Maandelijks archief: februari 2015

Astrologie: Kaypacha 25 februari 2015 (NL ondertiteld)

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler en Irma Schiffers

Helaas konden we deze week niet op woensdag komen met de nieuwe aflevering. Tom zit op een muziekfestival in Costa Rica, zoals je zult horen en er zat daarom een volle dag vertraging in zijn presentatie van deze week. Vannacht (donderdag) hebben we even doorgewerkt om toch actueel te kunnen zijn met de Nederlandse versie.

Voor alle andere afleveringen van 2015 met ondertiteling: zie boven in het menu!

Injoy!

Voor Live life-coaching met vragen over je eigen situatie (relatie/werk/persoonlijk ontwikkeling etc)
Bob is bereikbaar via nummer: 0909-0802 (0,90 cent per minuut) en Irma is tegenwoordig zelfstandig, en voortaan te consulteren op haar eigen lijn: 0909-0501 (eveneens voor 0,90 cent per minuut). Dus niet meer via Antwoorden en Inzichten

Saturnus in Boogschutter of Credo van een ongelovige

Noëlle vrijstaandEen bijdrage van: Noëlle van der Bruggen

We waren zó blij dat Saturnus eindelijk uit Schorpioen liep; wat haalden we opgelucht adem. Die zware -niet te harden- energie konden we van ons afschudden. Als water uit de vacht van een hond; als luizen uit een pels; missen als kiespijn konden we hem.

Eind vorig jaar wandelde deze gigant dat vermaledijde teken uit, met de hoop in zich en de belofte bij zich om het in Boogschutter heel anders te gaan doen. De essentie zou weer aan bod komen, minder is meer, terug naar de basis, lang leve de eenvoud!

Idealen mogen weer (lees in Saturnus-taal: ‘moeten’),  kennis opdoen en geloofsovertuigingen kunnen zich weer gaan profileren.

Nou dat laatste hebben we gezien… eindigde ik mijn vorig artikel niet met de scepsis van een ongelovige? Vreesde ik niet dat Saturnus, deze remmer, in Boogschutter zou gaan huishouden op een manier die ons terug zou laten verlangen naar Saturnus in welk teken dan ook, als het maar niet Boogschutter was?
Jeetje, soms is het niet handig om astroloog te zijn, je ziet het al aankomen…

Helaas heeft ons deze combinatie van Saturnus in Boogschutter alleen nog maar meer fanatici opgeleverd.
De aanslag op Charlie Hebdo, Kopenhagen, de schietpartijen op allerlei geloofsdoelwitten enzovoort. Breek me de bek niet open. Wat een ellende!

En wat dacht je van de steeds toenemende twijfel aan alles wat er in de media gepubliceerd wordt? Het steeds groter wordend ‘ongeloof’ in de dingen die zwart op wit gedrukt staan? De steeds sterker wordende roep om werkelijke waarheid?

En dan te bedenken dat Saturnus ook in dit teken weer jaren blijft hangen! Boogschutter is toch het teken van het geloof? Kennis? Tolerantie? Wat is er in Godsnaam aan de hand?
Waar komt dit toch allemaal vandaan?

Een stukje taalles. Even van Dale erop naslaan:

ge·loof  (znw ;het; o; meervoud: geloven)
1 het vertrouwen in de waarheid van iets
2 een vast en innig vertrouwen op God
3 godsdienst

Wie heeft het over fanatiek, over ongeloof en intolerantie? Ik lees toch duidelijk het vertrouwen in de waarheid, en niet het opleggen van een waarheid waarin ik zou ‘moeten’ geloven.

Maar ja, even verder lezen:

on·ge·loof  (het; o)
1 het niet geloven in iets
2 het niet hebben van vertrouwen in de waarheid van iets

Eh…, zijn we ons geloof aan het verliezen? In de pers; de regering; in onszelf?
Toch weer even verder lezen:

to·le·ran·tie  (de; v)
1 verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden-

Tot nu toe klopt het nog wel allemaal met die boogschutter….

pla·neet Saturnus (de; v(m); meervoud: planeten)
1 hemellichaam dat in een vaste baan om de zon draait en door eigen zwaartekracht een bolvorm heeft aangenomen
2 Saturnus (naam planeet ;m ;eigennaam) :

Behalve met grenzen, limieten en dus limitering, wordt Saturnus ook geassocieerd met ambitie, praktische ingesteldheid, structuur en autoriteit op maatschappelijk vlak. Op individueel vlak vertelt deze planeet meer over iemands verantwoordelijkheidsgevoel, discipline en bereidheid tot om zich te conformeren. Op emotioneel vlak onderdrukt Saturnus (als ‘koude’ planeet) zijn gevoelens en kan een indicatie zijn van mentale hardheid en geestelijk lijden.

