Maandelijks archief: juni 2014

Uurhoekastrologie, of een kamer met uitzicht

Bijdrage van: Noëlle van der Bruggen

“Kunt u voor mij een driehoek trekken?”, werd mij laatst gevraagd. Of “kan ik een uurklokhoek krijgen?”
Zo wordt ik dus regelmatig gebeld om te vragen of ik bovenstaande dingen kan doen, of dat ik een “klokwerk” kan maken, waarop ik, als ik een een jolige bui ben, vertel dat ik geen klokkenmaker ben, een grap die trouwens steevast niet aankomt. Soms corrigeer ik de persoon wat schoorvoetend.en vraag:”u bedoelt een uurhoek”?planetaire klok

Maar maakt u niet sappel, meneer of mevrouw, ik plaag u maar een beetje!
Mensen, het is ook een term die het menselijk brein moeilijk kan rijmen, het woord “uur”heeft met tijd te maken, en het woord “hoek”met afmetingen, twee zaken die moeilijk te verenigen zijn, zelfs voor wezens als wij, die toch gewend zijn ruimte en tijd te denken.
Tijd wellicht voor een kleine handleiding, immers “onbekend maakt onbemind”, en met de uurhoekastrologie hebben we een prachtig instrument in handen om vragen te beantwoorden.

Een venster met helder uitzicht, een uitzicht op de eeuwige beweging der planeten.
De uurhoekastrologie komt voort uit een van de oudste takken van de astrologie en was al bekend bij de oude Babyloniërs.

Omdat toen de drie mysterie- of buitenplaneten: Pluto, Uranus en Neptunus nog niet bekend waren, werkt de uurhoekastrologie met het principe van 7, de 7 bekende “lichten” aan de hemel: de zon, de maan, Jupiter, Saturnus, Mars, Venus en last but not least Mercurius.

De slimmeriken zullen nu zeggen: ja maar het feit dat die drie nog niet ontdekt waren, wil toch nog niet zeggen dat ze geen werking hebben?

Klopt, maarook  de Ouden waren zo gek nog niet, ze wisten dat de kosmische werkingssfeer op aarde bestond, bestaat en altijd zal bestaan uit het 7-voudige principe, dat wil zeggen de zonnewerking, maanwerking, Jupiterwerking enz.
Ook zonder aarde is deze werking aanwezig, in het hele heelal.

De drie nieuwkomers zijn in wezen “gespiritualiseerde” energieën van de drie persoonlijke planeten, te weten Venus, Mars en Mercurius.
Pluto heeft een Marswerking, zeg maar Mars in het kwadraat, zoals Neptunus een Venuswerking heeft en Uranus een Mercuriuswerking Ze voegen aan de uurhoek(!)astrologie dus eigenlijk “niets” toe.
De drie mysterieplaneten zijn ook ontdekt in tijden dat de wereld toe was aan een nieuwe fase, zo wordt Pluto bijvoorbeeld geassociëerd met plutonium, de tijd waarin kernsplitsing actueel werd.

Het grijze verleden? Nee hoor, de ouden waren lekker concreet, niks geen wazig verleden, gewoon antwoord geven op de gestelde vraag, ze waren praktisch ingesteld.
Dat moesten ze ook wel, vaak hing van een goed antwoord het leven van iemand af of het slagen van een levensbelangrijke onderneming, of het terugkrijgen van bijeengeschraapt bezit.

berekenen van uurhoekenZoals de sjamaan zorg droeg voor het welzijn van zijn volk zo had de uurhoekastroloog voorheen ook een centrale rol in de gemeenschap.
Met de uitbreiding van allerlei orakel-, devinatie- en toekomstvoorspelmethodes en vooral met de komst van de moderne astrologie is de uurhoekastrologie wat achterop geraakt.
Jammer, want met deze methode hebben we een krachtige en efficiënte methode te pakken om heel concreet allerlei vragen te beantwoorden.

Het trekken van een uurhoek doe je op het moment dat je als astroloog de vraag voor het eerst hoort en duidelijk hebt en als je zeker weet dat de vrager en jijzelf op èèn lijn zitten.
Dan trek je de uurhoek, wat eigenlijk gewoon een horoscoop is van de vraag, dus niet van de persoon, maar echt van de vraag.

