Maandelijks archief: april 2015

Kaypacha over seksualiteit in het nieuwe tijdperk

Een extra bijdrage van Bob Kukler en Irma Schiffers

We plaatsen dit filmpje met Nederlandse ondertiteling niet omdat we denken dat er onder jullie velen zullen zijn die in de gelegenheid zijn om naar de Ista, de 14e jaarlijkse conferentie ‘Het onbewuste en seksualiteit’ in Montreal te gaan van 22 t/m 24 mei.

We publiceren dit omdat Kaypacha in dit korte filmpje weer mooie, rake dingen zegt. In ieder geval dingen die aansluiten bij ‘de virtuele blauwdruk van mijn geboortehoroscoop’ (die van Bob).

Hieronder een aantal mooie citaten:                                                                                                        “We komen uit een patriarchaal -door de man gedomineerd- exclusieve zelfgeoriënteerde staat van menselijke ontwikkeling, die duizenden jaren heeft bestaan, 6500 jaar om precies te zijn, dus dit opnieuw naar de oppervlakte komen staat voor het balanceren tussen yin en yang, het mannelijke en het vrouwelijke. (…) Het gaat nu om wees één, zonder de ander. Wij zijn beiden, en in de astrologie is dat Mars en Venus. (…) Op dit moment heeft deze verschuiving, dit herbalanceren tussen het mannelijke en vrouwelijke het nodig om volbracht te worden door een nieuw bewustzijn.”

Ben je benieuwd? Bekijk dan onderstaand filmpje.

Voor persoonlijk advies in jouw situatie kun je ons bereiken op onze nieuwe lijn KeyPhone.nl waar je altijd direct kunt zien wie er beschikbaar is

Goddelijke veranderingmakers leggen het subtiele pad af

Selacia-Head-Shot-212x300Naast het publiceren van mijn eigen artikelen, het ondertitelen van de wekelijkse filmpjes ‘Astrologie voor de ziel’ van Kaypacha, wil ik op                          Gewoon-spiritualiteit.nl ook vertaalde artikelen plaatsen, zoals onderstaand bericht van Selacia. Selacia richt zich in haar artikelen op de                             ‘goddelijke veranderingmakers’. Als deze term bij jou resoneert, is het goed mogelijk dat de artikelen van Selacia je raken.

Goddelijke veranderingmakers leggen het subtiele pad af                                                              Door Selecia

Met alle krachtige energieën die onlangs rond wervelden, is het normaal dat je enige desoriëntatie en tijdsverwarring hebt ervaren. Er hangt, juist nu, een gevoel van versnelling in de lucht, ook omdat je nieuwe inzichten in je opneemt die aangewakkerd zijn door de maaneclips van 4 april. Als een goddelijke veranderingmaker, is het je rol nu om onder de knie te krijgen hoe je antwoord geeft op deze cycli en je in toenemende mate bekwaam wordt in het afleggen van het subtiele pad.

Om spiritueel vooruit te gaan in de komende jaren is het essentieel dat je deze dingen begrijpt en er meesterschap in ontwikkelt. Meesterschap betekent een via ervaring opgedaan weten van het subtiele pad en zijn mysteries.

Unieke Tijd

Als je geboren bent om een gewoon leven te leiden, voornamelijk gericht op alledaagse dingen, dan heeft het subtiele pad weinig of geen betekenis voor je. Je interesses zullen meer gangbaar en gewoon zijn en je zult bij voorkeur je tijd besteden aan materiële dingen en zaken die eenvoudig te kwantificeren zijn. Voorbeelden: bankrekening, werk, huis en familiebetrekkingen.

Een goddelijke veranderingmaker zal natuurlijk ook materiële doelen hebben om te kunnen gedijen in deze fysieke wereld. Echter, er is meer om voor te leven dan alleen deze dingen. In dit unieke tijdperk ben je geboren om het grotere plaatje te ontdekken van waarom je hier bent en van het vinden van jezelf in het grotere geheel.

Bovengenoemde “jezelf” is niet je ego-zelf, de persoonlijkheid, waarmee je je leerde te identificeren; het is jouw ware natuur. Dat natuurlijke en eeuwige deel van jou kan niet worden geanalyseerd en in kaart gebracht worden op een lineaire manier. Er is geen onbuigzame tijdslijn voor wat wanneer gebeurt.