Saturnus wordt wel eens ‘Het leerproces van de pijn’  genoemd.Saturnus-2 Ah, daar heb je hem, begrijp je het nu? Dàt is de verklaring! Saturnus in Boogschutter, het leerproces van de pijn in een zo’n ideëel en vrijheidslievend teken als Boogschutter. Tja, dat gaat botsen èn dat doet het!
We willen er misschien niet aan maar deze jongen wijst òns op onze verantwoordelijkheid, wijst òns op ‘commitment’ die we aan moeten gaan, we kunnen er niet meer onderuit, mensen!

We zullen allemaal op onze eigen manier te maken krijgen met ‘heilige huisjes’ die om moeten, dogma’s en geloofsovertuigingen zullen een strenge evaluatie ondergaan.

Herziening en andere weeginstrumenten zullen de nieuwe criteria worden waaraan we onze overtuigingen zullen moeten onderwerpen.
Ieder voor zich zal moeten uitmaken of we niet allemaal een beetje Charlie Hebdo zijn en er ook voor uit durven komen! We zullen allemaal moeten gaan beslissen of we de dingen die ze ons voorschotelen in de pers nog geloven of niet. We zullen allemaal, ieder voor zich, verantwoordelijkheid moeten nemen voor onze daden en keuzes, dàt is wat Saturnus ons leert en dat is de dure les die Boogschutter ons voorhoudt!

Liegen dat het gedrukt staat, dat kan niet meer met deze combinatie. Saturnus ontvelt elke leugen, Saturnus in Boogschutter dwingt eenieder terug te gaan tot op het bot en zijn eigen intenties, overtuigingen, vooroordelen èn geloof aan een strenge en pijnlijke evaluatie te onderwerpen.
Mijn credo zal zijn dat elke keuze een gevolg heeft, elke daad een reactie, elke gedachte een echo en elk geloof een waarheid.

We gaan er weer voor voor de komende 3 jaar, enne mensen, ben je deze combi nu al beu? Saturnus gaat eerdaags weer retrograde lopen en zakt dan weer Schorpioen in; daarna loopt hij weer vooruit over dezelfde graden in de dierenriem als hij heeft gedaan in de afgelopen tijd, kunnen we het allemaal nog eens dunnetjes overdoen. Dus… wat dat betekent…daar hebben we het nog wel over!

Cre·do (het; o; meervoud: credo’s)
1 geloofsbelijdenis: iemands politiek credo opvatting…….

 

© Noëlle van der Bruggen

Noëlle is vanaf heden bereikbaar voor telefonische consulten op haar eigen nummer: 0909 – 0633  (0,90 cent per minuut)

Dit artikel mag worden gerepubliceerd, mits voorzien van bronvermelding

Ascentie hoe? Het universum geeft zelf antwoord (deel 1)

Al meer dan een maand heb ik een concepttekst klaar liggen voor het eerste artikel in een serie van meer artikelen die ik wil schrijven over de Universele Wetten. En met name de Universele Wet van de Dynamische Balans, omdat mijn intuïtie zegt dat de ascentie heel erg met deze wet te maken heeft. Er was echter steeds weer een reden om deze tekst niet af te maken en te publiceren. Alsof er telkens op de rem werd getrapt, terwijl ik gas wilde geven.

