situatie kun je ons vinden op Keyphone.nl

Hemelse liefde

Onderstaand sprookje is een hoofdstuk uit het boek in bewerking “De reis terug naar de Bron”. De intentie is om dit boek uit te geven samen met een erop aansluitende documentaire op DVD..

Angelo en Dea

Er was eens een ziel, Angelo geheten, die op weg was naar de aarde om te incarneren als jongen. Deze ziel was, vanuit het aardse tijdsbegrip gezien, al een poosje niet meer op aarde geweest. In de tussenliggende periode had deze Angelo niet stil gezeten; op tal van plekken in het universum had hij nieuwe ervaringen opgedaan. Het was zijn taak om die ervaringen te delen op aarde. Geen makkelijke taak, want hij was zich ervan bewust dat hij bij zijn incarnatie in een menselijk lichaam ook door de sluier van de vergetelheid moest gaan. En ook zag hij ertegen op om op aarde weer mee te doen aan de voortdurende strijd tussen mensen en volkeren. Verzachtend was wel de wetenschap dat in de periode dat hij op aarde zou zijn, er een begin zou worden gemaakt aan een nieuw tijdperk van meer liefde en vrede.

Als de Angelo de aarde naderde, kwam hij een andere ziel tegen. Deze ziel, Dea, was als meisje geïncarneerd in hetzelfde gezin waar Angelo als jongen zou gaan incarneren. Het meisje was als embryo na vijf maanden in de baarmoeder overleden waarna het lichaampje via kunstmatige weeën opgewekt moest worden. De ziel van dit meisje had het lichaam weer verlaten en was op weg terug naar hogere sferen. En ook al was het maar een korte levenservaring voor Dea geweest, het was toch een heftige en intensieve ervaring die haar ziel weer een belangrijke stap verder had gebracht in haar zielsevolutie. Ze had ook de pijn en verdriet van haar biologische ouders ervaren die als jonge volwassenen het moeilijk vonden om de rouw te nemen. Die pijn en dat verdriet hadden ook haar ziel beroerd. En ze wilde graag met haar Hogere Zelf deze ervaringen evolueren. Ze wilde begrijpen en inzien waarom ze zo snel dood moest. En wat de betekenis was van ‘dood’ in haar zielsevolutie.

Op een bepaald moment en op een bepaalde plaats kruisten hun paden elkaar. Dea en Angelo keken elkaar aan. Een blik van diepe herkenning. Een intense liefde werd voelbaar tussen hen. Angelo herkende in haar de ziel waar hij in al die incarnaties in deze cyclus op aarde naar had verlangd. In elk partner op aarde dacht Angelo deze ziel weer teruggevonden te hebben. En ook al ontstond er soms een hele diepe band tussen de partners, soms ook niet, die ene had hij nog niet aangetroffen. Dat werd hem elke keer duidelijk als hij tussen twee levens dit in hogere sferen met zijn Hogere Zelf evolueerde. Volgens zijn Hogere Zelf was de kans op het ontmoeten van die ene, grote liefde pas mogelijk als je als oude ziel in je latere incarnaties zou terechtkomen.

Dea was helemaal verrast en verheugd dat ze Angelo hier tegenkwam. Het verzachtte haar pijn van de doodservaring en het verdriet van de ouders. Misschien was dat wel de betekenis van dit kortstondige leven en haar dood; dat ze eindelijk haar grote liefde weer zou ontmoeten na zoveel levens op aarde naar elkaar verlangd te hebben. Wat een liefde voelde ze. Maar ze realiseerde zich ook dat Angelo naar de aarde ging en dat zij terug ging naar hogere sferen. Ze zag maar één oplossing: Angelo uitnodigen om met haar mee te gaan.