Het Subtiele Pad

Jouw reis betreft het subtiele pad met weinig duidelijke indicatoren. De weg naar voren lijkt mysterieus, gedeeltelijk omdat dingen niet duidelijk zijn en betekenissen kunnen op talloze manieren geïnterpreteerd worden. Vaker wel dan niet ontvouwt de magie zich op het moment dat je stil bent en je je aandacht richt op de diepere lagen.

Heb je het juiste pad gekozen? Ja en nee. Het subtiele pad is de natuurlijke manier van leven voor iedereen op het pad van ontwaken. Op een bepaald niveau heb je ervoor gekozen om in dit leven te ontwaken en die keuze begon jouw aandacht en interesse voor de subtiele sferen van het bestaan op gang te brengen. Aan de andere kant, als jij opgevoed bent op de traditionele manier, zal je waarschijnlijk over het subtiele pad niet veel leren totdat je ouder wordt.

Hoe dan ook, je kijkt ernaar; aangezien het subtiele pad deel is van het geheel van jouw wezen, betekent dit dat je uiteindelijk aangetrokken wordt tot het subtiele pad. Dat zal jouw bewuste keuze zijn. Ondertussen zal uiteraard het subtiele pad toch voortbestaan op de achtergrond en het zou kunnen worden ervaren in je dromen.

Geliefden Zitten Vast in het Alledaagse

Houd goed voor ogen wanneer jullie je zorgen maken over je geliefden: wanneer jullie bezorgd zijn over geliefden, geldt dat zij vastzitten in alledaagse aangelegenheden. Zij hebben ‘s nachts dromen net als jij. Subtiele energieën beïnvloeden hen ook; onbewuste problemen worden opgewekt en zaadjes van ontwaken worden geplant die zich over enige tijd gaan manifesteren.

Ondersteun je geliefden door zo liefdevol als mogelijk te zijn, waarbij je dienend bent als voorbeeld van hoe je een ontwaakt leven kunt leven. Elk persoon heeft zijn of haar tijdslijn van ontwaken en vooruitgaan op het pad. Dring niet aan dat zij moeten zijn waar jij bent of zoals jij doet. Richt je aandacht op het eeuwige en grote plaatje: je geliefde heeft talloze tijdslijnen gehad zoals jij die hebt gehad. Dit betekent dat hij of zij hun eigen unieke schaduwkanten zullen hebben om daarvan meester te worden, en hun problemen uit hun jeugd of vorige levens op te helderen.

De Vreugde van Ontdekken

Het subtiele pad is inderdaad een pad van ontdekken. Per definitie druist dit in tegen het traditionele denken in de wereld dat gemoeid is met formulieren, procedures en tijdschema’s. De vreugde kan in jou opborrelen zonder enige bepaalde reden wanneer je ontdekkingen doet op het subtiele pad.

Er is werkelijk geen begin en geen einde. Op de achtergrond heeft jouw ziel, gedurende al jouw incarnaties, je langs dit subtiele pad geduwd, terwijl het jou ondersteunde zelfs bij alledaagse levenservaringen om sleutelkwaliteiten in je verlichting te ontwikkelen, zoals geduld. Je bent nu ontwaakt op het subtiele pad. Er is geen weg terug meer. Doen alsof heeft geen zin meer. Vanuit deze wetenschap is het nodig dat je streeft naar spiritueel meesterschap voor verdere ontwikkeling op jouw pad. Dit houdt: steeds weer kunnen loslaten, aanwezig zijn bij jezelf en de omstandigheden, nieuwsgierigheid, regelmatig innerlijk onderzoek doen, openheid en liefdevolle vriendelijkheid. Als deze lijst van kwaliteiten je afschrikwekkend lijkt, herinner je je dat dit niet je eerste leven is waarin je deze vaardigheden moet ontwikkelen.