Het antwoord waarom dit gebeurde kreeg ik afgelopen week, in de nacht van dinsdag op woensdag. Ik kon de slaap niet vatten. Misschien had het ermee te maken dat ik de wekker heel vroeg had gezet, om zo vroeg mogelijk te kunnen aanvangen met het plaatsen van de ondertiteling bij het rapport van ‘Astrology for the soul’ van 17 februari 2015. In die nacht kreeg ik ‘bezoek’ vanuit de geesteswereld. Het leek wel alsof er een hele groep lichtwezens naar me toe was gekomen om met me aan de slag te gaan. Via een grote reeks beelden kreeg ik inzicht in hoe de Universele Wet van de Dynamische Balans een rol speelt in het ascentieproces. Om het complexe verhaal van de verschillende lagen van bewustzijnsontwikkeling in dit proces helder en inzichtelijk te maken werd me “geadviseerd” om het te koppelen aan de 7 chakra’s. Om beelden en inzichten voor mezelf reproduceerbaar te maken, heb ik die nacht gelijk een aantal kernwoorden opgeschreven.

In die nacht werd een stukje van het onzichtbare voor mij zichtbaar gemaakt. Het was een eigen ervaring van wat Kaypacha benoemde in zijn rapport van 17 februari 2015 over de cusp van Waterman en Vissen: Collectieve onbewuste bewust maken

Ik heb intussen mijn kernwoorden uitgewerkt in een overzicht dat ik aan het einde van dit artikel toevoeg en bespreek.

De universele wetten                                                                                         

Olifant in beeld - nieuw -

Op het blog “Irma Schiffers schrijft” heb ik als gastauteur al eerder geschreven over de universele wetten. Ik ben zelf heel erg geïnspireerd geraakt door het boek “De hele olifant in beeld. Inzicht in het bestaan en de werking van Universele Wetten en de Gulden Snede” van Marja de Vries (Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer). De hieronder beschreven inzichten heb ik aan dit boek ontleend.

Bewust of onbewust zijn we allemaal op zoek naar de universele waarheid, ofwel fundamenteel inzicht in de betekenis en de werking van het universum, in de ware aard van de werkelijkheid. Omdat we zelf onderdeel zijn van het universum, houdt inzicht in universele waarheid ook in dat we meer over onszelf gaan begrijpen, over ons leven als ziel in een menselijk lichaam.

Alles in het universum, dus ook in de natuur en in ons leven is geordend volgens dezelfde wetmatigheden: de universele wetten. Ik beschrijf hieronder in het kort wat de eerste 6 Universele Wetten zijn om daarna uitgebreid stil te staan bij de 7e wet: de Universele Wet van Dynamische Balans.

1. De wet van Eenheid. Deze wet stelt dat alles wat bestaat, voortkomt uit
één en dezelfde Eenheid of Bron en dat alles onderling verbonden is en
uiteindelijk weer terugkeert in die Eenheid.
2. De wet van Overeenstemming. Deze wet, vooral bekend als ‘Zo boven, zo
beneden, zo beneden, zo boven’, stelt dat er in het universum verschillende
niveaus van werkelijkheid bestaan.
3. De wet van Trilling. Deze wet vertelt dat alles wat bestaat in dat gelaagde
universum in beweging is, want alles is energie.
4. De wet van Polariteit. Deze wet stelt dat alle beweging bestaat in relatieve
dualiteit. Dualiteit, de aard van het universum, maakt het mogelijk om iets
waar te nemen.
5. De wet van Ritme. Deze wet stelt dat alles ook een bepaald ritme kent,
waardoor niets blijft en alles altijd in verandering is.
6. De wet van Oorzaak en Gevolg. Deze wet stelt dat te midden van dit
dynamische gebeuren iedere actie een reactie veroorzaakt en dat iedere
reactie wordt veroorzaakt door een actie.

De Universele Wet van de Dynamische Balans

De zevende Universele Wet van de Dynamische Balans gaat ervan uit dat er twee actieve beginselen zijn: het mannelijke, uitbreidende aspect en het vrouwelijke, samentrekkende aspect. Het vrouwelijke principe is tegengesteld en verbindend tegelijkertijd; het zorgt voor samenvoeging en integratie van deze beide schijnbaar tegengestelden, opdat ze samen een geheel vormen. Vergelijk het bij de mens wat betreft het creëren van nieuw leven, een kind. Het mannelijke zaadje ontmoet het vrouwelijke eitje. Dit zijn de tegengestelde beginselen. Het is de vrouw die zorgt voor de samenvoeging en integratie van het zaadje en het eitje, waardoor er een kind geboren kan worden. Zo werkt de natuur.

