Maandelijks archief: december 2014

Belangrijk voor deze tijd: houd verbinding met je eigen bron

Bijdrage van: Bob Kukler

Een aantal weken geleden zag ik een film op het internet met een werkelijk fascinerend interview met ene Inelia Benz. Het was mijn eerste kennismaking met dit bijzondere mens dat zoals zij zelf zegt hier voor de eerste keer – en waarschijnlijk ook voor de laatste keer – op aarde is geïncarneerd met als missie om bij te dragen aan de verhoging van het trillingsniveau van de planeet en van de mensheid.

 

Voor mij was deze ‘kennismaking’ met Inelia Benz zo sterk resonerend dat ik haar site bezocht heb en mij inschreven heb voor het ontvangen van haar nieuwsbrieven.

Ik heb intussen al diverse nieuwsbrieven met haar berichten gekregen. Overigens, helemaal niet zweverig, maar juiste met allerlei praktische inzichten en tips.

Vandaag (23 december 2014) kreeg ik een nieuwsbrief waarvan de essentie me weer sterk raakte. Ik vertaal deze hieronder.

“Het is weer december en de meeste mensen op de planeet gaan over op een meer religieuze manier van leven. Dit veroorzaakt dat verschillende dingen in ons leven en in ons energieveld komen. Eén daarvan is de culturele traditie van het doorbrengen van tijd met mensen waar we normaliter geen tijd mee doorbrengen. Een tweede is dat we opnieuw onze kracht weggeven aan een andere partij, in plaats van dat we verbonden zijn met ons Hogere Zelf, God, Goddelijke Bewustzijn, Bronenergie, Godin, Gaia en/of welke andere manifestatie van onze eigen goddelijkheid dan ook. Met andere woorden: het loskoppelen van onze essentie, ons wezenlijke Zelf, wordt in deze tijd versterkt. Dit veroorzaakt dat verschillende dingen zich gaan manifesteren op een sociaal niveau. Bijvoorbeeld, we hebben in deze maand het hoogste percentage zelfmoorden van het hele jaar. Wanhoop en het gevoel van ‘gemis’ worden versterkt. En mateloosheid en verslaving kunnen zich meer voordoen. Wat betekent dit energetisch voor ons? Nu, het is net als een grote, zware en laag vibrerende golf die door onze emotionele, energetische, mentale en fysieke lichamen gaat. Het kan in ons de redderenergie wakker maken, maar ook de aanklager- of zelfs de slachtofferenergie.”

Ik wil zeker niet zeggen dat je niet mag genieten van deze feestdagen. Doe dat het met heel veel liefde. Hoewel in mijn visie het genieten niet afhankelijk zou mogen zijn van een kalender of van externe omstandigheden. Genieten is toch de vreugde ervaren van het leven van elke dag? Dus daarin onderschrijf ik bovenstaand citaat van Ineiia Benz helemaal. We geven de werkelijke vreugde van ons authentieke zijn weg, als we vergeten dat we in wezen verbonden zijn met “ons Hogere Zelf, God, Goddelijke Bewustzijn, Bronenergie, Godin, Gaia en/of elke andere manifestatie van onze eigen goddelijkheid”. In mijn visie is begrip hiervan essentieel: het is de sleutel naar werkelijke vrede en liefde. Daar waar het in de essentie toch allemaal om gaat; ook of misschien wel juist in deze decembermaand. En waar het zeker ook zo om zal gaan in 2015.

Heel veel mooie en liefdevolle dagen toegewenst met de inspiratie om te leven vanuit je authentieke zijn.

 

Groeien in bewustzijn: het mooiste geschenk van het leven

Bijdrage van:  Bob Kukler

Groeien doet van AUW, bloeien is van WAUW

Groeien. Dat is wat we natuurlijk allemaal doen. Groeien hoort bij het leven. Als kind groeien we letterlijk naar de volwassen mens. Maar groeien is een proces dat het hele leven doorgaat; we groeien in bewustzijn. En we herkennen allemaal dat groeien veelal gepaard gaat met groeistuipen. Ofwel, er is altijd een pijn die we moeten ervaren, vaak een diepe pijn waar we doorheen moeten om tot hogere vibraties van onszelf te komen. Ik heb al eerder in artikelen en interviews de prachtige zinsnede van Wibe Veenbaas gebruikt: “de plek van de verwonding, is de plek van de bevruchting”. En dat is heel erg waar. Zo waar dat als je de essentie hiervan begrijpt, je ook beseft dat welke vorm van weerstand of verzet dan ook geen enkele zin heeft. Het is veel zinvoller om de diepste lagen van je pijn onder ogen te zien, die vast te pakken en te aanvaarden om ze vervolgens te transformeren naar je essentie. Want echt, achter je diepste pijnen zitten je meest wezenlijke kwaliteiten verborgen. En door die pijnen te doorvoelen en te transformeren, breng je die unieke, wezenlijke kwaliteiten aan het licht.