Dea pakte de handen van Angelo vast, trok hem naar haar toe en gaf hem een innige omhelzing en vroeg toen:

“Ga je mee met mij terug naar Huis, naar de Bron?” Angelo twijfelde geen moment; het idee dat hij haar weer kwijt zou raken, was voor hem een absolute reden om volmondig toe te stemmen.

alles-is-liefde.nl-7-tips-die-helpen-van-zielsliefde-te-genieten

In een diepe omarming begonnen zij aan de reis terug naar Huis, naar de Bron. Wat er toen gebeurde was wonderbaarlijk; er ontstond een intens diep liefde, zo zuiver en puur. Ze wilden alleen maar bij elkaar zijn. Zoals een verliefd stelletje op aarde. Maar het was anders; bij een verliefd stelletje op aarde is het vaak zo dat je in de ander de vervulling gespiegeld krijgt die bij jezelf ontbreekt Het mooie van de liefde tussen Angelo en Dea was dat het voelde als een liefde zowel voor zichzelf als voor de ander. Daardoor voelde deze liefde zo harmonieus. Alsof liefde zo bedoeld was. Echte hemelse liefde. De liefde mocht voor hen een eeuwigheid duren. Tot in het oneindige.

Terwijl ze zoveel vreugde ondervonden van hun samenzijn en hun liefde verschenen daar ineens de energieën van hun voorouders en zij begonnen op Dea en Angelo druk uit te oefenen:

“Het is heerlijk voor jullie dat jullie deze hemelse liefde mogen ervaren, maar het is voor jullie nog te vroeg om de terugreis naar Huis, naar de Bron te maken. Jullie zullen allebei weer moeten incarneren als mens op aarde. Ons dringende advies is om elkaar los te laten en dat jullie teruggaan naar de aarde.”

Dea en Angelo keken elkaar aan. Terug naar de aarde? Eindelijk elkaar gevonden en dan deze eindeloze liefde loslaten? Ze kusten elkaar en zeiden tegen de voorouders:

“Nee, wij gaan niet terug. De aarde is een prachtige planeet, maar wat de mensheid ervan gemaakt heeft, is verschrikkelijk. Oorlogen tussen landen, strijd tussen mensen, verwoesting van de natuur, vervuiling van het leefmilieu, leegplundering van de bodem alleen maar vanuit hebzucht naar geld. Nee, die aarde is niet onze plek. Wij hebben elkaar gevonden, onze grote liefde, en we gaan nu samen de reis maken naar Huis, naar de Bron.”

En Dea en Angelo vervolgden samen hun reis, in een innige liefdesomhelzing en vastbesloten om elkaar nooit meer los te laten. Maar klaarblijkelijk konden Dea en Angelo niet voor zichzelf besluiten, want nu verscheen er weer een energie. Het was de energie van eenbeeld van Bob menselijke incarnatie van Angelo in de periode van de Renaissance in Italië aan het begin van de 16e eeuw, waar hij in de kringen van de kunstenaar Michelangelo had geleefd. Deze zei:

“Angelo, wij zijn energieën van dezelfde ziel. Jij moet echt terug naar de aarde om daar te incarneren als mens. En dat ‘moeten’ is een innerlijk moeten van onze ziel.”

Angelo begreep dat het nu menens was. Dat werd hem helemaal duidelijk toen ook het Hogere Zelf verscheen. Angelo voelde de enorme kracht van de aanwezigheid van zijn Goddelijke deel. Het Hogere Zelf nam het woord.

“Je weet van onze afspraak. Dit is het moment dat jij naar de aarde gaat, omdat de aarde en de mensheid op aarde nu en in de komende eeuw een enorme sprong gaan maken in ontwikkeling. Dit natuurlijk allemaal gezien vanuit het aardse tijdperspectief. Jij zult eerst weer helemaal ondergedompeld raken in de sluier van vergetelheid. Je zult zelfs mee gaan doen aan de spelletjes van het systeem op aarde. Op een gegeven moment zul je ontwaken, zul je je weer gaan herinneren wie je bent en zul je je de inzichten herinneren die je tijdens je reis door het universum opgedaan hebt. Op aarde zul je geholpen worden door bepaalde dingen die je pad kruisen en bepaalde mensen die je ontmoet. Jij zult vervolgens met jouw specifieke kwaliteiten een manier vinden om jouw bewustzijn met anderen te delen en zo bij te dragen aan de overgang van het oude naar het nieuwe paradigma.”