In de natuur groeit alles volgens de Universele Wet van de Dynamische Balans. De natuur volgt daarbij de weg van de minste weerstand; het maximale resultaat bij een minimum aan inspanning. De vorm van deze meest efficiënte manier van beweging wordt de Gulden Snede genoemd. Terwijl de afmetingen bij elke omwenteling veranderen, blijft de verhouding tussen de verschillende omwentelingen hetzelfde. In deze niet veranderende verhouding behoudt de Gulden Snede de relatie tot zichzelf.

Die verhouding betreft niet alleen de verschillende delen, maar ook de verhoudingen tussen al die delen en het geheel. Deze laatste eigenschap betreft het vrouwelijke; het gaat niet alleen om de relatie tussen de delen, maar tegelijkertijd om ook het integrerende aspect dat de delen met het geheel verenigt.

phi-spiraalDe harmonische verdeling van de Gulden Snedeverhouding keert overal in de natuur terug. Het betreft een verhouding gebaseerd op het irrationele getal 1,618… dat phi genoemd wordt. Een andere wijze waarop deze Gulden Snedeverhouding zich manifesteert is in de zogenaamde Fibonacci getallenreeks, waarbij het volgende getal steeds gelijk is aan de som van de vorige twee getallen: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597 enz. We zien deze verhouding heel goed in een dennenappel. Aan de ene kant zien we bij bijvoorbeeld 5 mannelijke spiralen en aan de andere kant 8 vrouwelijke spiralen, of 8 mannelijke spiralen aan de ene kant en 13 vrouwelijke spiralen aan de andere kant. Net als in een dennenappel zien we deze Gulden Snedeverhouding in alle aspecten in de natuur, zoals in de groei van bloemen en in de vorming van een slakkenhuis. De Gulden Snede is de weg waarlangs elke creatie in de natuur plaatsvindt.

Hoe is dit nu bij de mens?

Als alles in de natuur in volmaakte harmonie en schoonheid is gemaakt volgens de Gulden Snede, waarom is en leeft de mens niet volmaakt en in harmonie volgens deze Universele Wet? Zijn wij als mens dan ook niet inherent volmaakt?

Het antwoord is tweeledig. In de de wijze waarop we een kind creëren en hoe ons lichaam is opgebouwd volgens de Gulden Snede leven wij volledig volgens de Universele Wet van de Dynamische Balans.

Maar wij mensen zijn een essentieel deel van onszelf kwijtgeraakt; we hebben iets uit het oog verloren. En dit heeft dit te maken met de vrije wil van de mens, waardoor we teveel voor het ego gekozen hebben, waardoor we teveel zijn gegaan voor het ’gezonde’ verstand en de ratio. En daardoor hebben we verleerd om te luisteren naar ons hart, om het gevoel aan het woord te laten en op onze intuïtie te vertrouwen. Wij zijn het contact kwijtgeraakt met het meest wezenlijke deel in onszelf: de ziel, de goddelijke essentie, ons unieke deel van de goddelijke schepping. En bekijken we dat vanuit het perspectief van de Universele Wet van de Dynamische Balans: we zijn op heel veel terreinen onze vrouwelijke energie uit het oog verloren. “Uit het oog verliezen” is een hele treffende omschrijving, omdat we juist verleerd hebben ons derde oog te gebruiken, waar precies die harmonieuze samensmelting plaatsvindt van de linker en de rechter hersenhelft, van het mannelijke en het vrouwelijke.

De tegengestelde en complementaire krachten

We noemen hieronder een aantal paren van tegengestelde en complementerende krachten zowel uit de natuurwetenschap als vanuit een psychologisch/spiritueel perspectief.