Zo kent de vraag dus ook een geboortemoment en dus een geboortehoroscoop.
Eigenlijk zijn alle horoscopen ook uurhoeken, de naam komt van het verschil tussen de plaatselijke sterrentijd en de rechte klimming (lengtemeridiaan) van een hemellichaam.
Moeilijk? Maar breek er je hoofd niet over, allerlei computerprogramma’s nemen tegenwoordig functies van het overbelaste brein der mensen over, zo ook in de astrologie! Zij berekenen in een nanoseconde een perfectie horoscoop.

De duiding gebeurt aan de hand van allerlei regels en wetten die voor de uurhoekastrologie anders zijn dan voor de “gewone” astrologie. Toch is en blijft het astrologie en de interpretatie heeft daar dan ook veel van weg.

Bij een goede duiding kan heel veel onthuld worden, allerlei vragen kunnen beantwoord worden. Ik heb in de lange jaren dat ik uurhoeken duidt al heel wat verbazingwekkende uitslagen gehad. Als de vraag goed gesteld is, het eerste tijdstip van de vraag gerespecteerd wordt, de regels in acht genomen worden, dan is het antwoord altijd verhelderend en correct.

Zelden heb ik een incorrect antwoord gehad, niet alleen omdat ik goed duidde maar juist omdat het antwoord altijd in de sterren staat geschreven. Als er ooit een fout antwoord was dan kwam dat door een foutieve interpretatie òf het feit dat de vrager de vraag al meerdere keren had gesteld aan allerlei personen, dan “verwatert” de uurhoek ook.
Mits goed geduid is de uurhoekastrologie een kamer met uitzicht op allerlei dimensies van het menselijk bestaan.

Een kamer met een venster wat uitkijkt op heden, verleden en toekomst. En de helderheid van het uitzicht staat symbool voor de transparante antwoorden die het oplevert!
© Noëlle van der Bruggen

Noëlle is telefonisch te consulteren via Antwoorden en inzichten en Star Mediums. En daarnaast zal zij regelmatig artikelen plaatsen over wat er gaande is, dus houd dit blog in de gaten (of volg ons per email, zie linksboven)

Dit artikel mag in zijn geheel worden overgenomen en verspreid, mis voorzien van bronvermelding

Voorspellingen voor juni 2014

Bijdrage van: Elly de Lezenne Coulander

Voorspellingen met het Siberisch Stenenorakel voor juni 2014

Ziekmakend beleid ziektekostenverzekeringen

Het eerste wat me opvalt als ik het Siberische stenenorakel heb gegooid, is hoe ziekmakend er met geld van anderen wordt omgegaan de komende tijd. Nou ja, de komende tijd, dat is al een tijdje zo en het is wel de bedoeling dat daar een keer verandering in komt. Eén van de belangrijkste sectoren waarin ziekmakend met geld van anderen wordt omgegaan, is de banksector. Daar zijn de meesten van ons ongetwijfeld bewussyberisch stenenorakelt van sinds er banken kapseisen. Er zullen ongetwijfeld nog meer misstanden naar boven komen.

Inmiddels is er een andere sector bijgekomen die behoorlijk ziekelijk aan het worden is en dat is de sector van de ziektekosten-verzekeraars. Zij werken met het geld van hun verzekerden, ons geld dus. Daar is op zich niets mis mee. Wat er wel mis is, is dat de kosten voor ziektekostenverzekeringen de pan uitrijzen. En wat zien zij nu als de oplossing? Weer terug gaan naar een tijd die toch al redelijk ver achter ons ligt, namelijk de tijd van uithuwelijken. De meeste ziektekostenverzekeraars willen nu zelf gaan bepalen aan welke arts wij uitgehuwelijkt worden. Hoe verzinnen ze het! En minister Schippers werkt daaraan mee. Het plan is nu een nieuwe ziektekostenverzekering in het leven te roepen waarin de verzekeraars deze macht ook krijgen.