Je doet dit niet alleen. Je hebt je spirituele zelf, net zoals de ondersteuning en de feedback van anderen op eenzelfde soort pad. Je weet dat sommigen van hen al klaar zijn. Alhoewel, wees niet verbaasd als iemand waarvan je het niet verwachtte ook ontwaakt is en geïnteresseerd is in het subtiele pad. Houd dit in gedachte; dat geeft moed om verder te gaan wanneer dingen lastig gaan. En wanneer je één van je goede dagen hebt – je bent zelfverzekerd en in balans – weet dan dat je positieve energie uitzendt naar de wereld, waarmee je talloze anderen helpt.

Vertaling: Bob Kukler

Copyright 2015 by Selacia – author of Earth’s Pivotal Years, healer, and teacher * All Rights Reserved * www.Selacia.com * Feel free to share these articles with your friends and post to your blog or website as long as you include this copyright line and the full article text.

Kaypacha, 7 april 2015

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler en Irma Schiffers

…Dus het sleutelwoord voor deze week is waakzaamheid. Het is tijd om waakzaam te blijven…
Het gaat om uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen, het is ‘doorgaan’ en waar je dus mee geconfronteerd wordt is het 45 graden-aspect en dat is ‘twijfel’. Ja, ik had een fantastisch idee en dat voelt nu ineens als een te grote belasting om dit uit te voeren. En ik vraag me af, misschien was het de verkeerde keuze, misschien was het de verkeerde beslissing, misschien gaat dit wel nooit gebeuren, en je gaat aan jezelf twijfelen, twijfelen aan die impuls en de aandrang.

Ik wil je aanmoedigen dat het nu de juiste tijd en ruimte is, dit is gewoon de derde dimensie, en twijfel is dodelijk, dood jezelf niet, vermoord de toekomst niet door twijfel…

het is één ding om te ‘weten’
en een ander om te ‘zien’
maar om de wereld te veranderen
moet ik eerst mezelf veranderen

Injoy!

 

Voor persoonlijk advies in jouw situatie kun je ons bereiken op onze nieuwe lijn KeyPhone.nl waar je altijd direct kunt zien wie er beschikbaar is

April: kinderen willen gehoord worden

Een bijdrage van: Elly de Lezenne Coulander

April is begonnen met aardig wat tumult. Storm, regen en zelfs hagel. Toch geeft het Siberische Stenenorakel een optimistische kijk op deze maand.

De economie stabiliseert zich namelijk nog meer dan ze al deed en het lijkt er op dat we een nieuwe ronde ingaan als het om onze financiën gaat. Het zal van lieverlee financieel beter worden, maar dat vraagt wel wat tijd voordat die verbering ook de onderste lagen van onze maatschappij bereikt. Het dieptepunt is in ieder geval voorbij.

De manier waarop gecommuniceerd wordt, is nog altijd niet je dat. Er komen nog steeds dingen naar buiten die echt geen schoonheidsprijs verdienen. Neem de loonsverhoging met een ton voor de bestuurders van de ABN/Amro. Maar het gaat toch wel de goede kant uit. We zullen best nog wel met dingen uit het verleden geconfronteerd worden, toch hoeven we daar niet in te blijven hangen. Met andere woorden kijk ernaar en laat het dan los. Laten we er ons helemaal in zakken, dan worden we meegesleurd in ons eigen drama.

Of we nu willen of niet, we zitten met z’n allen in een behoorlijke transformatie en bewustzijnsproces op het gebied van gezondheid en werk. De transformatie gaat in een Round upbehoorlijke sneltreinvaart en als we ons er tegen verzetten, dan wordt het alleen maar zwaarder en moeilijker en dan gaat het ten koste van je gezondheid. We krijgen steeds beter in de gaten wat er mis is als het gaat om voeding en gezondheidszorg. Ik lees net een bericht over Monsanto met zijn gezondheid bedreigende Roundup. Een zekere Patrick Moore die Monsanto publiekelijk steunt, beweerde zelfs in een tv-programma dat het drinken van een glas glyphosaat zo veilig is dat je er een kwart liter van kunt drinken zonder nadelige gevolgen. Als de presentator hem een glas  glyphosaat aanbiedt, weigert hij het op te drinken, want hij is niet gek zoals hij zelf zegt. Kennelijk wel, want anders beweer je zoiets niet. Inmiddels zijn er onderzoeken geweest en gepubliceerd waaruit blijkt dat glyphosaat dat in 750 onkruiddodende producten zit, non-Hodgkin en longkanker kan veroorzaken. Wees dus niet zo gek om Patrick Moore en alles wat producenten over hun producten vertellen, te geloven.