L en R hersenhelft

De tegengestelde en complementaire krachten

Deze tegengestelde en complementaire krachten spelen nu ook een belangrijke rol bij onze bewustzijnsontwikkeling naar een hoger trillingsniveau: de ascentie. Of je het nu wel of niet gelooft, deze ascentie is een essentiële missie in ons collectieve bewustzijn. Echter, omdat we zo zijn vastgelopen in ons onderbewustzijn of noem het de tegenkrachten, blijven we ten onrechte geloven in de grootste tegenkracht in ons leven, namelijk de illusie van dat wat we waarnemen onze werkelijke waarheid zou zijn. We krijgen steeds meer inzicht over hoe de miljoenen geloofsovertuigingen die we hebben in ons collectief bewustzijn – en die via mindcontrol vanuit de ‘machtige elite’ en hun marionetten geïndoctrineerd en gecontroleerd worden – onze perceptie van de werkelijkheid bepalen en vormen. Het wordt ook als maar meer duidelijk dat we via ons eigen ascentieproces de transitie van de wereld zelf moeten realiseren.

in onderstaand schema, waarover ik hierboven heb gesproken, licht ik toe per chakraniveau: welke waarde en gevoel een rol spelen (rechter hersenhelft) en welke tegenkracht daarop inspeelt (linker hersenhelft). De synthese van deze twee krachten leidt naar een een nieuwe waarde op een hoger trillingsniveau. Die waarde roept ook weer een tegenkracht op, waarna de synthese weer leidt tot een waarde op een nog hoger trillingsniveau. Om dit visueel te maken plaats ik dit in een schema met toelichting. Veel van wat er in onze wereld plaatsvindt, speelt zich af op niveau 3 en 4. De ascentie heeft nu ook met de beweging naar niveau 5 te maken. En daar zijn tegenkrachten krachtig aanwezig die te maken hebben met ‘ons gevangen houden in het oude systeem’.

Gezien de al hoge informatiedichtheid van dit artikel wil ik het voor nu hierbij laten. In volgende artikelen wil ik graag een aantal aspecten van dit essentiële inzicht verder uitdiepen.

Trap van Ascentie

© Bob Kukler

Ik ben tegenwoordig zelfstandig te consulteren op mijn eigen lijn:                             0909-0802  (voor 0,90 cent per minuut)

Kaypacha NL van 17 februari 2015

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler en Irma schiffers

Klik voor alle -inmiddels NL ondertitelde- Kaypacha-video’s bovenin op de link naast de contact-link. Daar staan ze allemaal op een rijtje. Tenslotte heeft Tom het meestal niet alleen over de actuele week, maar gaat het over de komende maanden en geeft hij heel veel coaching en ondersteuning. Hij noemt zijn site niet voor niets ‘New paradigm-astrology’ want we zitten nu eenmaal in die grote overgang naar het nieuwe tijdperk.

Dit is de meest actuele: 17 februari 2015. Injoy!

Voor telefonische bewustzijns-coaching en persoonlijk advies:
Logo Keyphone wit

de sleutel naar een betere wereld

 

Soulmates ontmoeten in deze tijd…?

Een bijdrage van: Irma Schiffers

Het internet staat er vol mee; benamingen als soulmates, zielsverwanten, twinsouls ofwel tweelingzielen vliegen ons zowel nationaal als internationaal om de oren. En daar zitten veel verschillende theorieën achter, maar wel teveel als je het mij vraagt en iets wat ‘teveel’ is, schept verwarring. Dan zul je bij jezelf naar binnen moeten gaan om deze verwarring te ‘ontwarren’. Want alleen in jezelf ligt de waarheid, omdat we allemaal over een dieper ‘weten’ beschikken, zolang we maar stil (durven) zijn…

Golf

Golf – Olieverf © Irma Schiffers

Het zijn roerige tijden. Wie zich niet met spiritualiteit bezig houdt, ontkomt er ook niet aan om die conclusie voor zichzelf te trekken. ‘Wat gebeurt er allemaal in de wereld en om ons heen’ zal dan de meest gestelde vraag zijn. We kunnen er niet omheen -rationeel of spiritueel gezien- dat we historisch gezien in een nieuw tijdperk zijn aangeland. Reeds voorspeld in vele boeken, van Bijbel tot Nostradamus en van Talmud tot Edgar Cayce.

We laten een periode van 26.000 jaar achter ons en bevinden ons nu aan het begin van een nieuw tijdperk; het watermantijdperk, ofwel ‘the age of aquarius’. Dat betekent voor ons als mensheid een ‘transitie’ naar een ander of hoger bewustzijn. We komen er steeds meer achter dat we zelf ons leven creëren, en dat we elk moment kunnen besluiten iets achter ons te laten en een nieuwe weg in te slaan.