En dat zou meer gezondheid tot gevolg hebben? Lijkt me niet. Hoe kan zoiets nu tot een betere gezondheid leiden als de mens zelf niet meetelt? Het is toch van de gekke dat we eerst verplicht worden een verzekering af te sluiten waar we toch echt wel een behoorlijk bedrag voor moeten betalen en dan niet zelf mogen bepalen wat we kopen? Zie je jezelf al bij de bakker binnenstappen en dan niet mogen bepalen welk brood je wilt kopen? Dat staat nu dus te gebeuren met ziektekostenverzekeringen. We mogen straks niet meer kiezen met welke dokter of specialist we in zee willen gaan. Dat gaat de verzekeringsmaatschappij bepalen. Hoe kunnen zij nu weten met welke arts ik een klik heb en met welke niet. Het menselijke aspect wordt hierdoor volledig buiten beschouwing gelaten. En dat is dus ziekmakend omgaan met het geld van anderen. Zoek naar de oorzaak in plaats van symptomen bestrijden.

Het grappige is dat we in Nederland een wet hebben die duidelijk aangeeft dat eerst de oorzaak moet worden aangepakt en als dat niet lukt, dan pas symptoombestrijding aan de beurt is. Deze wet heet de Arbowet, een wet waar werkgevers en werknemers sinds 1994 mee te maken hebben. Een wet die bedoeld is om werknemers veilig en gezond te laten werken. Als verzekeringsmaatschappijen dat nu eens zouden hanteren, dan kwamen ze niet op de idee om ziekmakend met geld van ons om te gaan. Wat ze nu willen gaan doen, is het paard achter de wagen spannen.

Niet verbazend dus dat het orakel me laat zien dat de communicatie niet helemaal lekker loopt. Er is geen helderheid, er kan miscommunicatie ontstaan. Dat verbaast me niet, omdat ook de planeet Mercurius retrograde gaat lopen in juni en die zorgt in zo’n periode vaak voor miscommunicatie.

Van ons wordt gevraagd niet zo maar alles aan te nemen van alle informatie die naar ons toekomt. Wees kritisch, verdiep je in de onderwerpen die je aangaan of die je raken. Stel vragen, neem geen genoegen met oppervlakkige antwoorden en vraag door.

Wat daarbij zal helpen is dat we in een proces terecht komen waardoor we bewuster in het leven komen te staan. Ik noem dat altijd dat onze oogkleppen wijder gaan staan. We beter overzicht krijgen over ons eigen leven en wat er om ons heen gebeurt. Nog steeds zijn er mensen die daar bang voor zijn en ervoor weg zullen lopen. Dat is jammer, want des te bewuster we leven des te meer invloed we op ons eigen leven hebben.

De economie zal nog wel wat onrustig blijven. Er kunnen namelijk nog wat konijnen uit de hoge hoed te voorschijn komen. Dat kan zowel positief uitvallen als negatief. Toch zie ik een verbetering in de werkgelegenheid. Het duurt nog wel even voordat deze helemaal is doorgezet. Met even bedoel ik langer dan een jaar en wellicht zelfs twee jaar. Voordat we er helemaal bovenop zijn en weer volop kunnen genieten, stroomt er nog wel wat water door de Rijn. Maar het lijkt erop dat we wat onze financiën betreffen weer de goede richting uitgaan.

In ieder geval zullen we deze maand nog wel te maken krijgen met onverwachte dingen. Vrienden, collega’s en andere groepen mensen waar je deel van uitmaakt, kunnen onverwacht uit de hoek komen. Dat kan heel ludiek zijn, maar ook schokkend, baanbrekend of bizar. Handig om te weten, want het kan ervoor zorgen dat je in balans blijft als jij met iets onverwachts te maken krijgt.

——————————————————————————

Siberisch Stenenorakel

Het Siberische stenenorakel gebruik ik bijna dagelijks in mijn telefonische consulten, omdat het me helpt sneller bij het antwoord te komen op de vragen die me gesteld worden. De stenenwereld is namelijk de alleroudste op aarde waardoor stenen informatie over miljoenen jaren bezitten. Van die oeroude kennis maakten sjamanen in de bergen van Altai (Siberië) gebruik door met stenenorakels te werken. Door met de stenen te gooien kregen ze informatie over verleden, heden en toekomst en ook over je spirituele ontwikkeling. Mensen uit de stam gingen daarom regelmatig naar de sjamaan om advies te vragen over verschillende onderwerpen zoals gezondheid, relatie, gezin. Met dat advies konden ze zich voorbereiden op de toekomst of ervaringen uit het verleden of heden oplossen.