Angelo herinnerde zich weer dat ze daar over gesproken hadden, maar hij had het weggedrukt, omdat de liefde voor Dea zo overweldigend was. Hij sputterde nog een beetje tegen.

“Maar mijn liefde voor Dea is zo groot en zo mooi”.

“Dea zal over enkele jaren ook opnieuw op aarde incarneren als mens. Ook zij heeft een taak binnen het overgangsproces van het oude naar het nieuwe paradigma”, zo lichtte het Hogere Zelf toe.

“Zij heeft nu alleen nog wat tijd en rust nodig om bij te komen van haar laatste ervaring op aarde. En één ding is zeker, jullie zullen elkaar op een gegeven moment op aarde tegenkomen. En hoewel jullie liefde meteen voelbaar is, zullen jullie ook ervaren hoe je geschiedenis als mens je beperkt. En je zult ook ontdekken dat het nodig is om eerst als mens heel te worden. Dat betekent dat je zowel het mannelijke als het vrouwelijke in jezelf lief kunt hebben. Pas dan kun je die beperkingen als mens overstijgen. En pas dan wordt het mogelijk om de reis terug naar Huis, naar de Bron te gaan maken, alleen of met je geliefde.”

Angelo en Dea ervoeren nu een verscheurende pijn. Ze wilden elkaar niet weer loslaten, zoals gebeurde toen hun gezamenlijk ziel die kwam vanuit de Bron, werd gesplitst in twee complementaire helften: een mannelijk deel en een vrouwelijk deel. Het verdriet bij beiden was zo intens groot, maar ze wisten dat er geen andere weg was. Er volgde een laatste innige omhelzing alsof ze hun liefde daarmee wilden vereeuwigen.

En toen ging Angelo met een enorme val terug naar de aarde. Tijdens die val had hij het gevoel in miljoenen stukjes uiteen te barsten. Hij kwam aan op aarde en incarneerde als mens. En hij leefde nog lang en gelukkig, en soms ook ongelukkig. Want zo is het leven nu eenmaal op aarde.

Bob Kukler

 

 

Kaypacha 19 augustus 2015

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler (Irma Schiffers is nog afwezig, maar hoopt spoedig haar rol als vertaalster weer op te kunnen pakken).

Een wat andere ‘”Astrologie voor de Ziel'” deze week. In plaats van “de wandeling door het park” begint Kaypacha met het geven van de resultaten van een soort van “klanttevredenheidsonderzoek”.
En het Pele-rapport zelf vindt plaats achter de computer met astrologie-software.

Maar zeer zeker is deze astrologische vooruitblik weer heel erg de moeite waard om  te bekijken. In het tweede gedeelte van de video gaat Kaypacha in op Heilige Geometrie en op de lange termijnvoorspellingen met betrekking tot 2016.

In deze andere opzet van Kaypacha heb ik gekozen voor een andere ondertiteling in het Pele-rapport zelf, teneinde de leesbaarheid te vergroten. De ondertiteling in dat gedeelte bevat niet meer dan 1 regel (met 2 regels loopt die door de icoontjes heen onderin het beeld) en is geel gekleurd om het contrast wat groter te maken tegen de witte achtergrond..

De mantra voor deze week:

Op zoek naar gezondheid en welbevinden,
heb ik de bron gevonden van ziekte,
als afscheiding van de eenheid,
die zaden uitstrooit van angst en duisternis.

INJOY!

Voor persoonlijk advies over jouw situatie kun je ons vinden op Keyphone.nl

Gesprek met een berk

Op één van de mooie dagen in het voorjaar maak ik begin van de avond een wandeling door het Dwingelderveld, een prachtig natuurgebied bij Dwingeloo in Drenthe. Die route heb ik al een tijd niet gelopen en op een gegeven moment wijk ik wat van de route af en kom ik in een gedeelte dat ik nog niet ken. Eigenlijk verdwaal ik een beetje en net op het punt dat ik denk van nu weet ik het niet meer, herken ik weer waar ik ben.