Het is dus ook niet verwonderlijk dat we in deze tijd steeds meer ‘zielsverwanten’ tegenkomen, maar ook als zodanig ‘herkennen’. Het gevoel van ‘ik ken jou volgens mij al veel langer’ terwijl je die persoon net voor het eerst tegen bent gekomen, zal zich steeds vaker manifesteren. We spreken dan over zielsverwanten.

Twinsouls verkleind

Twinsouls – olieverf © Irma Schiffers

Omdat dat vaak een enorme impact op ons heeft, omdat het onze ‘ziel’ raakt, wordt het ook meestal in een romantisch kader geplaatst, zeker wanneer het iemand van de andere sekse betreft. En dat is ook niet vreemd en ook niet verkeerd, want het kan zeker zo zijn dat je het ook in dat kader mag zien. Maar dat is niet altijd het geval. Vaak kom je mensen tegen die een verandering bij je teweeg brengen, die je verder helpen op je pad omdat je ineens je koers gaat wijzigen na zo’n ontmoeting. Bovendien, wanneer het wel de bedoeling is dat je er een intieme relatie mee aan zult gaan in de vorm van een partnerschap, is er nog heel wat werk aan de winkel. Dat zijn pijnlijke processen van aantrekken en afstoten, die om veel geduld, contemplatie en zelfreflectie vragen. Je komt jezelf tegen in die ander, omdat we allemaal als een spiegel fungeren voor elkaar; die eenheid is er nu eenmaal, ook al leven we tegenwoordig vaak in het gevoel van ‘afgescheiden zijn’.

Zodra je bewustzijn verhoogt, straal je dus ook iets anders uit dan voorheen. En wat je uitstraalt, trek je aan. Dat is het magnetische principe en een natuurwet. Eerder schreef ik dit artikel met de titel ‘Soulmates, twinsouls & twinflames‘, in de hoop enige helderheid te scheppen in het ‘oerwoud’ van ervaringen en theorieën.

En ook Kaypacha, die we inmiddels wekelijks van Nederlandse ondertiteling voorzien voor deze site, heeft het onder andere in zijn video voor de week van 13 tot 20 januari over dit fenomeen en dat we nu in een tijd leven waarin je mensen op je pad kunt gaan krijgen die met je resoneren op het diepere zielsniveau. Daar kun je ook nog eens naar kijken en luisteren.

Hoe roerig de tijden ook zijn, je bent niet alleen, al lijkt dat zo. Op deze site zijn ervaren en professionele coaches actief die je ook altijd kunt raadplegen als je inzicht wilt in je situatie. Zie voor de contactinformatie onder ‘contact’ bovenaan de site. Binnenkort komen ook wij met interessante vernieuwingen…

Voorlopig een hele mooie reis gewenst op het nieuwe pad dat je zelf wilt, kunt en mag creëren!

© Irma Schiffers

Ik ben tegenwoordig zelfstandig en voortaan te consulteren op mijn eigen lijn: 0909-0501 en dus niet meer te bereiken via Antwoorden & inzichten (eveneens voor 0,90 cent per minuut)

Kaypacha 10 februari 2015 – NL ondertiteld

Een wekelijkse bijdrage van Bob Kukler en Irma schiffers

Klik voor alle -inmiddels NL ondertitelde- Kaypacha-video’s bovenin op de link naast de contact-link. Daar staan ze allemaal op een rijtje. Tenslotte heeft Tom het meestal niet alleen over de actuele week, maar gaat het over de komende maanden en geeft hij heel veel coaching en ondersteuning. Hij noemt zijn site niet voor niets ‘New paradigm-astrology’ want we zitten nu eenmaal in die grote overgang naar het nieuwe tijdperk.

Dit is de meest actuele: 10 februari 2015. Injoy!


Voor telefonische bewustzijns-coaching en persoonlijk advies:
Logo Keyphone wit

de sleutel naar een betere wereld

 

Februari 2015: Ga eens uit je dak!