Mensen gingen ook naar de sjamaan als ze ziek waren, omdat hij tegelijkertijd de heler van de stam was. Naast het orakelen en helen had de sjamaan nog meer taken. Hij, maar het kon net zo goed een zij zijn, zorgde ervoor dat de zielen van overledenen op hun bestemming kwamen, ging op zoek naar verloren zielen, kon in de toekomst kijken, kreeg visioenen waar er kuddes dieren waren voor voedsel voor de stam of over gevaren die de gemeenschap bedreigden. Nu zouden we zeggen dat hij eigenlijk dokter, pries¬ter, maatschappelijk werker, adviseur en mysticus in één is. ‘Multi tasking’ heet dat in het moderne jargon.

Om al die taken te kunnen uitvoeren, hadden ze hun eigen totemdieren voor het contact met de dierenwereld. Ook legden ze contact met de geesten- of godenwereld. Daarvoor reisden ze regelmatig
naar en in de bovenwereld, middenwereld en onderwereld. Door hun intensieve contact met de midden- en onderwereld konden zij horen wat de stenen hen te vertellen hadden. Het Siberische Stenenorakel is door Siberische sjamanen naar Nederland gebracht.

Ben je nieuwsgierig geworden en zou je er ook mee willen leren welogo shaYanarken, dan kun je bij mij terecht. In één dag kun je het leren en daarna is het oefenen, oefenen, oefenen. Net als leren lopen. Dat heb je ook niet in één dag voor elkaar. Heb je het eenmaal onder de knie, dan kan het stenenorakel je helpen vragen van jezelf en van anderen te beantwoorden. Wil je daar meer over weten, mail dan naar elly@shayana.nl.
Elly de Lezenne Coulander

 Elly is voor telefonische consulten bereikbaar via Antwoorden en inzichten

 

 

XTC in ons drinkwater?!

Water was de afgelopen week weer in het nieuws. Helaas negatief, omdat er afvalstoffen van xtc in werden aangetroffen. Dat betekent dat er dus ook xtc in ons drinkwater zit. En als je dan bedenkt dat we – net zoals de aarde trouwens – voor 70% uit water bestaan, mogen we ons daar best wel zorgen over maken. Water is van vitaal belang voor ons. De meeste mensen zullen denken, dat kun je er toch uitfilteren, dan is dat probleem ook weer opgelost. Helaas, zo werkt het niet. Laten we daarom de weg van water eens volgen. Let’s go with the flow.

Waterelement
Water is één van de vier belangrijke elementen aarde, water, vuur en lucht die ons bestaan faciliteren. Zonder aarde is er geen plek om te leven. Zonder water en lucht functioneert ons lichaam niet en sterft het. Zonder vuur is er geen licht (de zon is een vuurbal) en hebben we het koud wat onze overleving ook in gevaar brengt. Van deze vier is water het bijzonderste element. Het kan zowel vloeibaar, vast als vluchtig zijn. We kennen water door water uit de kraan, in de rivier en in de zee. Dan is het stromend water, dus vloeibaar. Stromend water heeft ook een enorme kracht. Het kan rotsblokken polijsten, raderen laten draaien en energie opwekken, de zogenaamde waterkracht. Stromend water kan ook verwoestend zijn, zoals wanneer een rivier buiten zijn oevers treedt en bij een tsunami. De kracht van water mogen we dus niet onderschatten.

Door temperatuurverschillen verandert water. Heet water geeft stoom af. Dan is het dus vluchtig. Het vormt condens als het op het raam of de tegels neerslaat. Condens kan ook verder opstijgen en zich tot een wolk samenklonteren. Een regenwolk, waaruit het water weer als druppels, sneeuw of hagel naar de aarde terugkeert. Als water erg koud wordt, wordt het namelijk ijs en dat is eigenlijk een bijzonder proces.

IJspret
Menig schaatser zal het wellicht weinig interesseren, maar het is heel merkwaardig dat ijspret überhaupt mogelijk is. Schaatsen kan alleen omdat ijs op water drijft en dat maakt water tot een uitzondering in de natuurkunde. Wanneer bij een willekeurige vloeistof de vloeibare fase gemengd wordt met de vaste fase, dan zal de vaste stof zinken. Een staaf ijzer zinkt in gesmolten ijzer en een nieuw blok frituurvet zal in een pan met gesmolten vet naar de bodem zakken. Bij water is het net andersom. IJs, de vaste fase, drijft op water.