V1Als ik de goede richting weer insla, zie ik in het licht van de ondergaande zon een berkenboom die met wortel en al gekiept is. Ondanks dat de boom gevallen is, groeit er nog van alles aan hem. Terwijl ik dit denk, word ik direct door de boom gecorrigeerd, want het is geen hem, maar een haar. Ik kan niet nalaten om op haar stam te gaan zitten en er nog meer contact mee te maken. Het gaat duidelijk om leven en dood, dood en leven. De berk heeft nog steeds wortels in de aarde en daardoor kan zij nog steeds doorgroeien. Je kunt haar vergelijken met iemand die een ongeluk heeft gehad en zich met behulp van een rollator of een rolstoel nog wel kan verplaatsen. Een boom kan zich uiteraard niet verplaatsen, maar ze blijft nog wel groeien. Niet meer zoals berken doen tot ver in de hemel, maar nu horizontaal. Haar verticale stand is veranderd in een horizontale. Iets wat mensen ook regelmatig ervaren.

Inmiddels heeft de Goddelijke Moeder haar rechterhand weer op mijn linkerschouder gelegd. Volgens haar leven we te veel in de horizontale stand en zouden we wat meer aandacht kunnen schenken aan de verticale stand. De berk staat in het Siberische sjamanisme voor de toekomst en reikt daarom hoog naar de wolken om zo als een antenne allerlei ideeën op te pakken. Als wij mensen onze antennes eens meer naar de wolken zouden richten, dan zou dat het leven een stuk makkelijker kunnen maken volgens de Goddelijke Moeder. Als we onze antennes gebruiken en meer in die verticale richting leven, verbonden met de aarde via onze voeten en verbonden met het universum via onze kruin, dan zouden we veel gemakkelijker, maar dan ook echt veel makkelijker leiding op kunnen vangen. Er zijn aanwijzingen. Er zijn aanwijzingen die we kunnen volgen, die we kunnen vertrouwen als we onze antennes gebruiken naar het hart van de aarde en naar het universum, naar het Goddelijke. Het maakt niet uit hoe je dat noemt: God, Allah. Het is wat jij voelt, dat is waar het om gaat. Het gaat om de afstemming, afstemming in wezen met je eigen bron. Als we meer op onze eigen bron afgestemd zouden zijn, zouden we de signalen van onze zielenfamilie veel beter opvangen.

Terwijl ik zo op de berk zit en de hand van de Goddelijke Moeder op mijn linkerschouder voel, merk ik ook dat het de berk helemaal niets kan schelen dat ze nu horizontaal ligt. Ze maakt zich er niet druk om. Ze maakt zich er niet druk om of ze nog rechtop komt. Ze heeft een andere positie ingenomen en ze weet dat haar kruin altijd naar het universum reikt. Er is voor haar geen verschil. De berk hoeft hierover niet na te denken en wat wij mensen doen – dat is ook wat de Goddelijke Moeder aanreikt –is alles kapot denken. We krijgen een signaal uit onze eigen bron en ons denken gaat dat in de war sturen met vragen, klopt dat wel, kan dat wel. Daardoor ondermijnen we ons zelfvertrouwen en dat doen we zelf. Alleen geeft de Goddelijke Moeder er wel bij aan dat we het hebben aangeleerd, aangeleerd om zo in het leven te staan. Het zou zo fantastisch zijn als we toch eens wat rechter op zouden staan. Onze kruin open zodat er een snelweg naar de bron kan ontstaan. Onze voetchakra’s open om geaard te zijn. Dan worden we niet zo snel omver getrokken. Dan blijven we in balans. Dan kunnen we het ook voelen als we via onze kruin ingevingen/ideeën/signalen ons hart in laten stromen. Als we die ons hart in laten stromen dan kunnen we ze koesteren en aandacht geven, zodat ze groter kunnen worden. Dat ze ook kúnnen groeien. Als we die ideeën laten groeien en de ingevingen ook volgen, dan zullen we steeds meer zelfvertrouwen krijgen als we merken dat ze ons in de goede richting brengen.