Een bijdrage van: Elly de Lezenne Coulander

Het is weer tijd voor de maandelijkse voorspellingen op basis van het Siberische stenenorakel. Als ik de voorspellingen van januari nog even doorlees, valt me op dat het orakel aangaf dat er weinig negatiefs te zien was, maar dat er in familieverband wel iets onverwachts te gebeuren stond. Het steentje dat informatie geeft over familieomstandigheden kun je ook interpreteren als je thuis, je huiskamer. Nou, op dat vlak vond er inderdaad wel iets heel onverwachts plaats toen televisiekijkend Nederland geconfronteerd werd met een ‘even geduld a.u.b.’ dat op het scherm verscheen en dat ‘even’ heel lang bleek te zijn. Toen bekend werd dat het ging om een gewapende overval, kwam dat wel heel erg onze huiskamer binnen. Onze veiligheid blijkt op zo’n moment een schijnveiligheid te zijn. Gelukkig liep alles goed af en bleek het om een nepwapen te gaan en iemand die kennelijk in de war was. Dan komt het wel heel dichtbij als jij, jouw partner, jouw vader of moeder, je kind bij de politie werken. Heel Nederland heeft kunnen zien hoe gevaarlijk hun werk kan zijn en daar mogen we best eens ons petje voor afnemen.

Door zo’n voorval worden we ons steeds bewuster van wat er om ons heen gebeurt. De februari boodschap is dan ook dat we steeds bewuster worden en ook gevoeliger. Door die gevoeligheid hebben we in de gaten dat we de wereld om ons heen niet altijd goed zien. Net alsof we door de mist lopen waardoor de werkelijkheid wat wazig is. Dat zorgt ervoor dat niet altijd duidelijk is welke kant we op moeten waardoor we ons onzeker kunnen voelen. Eén van de bewustzijnskaartjes die ik regelmatig pak, luidt als volgt: Wanneer vertrouwde zekerheden wegvallen, weet dan dat je op de goede weg bent. We zijn dus op de goede weg, als we ons maar niet door angst laten leiden.

wiite klokjesWe zijn de laatste tijd toch wel bezig geweest overtuigingen, normen en waarden die ons niet meer dienen los te laten en we komen daar sterker uit te voorschijn. We ervaren van binnen steeds meer een religieus gevoel. Daar bedoel ik niet mee dat we een godsdienst aanhangen. Godsdienst heeft voor mij niet zoveel met religie te maken, omdat godsdienst dogmatisch is, regels heeft waaraan we ons moeten houden. Religie heeft geen dogma’s, religie is. Het gaat om een gevoel van eenheid waarvan we een deel zijn, ons verbonden voelen met het geheel. Dat gevoel gaat zich sterker verspreiden en maakt ons krachtiger, machtiger zou ik bijna willen zeggen, maar dan bedoel ik dat wel in de goede zin van het woord. Een tekst van een ander spiritueel kaartje brengt dat goed onder woorden. Er is slechts één religie: de religie van liefde. Met deze bewustwording komen we dan ook steeds dichter bij onvoorwaardelijke liefde.

Als maatschappij gaan we meer overzicht krijgen. We gaan steeds meer in de gaten krijgen wat er werkelijk speelt. Dat merk ik ook in mijn eigen omgeving. Er komen steeds meer acties om de overheid min of meer te dwingen om aandacht te schenken aan misstanden in de maatschappij. De volgende actie draag ik dan ook een goed hart toe en daarom geef ik de link door, zodat er zoveel mogelijk mensen hier achter gaan staan.
De link geeft zelf al aan waar het over gaat. Het is toch ook logisch als je daar met je gezonde verstand over nadenkt, dat in grote schaal weghalen van iets uit de aarde, dat aardbevingen en wellicht aardverschuivingen kan opleveren. Daar staat ook nog eens tegenover dat het al lang mogelijk is om op een andere, schone manier energie op te wekken. Dus waarom schaliegas?

Er komt absoluut nog wel een flinke verandering aan. Wanneer dat precies is, is altijd lastig aan te geven. Het beeld dat ik erbij krijg, is dat het langzaam op komt zetten als de golf in een oceaan. Het zou te maken kunnen hebben met een aardbeving. Wellicht dat dit nodig is om de overheid het licht te doen zien wat betreft de winning van schaliegas.