Water is een van de weinige substanties die uitzet bij overgang van de vloeibare naar de vaste vorm en dat is nou precies de reden waarom ijs op water drijft. Water gedraagt zich echter niet alleen vreemd rond het vriespunt. In totaal wijkt het gedrag van water op 37 punten af van het gedrag van ‘gewone’ vloeistoffen als alcohol, ether en olie. Buiten het afwijkend fysisch gedrag van water zijn er andere ontdekkingen, die de wetenschap voor raadselen stellen. Het geheugen van water bijvoorbeeld.

Het geheugen van water
Steeds meer mensen beseffen dat water een sterk geheugen heeft of dat water een levenskracht kan hebben. Deze levenskracht kan uit het water verdwijnen en er ook weer in worden teruggebracht. Ra ra hoe zit dat?

De Franse wetenschapper Jacques Benveniste publiceerde aan het eind van de tachtiger jaren van de vorige eeuw een artikel in het vooraanstaande wetenschappelijk tijdschrift Nature waarin hij de resultaten van experimenten beschreef met zeer hoge verdunningen van een biologisch actieve stof in water. De oplossing werd tienvoudig verdund en deze verdunnings-stap werd steeds herhaald. Met de verdunningen werden experimenten uitgevoerd. In het artikel in Nature werd beweerd, dat de hoge verdunningen nog steeds biologisch actief waren. Dit was volgens de toen geldende theorieën onmogelijk omdat er door de vele verdunningsstappen geen actieve bestanddelen meer in het water aanwezig konden zijn. Klassiek geredeneerd zal bij toenemende verdunning de activiteit van een oplossing afnemen. Er zijn immers steeds minder actieve moleculen in de oplossing aanwezig en wat er niet is kan ook niet actief zijn, was de toen heersende mening. De groep van Benveniste vond tijdens de experimenten met hoge verdunningen andere resultaten. Tot ieders verba¬zing bleek dat de hoge verdunningen nog wel degelijk activiteit vertoonden. Vanaf een bepaalde verdunning bleek de activiteit van hun oplossingen ineens weer toe te nemen om vervolgens bij toe¬nemende verdunning weer af te nemen.

Later experimenteerde men met veel hogere verdunningen. Verdunningen waarin de kans op het vinden van een molecuul van de actieve stof vrijwel nul is. Bij deze experimenten vond men een ander merkwaardig verschijnsel. De activiteit nam met hogere verdunningen toe, dan weer af, enzovoort. Men ontdekte ook dat het belangrijk was om bij elke verdunnings-stap stevig te schudden. Het waren vreemde resultaten en over de betekenis ervan wordt nog steeds gestreden.

Omdat Benveniste zelf sceptisch was over het onderzoek, publiceerde hij dit pas vier jaar na deze experimenten. Dit kostte hem zijn wetenschappelijke carrière. Hoewel Benveniste wellicht geen waterdicht wetenschappelijk bewijs had gevonden, is het wel duidelijk dat hij op een wonderlijk verschijnsel gestuit was. Een verschijnsel dat met de huidige wetenschappelijke theorieën (nog) niet te begrijpen of te verklaren is. De vreemde effecten, die Benveniste waarnam hebben in de volksmond de naam ‘het geheugen van water’ gekregen. Benveniste gebruikt zelf liever de term ‘de informatie in water’. Het is het onderliggende principe van de homeopathie.

Informatie in water
We borduren even verder op de term informatie in water. Op een gegeven moment kwam de Japanse arts Masaru Emoto in beeld. Hij werkte al jaren met water, zijn patiënten werden er beter van en hij maakte zich (dus) niet erg druk om wetenschappelijk bewijs. In feite gebruikte Emoto het geheugen van water in zijn praktijk. Voor het informeren van water gebruikte Emoto een magnetic resonance analyzer, kortweg MRA. Met de MRA diagnosticeerde hij zijn patiënten. Aan de hand van de diagnose informeerde hij water, dat hij vervolgens zijn patiënten gaf. Emoto zelf bleef zich afvragen of er een manier was om aan te tonen, dat water de informatie werkelijk opnam of dat het water veranderde.