Terwijl ik dit allemaal inspreek op mijn voicerecorder voel ik dat er beweging in de boom zit. Als ik erop afstem, komt er een liedje in me op met de volgende woorden:

The tree is never, no never in conflict with the wind
The tree is never, never, never, never, never, never
in conflict with the wind

V2

Eigenlijk zeggen deze woorden het ook heel duidelijk: het maakt de boom helemaal niets uit of zij nu staat of ligt. Zolang er nog een sapstroom is, kan de boom de takken en bladeren voeden. Ze vind het niet erg als dat op een gegeven moment stopt. Dan is het klaar. De spirit van de boom verdwijnt dan ook het universum in en gaat terug naar waar zij vandaan komt en zo is het met ons mensen ook. Blijf doen wat je (nog) kunt doen. Blijf in beweging, zowel fysiek als mentaal. Met onze mind mogen we altijd vragen stellen, maar denk er dingen niet mee dood. Dat zou ontzettend jammer zijn. Ga de ideeën die je vanuit de bron via je kruin aangereikt krijgt successievelijk uitvoeren. Doe dat met kleine stapjes, dan zul je merken dat als ze je verder helpen, je echt veel meer vertrouwen krijgt. Vertrouwen in je ingevingen, vertrouwen in je eigen bron, vertrouwen in jezelf.

Elly de Lezenne Coulander

Kaypacha 12 augustus 2015

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler en Irma Schiffers

We plaatsen het Pele-rapport wat later dan gewoonlijk. De reden is dat de dood, waar dit rapport met Venus retrograde onder meer over gaat, ook in onze omgeving langs is gekomen; Maarten, de ex-man, en zielsmaat van Irma, is overleden. Donderdag was de begrafenis. Die dag hadden we geen tijd voor het vertalen van het Pele-apport. Gisteren heb ik (Bob) zowel de vertaling als de montage van dit lange rapport gedaan. Vanochtend de fine-tuning. Maarten was trouwens een trouwe volger van onze vertaalde Pele-rapporten.

Vrijdag 14 augustus was een sleutel-keerpunt. Kaypacha legt dat allemaal duidelijk uit in onderstaande video. Dat was ook de reden dat hij op die dag een geleide meditatie heeft gehouden: the journey into the underworld. Mocht je dit gemist hebben en wil je deze meditatie toch graag een keer doen, dan kan dat via de link onderaan  die tot aan het einde van deze maand beschikbaar is:

De mantra voor deze week:

Wanneer het allemaal, allemaal is verdwenen
absoluut niets is achtergelaten,
geen hoop, geen doel, geen verlangen blijft,
het is hier in volledige kwetsbaarheid,
dat ik de vaardigheid cultiveer
om alle pijnen uit het verleden los te laten,
terwijl ik toesta dat alleen liefde blijft.

Voor persoonlijk advies over jouw situatie kun je ons vinden op Keyphone.nl

Tijd voor nieuwe ideeën

Wat gaat de tijd toch snel. Augustus is al weer een week oud en het is al aan de late kant voor de voorspellingen van deze maand. Toch vind ik het altijd prettig om in de maand zelf te zitten als ik met de voorspellingen aan de slag ga. Dan is de energie beter te voelen.

Het eerste wat me opvalt als ik de stenen gegooid heb, is dat bijna alle steentjes in de positieve kant van het orakel liggen. Het lastigste deze maand zal de communicatie zijn. Dus let op je woorden als je iets te bespreken hebt, anders kun je wel eens verkeerd begrepen worden. Ook de financiën lopen nog niet erg lekker en dat zou wel eens te maken kunnen hebben met oude overtuigingen op het vlak van armoedebewustzijn. De meesten van ons hebben nog wel zo’nElly 1 klein addertje en wellicht zelfs een grote in ons systeem zitten. Niet zo raar als we de geschiedenis in ogenschouw nemen. Lange tijd is het zo geweest dat de kleine groep rijken de grote groep armen aardig in zijn greep had waardoor armoedeovertuigingen diep in ons brein zijn ingesleten. Bovendien zitten we weer in de magere jaren waardoor zo’n overtuiging wordt aangeraakt. Aangeraakt om verwerkt en losgelaten te worden. Mooie uitdaging dus.