Ik refereer hierbij graag aan een scène in de documentaire IK BEN DIE IK BEN, waarbij Esther Jacobs vraagt aan Ben Harpenau, die met zijn aangeboren ziekte van Hunter dagelijks met de pijnen, beperkingen en ongemakken van zijn ziekte wordt geconfronteerd: “Als jij zou kunnen ruilen…?” Het antwoord van Ben Harpenau is heel ontroerend en tegelijkertijd ook zo betekenisvol: “Als God tegen me zou zeggen, je krijgt een goed lichaam. maar je krijgt niet meer dat hart en dat gevoel, wat zou je dan kiezen? Nee, ik wil me ontwikkelen; door dit lichaam ontwikkel ik me veel sneller.” Dit fragment kun je zien bij ca. minuut 24:15.

De documentaire IK BEN DIE IK BEN. Deze documentaire, waarin Cor Bakker en Stef Bos meehelpen om de droom van Ben Harpenau te realiseren, is uitgezonden door de NTR op Nederland 2 op 27 december 2011. Deze versie bevat Engelse ondertiteling.

De hierboven al genoemde Wibe Veenbaas zei ooit ook eens: “groeien in bewustzijn is net zo essentieel voor ons mensen om te leven en te overleven als ademen”. image4251De piramide van Maslow vertelt ons over de ordening van behoeften in het leven, zoals onder andere lichamelijke behoeften, de behoefte aan veiligheid/zekerheid, sociale contacten, behoefte aan waardering/erkenning en zelfontplooiing/zelfverwezelijking. Zoals gezegd: de belangrijkste twee behoeften om te leven en te overleven zijn: ademen en groeien in bewustzijn. Ademen wordt niet genoemd in de piramide van Maslow, omdat dit gewoon een randvoorwaarde voor het leven is. Groeien in bewustzijn valt grotendeels samen met de hoogste ordening in de piramide van Maslow, namelijk met zelfontplooiing en zelfverwezenlijking.

Misschien lijkt bovenstaand betoog voor sommige lezers als een zeer voor de hand liggende waarheid. En eigenlijk is dat ook zo. Maar ik heb de afgelopen jaren ook gemerkt hoe moeilijk het is om deze waarheid daadwerkelijk te implementeren in ons dagelijkse leven. De verklaring is helder en simpel, als je dag in dag uit bezig bent om te werken voor een baas waarbij zijn/haar doelstellingen hoogstwaarschijnlijk niet aansluiten bij jouw wezenlijke zielsverlangen, of als je denkt een of andere ideologie te moeten volgen, of als je denkt dat jouw potentieel afhankelijk is van een of andere leider, of als je moet voldoen aan de behoeften van je omgeving, of als je vlucht voor wat je echt zelf ten diepste zou willen, dan kom je niet voldoende toe aan je eigen groei in bewustzijn.

Groeien in bewustzijn is dus essentieel in ons leven. En om de lijn van dit verhaal te vervolgen: dat betekent dat we bereid moeten zijn om diepste pijnen onder ogen te zien, los te laten en/of transformeren. En om het nog wat complexer te maken; bij elke transformatie kom je je pijnen weer op een dieper niveau tegen. En door steeds meer de pijnen op een dieper niveau te aanvaarden en te omarmen, kun je bij je wezenlijke essentie, bij je authentieke zelf komen. En op dat punt kun je vanuit innerlijke heelheid je leven leven, zonder het gevoel dat je ergens of bij iemand iets moet gaan halen wat je in jezelf denkt te missen. Dan heb je het gevoel dat je je leven leeft volgens jouw blauwdruk, zoals jouw leven bedoeld is.

Prachtig en illustrerend hiervoor zijn de beroemde tekstregels van Leonard Cohen in de song Anthem: “There is a crack, a crack in everything, that’s how the light gets in.”

Op dit diepste punt van emoties van pijn en angst, is juist de weg naar heling, geluk, liefde en balans. En dan kun je alles ervaren wat je nodig hebt om jouw taak hier op aarde te leven, jouw hemel op aarde te creëren. Dan komen we ook terecht in een toesatnd van bloeien. Dan gaan we die dingen doen die we als onze essentie ervaren, dan gaan we leven volgens onze creatieve blauwdruk. Dan is er verbinding met onze ziel, onze goddelijke inspiratie. En ook al hebben we die momenten niet 24 uur per dag, maar wel ettelijke keren per etmaal, dan ervaren we ten diepste: bloeien doet van WAUW. Op dat soort momenten beseffen we dat groeien in bewustzijn het mooiste geschenk van het leven is.