Op een dag hoorde hij een vraag, die een grote ommekeer zou gaan betekenen in zijn bestaan. “Zouden er twee sneeuwvlokken bestaan, die hetzelfde zijn?” vroeg iemand. Emoto overwoog of hij de informatie, wanneer die inderdaad in het water opgeslagen zou zijn, terug kon vinden in ijskristallen. Anders gezegd, andere informatie zou wellicht andere kristallen geven! Het was het begin van een ontdekkingsreis, die tot vandaag voortduurt: het fotograferen van ijskristallen. Dat viel in het begin niet mee. Het maken van foto’s in een vrieskast bij -5°C is ook niet een ideale experimentele omstandigheid. Bijna 15 jaar en vele foto’s verder, zijn de resultaten imponerend.

Hoe ging hij te werk? Hij vulde een buisje met gedestilleerd water en schreef er een intentie op waarna dat vervolgens in de vriezer verdween. Het daarna gevormde ijs werd in dunne plakken ge¬sneden waarna de kristallen werden gefotografeerd. Toen bleek dat de structuur van die kristallen afhankelijk is van de informatie die het water is gegeven. Op dezelfde manier heeft hij ook kristallen onderzocht van bijvoorbeeld water uit vervuilde rivieren, water dat door een geestelijke gezegend is, water dat is blootgesteld aan verschillende soorten muziek en water dat door Jomanda is ingestraald. Tussen al deze plaatjes bleken opmerkelijke verschillen te zitten. Woorden als liefde, haat, ziel, duivel en dank je hadden invloed op de kristalstructuur van het ijs. Dat gold ook voor verschil¬lende soorten muziek.

De volgende foto’s van Masaru Emoto laten duidelijk het verschil zien tussen gewoon kraanwater en kraanwater waaraan de informatie liefde is toegevoegd. De structuur is totaal verschillend. Onbehandeld kraanwater heeft een chaotische structuur, terwijl het kristal van water waaraan de informatie liefde is toegevoegd er heel gestructureerd en adembenemend mooi uitziet. Een enorm verschil en daarmee laten deze foto’s ook zien hoe belangrijk het is welke informatie water van ons meekrijgt. We bestaan toch voor het grootste deel uit water en dat water voorziet onze organen, weefsels en cellen van voeding en laat daar tegelijkertijd de imprint achter van de energetische informatie.

onbehandeld kraanwater

Onbehandeld kraanwater

zelfde kraanwater plus liefde

Zelfde kraanwater plus liefde

 

Kolkend water
Er zijn nog meer mensen, die zich bezighouden met kristallisatiebeelden. Zo deed het voormalig IRT in Cappenberg (D) onderzoek naar water en gebruikt de firma Hagalis (D) kristallisatiebeelden om de kwaliteit van water vast te leggen. Uit hun onderzoeken kwam naar voren dat leidingwater uit Stuttgart na een uur roeren er heel anders blijkt uit te zien dan hetzelfde water daarvoor. Er is namelijk meer structuur na het roeren, dan ervoor. Hoe kan dat?

Net zoals het menselijk lichaam een natuurlijke manier van bewegen heeft waardoor de kracht en de vitaliteit van het systeem in stand worden gehouden, heeft water dat ook in de vorm van de kolkende beweging. In het algemeen kunnen we zeggen dat water een groot deel van zijn levenskracht verliest, wanneer het door kilometerslange waterleidingen wordt gestuwd. In deze waterleidingen kan het water namelijk geen kolkende bewegingen maken. Het water dat bij ons uit de kraan komt, ver¬keert daardoor in een onnatuurlijke staat met weinig levenskracht.

In veel steden in onze moderne wereld wordt gerecycled water gedronken. Op zich is dat niets nieuws, want water wordt door de natuur eindeloos gerecycled in een gesloten systeem. Maar de natuur doet het op een manier die ervoor zorgt dat het water zijn levenskracht telkens terugkrijgt en dus herstelt. De mens daarentegen doet het op een manier die ervoor zorgt dat er aan bepaalde hygiënevoorschriften wordt tegemoetgekomen. En daarin zit dus het verschil. Als we gaan roeren, brengen we weer levenskracht in het water. Als we tijdens het koken in een pan soep roeren, brengen we dus levenskracht in de soep.

Zuiver water
Als we ons dit allemaal realiseren, kunnen we grote vraagtekens zetten bij de zuiverheid van ons kraanwater. De fysieke verontreinigingen kunnen we er wel uithalen. De chemische zuiverheid is in Nederland best wel vrij goed. Deze wordt ook voortdurend gecontroleerd en getest bij het zuiveren. Wel is het water op de ene plek beduidend anders dan op de andere: de smaak kan verschillen, maar ook de aanwezigheid van alg en dergelijke verschilt nogal.