Die transformatie heeft ook betrekking op werk en dan in de positieve zin. Als we meegaan in die transformatie dan neemt ook de werkgelegenheid weer toe, alleen dat zouden wel eens andersoortige banen kunnen worden dan we tot nu toe kennen. Afwachten dus zou ik bijna zeggen, maar dat is niet helemaal de bedoeling. Ga mee met de stroom, waar die je ook brengt.

Onverwachte gebeurtenissen spelen deze maand ook een rol. We worden geprikkeld om uit onze comfortzone te komen. Er wordt namelijk van ons gevraagd in beweging te komen. Terugtrekken is er gewoon niet bij. Het is ook voorjaar, we gaan weer meer naar buiten, we openen ons veel meer.onweer Doe iets onverwachts. Als we dat niet doen, dan krijgen we vanzelf een onverwachte flinke speldenprik in ons achterste, zodat we verschrikt naar voren springen. Het is ook een soort signaal om wakker te worden, zodat er verandering kan komen – als dat nodig is – in je financiële en werksituatie, je gezondheid. Met andere woorden het prikkelt ook die transformatie en bewustwording.

Ouders zouden het wel eens moeilijk kunnen krijgen wat hun kinderen betreft en dan bedoel ik voornamelijk jonge kinderen. Er zijn heel veel jonge kinderen die erg gevoelig zijn. Ze hebben vaak veel kennis en kunde in huis en hebben een hoger trillingsniveau dan de gemiddelde mens. In die jonge lichaampjes zitten grote zielen die nog niet vooruit kunnen zoals ze zouden willen en ze OLYMPUS DIGITAL CAMERAvoelen zich niet gehoord. Mijn boodschap is dan ook luister naar je kind(eren). Ze hebben ons veel te vertellen en te leren. Daarmee zeg ik niet dat kinderen alles maar mogen en niet tot de orde geroepen hoeven te worden. Integendeel, kinderen hebben grenzen nodig en die zullen ze altijd proberen op te rekken. Maar ga niet altijd in de rol van de bestraffende ouder zitten, luister naar je kind(eren). Zadel hen niet op met al jouw vooroordelen en misplaatste overtuigingen. Kinderen kunnen je daar haarfijn op wijzen trouwens. Luister je niet, dan is de kans dat zo’n kind ontspoort groter. Ze hebben juist erkenning nodig en moeten gestimuleerd worden hun – vaak wijze – woorden vrijuit te zeggen zonder een kopje kleiner te worden gemaakt. Die gevoelige kinderen lopen tegen heel wat problemen in de maatschappij aan. Doordat ze zich niet gehoord voelen, gaan ze overal tegenaan lopen trappen als ze wat ouder zijn. Wees als ouder wijzer en luister naar je kind(eren). Luisteren wil niet zeggen dat je het overal mee eens hoeft te zijn, maar dat kun je uitleggen en kinderen snappen meer dan we vaak denken. Door naar hen te luisteren, worden het betere individuen en help je hen om straks als volwassene sterker in het leven te staan.

© Elly de Lezenne Coulander

Elly is voor vragen over je persoonlijke situatie bereikbaar op nummer 0909-0503 en of ze beschikbaar is kun je zien op KeyPhone.nl

Kaypacha, 31 maart 2015

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler en Irma Schiffers

Kom uit jezelf, kom uit Ram… Het gaat nu om Weegschaal, om verbinding, connectie maken met je zielsverwanten, samen doen; in nieuwe relaties, partnerschappen, soulmates. Samen veranderingen maken in het nieuwe tijdperk van de Waterman.

As a social being,            Als sociaal wezen
I am willing to relate,   wil ik me verbinden
Knowing that nirvana, het Nirvana kennend
We need to Co-create.  moeten we samen scheppen

Injoy!

 

Voor persoonlijk advies in jouw situatie kun je ons bereiken op onze nieuwe lijn KeyPhone.nl waar je altijd kunt zien wie er beschikbaar is