De liefde in je leven

Bijdrage van:  Elly de Lezenne Coulander

De meest gestelde vraag tijdens mijn telefonische consulten is over de liefde. Komt de prins op het witte paard nog? Komt mijn geliefde weer terug? Hoe staat mijn geliefde in onze relatie? Moet ik nog doorgaan met deze relatie? Al met al is er heel wat te doen op het gebied van de liefde. Meestal gebruik ik het Siberische stenenorakel om antwoord op al die liefdesperikelen te geven. Hoewel het antwoord heel verschillend kan zijn, is een deel van mijn antwoord voor iedereen zo goed als gelijk: je creëert zelf je leven, dus ook je liefdesleven. Wat straal jij uit als het om de liefde gaat?

Heel vaak kom ik tegen dat we iets uitstralen wat we helemaal niet willen. Daar ons niet eens bewust van zijn en dat is lastig. In dat geval ga ik altijd terug naar de jeugd. Wat heb je meegekregen van huis uit? Waren je ouders een goebackground-2348__180d voorbeeld, hielden ze echt van elkaar. Was jij welkom als kind of kwam je ongelegen. Kreeg je aandacht en erkenning. En zo kan ik er nog wel een paar noemen. Alles wat je thuis gemist hebt als het gaat om liefde en liefdevolle aandacht heeft een negatief effect op jouw liefdesleven. Je krijgt als kind door te weinig of het gemis aan liefde het gevoel dat je niet gewenst bent, niets waard bent, niet deugt, enzovoort. Kies er maar één uit. Allemaal overtuigingen die je liefdesleven van nu nog steeds beïnvloeden als je er niets aan doet of gedaan hebt.

Een ingrijpende gebeurtenis voor een jong meisje is als haar vader uit haar leven verdwijnt door scheiding of overlijden. Ze gaat dan al snel denken de man waarvan ik houd laat me in de steek. Voor een jongetje geldt precies het tegenovergestelde. Die heeft zoiets als de vrouw waar ik van houd laat me in de steek. Dit is een overtuiging die je in je volwassen leven met je mee blijft dragen. Alles is energie, dus ook een overtuiging heeft een bepaalde energie. In dit geval negatieve energie. Je gaat als het ware die overtuiging leven, dus natuurlijk trek je dan een partner aan die je in de steek laat. Dan zeg je ongetwijfeld: zie je wel dat het klopt dat ik in de steek gelaten wordt. Ja, zo creëren we dus ons leven én dus ook ons liefdesleven.

Zolang we onze negatieve overtuiging – zonder dat vaak in de gaten te hebben – blijven leven, kan het liefdespad vol doornen zijn. Laat die overtuiging(en) dus los. Alleen is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dat vraagt heel eerlijk en bewust naar jezelf kijken. Oeps, dat is wellicht nog moeilijker. Toch is dat de enige manier. Ga jezelf afvragen wat je in je jeugd hebt gemist aan liefde. Of anderen het waar vinden of niet, doet er totaal niet toe. Het gaat om jouw waarheid, jouw gevoel. Als je daarachter bent, vraag je je af welke conclusie je daaruit getrokken hebt, welke overtuiging je daardoor hebt gekregen. Hierboven heb ik er al een aantal genoemd, maar de jouwe kan net iets anders zijn. Schrijf dit op, zeker als je meer dan één conclusie hebt getrokken. Dat maakt het ook makkelijker voor de volgende stap.

Er zit namelijk nog een addertje onder het gras. Aan elke overtuiging kleeft minstens één emotie, zoals verdriet, pijn, boosheid. Het is daarom belangrijk in jezelf te onderzoeken welke emoties bij jouw overtuiging(en) horen. Zolang die overtuiging niet weg is, is die emotie er. Met andere woorden als je nog steeds het gevoel hebt dat de man waarvan je houdt je in de steek laat, zit er ergens diep in jezelf verborgen verdriet, pijn of boosheid. Deze onverwerkte emoties zorgen ervoor dat je hart op slot gaat. Toch gaan emoties op een gegeven moment wringen. Vroeg of laat komen ze toch naar de oppervlakte. De wond wil namelijk altijd geheeld worden. Werk je daar niet aan mee, dan kun je er zelfs ziek van worden.

Dan kom ik bij het helen en loslaten. Dat kan op verschillende manieren wat afhangt van de grootte van de wond. Je kunt de hulp inroepen van een therapeut of healer die je erbij kan helpen. In mijn praktijk heb ik al heel wat handreikingen op dat vlak mogen doen. In mijn telefonische consulten reik ik meestal een methode aan waarmee je zelf aan de slag kunt. Eén van de simpelste is Ho’oponopono, een oude Hawaiiaanse zelfhulpmethode. Deze bestaat uit vier zinnetjes die ik eerst zal noemen en daarna zal uitleggen:

Ik houd van je
Het spijt me dat ……..
Vergeef me alsjeblieft
Dank je wel

Voordat ik deze zinnetjes aanreik, heb ik samen met mijn cliënt al vastgesteld van welke belemmerende overtuiging(en) en onverwerkte emoties hij/zij last heeft. Zeg tegen jezelf ik houd van je om je onbewuste te openen. Dan ga je naar je bewuste en zeg je het spijt me dat …… Hier vul je je overtuiging in, bijvoorbeeld het spijt me dat ik nog steeds mannen aantrek die me in de steek laten. Je kunt er ook voor kiezen om een emotie te verwoorden, bijvoorbeeld het spijt me dat ik nog steeds boos ben op mijn vader omdat hij me in de steek gelaten heeft. (Je kunt ze ook allebei gebruiken, maar dan wel één onderwerp per keer.) In gedachten stuur je dit door naar je hoger zelf en daartegen zeg je vergeef me alsjeblieft. Je hoger zelf gaat ermee aan de slag, stuurt het vervolgens door naar het universum, de bron. Tegen de bron zeg je dank je wel en je gaat er vanuit dat het getransmuteerd wordt. Dat wil zeggen dat de energie verandert net zoals de energie van een kaars als je hem aansteekt verandert in vuur en licht. De negativiteit van jouw overtuiging gaat er dan vanaf.

Als ik deze methode gebruik, herhaal ik die vier zinnetjes een aantal keer. Dat doe ik om een tweetal redenen. Ten eerste omdat herhaling de beste manier is om de belemmering van die ervaring te wissen uit mijn onderbewuste. Ten tweede om mijn onderbewuste de gelegenheid te geven nog iets naar boven te laten komen. Dat kan met het eerste onderwerp te maken hebben, maar ook totaal iets anders zijn dat ook geheeld wil worden. Ik blijf de vier zinnetjes met elk nieuw onderwerp een aantal keer herhalen. Zo ga ik door totdat al mijn onderwerpen die ik opgeschreven had aan bod gekomen zijn of totdat er niets meer naar boven komt uit mijn onderbewuste. Elke dag doe ik deze oefening een keer. Als ik merk dat ik de oefening heb vergeten te doen, voel ik nog even of het inderdaad genoeg is geweest. Zo niet, dan ga ik er weer mee door.

Ho'oponoponoIk houd van dit soort eenvoudige en diepgaande methodes. Dat is ook de reden dat ik een klein boekje over Ho’oponopono heb geschreven. Mocht je erin geïnteresseerd zijn, dan kun je dat bij mij bestellen door een email te sturen naar elly@shayana.nl.

Weer terug naar de liefde. Door je negatieve overtuigingen en emoties op het gebied van liefde te verwerken en los te laten, te transformeren dus, verandert je uitstraling. Je liefdesleven verandert daardoor ook, omdat de noodzaak om te bewijzen dat je geliefde je in de steek laat, niemand van je houdt, je niet gewenst bent verdwijnt . Wie weet trek je dan die prins op het witte paard aan.

Een liefdevolle groet,

Elly de Lezenne Coulander

Kaypacha 10-17 december

Bijdrage van: Irma Schiffers

De mantra die Tom Lesscher schreef voor deze week maant ons tot rust en kalmte

Just calm down said the spider to the fly,
All that lives certainly will die,
Peace will come within the more you know,
Everything that comes will one day go.

Met het zesde Pluto Uranus vierkant op komst deze week kunnen we voor de komende weken wel wat spanningen verwachten, maar we kunnen ze kalm ondergaan omdat we weten dat altijd alles verandert, en er moet nu ook veel veranderen…!

Zie hier zijn video (Engels) met het weekrapport en de Nederlandse vertaling heb ik verzonden en is inmiddels ook onder de video geplaatst. Dus voor de Nederlandse versie, klik hier.

 

Irma Schiffers

Astrologie: Me(n)taal moeheid

Bijdrage van: Noëlle van der Bruggen

Op 24 december rond 12.00 uur s’middags loopt Saturnus eindelijk Schorpioen uit ! We beleven nu de laatste loodjes ! Mondiaal wordt de vlag uitgehangen…….ook bij mij ! Ik behoor namelijk tot de Steenbokfamilie wiens heerser, jawel, Saturnus is en waar ik dus extra gevoelig voor ben en met mijn Schorpioenascendant alles van dichtbij heb meegemaakt.

Op de eerste rang zat ik. En zo te horen aan de vele reacties die ik heb gekregen van jullie, was ik niet de enige.

Jeetje wat was dat een zware tijd, loodzwaar!

Eind februari 2012, begon het feest, toen deze zware jongen Saturnus,Saturnus dec Schorpioen voor de eerste keer in liep en na een retrograde periode stormde, nou ja, stormde..waggelde dit zwaargewicht rond begin oktober 2012 weer dit teken binnen om daar dik 2 jaar rond te blijven hangen en sindsdien voor de ene ellende na de andere te zorgen, voor iedereen en alles.

Van stormen is geen sprake helaas; deze planeet, Vadertje Tijd, doet alles op zijn gemakje, remt alles, wordt traag, stroperig, reflecterend, zwaar, hij heeft immers tijd genoeg!