Toch is het nog steeds lastig om zogenaamde endocriene stoffen (afvalwater van ziekenhuizen e.d.) uit het water te halen. Deze endocriene stoffen zijn afkomstig van hormoonpreparaten. Het is niet ondenkbaar dat het de nodige invloed op ons milieu heeft. Zo werd een jaar of vijfentwintig geleden bekend dat een aantal vissoorten werd bedreigd, omdat er veel meer vrouwtjes dan mannetjesvissen waren. Ook veel mensen hebben hormonale problemen zonder dat er een oorzaak is aan te wijzen.

Nu we weten dat water zo gemakkelijk van structuur verandert door informatie eraan toe te voegen, is er nog een ander aspect waarvan we ons bewust moeten zijn als het om zuiverheid gaat. Iets waar we niet alle dagen bij stilstaan, maar waar we wel elke dag een bijdrage aan leveren. Het geheugen van rioolwater bevat namelijk de energie van urine en uitwerpselen. We kunnen ons afvragen of de energie van drugs zoals xtc, die we toch ook uitscheiden via urine en ontlasting, al niet veel langer in ons drinkwater zit.

Dan is er ook nog ons regenwater. De energie in een gerecyclede druppel water verschilt sterk van de energie in een regendruppel. Als de regendruppels dwars door de vervuilde lucht vallen die boven een stad hangt, absorberen ze niet alleen gifstoffen, maar ook de energetische signatuur van de luchtvervuiling. Als deze regen opgevangen, verzameld en opgeslagen wordt, blijft deze vergiftiging en signatuur voor onbepaalde tijd in het watergeheugen opgeslagen. Dus hoe zuiver is ons water eigenlijk.

Luisteren naar water
Van alle kanten krijgen we te horen dat we minimaal 1,5 maar liever nog 2 liter water per dag zouden moeten drinken. De meeste mensen drinken dus dagelijks ‘dood’ water met mogelijkerwijs nog wat endocriene stoffen plus informatie van urine, uitwerpselen, inmiddels dus ook drugs en wie weet wat er nog meer aan informatie in het water zit. Zonder dat we er erg in hebben, krijgen we door water dus heel wat informatie binnen die we eigenlijk niet willen.

Nog een paar foto’s van Masaru Emoto waarbij we ons kunnen afvragen hoe gezond het is als wij water drinken dat iemand – ongetwijfeld onbewust – heeft opgeladen met de woorden je maakt me ziek. Of als we naar heavy metal muziek luisteren. Deze waterkristallen tonen de volgende structuur.

je maakt me ziek

Je maakt me ziek

heavy metal

Heavy metal

 

Is het dan nog vreemd dat op die grote muziekfeesten met heftige muziek zoveel agressie kan voorkomen? Water staat toch ook voor onze gevoelens. Als ik deze foto’s vergelijk met de kristallisatie-beelden van Bach’s Pastorale en healingmuziek, kies ik toch liever voor deze laatste om mijn lichaamsvocht mee te beïnvloeden. En jij?

Beethoven

Beethoven – Pastorale en rechts healingmuziek

Healingmuziek

 

Als het toch nog lastig is te geloven dat watergeheugen ons lichaam negatief kan beïnvloeden, kijk er dan eens op de volgende manier naar. Als we een CD chemisch analyseren vinden we de componenten terug waaruit deze is opgebouwd: enkele kunststoffen en een aantal andere componenten. Net als we bij analyse van bijvoorbeeld drinkwater water vinden en kleine hoeveelheden mineralen. De muziek op de CD vinden we bij chemische analyse niet terug. Zou iets dergelijks ook met water het geval kunnen zijn? Kijken of analyseren we wel op de goede manier of… wordt het tijd om naar water te gaan luisteren?

Water vitaliseren
Blijft het moeilijk om naar water te luisteren, ga dan eens proeven samen met een aantal vrienden of met je gezinsleden. Neem allemaal een schaaltje water en houd dat een aantal minuten in je handen terwijl je alleen maar aan positieve ervaringen denkt: een liefdevolle ervaring, een successtory, een heerlijke massage, de geboorte van je kind. Zet dan de schaaltjes allemaal neer. Ruik aan en proef dan eens van het water dat door de anderen is vastgehouden. Je zult merken dat het allemaal anders ruikt en smaakt. Dit is een manier om water te vitaliseren. Omdat positieve gedachten een hogere trilling hebben dan de negatieve informatie die in het water zit, til je als het ware de negatieve trilling naar een hoger niveau waardoor haar negativiteit wordt getransformeerd.