Wat ik in één van de laatste voorspellingen al aangaf, is dat er een tijd aankomt dat we weer meer zullen gaan genieten. Dat komt nu weer te voorschijn en dat geeft de burger moed, zeker die burger die in onrustige tijden verkeert. Daarvoor is nodig dat we meer in het nu leven. We zijn altijd zo bezig met de toekomst, zeker als we in een moeilijke periode zitten. Dan krijgt angst de overhand en dat haalt ons weg uit het nu.

Het orakel laat ook zien dat we ons emotioneel veiliger gaan voelen. Niet morgen al, ook niet overmorgen, dat duurt echt nog wel een paar jaar. Die veiligheid zit in onszelf en we gaan kennelijk de komende tijd leren daar veel meer op te vertrouwen. Des te meer mensen die innerlijke, emotionele veiligheid kunnen leven, des te meer verspreidt die energie zich waardoor anderen kunnen aanhaken.

leeuwWat de financiële veiligheid betreft lijkt het erop dat mensen de kop in het zand steken. Dat geldt uiteraard niet voor iedereen. Een deel van de mensen die in financiële problemen zitten, doen dat echter wel met een mentaliteit van als ik het niet zie, dan is het er niet. Helaas, pindakaas, zo werkt het niet. Van mensen die zich financieel onveilig voelen, wordt gevraagd uit hun angst te stappen en te vertrouwen. Erop te vertrouwen dat er vanuit het universum voor hen gezorgd wordt. Dat is een moeilijke opgave, dat geef ik grif toe. Toch gaat het om vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. Dat wil niet zeggen dat je achterover kunt leunen en niets hoeft te doen. De kop in het zand steken is niet handig in dit geval. Kijk hoe je een positieve verandering kunt brengen in je financiën of anders de tering naar de nering zetten. Praat erover met anderen, praat erover in je gezin met je kinderen. Ik merk dat ouders het moeilijk vinden om hun kinderen erin te betrekken, maar kinderen kunnen met goede ideeën komen. Als ze de leeftijd hebben dat ze ook mogen werken, kunnen ze ook voor een financiële bijdrage zorgen. Voor mij is het altijd heel logisch geweest dat zodra ik ging werken ik een deel van mijn salaris afstond aan mijn ouders. Uiteindelijk voedden en kleedden zij mij ook en daar mocht ik best iets voor terugdoen. Tegenwoordig lijkt dat wat besmet te zijn, maar kinderen leren hier ook heel erg veel van. Als kinderen alleen al bewuster omgaan met water, elektriciteit en verwarming leveren ze al een positieve bijdrage. Financiële onveiligheid kunnen we omzetten in iets positiefs, namelijk dat het meehelpt aan zuinigheid op een heleboel fronten waar we de zuinigheid volledig uit het oog zijn verloren.

De stenen laten ook zien dat het met onze communicatie slecht gesteld is. Grappig is dat ik tijdens het typen van het woord communicatie de d als eerste aansloeg in plaats van de c. Kennelijk geeft dommunicatie beter aan hoe er nu gecommuniceerd wordt. Op zich is dat niet zo verbazend, want de planeet die alles met communicatie te maken heeft, loopt retrograde. Dat betekent dat die planeet stilstaat terwijl de aarde wel verder draait, waardoor het lijkt alsof Mercurius mercury retroachteruit loopt. Dat is een periode van oppassen met wat je zegt en schrijft. Het vlot allemaal niet lekker. Je wordt niet begrepen, gehoord, enzovoort en je krijgt snel ruzie omdat mensen snel op hun tenen getrapt zijn. Nieuwe dingen starten of nieuwe elektrische apparatuur kopen, is ook niet handig in deze periode. Mercurius loopt nog tot 11 februari retrograde. Tel daar nog een paar dagen bij op en het loopt vanaf medio februari weer stukken beter.

Aan de andere kant is het tijd dat we eens lekker uit ons bol gaan, iets geks doen. Iets wat we normaal nooit zouden doen, niet durven. Heb je nog nooit durven dansen, ga het doen. Ben je nog nooit alleen op reis geweest, doe het of neem het je voor dat binnenkort te doen. Stap uit je comfortzone. Doe iets wat je anders nooit zou durven doen. Ga uit je dak en geniet ervan.

Februari 2015
Elly de Lezenne Coulander