Op vele vlakken kwam de waarheid aan het licht, Saturnus in Schorpioen toont, graaft, ruimt op! In alle perioden waarin Saturnus, deze oude ijzervreter, in Schorpioen staat zie je sociaal-economische en militaire dreigingen, ook dit jaar weer liep de spanning en de geweldspiraal hoog op in de wereld, we zijn er allemaal getuige van geweest en nog!

schorpioen4

Schorpioen

Schorpioen is het teken van het kind zonder stem, van (sex-) schandalen en gifbelten, van ontmaskering en onthulling van zaken die het daglicht niet verdragen, van heftige transformaties, van lood om oud ijzer: is het ene opgeruimd komt het ander er voor in de plaats.

Saturnus, onze (karma) planeet, de wachter op de drempel in Schorpioen, zorgt dat alles naar boven komt, alles wordt opgegraven, òok op persoonlijk vlak, niets blijft verborgen. Saturnus is de planeet van vormkracht, van chronisch, van beperking.

Een greep uit de CV van Saturnus in Schorpioen

*Richting eind 2012 bijvoorbeeld, maakte Saturnus een verbinding met Neptunus, de angst die wereldwijd het gezicht van Armageddon kreeg, werd hierdoor versterkt.

*De beruchte/ beroemde vierkanten tussen Uranus en Pluto, die ons dwingen dingen anders te gaan zien en die alarmbellen doen gaan rinkelen, kregen door de Saturnus-stand een extra dimensie, een heftigheid die velen hebben gevoeld in deze periode. Juist op die tijdstippen zagen we crisis, strijd en regeringswisselingen en… de opkomst van Ebola!

*De retrograde (teruglopende) beweging van Saturnus in Schorpioen maakte de zaken er niet beter op, daar waar op alle vlakken gesnakt werd naar beterschap werd de nood alleen maar hoger.

*Iedereen heeft in deze periode verlies gekend, was het niet op relatievlak dan was het wel op gebied van gezondheid of werkgebied: ontslag, inkomensvermindering maar ook regelrecht verlies van dierbaren.

Vele mensen die ik heb gesproken in deze periode hebben me verteld dat er veel oud zeer en oude stukken opgeruimd zijn en dat ze soms met lood in de schoenen verder gingen, bang voor nog meer….

Maar we komen langzaam maar zeker aan het einde van dit epos, waarin onze strijdvaardige grijsaard, met de lans in de aanslag, ons, uit het lood geslagen als we zijn, naar de uitgang manoeuvreert.

Troost u, lood is van oorsprong het metaal waaruit de alchemist goud probeerde te maken, hèt metaal van de transformatie, van zwaarte naar lichtgewicht, van melancholie naar vreugde, van donker naar verlichting.

Geen wonder dat juist dit metaal -je raadt het al- het metaal van Saturnus is, deze planeet die je laat zien wat je beperking is, wat je kwijt kunt raken, wat je verloren bent en dat de weg die je nog moet gaan, al is ie nog zo lang, de weg is naar mentale en spirituele rijpheid en volwassenheid.

24 december is het dan zover en gaan we de energie van Boogschutter beleven, niet dat Saturnus daar nu zo mooi staat, immers als vuurteken is boogschutter nou ook weer niet dè ideale achtergrond voor onze aardse Saturnus, maar in ieder geval is de energie lichter, hoopvoller, anders.

Opgelucht halen we adem, weg met die obstakels, belemmeringen. Hup, nieuwe ronde nieuwe kansen !
Tot….13 juni 2015 want dan gaat Saturnus, die dan inmiddels weer retrograde loopt, stilaan terug Schorpioen in, kunnen we alles nog eens dunnetjes overdoen, jee en ik ben al zo moe! Wat heeft Saturnus toch met Schorpioen? Tja, de heerser van Schorpioen issteenbok metaal van oudsher Mars en later komt Pluto daarbij, Pluto is Mars in het kwadraat, en weet je welk metaal er bij Mars hoort, je raadt het al, ijzer! IJzer is het symbool van brute kracht, hardheid en van duurzaamheid.

Hardheid en duurzaamheid oftewel vormkracht en tijd, spekkie voor het bekkie van Saturnus natuurlijk: een ijzersterk duo dus! Niks geen metaalmoeheid!

In september 2015 is het echt dan zo ver, dan verlaat onze held voorlopig Schorpioen, tot over 29 jaar!
Nieuwe dingen gaan een rol spelen, mensen voelen weer perspectief en gaan zich bezig houden met waarden en normen en idealen. Boogschutter is optimistisch, joviaal en actiegericht, vooruit met de geit!
Ho, stop!!!