Er zijn nog andere mogelijkheden om water te vitaliseren.

Vitalisator
Dit zijn apparaten die de schadelijke trillingen in water te niet kunnen doen en water energetisch zijn levensopbouwende krachten weer terug geeft. Ze zijn er in diverse soorten. Op eenvoudige en goedkope wijze is het mogelijk om een kan water te vitaliseren. Daarnaast kun je ook de waterleiding (direct na de watermeter) voorzien van een vitalisator. Vitaliseren heeft als bijkomend voordeel dat je veel minder last hebt van kalk in het water. Het wordt er niet uitgehaald, maar klontert een beetje samen en zet zich veel minder af op verwarmingselementen en dergelijke.

Roeren
Een andere mogelijkheid (die al eerder genoemd is) om water ‘op te peppen’ is door het te roeren en er zo weer wat leven in te krijgen. Een linksdraaiende beweging geeft daarbij andere informatie dan rechtsdraaiend. Het beste resultaat krijg je als je achtjes draait (een lemniscaat). Dat geldt ook voor soep en dergelijke. Als je roert vitaliseer je. De vraag is even waarmee: denk positief, geef het water de boodschap die je graag wilt.

Emoto-manier
Gebruik de foto’s van waterkristallen van Masaru Emoto door ze onder de kan te leggen of helende boodschappen die je op de kan of het glas plakt. Dat hoeven niet altijd woorden te zijn. Ook foto’s, tekeningen of geometrische figuren hebben effect. Bijvoorbeeld symbolen uit de heilige geometrie of graancirkelfiguren.

(Half)edelstenen/kristallen
Wat veel gedaan wordt is (half)edelstenen of kristallen in de waterkan doen. Dan wordt het kristalwater genoemd. Bijvoorbeeld bergkristal, rozekwarts, citrien of amethist is geschikt om te gebruiken. Roer het water dat je in de kan schenkt. Als je de kan niet helemaal leegt, maar op 1/3 weer bijvult dan blijft de informatie altijd in het water aanwezig.

Geluid
Praktisch gezien misschien wat lastiger, maar je kunt ook geluid gebruiken om informatie aan het water toe te voegen. Kies het geluid dat fijn voelt. Vaak zullen bijvoorbeeld klankschalen geschikt zijn, maar ook veel klassieke of healingmuziek. Als je een mooie stem hebt, kun je die natuurlijk ook gebruiken. Probeer dan verschillende toonhoogtes uit.

Dit zijn allemaal methoden om water te vitaliseren. De meeste vragen slechts een kleine investering. Een vitalisator kan een flinke kostenpost opleveren afhankelijk van hoeveel water er gevitaliseerd moet worden. Aan de andere kant het kan ziekte voorkomen, zeker als daar ook een bewuste levenshouding aan gekoppeld wordt.

Bewust gezond
Om ervoor te zorgen dat je lichaam een gezonde vochthuishouding heeft, zijn bewuste, gezonde keuzes nodig. Soms vraagt dat om eens ‘buiten de box’ te kijken. Dit verhaal is misschien zo’n ‘buiten de box’ verhaal. Het mooie is dat je dit verhaal zelf kunt testen, want ervaring is de beste leermeester.

Tot slot nog een foto van de waterkristal die volgens Masaru Emoto water het allerbeste vitaliseert: liefde en dankbaarheid. Dit symbool heeft volgens hem de hoogste trilling.

liefde en dankbaarheid

Liefde en dankbaarheid

Ik neem nog een glas gevitaliseerd water, dan voel ik me in mijn element. Proost.

© Elly de Lezenne Coulander

Elly is voor telefonische consulten bereikbaar via Antwoorden en inzichten

 

Gebruikte literatuur:
Door de ogen van liefde, Michael J. Roads, Uitgeverij Akasha 2010
Nieuwsbrief Lumos, mei 2010
Wat is water, Cees van de Kamp 2007
De aktuele voedingstabel, Elsa Vleer, Uitgeverij Elman B.V. 1993
Foto’s: Masaru Emoto