Ondanks de negatieve plek die de financiën deze maand innemen, lijkt het erop dat het toch stapje voor stapje economisch beter gaat. Het gaat traag en we zullen er zelf ook allemaal wat aan moeten trekken, maar toch het tij is wel gekeerd. Mensen en organisaties die met geld van anderen werken, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen, kunnen nog wel eens met iets onverwachts te maken krijgen. Let dus goed op hoe jouw bank en/of verzekeringsmaatschappij met jouw geld omgaat. Als je intuïtief voelt dat je je geld weg moet halen bij je bank, volg dan je gevoel. Maar het kan net zo goed een notaris zijn die een erfenis niet snel genoeg afwikkelt.

Het lijkt erop dat er nog wel koppen gaan rollen en dan met name bij grote organisaties en bedrijven, zoals overheden, Monsanto, Shell. Dat zal op een onverwachte manier gebeuren, dus het kan wel eens in een hoek zijn die we niet verwachten.

Dit is een periode dat we tijdens onze slaap gevoed worden met nieuwe ideeën. Zorg er daarom voor dat je pen en papier bij je bed hebt liggen, dan kun je direct alles opschrijven als je wakker wordt. Zo vlak na het wakker worden ben je namelijk nog in de alfastaat en dan ben je heel creatief. Die ideeën kunnen trouwens ook tijdens meditatie aangereikt worden, want ook dan ben je in de alfastaat of zelfs dieper. Alfastaat geeft iets aan over de elektrische golven van ons brein. Het gaat dan om de trillingen per seconde. Zijn we alert dan worden trillingen gemeten van 14 en hoger per seconde en dat noemen we bèta-niveau. Op het alfa-niveau gaat het om Elly 2zo’n 7 tot 14 trillingen per seconde. Als we nog dieper gaan – het zogenaamde thèta-niveau – dan zakt het aantal trillingen per seconde naar 4 tot 7. Minder dan 4 worden delta-golven genoemd en dan ben je eigenlijk aardig knock out. Alfa-, thèta- en delta-golven komen allemaal in onze slaap voor. Door meditatie dalen de elektrische golven in onze hersenen ook, waardoor er geen of minder barrières zijn om ideeën te laten binnenkomen. Natuurlijk hoef je die ideeën die je deze tijd aangereikt worden in je slaap of tijdens je meditatie, niet allemaal uit te voeren. Kies er één of twee uit die je aanspreken en ga daarmee aan de slag. In ieder geval wens ik je: slaap lekker.

Augustus 2015

Elly de Lezenne Coulander

Kaypacha 5 augustus 2015

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler en Irma Schiffers

Net zoals vorige week bespreekt Kaypacha ook deze week een kleinere cyclus tegen de achtergrond van het grotere plaatje: de tijd van grote veranderingen waarin we zitten.
Deze week staat onder meer Venus retrograde centraal. Dat is een proces van “dood/wedergeboorte”. Een proces waarbij je ook je eigen schaduw onder ogen durft te zien. Omdat we onze eigen realiteit creëren is het zo belangrijk om eerst jezelf op te schonen en te helen.

Voor meer: bekijk deze weer inspirerende video van Kaypacha met Nederlandse ondertiteling.

De mantra voor deze week.

Ik moet mijn deel eigen maken
met als doel mijn hart te openen.
Voelen van mijn angsten en vrijlaten van mijn tranen
zullen me klaarmaken voor een nieuwe start.

Voor persoonlijk advies over jouw situatie kun je ons vinden op Keyphone.nl