Is Boogschutter met Jupiter als heerser ook niet het teken van geloof en metaal boogschuutergeloofsovertuigingen? Euh, wacht…, Saturnus remmer, beperker in een geloofsteken? Hoezo oogkleppen? hoezo valse profeet?  Nee hè, daar gaan we weer, wat gaat dat dan weer brengen?

Drie keer raden welk metaal er bij Jupiter hoort !

 

© Noëlle van der Bruggen

Licht in de duisternis

Bijdrage van: Bob Kukler

Leven vanuit authenciteit (verbeeld in de film IK BEN DIE IK BEN)

Bewust of onbewust voelen we allemaal dat de wereld en de mensheid een grote transitie doorlopen. Zoals Neale Donald Walsch zegt in zijn boek Als Alles Verandert, Verander Dan ook Alles (Uitgeverij Paradigma, Amsterdam 2009): ”Niets verandert ten kwade, alles verandert alleen ten goede”.

Marja de Vries beschrijft het bij de bespreking van de Universele Wet van Ritme in haar boek De Hele Olifant in Beeld (Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer 2007) als volgt: Hele Olifant in Beeld”Na de manifestatie van leven in de vorm van bewustzijn in materie, begint het proces van evolutie van bewustzijn. Terwijl we de evolutie van onze fysieke lichaam kunnen beschouwen als een onderdeel van de biologische evolutie, betreft de evolutie van het menselijke bewustzijn de evolutie van de mensheid op zielsniveau. Het totale proces van de evolutie van de mensheid op zielsniveau is het resultaat van alle individuen op zielsniveau”.

We gaan naar een ’nieuwe wereld’. Dat impliceert dat waar we vandaan komen de ’oude wereld’ is. De ’nieuwe wereld’ wordt ook wel eens ’nieuwe energie’ genoemd. Dit verwijst niet alleen naar nieuwe energiebronnen, ook al zullen er zeker heel veel nieuwe bronnen komen die voor duurzame, vrije energie gaan zorgen, maar ook naar de energie waarmee de mens leert om vanuit zijn goddelijke kern bewust de werkelijkheid te scheppen als co-creator.

Sceptici van de grote transitie die nu gaande is in een tijdperk van circa 35 jaar, zullenPhotography taken while on travel with the family to Southern Florida. zeggen: maar veranderingen horen bij alle tijden. Dat is zeker waar. Het verschil is nu dat veranderingen elkaar zoveel sneller opeenvolgen dan vroeger. Eén van mijn leermeesters beschreef dit eens heel mooi op de volgende manier. De mate van veranderingen die we als mensheid doormaakten tussen het jaar 0 en 1950 is te vergelijken met die tussen 1900 en 1950. En die is weer te vergelijken met die tussen 1950 en 1970. De mate van verandering tussen 1970 en 1980 is daar ook weer mee te vergelijken, en daarmee weer die tussen 1980 en 1985. En nu anno 2014 duurt dezelfde mate van veranderingen nog maar 6 weken of misschien nog wel minder.

Vanuit onze collectieve en individuele geloofsovertuigingen is het best lastig om met die enorme snelheid van veranderingen om te gaan. Veel mensen willen liever blijven vertoeven in de zekerheden die ze hadden, de zekerheden van vroeger. Waarom is het die mensen niet gegund om in die zekerheden te blijven vertoeven? Omdat het universum, net als wij individuele zielen, een blauwdruk in zich heeft; een universele blauwdruk. En in deze universele blauwdruk is opgenomen dat we als mensheid en ook als moeder aarde naar een hoger trillingsniveau gaan. En deze transitie vindt nu plaats; JUIST nu in deze tijd, in de eerste 25 jaar van deze nieuwe eeuw.

Wat velen onder ons verwachtten was dat er in deze tijd van transitie grote veranderingen van buitenaf zouden optreden. Sommigen hielden rekening met rampen, doemscenario’s vergelijkbaar met de zondvloed, een Apocalyps die zou leiden tot het einde van de wereld. Anderen hadden hun hoop gevestigd op een galactische federatie of Niburu, planeet X, die orde op zaken zou stellen.

En als we waarnemen wat er gebeurt en gebeurd is, dan zien we dat geen enkel extreem scenario bewaarheid worden, maar wel dat er onmiskenbaar veranderingen zijn die veel groter en intenser zijn dan ooit. We zien dat ’oud’ gedrag van de mensheid niet meer ondersteund wordt door het universum. Maar wel op zo’n manier dat we er van kunnen leren om vanuit een ontwaakte staat van bewustzijn te groeien naar een hoger trillingsniveau. Moeder aarde heeft in de afgelopen jaren meer en vooral meer ingrijpende rampen laten zien. En dit gaat de komende jaren nog wel even door. We zullen als mensheid moeten leren om op een andere wijze om te gaan met Transitiede natuur. En dan bedoel ik niet alleen dat we duurzaam moeten omgaan met de natuur en de bronnen van de natuur, maar ook dat we moeten inzien dat de natuur in alles voorziet om ons in overvloed te laten leven; overvloed aan energie, voeding, gezondheid en leefomstandigheden. We worden echt niet gezond van chemische troep in ons lijf. Of het nu gaat om bewerkte voeding, farmaceutische geneesmiddelen of de vervuiling van het milieu; het is allemaal niet zo als de natuur dat bedoeld heeft.

Ook de crisis in al zijn vormen is een uiting van het niet meer in overeenstemming zijn van ons ‘oude wereld’ gedrag en de universele blauwdruk die voorziet in een nieuwe wereld. Als wij zouden handelen conform de universele blauwdruk zou de openbaring van crises niet nodig zijn en zouden we juist ondersteund worden door het universum en zouden we juist overvloed en welzijn creëren.

De transitie gebeurt dus niet van buitenaf, maar van binnenuit. Door te ontwaken in bewustzijn en in te zien dat wat we er van gemaakt hebben, niet meer overeenkomt met de fase van de universele blauwdruk waarin we nu verkeren en zoals we zouden kunnen evolueren. En daarbij ontdekken we dat wat we er zelf van gemaakt hebben als individuele ziel ook niet overeenkomt met onze individuele blauwdruk. Waarbij het helemaal goed is dat ieders ontwaken in bewustzijn in zijn of haar eigen tempo gebeurt. Het universum geeft wel hints over hoe we onze wereld kunnen veranderen volgens de universele blauwdruk en onze eigen blauwdruk. Kijk naar de maatschappelijke crises. Kijk ook naar de ‘stroperige’ energie en de weerbarstigheid op aarde die je zelf de laatste jaren hebt ervaren.

Wat we ervaren als ‘stroperige’ energie en de weerbarstigheid op aarde zijn niets anders dan de steeds zichtbaar wordende laatste stuiptrekkingen van de oude wereld. Stuiptrekkingen die gevoed worden door egoïsme en een overmatige hebzucht naar geld en macht.

Doordat zoveel ontwaakte mensen nu hun licht laten schijnen op de loucheSONY DSC handelingen van de oude wereld -de duisternis- zien we dat steeds minder verborgen kan blijven van de misleiding, leugens en bedrog die de leiders en de machtige elite van de oude wereld gebruikelijk hanteren, en gehanteerd hebben, om de mensheid in grote onwetendheid en angst te houden. Laten we daarom onze leiders ter verantwoording roepen, en misschien nog meer, laten we inzien dat het kritiekloos volgen van onze leiders altijd een veronachtzaming is van ons eigen authentieke zelf. Laten we krachtiger en met meer mensen ons licht op de duisternis schijnen. Echt waar, we zijn op weg naar een betere wereld!

Als voorbeeld van de kracht van het authentieke zelf verwijs ik naar een op Nederland 2 uitgezonden documentaire die ik in 2011 heb gemaakt samen met Geert Verdickt over Ben Harpenau: IK BEN DIE IK BEN.

December: Geloof in jezelf

Bijdrage van: Elly de Lezenne Coulander

In de voorspellingen van november kwam al naar voren dat we echt eens naar onze waarden en normen mogen kijken om oude rotzooi los te laten. Niet alleen op het vlak van waarden en normen, maar zeker ook wat onze overtuigingen aangaat. Overtuigingen die we al heel vroeg in onze jeugd hebben gekregen en die ons nu belemmeren. Een paar voorbeelden: ik ben niet goed genoeg, ik ben niets waard, ik deug niet, niemand houd van me. In deze decembermaand ligt dat nog prominenter in het orakel. We zijn er dus nog niet mee klaar. Er is nog werk aan de winkel en op een of andere manier worden we daar met onze neus op gedrukt. Dus pak het op, want het gaat nu op een redelijk soepele manier.

Wat daarbij helpt is dat er een innerlijke groei aan zit te komen die als het ware nog geboren moet worden. Ze zit nog net niet in het geboortekanaal, maar de geboorte duurt heus niet lang meer. Is die eenmaal ingezet, dan kan het heel snel gaan. Die innerlijke groei zorgt ervoor dat we meer in onszelf gaan geloven, omdat innerlijke onzekerheden gaan verdwijnen. Uiteraard is dat voor de een meer dan voor de ander. Dat zorgt er weer voor dat we niet meer klakkeloos aannemen wat de media ons voorschotelen. Door het gemak van internet zijn we in staat alle informatie te vinden die we nodig hebben om een eigen oordeel te vormen. cirkelvanliefde72Langzaam maar zeker gaan we steeds bewuster in het leven staan en dat bewustzijn blijft op een rustige manier toenemen. Er wordt van ons gevraagd om liever te zijn voor onszelf. Onszelf die liefde te geven waarnaar we zo verlangen en vaak van een ander verwachten, maar niet altijd krijgen.

 

December is de maand waarin creativiteit een aardige rol speelt. Kijk ik niet van op, want deze maand is toch de pakjesmaand van het jaar. Niet alleen het maken van surprises vraagt creativiteit, maar ook het kopen of maken van cadeautjes. Een mooie gelegenheid om het kind in ons weer naar buiten te laten komen. En wie kunnen ons daar beter toe verleiden dan kinderen zelf. Het is ook de maand waarin we de geboorte van Jezus vieren, dus alle ingrediënten zijn aanwezig om ons weer eens even kind te voelen.

Het lijkt er voor mij op dat er een nieuwe tendens aankomt als het gaat om relaties, maar dat kan nog wel een poosje duren. Er is uiteraard al veel veranderd met betrekking tot relaties. De man/vrouw relatie heeft haar monopolie al lang verloren en deelt haar positie met de man/man en vrouw/vrouw relaties. Het is nog niet duidelijk wat die verandering zal zijn. Je zou kunnen zeggen dat de goddelijke architect er nog mee bezig is. Ik ben benieuwd.

Nattigheid zou er deze maand ook nog wel eens kunnen zijn. Zoveel nattigheid dat hele (bevolkings)groepen daar last van krijgen. OLYMPUS DIGITAL CAMERADat zou op een onverwachte negatieve manier kunnen gebeuren. Het hoeft niet om echte nattigheid te gaan. Het kan ook zijn dat er ergens een aardbeving is of dat er een ongeluk gebeurt waar veel mensen bij betrokken zijn. Nu is dat niet een leuk onderwerp om de laatste voorspelling van het jaar mee af te sluiten, maar ook dit soort gebeurtenissen horen bij het leven.

 

De strekking van de voorspellingen met het Siberische stenenorakel voor Gewoon-Spiritualiteit zijn algemeen. Het is ook mogelijk persoonlijke voorspellingen te doen. Zou jij het leuk vinden om een persoonlijke voorspelling te krijgen voor het jaar 2015? Stuur me dan een mail (elly@shayana.nl), dan spreken we datum en tijd af voor een telefonisch consult en informeer ik je over de kosten. Ik neem het gesprek op en stuur het na afloop via de mail naar je toe.

© Elly de Lezenne Coulander  – december 2014

Kaypacha – astrologie voor 3-10 december

Bijdrage van: Irma Schiffers

Een mooie verhandeling van Tom Lesscher over de astrologische tendensen van deze week en de komende periode van opschoning. De Nederlandse vertaling is zojuist naar hem toegestuurd, maar op dit moment uiteraard nog niet geplaatst. Zie de transcript-vertaling eventueel alvast hier:

 

© Irma Schiffers

 

Tom ‘Kaypacha’ Lesscher nu in het Nederlands

Bijdrage van: Irma Schiffers

Astroloog ‘Kaypacha’ (Tom Lesscher) is zo’n beetje mijn grootste favoriet, die ik  dan ook wekelijks volg met zijn ‘Pele-report’. Een prachtmens (en een echte authentieke Leeuw) die heel veel doet om de verschuiving naar het nieuwe tijdperk (the new paradigm) te begeleiden. Hij geniet dan ook terecht van een grote populariteit in de hele wereld. Onlangs was hij in Nederland voor een lezing en een weekend-workshop, maar helaas, helaas; ik was niet in de gelegenheid om daarheen te gaan.  Misschien een volgende keer wanneer hij ons land weer aandoet.Tom Lesscher

Wel ben ik vrienden met hem op Facebook en we hebben weleens wat mailcontact o.a. over een aantal van mijn artikelen die daar geplaatst werden en onze overeenkomstige onderwerpen.

Afgelopen week van dinsdag op woensdagnacht kwam zijn weekrapport weer binnen per video. En ik dacht bij mezelf: waarom zou ik het niet meteen in het Nederlands vertalen voor al diegenen die hem vanwege de Engelse taal niet kunnen volgen…? En dat deed ik. Tom was helemaal ‘amazed’ en blij, zo liet hij mij vanuit Egypte weten, dus ik zal dat iedere week blijven doen. De vertaling (Dutch) staat voortaan onder de wekelijkse mantra onder zijn video. Dus voor wie geïnteresseerd is in wat hij te zeggen heeft, zie hier de video van afgelopen week met Nederlandse vertaling, maar ook de komende rapporten zullen daar in het Nederlands komen te staan zodra ik ze vertaald heb.

Hier de Nederlandse vertaling (in transcript) zodat je kunt meelezen tijdens de video wanneer je beide schermen open zet naast elkaar.

 

© Irma Schiffers

Ik ben tegenwoordig zelfstandig en voortaan te consulteren op mijn eigen lijn: 0909-0501 (eveneens voor 0,90 cent per minuut)

Alle artikelen worden belangeloos geschreven ten bate van ‘humanity’ en mogen verspreid worden, mits voorzien van bronvermelding (conform de auteursrechten)